SNIN:   2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -   2019  -  2020

AKTAR ŻIDIET FIL-LAIKOS

SENA 2020

Settembru

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2020. Nitolbu għal sehem akbar lil-lajċi fil-Knisja.

Scripturae Sacrae Affectus. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-XVI iċ-ċentinarju mill-mewt ta' San Ġirolmu. 30/09/2020.

Infejqu d-dinja. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 30/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa b'tifkira tat-trabi li ma tweldux. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 29/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Arkanġli. Kurja, Floriana. 29/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 28/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/09/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tas-26 Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 27/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Ġesù Nazzarenu. Knisja ta’ Ġesù Nazzarenu, ix-Xagħra. 27/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 27/09/2020.

Omelija milll-Isqof Anton Teuma mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/09/2020.

Il-Papa jipprova jeħles lill-Verġni Marija mill-Mafja. 25/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 25/09/2020.

Riflessjoni mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f'laqgħa tal-Provinċja Agostinjana. Knisja ta’ Santu Wistin, Valletta. 24/09/2020.

Mulej, għand min immorru? Ġimgħa ta' tagħlim online mis-Soċjetà tal-MUSEUM.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 24/09/2020.

Il-Papa bierek qanpiena dedikata għat-trabi li ma twildux. 23/09/2020.

Karatteristiċi ta’ Skola Kattolika. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lill-Edukaturi ġodda fl-iskejjel tal-Knisja, 23/09/2020.

Infejqu d-dinja. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 23/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 22/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Victoria. 21/09/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-mistednin ċkejknin taċ-Ċentru tal-Awtiżmu, Sala Klementina. 21/09/2020.

Mystici Corporis Christi. Enċiklika dwar il-Knisja bħala l-Ġisem Mistiku ta' Kristu. 29/06/1943.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2020.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Bażilika Minuri ta’ San Pawl, Rabat. 20/09/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ parti mill-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 20/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-25 Ħadd matul is-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 20/09/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-25 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Fundazzjoni Banco Farmaceutico. Awla Pawlu VI. 19/09/2020.

Sussidju Kateketiku dwar Qaddisin u Beati tal-Karità.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-ftuħ taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju. Tal-Virtù. 19/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/09/2020.

Ingress Solenni tal-Isqof Anton Teuma fil-Katidral ta’ Għawdex. 16/09/2020.

Infejqu d-dinja. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/09/2020.

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. 14/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 14/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-24 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/09/2020.

Riflessjoni mill-Isqof Galea Curmi waqt quddiesa mil-LifeNewtork għall-vittmi tal-abort. 13/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 13/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 13/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa tal-Komunitajiet Laudato' Si'. Awla Pawlu VI. 12/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-International Gynecologic Cancer Society. Awla Pawlu VI. 11/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 11/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Snapshots from the Borders. 10/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 10/09/2020.

Il-Kongregazzjoni għall-Kleru dwar il-konverżjoni pastorali tal-komunità parrokkjali. 29/06/2020.

Infejqu d-dinja. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 09/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tat-Twelid ta’ Marija. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 08/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Marija Bambina mill-Kolleġġjata tan-Naxxar. 08/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ lejlet is-Solennità tat-Twelid ta’ Marija Bambina. Xagħra. 07/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza dwar it-Tema tal-Laudato si'. 03/09/2020.

Omnes fratres. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità universali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. 06/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 06/09/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Providenza. 06/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-140 anniversarju tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, St Francis School, Msida. 03/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta' San Girgor il-Kbir. Kurja, Floriana. 03/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’quddiesa mas-Sorijiet tal-Karità, Balzan. 02/09/2020.

Infejqu d-dinja. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 02/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 01/09/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Settembru 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Settembru 2020. Biex ir-riżorsi tal-pjaneta ma jiġux sfruttati bla rażan. 01/09/2020.

 

Awwissu

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-sena. 30/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 30/08/2020.

A heavy cross to bear. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Sunday Times of Malta, 30/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 30/08/2020.

L-ewwel Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma. Inroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech. 29/08/2020.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-indissolubilità taż-Żwieġ bħala ġid għall-umanità kollha. 28/01/2002.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 28/08/2020.

Konċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr għall-Ministeru Episkopali tal-Isqof Mario Grech. Rotunda tax-Xewkija. 27/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Twaqqif tal-Kolleġġjata fil-Parroċċa tan-Naxxar. 27/08/2020.

Infejqu d-dinja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 26/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/08/2020.

It-Televiżjoni u l-Familja. Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni, 15/05/1994.

Diskors tal-Papa Franġislu waqt l-Angelus tal-21 Ħadd matul is-sena. 23/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 23/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 23/08/2020.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem iċ-ċerimonja tal-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. 21/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. 21/08/2020.

L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof il-ġdid ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. Rotunda tax-Xewkija. 21/08/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-61 laqgħa ta' Ħbiberija bejn il-Ġnus. 05/08/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Dun Anton Teuma. 20/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 21/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 19/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/08/2020.

Omelija fl-20 Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 16/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Assunta. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral tal-Assunta, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Rużarju u Att ta’ konsagrazzjoni lill-Verġni Marija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa. Rabat. 15/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Il-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex, immexxija mill-Isqof-maħtur Anton Teuma u l-Isqof Mario Grech.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 14/08/2020.

L-istemma u l-Motto Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. U baqa' miexi magħhom.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta San Ponzjanu u San Ippolitu fil-Kurja, Floriana. 13/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 12/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, Għawdex.09/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 09/08/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Duminku. Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. 08/08/2020.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI f'laqgħa mal-fidili ta' Loreto. 02/09/2007.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fl-Angelus waqt żjara f'Loreto. 02/09/2007.

Tweġibiet  tal-Papa Benedittu XVI għall-mistoqsijiet taż-Żgħażagħ f'Loreto. 01/09/2007.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/08/2020.

Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Kelma tal-Ħajja ghall-Awwissu 2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija. 06/08/2020,

Infejqu d-dinja. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 05/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-ruħ tal-Isqof Baldassare Cagliares. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 02/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju ta’ San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.01/08/2020.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Awwissu 2020.

 

Lulju

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa ta’ ringrazzjament għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa. Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 30/07/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna for the incardination of two priests. Archbishop's Seminary, Tal-Virtú. 29/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-sena. 26/07/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 26/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa. 26/07/2020.

Omelija f’Quddiesa tal-Festa ta’ Sant’Anna mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, iż-Żebbiegħ. 25/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/07/2020.

It-tmien beatitudnijiet tal-politiku mill-Kardinal Van Thuan.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/07/2020.

Omelija tal-Isqof maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 19/07/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun. 19/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-80 anniversarju tal-adorazzjoni perpetwa, fil-Knisja tal-Ispirtu s-Santu, Żejtun. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/07/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. Santwarju ta’ Kerċem. 12/07/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Annunzjata. Knisja ta' Marija Annunzjata, Balzan. 12/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Leonardu, Ħal Kirkop. 12/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena. 12/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 09/07/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Flimkien ta' Lulju 2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Santwarju Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. 05/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/07/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/07/2020.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 04/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/07/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2020.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2020. Nitolbu għall-familji.

 

Ġunju

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Istampa Kattolika. Flimkien waqt li bogħod minn xulxin. 30/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Raħal Ġdid. 29/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Quddiesa tat-tberik taż-żjut mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 28/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. 28/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ erba’ kandidati għad-djakonat mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. 27/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni ta’ Bormla. 25/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/06/2020.

It-talba ta' David. It-tmien katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tnax-il Ħadd matul is-sena. 21/06/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 21/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Pawl, ir-Rabat. 21/06/2020.

A consistent life ethic. Article by Bishop Joe Galea Curmi published on the Sunday Times of Malta. 21/06/2020.

Il-Papa jżid tliet invokazzjonijiet ġodda mal-Litanija tal-Verġni Mqaddsa Marija. 20/06/2020.

L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni ta’ Saċerdot u żewg Djakni. Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Bażilika tal-Isla. 19/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/06/2020.

It-talba ta' Mosè.  Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 17/06/2020.

Pastorali mill-Isqof Mario Grech fll-ħatra ta’ Mons. Anton Teuma bħala Isqof ġdid għad-Djoċesi ta’ Għawdex. 17/06/2020.

L-Arċidjoċesi ta ’Malta tifraħ lill-Isqof-elett ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. 17/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 17/06/2020.

Omelija f’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 16/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-IV Jum Dinji tal-Foqra. Imfakkar fil-15 ta' Novembru 2020. 13/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 14/06/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 14/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 14/06/2020.

Archbishop Charles J. Scicluna on the Solemnity of Body and Blood of Christ. St Paul’s Parish Church, Rabat. 14/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Sant’Antnin s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 14/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 14/06/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. 13/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/06/2020.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-75 anniversarju tar-Rivista “Il-Ħajja f’Għawdex”. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 10/06/2020.

It-talba ta' Ġakobb. Is-sitt katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 07/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/06/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Grotto, Rabat. 07/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jniedi d-dokument ta' viżjoni, Knisja waħda u vjaġġ wieħed. 07/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Grotta ta' San Pawl, Rabat. 07/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Fundazzjoni Scholas Occurruentes. 05/06/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-President Iván Duque Márquez tal-Kolombja. 05/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 04/06/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma. 03/06/2020.

Il-ħajja wara l-pandemija. Kitba tal-Kardinal Michael Czerny sj dwar 8 diskorsi riċenti tal-Papa Franġisku.

It-talba ta' Abraham. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 03/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/06/2020.

Żjieda għall-Missal Ruman tat-Tnejn fuq Għid il-Ħamsin. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. 02/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/06/2020.

Livestreams ta’ ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Ġunju 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Ġunju 2020. Għal dawk li qed ibatu biex isibu triqthom fil-ħajja.

Kliem il-Ħajja. Publikzzjoni tal-Patrijiet Kapuċċini Maltin. Ġunju 2020.

 

 

Mejju 2020

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2020. Hawn jien, ibgħat lili. 31/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-avveniment, Thy Kingdom Come. 31/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 31/05/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli f'nhar Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 31/05/2020.

Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/05/2020.

Pentecost Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa. 31/05/2020.

Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħ. 31/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 30/05/2020.

Il-Pjan Pastorali tal-Knisja f'Malta. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fl-aħħar Assemblea Djoċesana.  21/11/2019.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-adolexxenti li qed iħejju għas-Sagrament tal-Griżma. 30/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 29/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/05/2020.

Riflessjoni dwar il-Laudato Si'. Filmat tal-webinar organiżżat fil-ħames anniversary tal-Enċiklika. 28/05/2020.

Mexxi, O Kristu, fil-verità. Talba tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. Ruma. 02/12/1979.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/05/2020.

It-talba tal-ġusti. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Frangisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 27/05/2020.

Talba mill-Papa Franġisku għas-Sena ddedikata għal-Laudato Sì. 24/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Viżjoni ta' Knisja għall-Knejjes Lokali ta' Malta u Għawdex għas-snin 2020-2030. Kummissjoni Dottrinali. 06/10/2019.

Talba f'riġlejn Ġesù Kurċifiss.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Istqarrija tal-Fidi u l-Ġurament tal-Fedeltà ta' żewġ djakni. Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 24/05/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 24/05/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria. 23/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Santa Rita ta' Cashia. 22/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Ħames snin minn Laudato si’. 22/05/2020.

Maħbuba Amażonja. Fr Tony Sciberras dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia.

O Verġni qed jidlam. Talba ta' Père Claude Wittock.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Opri Missjunarji Pontifiċji. 21/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/05/2020.

It-tielet katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Il-misteru tal-ħolqien. Udjenza ġenerali. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 19/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa b'tifkira taċ-ċentinarju mit-twelid ta' San Ġwanni Pawlu II. Bażilika tal-Vatikan. 18/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Infermiera. 12/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Migrant u r-Refuġjat. Imfakkar fis-27 ta' Settembru 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 17/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2020.

Quddiesa tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 17/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-ħafna persuni li jnaddfu l-isptarijiet, it-toroq, li jbattlu l-iskart u jiġbruh mid-djar. 17/05/2020.

L-Ispirtu s-Santu. Fr Norbert Bonavia mssp b'seba' riflessjonijiet dwar l-Ispirtu s-Santu, id-doni u l-frott li jagħtina.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jidfnu lil min miet minħabba dil-pandemija. 16/05/2020.

Il-Kanoni tal-Bibbja. Vidjo ieħor minn Dun Pawl Sciberras fis-sensiela Dizzjunarju Bibliku.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex fihom joktor l-Ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-imħabba, tar-rispett, tal-libertà. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju fil-festa ta’ San Mattija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 14/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu ‘l Alla jħenn għalina f’dal-waqt traġiku tal-pandemija. 04/05/2020.

Talba ta' Konsagrazzjoni tal-Familja lil Ommna Marija Għajnuna tal-Insara.

It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb.  It-talba tan-Nisrani. Udjenza Ġenerali. 13/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għal dawk li qed jistudjaw u għall-għalliema li jkollhom ifittxu metodi ġodda biex ikomplu jgħallmu. 13/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-infermieri li f’daż-żmien ta’ pandemija taw eżempju ta’ eroiżmu u wħud ħallsu wkoll b’ħajjithom. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi mill-Kurja, Floriana.11/05/2020.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Nitolbu għal dawk ħutna li qed ibatu minħabba n-nuqqas ta’ xogħol. 11/05/2020.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-5 Ħadd tal-Għid. 10/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikber fl-għaqda tal-fratellanza li ssaħħaħ lill-popli l-għaqda bid-diversità. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill–Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 10/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm ‘fil-Ħlewwa ta’ Mejju’. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għas-sorijiet vinċenzjani li ilhom jmexxu dan iċ-ċentru tas-saħħa u li jaħdmu fid-Dar Santa Marta. 09/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Ġorġ Preca. Kappella ta’ Sidtna Marija tal‑Midalja Mirakoluża, il‑Blata l‑Bajda. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar. 08/05/2020.

Social Doctrine of the Church and Political Science. Eight video lectures by Tonio Fenech.

Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompei u Rużarju mill-Knisja ta’ Marsaxlokk. 08/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitlob għall-artisti għal darb’oħra għax jgħinuna nifhmu x’inhi s-sbuħija. 07/05/2020.

Pastorali wara l-pandemija. Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-Kappillani ta' Għawdex. 07/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/05/2020.

L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Talb. Il-Misteru tat-Talb. 06/05/2020.

San Ġorġ Preca; dwaru u minn fommu. Paġna ġdida dwar dan il-Qaddis Malti.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal kull min jaħdem fil-qasam tal-meżżi tal-komunikazzjoni. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal dawk li mietu minħabba l-pandemija. 05/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 05/05/2020.

Diskors ta' Fr Arthur Vella sj dwar id-Dixxerniment Spiritwali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex ikomplu jgħixu fil-paċi, bil-kreattività u bil-paċenzja, tul il-kwarantina. 04/05/2020.

Il-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Vokazzjonijiet. 03/05/2020.

Akatistos. Innu liturġiku tal-Knisja tal-Lvant lill-Omm Qaddisa ta' Alla.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna at the Seminary, Rabat. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għar-rgħajja li madwar id-dinja kollha jagħtu ħajjithom għall-fidili, anki matul dil pandemija. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-governanti li għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu ħsieb il-popli tagħhom f’daż-żmien ta’ kriżi. 02/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 01/05/2020.

Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Mejju 2020. Moviment tal-Fokolarini.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-ħaddiema biex ħadd ma jkun imċaħħad mix-xogħol u kollha jitħallsu kif jixraq u jgawdu d-dinjità tax-xogħol u tas-sbuħija tal-mistrieħ. 01/05/2020.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi minn Mons Charles J. Scicluna matul Mejju 2020.

 

April 2020

Flimkien. Ir-Rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Mejju 2020. 30/04/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-mejtin, dawk li mietu minħabba l-pandemija u dawk anonimi. 30/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fil-Kurja, Floriana. 30/04/2020.

Vestis Honoris. Libsa ta' ġieħ lill-Madonna bil-kant.  Kitba ta' San Ġorġ Preca.

Id-9 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin l-ippersegwitati minħabba s-sewwa .. Udjenza Ġenerali. 29/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 29/04/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-għaqda tal-Unjoni Ewropea: biex ilkoll flimkien nibqgħu mexjin ‘il quddiem bħall-aħwa. 29/04/2020.

Il-Papa f'Santa Marta: Nitolbu għall-grazzja tal-prudenza u l-ubbidjenza għall-istruzzjonijiet ħalli l-pandemija ma terġax terfa' rasha. 28/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 28/04/2020.

Il-Litanija tal-Madonna. Riflessjonijiet dwar l-invokazzjonijiet tal-Litanija minn Fr Norbert Bonavia mssp. (awdjo).

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-artisti biex permezz tat-triq tas-sbuħija juruna t-triq li għandna nterrqu. 27/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 27/04/2020.

Il-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Biblijoteka Appostolika. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni kollha ta’ qalbhom sewda. 26/04/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from Church of St Francis, Ħamrun. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 26/04/2020.

Jum ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-3 ta' Mejju 2020. Ktejjeb b'riżorsi għal matul il-quddiesa u talb ieħor.

Talba mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-San Pubilju prinċep u patrun ta' Malta.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jagħtu servizz fil-funerali. 25/04/2020.

Ittra u żewġ talbiet mill-Papa Franġisku għax-xahar ta' Mejju 2020.

Tberik tal-Familji li kull familja tista' tagħmel b'tifkira tal-Magħmudija. (2020).

Vlogg tal-Arċisqof: Kuraġġ u ġenerożità. 25/04/2020.

Il-Papa Frangisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-għalliema u għall-istudenti. 24/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 24/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 23/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-familji fil-bżonn u għall-użuraj biex il-Mulej imissilhom qalbhom u jikkonvertu. 23/04/2020.

Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. Kitba ta' Patri Marcello Ghirlando ofm dwar l-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II, Dominum et Vivificantem.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-50 Jum Dinji tal-Art. Udjenza Ġenerali. 22/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa. Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikseb l-għaqda li ħolmu l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea. 22/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 22/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu biex is-silenzju jgħallimna nisimgħu. 21/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil‑Kurja, Floriana. 21/04/2020.

Kwarta mal-Kelma.  Patri Marcello Ghirlando OFM b'sensiela ta' vidjos qosra dwar il-Qawmien tal-Irxoxt.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Illum nitolbu għall-irġiel u n-nisa li għandhom vokazzjoni politika. 20/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja, Floriana. 20/04/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-Talba tar-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja ta' Santo Spirito in Sassia. 19/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja ta' Santo Spirito in Sassia. 19/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 19/04/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Church of St Francis of Assisi, Ħamrun. 19/04/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Franġisk t’Assisi, Ħamrun . 19/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għal dawk li joffru servizz lill-persuni b’diżabbilta’. 18/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għan-nisa li qed jistennew tarbija u huma mħassbin. 17/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 17/04/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 tax-xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. 16/04/2020.

Kliem il-Ħajja. Mejju 2020. Għalissa tkun publikata biss fuq il-Laikos. 16/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitlob għall-ispiżjara; huma wkoll jaħdmu sfiq biex jgħinu lill-morda jeħilsu mill-mard tagħhom. 16/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja, Floriana. 16/04/2020.

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin dawk li jġibu l-paċi. 15/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Nitolbu għall-anzjani, speċjalment għal dawk li huma iżolati fid-djar tax-xjuħ. 15/04/2020.

Purċissjoni Privata ta' San Girgor. L-Erbgħa fuq l-Għid il-Kbir tal-Mulej - 2020. 15/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Kurja, Floriana. 15/04/2020.

Qalb tal-Laħam - Our Heart of Flesh. Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat fit-Times of Malta. 15/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Nitolbu biex il-Mulej itina l-grazzja tal-għaqda bejnietna. 14/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta‑Kurja, Floriana. 14/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. 13/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-57 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/03/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu biex il-politiċi u x-xjenzati jfittxu soluzzjoni għall-poplu u mhux għall-flus. 13/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 13/04/2020.

Via Lucis - It-Triq tad-Dawl: Erbatax-il waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt u jwasslu sa Għid il-Ħamsin.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Katidral tal-Assunta, Victoria. 12/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 12/04/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Għid il-Kbir. 12/04/2020.

Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali, Balzan. 12/04/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Solenni tal-Għid tal-Mulej. Kurja tal-Arċisqof. 12/04/2020.

A Learning Curve. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi published in The Sunday Times of Malta. 12/04/2020.

Vlogg mill-Arċisqof: Għid ta’ Tama. 12/04/2020.

Omelija fil-Vġili tal-Għid mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 11/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 11/04/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tal-Għid. Kurja tal-Arċisqof. 11/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja Solenni tal-Għid. Katidral ta’ Għawdex. 11/04/2020.

Omelija ta' P. Raniero Cantalamessa fit-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 10/04/2020.

Min qal li mhux sa jkollna Ġimgħa l-Kbira? Don Miguel Àngel Ferres. 2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni, is-Siegħa tal-Omm. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 11/04/2020.

Lill-Kurċifiss tiegħi. Kantiku miktub mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 11/04/2020.

Anzjani: fejn hemm is-solitudni, il-Coronavirus joqtol iktar. Dikasteru Pontifiċju għal-Lajċi, Familja u Ħajja. 06/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’intervista minn Austen Ivereigh għal The Tablet. 08/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/04/2020.

Via Crucis mal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Ġimgħa l-Kbira. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 10/04/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Funzjoni Liturġika tal-Ġimgħa l-Kbira. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 10/04/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Liturġija tal-Passjoni tal-Mulej u l-Adorazzjoni tas-Salib. Katidral tal-Assunta, Victoria 10/04/2020.

Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ġimgħa l-Kbira. Kurja tal-Arċisqof. 10/04/020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħamis ix-Xirka. L-Ewkaristija, il-qadì u d-dilka. Bażilika ta' San Pietru. 09/04/2020.

L-Arċisqof Charles Scicluna f'mument ta’ talb u riflessjoni f’Ħamis ix-Xirka. Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina. 09/04/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech f'Ħamis ix-Xirka. Katidral tal-Assunta, Victoria. 09/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Ħamis ix-Xirka fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/04/2020.

Omelija f’Quddiesa f’Ħamis ix-Xirka mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/04/2020.

Quddiesa u Adorazzjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka. 09/04/2020.

Vlog tal-Arċisqof: Messaġġ lis-saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka – Ġimgħa Mqaddsa. 09/04/2020.

Għid Lhudi Kristjanizzat.Vidjo u preżentazzjoni bis-slides dwar it-tifsira ġdida tiegħu fil-Kristjaneżmu. 

Il-Liturġija tas-Sigħat matul it-Tridu tal-Għid, minn Ħamis ix-Xirka sa Sibt il-Għid. (vidjo)

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Liturġija Penitenzjali fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 08/04/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa fil-Ġimgħa Mqaddsa. 08/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 08/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Alla jikkonverti l-Ġuda tal-lum li jisfruttaw lil dawk fil-bżonn. 08/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta jitlob għall-Innoċenti li jsofru sentenzi inġusti. 07/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Messaġġ tal-Ġimgħa Mqaddsa, mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għat-Tfal. 06/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Il-foqra se jkunu dejjem magħkom u fihom insibu lil Ġesù. 06/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm. 05/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm. Bażilika ta' San Pietru. 05/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. fil-Katidral ta’ Għawdex. 05/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2020. “Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!” 11/02/2020.

Quddiesa f’Ħadd il-Palm mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 05/04/2020.

Quddiesa ta' Ħadd il-Palm mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-proċess tat-tentazzjoni. 04/04/220.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġimgħa Mqaddsa 2020.

L-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku dwar l-idolatrija tal-flus. Kitba ta' Fr Reuben Deguara.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum id-Duluri mill-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Marija Addolorata, dixxiplu u omm. 03/04/2020.

Ġid mis-Sawm mill-Ewkaristija. Kitba ta' Joe Abdilla. 03/04/2020.

Vidjo qasir dwar ir-Rakkont tal-Passjoni f'Ħadd il-Palm ppreżentat għat-Tfal. 03/04//2020.

Quddiesa f’Jum id-Duluri ta' Marija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Ittra lill-Poplu ta’ Alla mill-Isqof Mario Grech dwar għajnuna biex jinxtara ventilator. 03/04/2020.

Agios O Theos. Innu li jitkanta waqt iċ-ċerimonja tal-Adorazzjoni tas-Salib nhar il-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Qima ta' Wiċċ Kristu. Vidjo dwar devozzjoni li San Ġorġ Preca ried li ssir kull nhar ta' Ħamis.

Kelma tal-Ħajja ta' April 2020. Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa dwar Knisja li toħroġ. 30/11/2019.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: It-tliet dimensjonijiet tal-ħajja nisranija: ħatra, wegħda, patt. 02/04/2020.

Il-Kristjaneżmu u l-Epidemiji. Kif l-insara kienu jittrattaw id-dgħajjfa u l-morda. Filmat b'sotto-titoli bil-Malti.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Żommu fil-kelma tal-Mulej. 01/04/2020.

It-Triq tas-Salib. Via Sagra mis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. 01/04/2020.

Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Is-safa tal-qalb. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 01/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/04/2020.

L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-Talb matul April 2020.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2020.

 

Marzu 2020

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/020.

Il-Papa Franġisku f’ Dar Santa Marta jitlob għall-persuni li m’għandhomx saqaf fuq rashom. 31/03/2020.

Riflessjoni dwar il-Verġni Marija taħt is-Salib ta' Binha Ġesù.  Fr Norbert Bonavia mssp. 31/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Vidjo bir-rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù biex jinqara għat-tfal fil-familja. Joe Galea.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

FLIMKIEN.  Il-ħarġa ta' April 2020 pubblikata mill-Kulleġġ tal-Kappillani.

Messaġġ ta' kuraġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-ħaddiema u l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei. 30/03/2020.

 EŻERĊIZZI  - Paġna b'għadd ta' Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan ġodda minn diversi Saċerdoti.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta offra l-quddiesa għal min hu mbeżża’ minħabba l-pandemija. 30/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Aktar Omeliji li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien għamel fl-1979.  Issa bil-Malti.

Id-Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-5 Ħadd tar-Randan. Biblioteka tal-Palazz Appostoliku. 29/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-biki ta' Ġesù. 29/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 29/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta’ Ħal Balzan. 29/03/2020.

Ħsieb għat-tfal għall-5 Ħadd tar-Randan. Fr Mark Mallia Pawley u Kummissjoni Tfal, Dingli. 29/03/2020.

Lectio Divina għall-5 Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 28/03/2020.

Ħsieb għat-tfal dwar l-Evanġelju tal-5 Ħadd tar-Randan. Sena A. 28/03/2020.

It-Talba Saċerdotali ta' Ġesù.  Tliet meditazzjonijiet (awdjo) minn Fr Norbert Bonavia mssp. 28/03/2020.

Il-Qima tal-Pjagi ta' Kristu. Eżerċizzju li kiteb San Ġorġ Preca.  Kitba ta' Joe Galea. 28/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta talab għall-familji li diġà bdew iħossu l-għafsa tal-Corona Virus. 28/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 28/03/2020.

Supplika Litanika fi żmien il-pandemija. Parti mill-mument straordinarju ta' talb li mexxa l-Papa Franġisku. 27/03/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Mument Straordinarju ta' Talb bil-barka Urbi et Orbi. Sagrad tal-Bażilika ta' San Pietru. 27/03/2020.

Is-sens u r-relevanza tal-Indulġenzi.  Joe Galea. 27/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

 LIVE  - Mument straordinarju ta' talb mal-Papa Franġisku llejla fis-6.00 pm - 27/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta jrodd ħajr li kull min qed jgħin lil dawk li jinsabu f’diffikultà. 27/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Riflessjoni dwar Ġesù Msallab. Angelo Xuereb. 27/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Supplika lill-Madonna Ta' Pinu mill-Isqof Mario Grech fiż-żmien tal-imxija tal-Covid-19. 25/03/2020.

Meditazzjoni tal-Papa Benedittu XVI dwar it-tifsira tal-Għid. 19/04/2006.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nitolbu l-għajnuna tal-Mulej biex insaħħu l-fiduċja u negħlbu l-biżgħat tagħna. 26/03/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitá tat-Tħabbira tal-Mulej. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 25/03/2020.

Covid-19. Digriet mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar it-Tridu tal-Għid il-Kbir 2020.

Il-Papa Franġisku jfakkar il-25 Anniversarju tal-Enċiklika, Evangelium Vitae tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Udjenza Ġenerali. 25/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin. 25/03/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 25/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għas-sorijiet li jirriskjaw u jagħtu ħajjithom biex jassistu lill-morda. 25/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 25/03/2020.

Talba lil Ġesù fil-Ġuf ta' Marija. Dedikata għall-Ommijiet li qegħdin jistennew tarbija. 25/03/2020.

Messaġġ ta' kuraġġ mit-tfal għat-tfal. Kummissjoni Djoċesana Tfal. 24/03/2020.

Video speċjali tal-Papa Franġisku għal dan iż-żmien tal-pandemija tal-Corona Virus. 24/03/2020.

Konsagrazzjoni tad-Dinja lil Marija minħabba l-mixja tal-Corona Virus. 24/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’ Dar Santa Marta talab għas-saċerdoti u t-tobba li mietu bil-coronavirus. 24/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Fidi, perseveranza u kuraġġ fit-talb. 23/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 23/03/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan. 22/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta’ Ħal Balzan. 22/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa jitlob għall-vittmi tal-coronavirus u għall-familjari tagħhom. 22/03/2020.

Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 22/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-familji, speċjalment dawk bit-tfal. 21/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 21/03/2020.

Il-Papa Franġisku: “La tibżgħux”.Il-Covid-19 tgħallimna li aħna familja umana waħda”. Intervista ma’ La Stampa. 20/03/2020.

Digriet tal-Penitenzerija Appostolika dwar l-għoti ta’ Indulġenzi speċjali lill-fidili fil-qagħda attwali ta’ pandemija. 20/03/2020.

Nota tal-Penitenzerija Appostolika dwar is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni fil-qagħda attwali ta’ pandemija. 20/03/2020.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech dwar il-Corona Virus. 20/03/2020.

Maħfra bla Saċerdot? Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta jfakkarna kif nirċevuha. 20/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għat-tobba, għall-operaturi sanitarji li qed jagħtu saħħtihom u ħajjithom biex jgħinu lill-morda bil-COVID-19. 20/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 20/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 19/03/2020.

Dokument Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Amażonja. 26/10/2019.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta offra l-quddiesa għall-ħabsin u ħeġġiġna biex nagħmlu t-tqarbna tax-xewqa. 19/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Festa ta' San Ġużepp. 19/03/2020.

Intervista ta' La Repubblica mal-Papa Franġisku. 18/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mit-twelid ta' Chiara Lubich. 29/01/2020.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Beatitudnijiet: Henjin dawk li jħennu. 18/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta waqt quddiesa għall-operaturi sanitarji li tilfu ħajjithom kemm ilha li bdiet il-pandemia. 18/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-anzjani li qiegħdin waħedhom. 17/03/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Ir-rieda ta' Ġesù għall-Knisja u l-għażla tat-Tnax. 15/03/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Bari. 23/02/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Mulej jgħin lill-familji biex isibu lill xulxin mill-ġdid waqt dan iż-żmien diffiċli. 16/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Times of Malta. Time to refocus on what really matters. 15/03/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Biblioteka tal-Vatikan. 15/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għall-ħaddiema kollha li qed jagħtu servizz essenzjali f’daż-żmien diffiċli. 15/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja ta' San Franġisk, Hamrun. 15/03/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet f'Bari. 23/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għall-paċi fil-familji f’dan il-waqt diffiċli. 14/03/2020.

Vlogg lis-saċerdoti u r-reliġjużi: Nafdaw f’idejn Sidtna Marija. 14/03/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa mill-Kappella tal-Kurja fil-Floriana. 14/03/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Rgħajja qrib il-poplu, il-miżuri drastiċi mhux dejjem tajbin. 13/03/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/03/2020.

Ittra mill-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti. 12/03/2020.

Il-Papa Franġisku f' Dar Santa Marta: Nitolbu għall-awtoritajiet bla ma ninsew lill-foqra. 12/03/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. O Marija, aħna nintelqu f'idejk, Saħħa tal-Morda. 11/03/2020.

Il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx għall-ġustizzja. 11/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-ħabsin.11/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-Papa jħeġġeġ lis-saċerdoti biex jieħdu l-Ewkaristija lill-morda bil-Coronavirus. 10/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Talb u miżuri fil‑knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il‑Coronavirus. 09/03/2020.

Il-Papa Frangisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Mill-Biblijoteka tas-Santa Sede. 08/03/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/03/2020.

Talba għaż-Żjara tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex.

Eżerċizzi spiritwali għal matul ir-Randan minn Dun Effie Masini.

L-iskop tal-Evangelii Gaudium. Ħsibijiet ġenerali min Mons Hector Scerri.

Eżerċizzi tar-Randan minn Fr Hayden.  It-Tieni priedka. 07/03/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna meta nawgura l-wirja ‘The Voice of Survivors Through Art’ fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 06/03/2020.

Lectio Divina tal-Vanġelu tat-2 Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 05/03/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral ta’ Miriam Pace. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 05/03/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ mill-ġdid tal-Kripta fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/03/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoti tal-Lettorat lil żewġ seminaristi. Seminarju, Tal‑Virtù, Rabat. 02/03/2020.

Eżerċizzi tar-Randan minn Fr Hayden OFM cap.  L-Ewwel priedka. 01/03/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 01/03/2020.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Marzu 2020. Għall-Kattoliċi fiċ-Ċina.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Marzu 2020.

Lectio Divina dwar il-Qari tal-Ħdud tar-Randan.

 

Frar 2020

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku. Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq. 28/02/2020.

Messaġġ mill-Isqof Mario Grech waqt il-preżentazzjoni tal-ktieb, Crux Invicta. Victoria. 28/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina, Ruma. 26/02/2020.

L-erba' ħolmiet tal-Papa Franġisku għall-Amażonja. Kumment tar-Rev. Dr Raymond Portelli, missjunarju fil-Perù.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar ir-Randan: Nidħlu fid-deżert. Udjenza Ġenerali. 26/02/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 26/02/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'Ras ir-Randan fil-Kamra tal-Avukati, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta. 26/02/2020.

Omelija tal-Arċisqof fl-Erbgħa tal-Irmied fil-Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 26/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: L-akbar wieħed fil-Knisja hu dak li jservi mhux li għandu l-akbar għadd ta’ titli. 25/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Bari. 23/02/2020.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Times of Mala. 23/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Tkun nisrani jfisser li taċċetta t-triq ta’ Ġesù sa fuq is-salib. 20/02/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Il-Katedra ta' Pietru. Don ta' Kristu lill-Knisja tiegħu. 22/02/2020.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin ta' qalbhom ħelwa. 19/02/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-90 sena mill-preżenza tal-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin. 18/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Alla jrid minna qalb miftuħa u mimlija kumpassjoni. 18/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija. Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 16/02/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-6 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 16/02/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja parrokkjali ta’San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2020.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta. 10/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Lil min jakkumpanjana fil-mixja tal-ħajja nżommuh fi qlubna. 14/02/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. 02/02/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Meta niżżersqu lejn il-mondanità nkunu qed nitbegħdu mill-qalb ta’ Alla. 13/02/2020.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin l-imnikkta ...12/02/2020.

Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. Publikata l-Eżortazzjoni appostolika postsinodali tal-Papa Franġisku dwar ir-Reġjun tal-Amażonja. 12/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'Jum il-Morda. Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkikara. 11/02/2020.

Komunikat li bih l-Isqof Mario Grech ħabbar fid-Djoċesi ta’ Għawdex iż-Żjara tal-Papa Franġisku. 10/02/2020.

Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha. 10/02/2020.

L-Arċisqof Charles j. Scicluna fil-Pontifikal Solenni fil-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl. Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 10/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, Valletta. 09/02/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Fil-Knisja wkoll tkun nieqsa l-umiltà jekk ma naċċettawx l-umiljazzjoni. 07/02/2020.

Verbum Domini. L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Benedittu XVI moqrija bil-Malti. 06/02/2020.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin il-foqra fl-ispirtu. 05/02/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Alla jibki meta aħna nitbiegħdu minnu. 04/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar 03/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fiċ-ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/02/2020.

Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. Eżortazzjoni Appostolika Postsinodali tal-Papa Franġisku dwar l-Amażonja. 02/02/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u tar-Rit tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Ta’ Pinu. 02/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja Parrokkjali tal-Fgura. 01/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. Bażilika tal-Vatikan. 01/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 02/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2020 li jkun iċċelebrat fl-24 ta' Mejju 2020.

Ittra tal-Isqof Mario Grech għal Jum il-Ħajja 2020. 02/02/2020.

Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Frar 2020. Sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata l-importanza li tixraqlu.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser ikunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2020.

 

Jannar 2020

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-fratellanzi u l-għaqdiet Ġużeppini f’Malta. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 19/01/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020. 18/01/2020.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tal-Viżta Pastorali tiegħu fil-Parroċċa ta' Fleur de Lys. 17/01/2020.

L-20 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 15/01/2020.

Ut Unum Sint. Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-Impenn fl-Ekumeniżmu. 15/05/1995.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-aħħar tas-Sena 2019. Bażilika tal-Vatikan. 31/12/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pussess ta’ Patri Andrew Galea bħala kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Qawra. Knisja Parrokkjali San Franġisk t’Assissi, il-Qawra. 12/01/2020.

L-Awguri għas-Sena l-ġdida tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 11/01/2020.

Il-Papa f'Dar Santa Marta dwar l-imħabba ta' Alla u dik tal-proxxmu. 10/01/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Professjoni Perpetwa ta' Soru Agostinjana. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’kara. 04/01/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 01/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Pjazza San Pietru. 01/01/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-Dar tal-Providenza. 01/01/2020.

Ċelebrazzjonijiet LIturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2020.

 

SENA 2019

Diċembru 2019

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 26/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku, Urbi et Orbi, fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. 25/12/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Vġili tal-Milied. 24/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-4 Ħadd tal-Avvent. 22/12/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Impjegati tal-Kurja. 16/12/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Żewġ attitudnijiet ta' Nsara bierda. 16/12/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Edituri u Kollaboraturi ta' Aggiornamenti Sociali. 06/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tnedija tal-biografija ta' Mons. Philip Calleja. 04/12/2019.

Is-17-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 04/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Persuni b'Diżabilità. 03/12/2019.

Admirabile Signum. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-Tifsira u l-Valur tal-Presepju. 01/12/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fi tmiem il-Viżta Pastorali fl-Imsida. 01/12/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 01/12/2019.

 

Novembru 2019

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej. 29/11/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-Titjira mill-Ġappun lura lejn Ruma. 26/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Ġappun. Diskors lill-Awtoritajiet. 25/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Ġappun. Diskors dwar l-Armi Nukleari. Nagasaki. 24/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġsku fil-Ġappun. Omelija f'Nagasaki. 24/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fit-Tajlandja. Omelija liż-Żgħażagħ f'Bankok. 22/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fit-Tajlandja. Laqgħa mal-Buddisti. 21/11/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-Iskola St Michael, Sta Venera. 06/11/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katakombi ta' Santa Prixilla. 02/11/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha. Katidral, Victoria, Għawdex. 02/11/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2019.

 

Ottubru 2019

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Konferenza tat-Tiġdid Kariżmatiku. 27/10/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. It-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. 25/10/2019.

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Monasteru Sant’Ursola, Valletta. 21/10/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Jum Dinji Missjunarju. Pjazza San Pietru. 20/10/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Seminaristi. Kappella tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 12/10/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Aperuit Illis. Vidjo qasir dwar il-Motu Proprju tal-Papa Franġisku, Aperuit Illis dwar Ħadd il-Kelma ta' Alla.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Minflok il-fidi nkunu nagħżlu xi ideoloġija. 08/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju Ordinarju. Kappella Papali. 05/10/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 06/10/2019.

Thomas More u John Henry Newman. Xebħ u Kuntrasti.

Aperuit Illis. Ittra Appostolika li biha il-Papa Franġisku waqqaf Jum il-Kelma ta' Alla. 30/09/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex. 03/10/2019.

Il-Kanonizzazzjoni tal-Beatu John Henry Newman fit-13 ta' Ottubru 2019. Kumment minn Fr Geoffrey G. Attard.

Omelija tal-Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, f’Quddiesa għall-ġenituri li tilfu tarbija qabel it-twelid. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 02/10/2019.

Newsletter mis-Soċjetà Patrisika Maltija. Ħarġa Nru 20. Ottubru 2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Membri tal-Forzi Armati. 02/10/2019.

 

Settembru 2019

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-kultura tat-tama tibda bil-kura taż-żgħar u l-anzjani. 30/09/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus minn Pjazza San Pietru. 29/09/2019.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fit-teħid tal-pussess tal-Bażilika tal-Lateran. 12/11/1978.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ewwel anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Istatwa tal-Madonna. Parroċċa Sacro Cuor, Sliema. 29/09/2019.

Il-Kariżmi fi ħdan il-Knisja Komunjoni. L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt seminar mill-Forum tal-Għaqdiet. 28/09/2019.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-bidu tas-Sena Pastorali 2019-2020. 28/09/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-bruda spiritwali tagħmlilna ħajjitna qiesha ċimiterju. 26/09/2019.

Id-Disa' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Stiefnu mimli bl-Ispirtu s-Santu. 25/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tberik ta’ artal ġdid u preżentazzjoni tat-trabi. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 22/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 22/09/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech, fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: L-Indipendenza ta’ Malta. 21/09/2019.

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Il-kriterji ta' Gamaljel. 18/09/2019.

Nitolbu għall-politiċi.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 16/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Parroċċa ta’ St Patrick’s fil-Belġju. 15/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Missier iż-Żgħażagħ.  Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-100 anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Bosco. 31/01/1988.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt ċelebrazzjoni mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. 11/09/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Afrika. Udjenza Ġenerali. 11/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mauritius. Omelija tal-Papa f'Port Louis. 09/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Omelija tal-Papa f'Antananarivo. 08/09/2019.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lil grupp ta’ żgħażagħ li se jmorru Gwatemala. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Talba tal-Papa għall-Ħaddiema. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors liż-Żgħażagħ. 07/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal għall-Okkażjoni tas-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. Knisja Arċipretali tal-Mellieħa. 07/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mozambique. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 05/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 01/09/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2019.

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi fid-Djoċesi ta' Għawdex. Settembru 2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2019.

 

Awwissu 2019

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fin-Novena tal-Festa ta’ Marija Bambina. Knisja ta’ Marija Bambina, in-Naxxar. 31/08/2019.

Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli, X'ħin jgħaddi Pietru .. Udjenza Ġenerali. 28/08/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. 25/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara. 24/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof. Kelma ta' kuraġġ lis-Saċerdoti. 24/08/2019.

L-Isqof Galea-Curmi f'intervista fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. 22/08/2019.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. "Kellhom kollox flimkien". Udjenza Ġenerali. 21/08/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-20 Ħadd matul is-Sena. 18/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Imġarr Malta. 15/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejliet il-Festa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. 17/08/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Għid tal-Assunta. 15/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J, Scicluna fil-Għid tal-Assunta. 15/08/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/08/2019.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-investitura tal-kanonċi l-ġodda. Katidral, Mdina. 14/08/2019.

Velja tal-Għid tal-Assunta u l-Għeluq tas-Sena Djoċesana Marjana, fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għawdex. 14/08/2019.

L-esperjenza persoanli tal-Kardinal Francis-Xavier Van Thuan, 13-il sena f'ħabs komunista. Vidjo tal-intervista li kien ta.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Magħqudin flimkien fil-festa ta' Santa Marija. 10/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi fl-anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Kwadru tal-Assunta. Bażilka tal-Mosta. 10/08/2019.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija u l-Għeluq tas-Sena Marjana f'Għawdex. 10/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-bidu tat-Tridu tal-festa ta' San Gejtanu. Knisja Parrokkjali tal-Ħamrun. 07/08/2019.

Il-Ħniena ta' Alla. Meditazzjoni miktuba mill-Papa Ġwanni XXIII waqt wieħed mill-irtiri tiegħu.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 07/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija  06/08/2019.

Ittra tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti fil-160 Anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Maria Vianney. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi. Monasteru “Nazareth” tas-Sorijiet Klarissi. Victoria. 03/08/2019.

Katekeżi dwar il-Bolla ta' Indizzjoni tal-Papa Franġisku, Misericordiae Vultus. Kitba ta' Fr Reuben Deguara.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann. 03/08/2019.

Tliet programmi awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp dwar il-Verġni Mqaddsa Marija.

Filmat fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Awwissu 2019.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Awwissu 2019.

 

Lulju 2019

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tal-Kwindiċina tal-Assunta, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 31/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea -Curmi fil-bidu  tal-Kwindiċina tal-festa ta' Santa Marrija. Gudja. 30/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-Sena. 28/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Lino Grech, fil-Bażilka tal-Mosta. 28/07/2019.

Katekeżi dwar l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si. Minn Fr Reuben Deguara.

Min inaddaf u min iħammeg: Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 27/07/2019.

Katekeżi dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetita. Minn Fr Reuben Deguara.

Omelija tal-Papa Beneditu XVI f'Loreto fl-okkażjoni tal-50 anniversarju taż-żjara tal-Papa Ġwanni XXIII. 04/10/2012

Omelija tal-Papa Benedittu XVI fl-okkażjoni tal-Agora taż-Żgħażagħ Taljani.  Loreto. 02/09/2007.

Talba tal-Papa Benedittu XVI fis-Santwarju ta' Loreto. 01/09/2007.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt Żjara Pastorali f'Loreto. 10/09/1995.

Ittra Pastorali tal-Kardinal Martini lis-Saċerdoti. 08/09/1980.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-16-il Ħadd matul is-sena. 21/07/2019.

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja tal-Familja Mqaddsa, il-Bidnija. 21/07/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Knisja tal-Balluta. 19/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2019.

Message of Bishop Mgr Mario Grech during an Ecumenical Meeting, at Ta’ Pinu Sanctuary, Gozo.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa b'suffraġju għall-Pulizija mejtin. Ċimiterju ta' Santa Marija, Xewkija. 15/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena. 14/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali Kristu Re tar-Raħal Ġdid. 14/07/2019.

Il-proxxmu tiegħi min hu? Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 13/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Pulizija. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 12/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta' San Benedittu. Monasteru ta’ San Benedittu, Mdina. 11/07/2019.

Intervista lill-Papa Franġisku mxandra fuq l-istazzjoni Messikan Televisa. 28/05/2019.

Omelija mill-Isqof Mario Grech lill-Forzi  Armati ta' Malta. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 09/07/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-anniversarju taż-żjara li kien għamel f'Lampedusa. 08/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. 07/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Kunvent Ulied il-Qalb ta' Ġesù. Fleur-de-Lys. 07/07/2019.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Pawl. Rabat, 07/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Festa tal-Beatu Nazju Falzon, fil-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2019.

 

Ġunju 2019

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Ġorġ Martri. Ħal Qormi. 30/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġuisku waqt l-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. 30/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Festa ta' San Nikola. Siġġiewi. 30/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-ġuf. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 30/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-quddiesa tal-175 tal-Appostolat tat-Talb. Knisja ta' San Alwiġi, Birkirkara. 29/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità Ta' San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 29/06/2019.

Vos Estis. Ittra Appostolika f'forma ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku b'regoli ġodda dwar l-Abbużi Sesswali. 07/05/2019.

Riflessjoni mill-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qalb ta' Ġesu. Fontana. 28/06/2019.

Festi nsara jew pagani? Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 28/06/2019.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 26/06/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Gradwazzjoni organizzata minn Caritas f'San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 26/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. S cicluna fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann Battista. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 24/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista. Xewkija. 24/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Parrokkjali, Rabat. 23/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Casalbertone, Ruma. 23/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 23/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fs-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral tal-Imdina. 23/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta' San Josemaria Escriva. Kappella tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara. 21/06/2019.

Il-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ jiddisklutu l-Eżortazzjoni Christus Vivit. Rapporti minn Ruma. 20/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Camerino. 16/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Foqra mfakkar fis-17 ta' Novembru 2019. 13/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2019. 09/06/2019.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udenza Ġenerali. 19/06/2019.

Omelija tal-Isqof mario Grech lis-Seminaristi, Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù, Victoria. 18/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Camerino. 16/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati. Il-Wardija. 15/06/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea plenarja tal-Isqfijiet tal-Polonja. Walbrzych. 14/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt l-Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/06/2019.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 12/06/2019.

Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta' Għemmaws. Taħdita mill-Isqof Johannes Bonny lill-Operaturi Pastorali lajċi. 11/06/2019.

EDITORJAL: X'għamel, ġie u u reġa' mar? Marija Omm il-Knisja. 10/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku qabel ir-Regina Coeli. Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Għid il-Ħamis. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 09/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Moviment tat-Tiġdid Kariżmatiku Charis. 08/06/2019.

Il-Kultura tal-Abbużi Sesswali fuq it-Tfal. Konferenza mid-Djoċesi ta' Għawdex. 07/06/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jagħti l-Ittra Pastorali ta' Għid il-Ħamsin. 07/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa b'suffraġju għall-Vittmi tas-Sette Giugno. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 07/06/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ tiegħu fir-Rumanija. Udjenza Ġenerali. 05/06/2019.

Affidament tad-Djoċesi ta' Għawdex lill-Madonna. Omelija tal-Isqof Mario Grech. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 05/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Ġudikanti Panamerikani. 04/06/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mir-Rumanija lura lejn Ruma. 02/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant' Antnin. Għajnsielem. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija.  Laqgħa mal-Komunità Rom. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' seba' Martri. 02/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess tal-Kappillan Dun Josef Mifsud. Siġġiewi. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Diskors qabel it-Talba tar-Regina Coeli. 02/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeuq il-Kwaranturi fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fis-Santwarju ta' Sumuleu-Ciuc. 01/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt il-Viżta Pastorali f'Baħar iċ-Ċagħaq. 01/06/2019.

Ċiviltà ta' mħabba u rispett. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 01/06//2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Pulizija. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, Għarb. 01/06/2019.

Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani mill-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 01/06/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2019.

 

Mejju 2019

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tat-tberik tal-post il-ġdid ta' Radju marija. Rabat. 31/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Diskors lis-Sinodu Ekumeniku tal-Knisja Ortodossa. 31/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Katidral Ta' San Ġużepp. 31/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumaija. Diskors lill-Awtoritajiet Ċivili. 31/05/2019.

L-1 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 29/05/2019.

Intervista lill-Papa Franġisku mxandra fuq l-istazzjoni Messikan Televisa. 28/05/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. In-Nisrani għandu jibqa' dejjem żgħażugħ. 28/05/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Parroċċa tat-Trinità, Marsa. 27/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 26/05/2019.

National Sorry Day. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'The Sunday Times of Malta. 26/05/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna il-każ ta' Lassane Cisse - storja ta' mibgħeda razzjali.  L-Università ta' Malta. 24/05/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku lill-Caritas Internationalis. Bażilika tal-Vatikan. 23/05/2019.

Kull fejn tkun, sejjaħ lill-Missier. Is-sittax-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. 22/05/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażoni tat-Tberik tan-Niċċa tal-Madonna taħt il-pont tal-Kappara. 22/05/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'San Miguel Resources Centre, Pembroke. 22/05/2019.

Il-Paċi ta' Ġesù tixbaħ il-kalma ta' qiegħ il-baħar.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 21/05/2019.

 

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 19/05/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Ġwann tas-Salib, Ta' Xbiex. 19/05/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Caritas Malta u servizz iehor ta' tama lill-pajjiż. 18/05/2019.

Ecclesiam Suam. Ittra Enċiklika tal-San Papa Pawlu VI dwar il-Knisja. Publikata 6 ta' Awwissu 1964. Test ġdid bil-Malti.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tberik ta' ġebla kommemorattiva taċ-Ċentru Terapewtiku għall-Adolexxenti Tal-Ibwar. 17/05/2019.

137 Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Lulju 1991 - Awwissu 1995. Issa kollha bil-Malti.

Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.

Imma eħlisna mid-deni. Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 15/05/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-300 Anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Battista De La Salle. Kulleġġ De La Salle, Kottonera. 15/05/2019.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-Iskola ta' St Dorothy. Ħaż-Żebbuġ. 13/05/2019.

Għand Ġesù permezz ta' Marija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kunvent tas-Sorijiet Salesjani, Victoria. 13/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-talba tar-Regina Coeli fir-Raba' Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 12/05/2019.

Inwegħdkom il-ferħ tal-Ispirtu s-Santu. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 12/05/2019.

Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Madonna tal-Mirakli. Ħal-Lija. 11/05/2019.

Nintelqu f'dirgħajn Ommna Marija. Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum l-Omm. 11/05/2019.

L-Insara namrati mal-liġi ta' Alla, imma qatt rashom iebsa.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 10/05/2019.

Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ftuħ tal-esibizzjoni tal-arti fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-Caritas Malta. Kurja, Floriana. 10/05/2019.

Konferenza tal-Aħbarijiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vatikan. 09/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Bulgarija u l-Maċedonja ta' Fuq. Udjenza Ġenerali. 08/05/2019.

Vos Estis. Ittra Appostolika f'forma ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku b'regoli ġodda dwar l-Abbużi Sesswali. 07/05/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira minn Skopje lejn Ruma. 07/05/2019.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja. Talba waqt iż-żjara lill-Memorjal ta' Madre Teresa. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-Awtoritajiet. Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Diskors tal-Papa fil-Laqgħa Ekumenika. Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Omelija tal-Papa fi Pjazza Maċedonja, Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors lill-Komunità Kattolika. Sofija. 06/05/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors fil-kamp tar-Refuġjati. Sofija. 06/05/2019.

Il-kuraġġ li nirriskaw għall-wegħda ta' Alla.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Vokazzjonijiet 2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa għall-Paċi. Sofija. 06/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bugarija. Omelija waqt il-Quddiesa bl-Ewwel Tqarbina. Rakovsky. 06/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Omelija fi Pjazza Knyaz Alexander I, Sofija. 05/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Regina Coeli. Sofija. 05/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors lill-Awtoritajiet. 05/05/2019.

Ngħidu le għall-vjolenza. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali tal-Floriana. 05/05/2019.

San Publiju u l-Patrimonju Malti. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 05/05/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 05/05/2019.

Publiju: F'qalbu il-protezzjoni tal-ħajja umana. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejliet il-festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 04/05/2019.

Soċjetà li ma twarrabx is-sinjal tas-Salib. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa bit-tberik tal-Kurċifiss Ta' Ġieżu. Valletta. 03/05/2019.

La ddaħħallniex fit-tiġrib.  L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 01/05/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-125 sena tas-Sorijiet Agostinjani f'Malta. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 01/05/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2019.

 

April 2019

Inħallu l-Ispirtu s-Santu jkun protagonista f'ħajjitna.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 30/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità Liturġika ta' San Ġorġ. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 29/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Victoria. 29/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid u festa tal-Ħniena Divina. Pjazza San Pietru. 28/04/2019.

Il-Ħniena li tfejjaqna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħnien Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 28/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pusses ta' Fr Charlon Muscat bħala kappillan tal-parroċċa ta' San Ġusepp Ħaddiem, Bitrkirkara. 27/04/2019.

Agħtu ħajjitkom biex il-ferħ tagħkom fil-Mulej ma jonqosx. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta' erba' sacċerdoti ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 27/04/2019.

It-Tlettax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Bħal ma naħfru lil min hu ħati għalina. Udjenza Ġenerali. 24/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-talb tar-Regina Coeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. 22/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-Barka Urbi et Orbi fis-Solennita tal-Għid il-Kbir. 21/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddies Pontifikali ta' Jum il-Għid il-Kbir. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 21/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Katidral tal-Assunta, Victoria. 21/04/2019.

Il-Jum tar-Rebħa. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'The Malta Independent on Sunday. 21/04/2019.

Il-mixja tagħna mhix qed taħbat ma' ġebla. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl Qaddis tal-Għid. Bażilika tal-Vatikan. 20/04/2019.

Ir-Rebħa. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Vġili tal-Għid il-Kbir. Katidral ta' San Pawl, Imdina. 20/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 20/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/04/2019.

Elementi ta' qerda jsiru elementi ta' salvazzjoni. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 20/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni, is-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. 20/04/2019.

It-Talba tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. 19/04/2019.

Omelija ta' Padre Raniero Cantalamessa fit-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 19/04/2019.

Hu ħa fuq d-dnub tal-umanità. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Dar tal-Kleru, Birkirkara. 19/04/2019.

Wara l-mewt ta' Kristu ħadd ma hu waħdu. Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt it-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Katdral tal-Assunta. Victoria. 19/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 19/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej fil-Ħabs ta' Velletri, Ruma. 18/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Bażilika tal-Vatikan. 18/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Għid.  It-talba lill-Missier fil-ħin tal-prova. Udjenza Ġenerali. 17/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 14/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru, 14/04/2019.

Tifkira ħajja ta' dak li għamel għalina Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 14/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Istudenti u l-għalliema. Sala Pawlu VI. 13/04/2019.

Il-Beatitudnijiet tal-Politiku. Proposti mill-Kardinal Van Thuan fil-kitbiet tiegħu.

Qed nisma' l-kelma ta' Alla?  Qiegħed inwettaqha? Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa lill-Impjegati tal-APS Bank fil-festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

L-Omm li qatt ma tabbandunana. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-ħaddiema u pazjenti tal-Isptar Mater Dei fil-Festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

Ma naħlux it-tbatija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, Victoria.  12/04/2019.

Aħfrilna dnubietna. It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 10/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nisrani li jintrikeb mill-falliment. 09/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd tar-Randan. 07/04/2019.

Nixtieq ninbidel f'Marija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fi tmiem Via Crucis Djoċesana fis-Santwarju Madonna ta' Pinu. Għarb. 07/04/2019.

Ġesù jżarmana u jarmana. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-60 anniversarju mill-ordinazjoni tal-Qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 06/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Bażilika tal-Madonna tall-Karmnu, Valletta. 04/04/2019.

Sinteżi tal-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku, Christus vivit, indirazzata liż-żgħażagħ u lill-poplu ta' Alla kollu. 02/04/2019.

Eżerċizzi tar-Randan għall-Familja. Predikatur Fr Hayden Williams ofmcap. (2019).

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Vinċenż Ferreri. 05/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nitolbu bil-kuraġġ u l-ħerqa mhux bit-telqa. 04/04/2019.

Lectio Divina tal-Ħames Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 04/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-President Dr George Vella. 04/04/2019.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Marokk. Udjenza Ġenerali. 03/04/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' April 2019.

 

Marzu 2019

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk.  Konferenza stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 31/03/2019.

Għani fil-Ħniena. Omelija fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imtarfa. 31/03/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Diskors tal-Papa fil-laqghħa mas-Saċerdoti, Reliġjużi u Persuni Kkonsagrati. Rabat. 31/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-proċess għall-kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-Qaddes ta' Alla, Brother Louis Camilleri FSC. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta.  31/03/2019.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Appell tar-Re Mohammed VI u l-Papa Franġisku fuq Ġerusalemm. 31/03/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Omelija waqt Quddiesa fil-Kumpless Sportiv. Rabat, 31/03/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 30/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pellegrinaġġ tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 30/03/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt is-Servizz Penitenzjali - 24 Siegħa għall-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 29/03/2019.

Tfajtni f'Qiegħ il-Ħofra. Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'egħluq il-50 sena mill-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija. 27/08/1989.

Ersaq lejn il-qrar. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla. 29/03/2019.

Caritate Christi Compulsi. Enċiklika tal-Papa Piju XI dwar il-qalb Imqaddsa. 03/05/1932.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-Qalb iebsa titlef il-fedeltà u tikkalunja lill-Mulej. 28/03/2019.

Il-Ħdax-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierana. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Udjenza Ġenerali.  27/03/2019.

Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Lunzjata.  Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 25/03/2019.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Loreto. Diskors fil-Pjazza tas-Santwarju. Ifraħ mimlija bil-grazzja. 25/03/2019.

Marija, Omm il-memorja. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Lunzjata, Victoria. 25/03/2019.

Fik sibna ragħaj ta' qalb ħelwa u umli. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni presbiterali tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP. 24/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-quddiesa ta' radd il-ħajr  għall-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu. 24/03/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tar-Randan. 24/03/2019.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tal-50 sena mill-ordinazzjoni ta' Mons Pawl Camilleri u Mons Victor Zammit Mckeon. 22/03/2019.

Niċċelebraw il-vokazzjoni saċerdotali, reliġjużi u missjunarji. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 22/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa fit-tielet anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Ġuzeppi Mercieca. Katidral, Mdina. 21/03/2019.

Ir-Rikonċiljazzjoni. Meditazzjoni tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Kleru ta' Ruma. Bażilika ta' San Ġwann fil-Lateran. 07/03/2019.

Ikun li trid int. L-Għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 20/03/2019.

Ma tismax ħossu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità ta' San Ġużepp. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' San Ġużepp. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, il-Qala. 19/03/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Imitaw il-ħniena tal-Mulej u l-bwiet iżżommuhomx magħluqa. 18/03/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 17/03/2019.

Eżerċizzi Spiritwali għall-Koppji. Kors ta' ħames riflessjonijiet immexxija minn Dun Noel Debono.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2019. Il-kuraġġ li nirriskjaw għall-wegħda ta' Alla.  Ċelebrat fir-Raba' Ħadd tal-Għid.

Via Sagra għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal tal-Arċidjoċesi ta' Malta. (2017).

Ir-Randan mal-Kelma t'Alla. Poster u silta mill-Bibbja ghal kull jum tar-Randan. (2019).

Eżerċizzi Spiritwali għar-Randan mogħtija minn Fr Hayden (2019) u oħrajn minn snin preċedenti.

Mixja tar-Randan. Poster u ħsieb għal kull jum matul ir-Randan. (2019).

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. 10/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa wara l-Pellegrinaġġ Penitenzjali f'Ħaż-Żabbar. 10/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor. Santwarju Parrokkjali ta' Kerċem. 10/03/2019.

Ħafna aktar minn ftitra.  Kitba tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'gazzetta lokali. 10/03/2019.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti ta' Għawdex fi tmiem Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan fis-Sala tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Għarb. 09/03/2019.

Il-Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2019. Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija. 09/03/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-Insara m'għandhomx ikunu ipokriti bil-maskra. 08/03/2019.

l-vera tifsira tas-sawm fir-Randan. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa waqt irtir għll-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku. 08/03/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta.  Ma ninsewx dak li Alla għamel f'ħajjitna. 07/03/2019.

Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom.  07/03/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 06/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 06/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied fil-Katidral ta' Għawdex, Victorai. 06/03/2019.

Litanija ta' Rikonċiljazzjoni. Miktuba fil-Katidral ta' Coventry 18-il sena wara l-bumbardament tiegħu f'Novembru 1940.

Id-disa' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna.  Tiġi Saltnatek. Udjenza Ġenerali. 06/03/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-8 Ħadd matul is-Sena. 03/03/2019.

Tibżax tieħu għandek lil Marija. Sensiela ta' 24 riflessjoni dwar il-Beata Verġni Marija. Rikordjati awdjo. 2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 04/03/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmex/xew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2019.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Marzu 2019.

 

Frar 2019

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Alla hu ħanin imma jagħdab ukoll. 28/02/2019.

Erba' diskorsi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II waqt il-Pellegrinaġġ Appostoliku tieghu f'Fatima fil-Portugal. Mejju 1982.

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2019. “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19)

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Tiġi Saltnatek. Udjenza Ġenerali. 27/02/2019.

Fl-Iskola ta' Marija. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-Grupp Kultura Marjana fil-Knisja ta' San Ġakbu, Valletta. 26/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Beata Adeodata Pisani. Monasteru tal-Benedittini, Mdina. 25/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 25/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Fr Noel Vella, fil-Parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 25/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa dwar il-Protezzjoni tal-Minuri fil-Knisja. 24/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-7 Ħadd matul is-Sena. 24/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Arċidjoċesi ta' Benevento. Bażilika tal-Vatikan. 20/02/2019.

Il-Madonna Ta' Pinu. Il-ġrajja rrakkuntata minn min dammha.

Introdzzjoni mill-Papa Franġisku fil-laqgħat għall-Protezzjoni tal-Minuri fil-Knisja. Awla tas-Sinodu. 21/02/2019.

L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri akkost ta’ kollox. It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Intervista mill-istazzjon tat-TV Kanadiż lill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-programm, Witness. 20/02/2019.

Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 20/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.

Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum. 19/02/2019.

L-Ateiżmu: Id-dramm spiritwali ta' żminijietna. 10/10/1980.

Il-Papa minn Dar Santa Marta. X'post għandu f'qalba ħuna bil-ġuħ, marid jew fil-habs. 18/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Sitt Ħadd matul is-Sena. 17/02/2019.

Il-Brevjar kollu tax-xahar ta' Marzu jew ġurnata ġurnata ...   -   jew inkella tista' tniżżel tax-xahar kollu ...

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum il-Morda. Sptar Ġenerali ta' Għawdex. 17/02/2017.

Aktar Katekeżi mill-Papa Ġwannni Pawlu II dwar sehem il-lajċi fil-Knisja. Udjenzi Ġenerali 1994.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Maġistrati. 09/02/2019.

Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija mill-Isqof Awziljarju Joseph Galea-Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 14/02/2019.

Istruzzjoni dwar il-Magħmudija tat-Trabi. Publikata mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi fl-20 ta' Ottubru 1980.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Missierna. Missier ta' kulħadd. Udjenza Ġenerali. 13/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Jum Dinji tal-Morda u festa tal-Madonna ta' Lourdes. 11/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 10/02/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, Valletta.

San Pawl, l-Ewkaristija u l-Ħadd. Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 10/02/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.

L-Isqof Mario Grech ikellem lill-Adolexxenti li ser jagħmlu l-Griżma. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Il-ħajja fiha valur meta tingħata. 08/02/2019.

Messaġġ mill-Ħames Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Messaġġ lill-Familji Nsara fid-Dinja tallum.  25/10/1980.

Posters tal-Qari tal-Quddiesa għall-Ħdud tar-Randan, Sena Ċ u għall-Festa ta' Marija Addolorata.

Diskors tal-Isqof Mario Grech waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Dar Ġużeppa Debono. 08/02/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Biex niftħu l-qlub tal-oħrajn ninħtieġu l-umiltà u manswetudni. 07/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku fl-Emirati Għarab Magħquda. 06/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura. 05/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Omelija waqt il-Quddiesa f'Zayed Sports City. 05/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa Interreliġjuża. 04/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati  Għarab Magħquda. Il-Fratellanza Umana għall-Paċi fid-Dinja u l-Konvivenza Komuni. Dokument iffirmat mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku u l-Imam il-Kbir ta’ Al-Ahzar, Ahmad Al-Tayyeb.  04/02/2019.

L-ewwel tliet katekeżijiet tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar ir-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Mogħtija f'Ottubru u Novembru 1993.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-Raba' Ħadd matul is-Sena. 03/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/02/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Jum il-Ħajja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 03/02/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 02/02/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 02/02/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 02/02/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Stabru fil-waqtiet tal-miżerja. 01/02/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2019.

Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Frar 2019. Biex il-vittmi ta' traffikar, prostituzzjoni sfurzata u vjolenza jsibu min jilqagħhom b'qalb ġeneruża.

 

Jannar 2019

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Is-Saċerdoti għandhom ikunu ferrieħa bħal Don Bosco. 31/01/2019.

X'tistenna l-Knisja f'Malta minna l-konsagrati. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi  dwar il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 31/01/2019.

Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II lir-Reliġjużi Nisa u lill-Membri tal-Istituti Sekulari fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 22/05/1988.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Panama.  Udjenza Ġenerali. 30/01/2019.

Dikjarazzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi dwar l-Ewtanasja. Publikata fil-5 ta' Mejju 1980.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjara tat-Tribunali Ekkleżjastiċi ta' Malta u Għawdex. 28/01/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira tieghu mill-Vjaġġ Appostoliku tiegħu mill-Panama. 27/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors qabel it-Talba tal-Angelus. 27/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Campo San Juan Pablo II. 27/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-wasla tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu lura fis-Santwarju tagħha. 27/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Vġili tal-Festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Katidral ta' San Pawl. Imdina. 27/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors waqt il-Velja maż-Żgħażagħ. 26/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija fil-Katidral ta' Santa Maria la Antigua. 26/01/2019.

Laqgħa li ġabet bidla radikali. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Knisja Parrokkjali ta' Fleur de Lys. 25/01/2019.

Aktar Katekeżijiet tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 73 - 75. Mogħtija waqt l-Udjenzi Ġenerali f'Ottubru 1993.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Via Crucis. 25/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija waqt servizz penitenzjali maż-Żgħażagħ imċaħħda mil-libertà. 25/01/2019.

Xhieda ta' Ekumeniżmu u Karità. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 25/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-żjara tal-kwardru tal-Madonna fil-parroċċa ta' Kerċem. 25/01/2019.

Tliet kelmiet li jfissru ħafna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 25/01/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-tnedija ta' ktieb u l-inawgurazzjoni tar-restawr. 24/01/2019.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors lill-Isqfijiet. 24/01/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-53 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2019. 24/01/2019.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Frangisku fil-Panama. Diskors lill-Awtoritajiet. 24/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Franġisk de Sales, Patrun tal-Ġurnalisti. 24/01/2019.

Dettalji tal-programm tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama għall-okkażjoni tal-34 Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

Mhemmx ġustizzja jekk mhemmx rispett lejn il-verità. Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. 23/01/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Festa ta' San Pubilju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 22/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-13-il Anniversarju tal-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb. Victoria, Għawdex. 22/01/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-veru stil tan-Nisrani huma l-beatitudnijiet. 21/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa liturġika ta' San Sebastjan. Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 20/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Luċija. 20/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Anton Abbati. Knisja ta' San Anton Abbati, ix-Xagħra. 20/01/2019.

Tliet Katekeżijiet oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja Nri 70, 71 u 72. Mogħtija f'Settembru 1993.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena 'Ċ'. 20/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa mal-għarajjes li ser jiżżewġu fl-2019. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 19/01/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-27 Jum Dinji tal-Marid 2019. B'xejn ħadtu u b'xejn agħtu. Publikat 25/11/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Ottava ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 18/01/2019.

Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. Pellegrinaġġ Djoċesan bil-Kwadru tal-Madonna ta' Pinu. 18/01/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-Kelma ta' Alla mhix ideoloġija. 17/01/2019.

Redemptionis Donum. Eżortazzjoni Appostlika tal-Papa Ġwanni Pawlu II lir-Reliġjużi kollha dwar il-Konsagrazzjoni tagħhom fid-dawl tal-Misteru tal-Fidwa. 25/03/1984.

Abba, Missier.  Il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 16/01/2019.

Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Għandek tfittex il-ġustizzja u l-ġustizzja biss. 18-25 ta' Jannar 2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-kriterju tan-nisrani huwa l-konkretezza. 15/01/2019.

It-tagħlima li l-Martri ta' dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Għargħur. 13/01/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 13/01/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 13/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Rotunda tax-Xewkija. 13/01/2019.

Diskors ta' Awguri għas-Sena l-ġdida mill-Isqof Mario Grech lill-Kleru tad-Djoċesi ta' Għawdex.  Seminarju Maġġuri. 12/01/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju fil-Laboratorju tal-Paċi. Ħal Far. 12/01/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-Ispirtu tad-dinja li jifred negħlbuh bil-fidi. 11/01/2019.

Ħabbtu u jiftħulkom. Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna.  Udjenza Ġenerali. 09/01/2019.

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar is-salvataġġ u r-rilokazzjoni tal-immigranti. 09/01/2019.

Il-ferħ u l-entużjażmu taż-żgħażagħ missjunarji. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 09/01/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-indifferenza hija l-maqlub tal-imħabba. 08/01/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku fil-Vatikan. Sala Regia. 07/01/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-kriterju tan-nisrani huwa l-konkretezza. 07/01/2019.

Intervista lill-Isqof Mario Grech mir-Radju Vatikan dwar is-sitwazzjoni tal-immigranti li jivjaġġaw fil-Mediterran. 07/01/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 06/01/2019.

Il-Komunità Umana. Ittra tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-25 Anniversarju mit-twaqqif tal-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 06/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-20 anniversarju tal-Episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D'Erico. 06/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Kandidaturi ta' erba' Seminaristi għas-Saċerdozju. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 06/01/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fuq il-vapur li fuqu maqbuda l-immigranti. 05/01/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kurja Rumana. 21/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-koppji li żżewġu matul l-2018. Konkatidral ta' San Ġwann. 05/01/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-pussess ta' Patri Renald Lofreda OC bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Balluta. 05/01/2019.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 02/01/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 01/01/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita ta' Marija Santissma Omm Alla. 01/01/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennita tal-Imqaddsa Marija Omm Alla. Bażilika tal-Vatikan. 01/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Ġorg. Il-Belt Victoria. 01/01/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2019.

Il-Fehma tal-Papa Franġsiku għat-talb matul Jannar 2019. Għaż-żgħażagħ, speċjalment fl-Amerika Latina ... 01/01/2019.

 

SENA 2018

Diċembru 2018

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa ta' Radd il-Ħajr fi tmiem is-sena. 31/12/2018.

Stqarrija għall-istampa mill-Isqfijiet dwar is-salvataġġ tal-Immigranti fil-Mediterran. 31/12/2018.

Investiment Pastorali fiż-Żgħażagħ fi tliet komunitajiet parrokkjali f'Għawdex. 31/12/2018.

Ċelebrazzjoni ta’ kull xahar għall-familja kollha biex tiskopri mill-ġdid il-ġmiel li l-membri jitolbu flimkien.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied u festa tal-Familja Mqaddsa. 30/12/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 30/12/2018.

Stqarrija tal-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex li fihom jagħmlu appell għal solidarjetà konkreta għall-persuni maqbuda fuq il-vapur Sea Watch 3. 29/12/2018.

Sena ta' Solidarjetà man-nisa.  Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 26/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lir-Residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 26/12/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. 26/12/2018.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Milied. 25/12/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Jum il-Milied. Katidra tal-Assunta. Il-Belt Victoria. 25/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Konkatidral, Valletta. 25/12/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Vġili tal-Milied. 24/12/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 24/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-Vġili tal-Milied. Katidral tal-Imdina. 24/12/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Vġili tal-Milied. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 24/12/2018.

Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja Parrokkjali ta' San Ġiljan. 24/12/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-raba' Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 23/12/2018.

L-Awgurju tal-Milied u s-Sena l-ġdida mill-Isqfijiet lill-publiku. 23/12/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Imjegati tal-Vatikan u l-familji tagħhom. 21/12/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kurja Rumana. 21/12/2018.

Il-politika tajba qiegħda għas-servizz tal-paċi.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-52 Jum Dinji tal-Paċi 2019. Publikat 08/12/2018.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. It-tħabbira tal-Anġlu rrivoluzzjonat l-istorja. 20/12/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt Milied Flimkien. Valletta. 20/12/2018.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Milied. Udjenza Ġenerali. 19/12/2018.

Awguri tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-impjegati tal-Kurja. 19/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mal-ħaddiema tal-Kurja. Kappella San Kalċidonju, Kurja, Floriana. 19/12/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tas-Supretendent Mary Camilleri. Bażilika Marija Bambina, ix-Xagħra. 19/12/2018.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. San Ġużepp kien bniedem konkret. 18/12/2018.

Il-Faxex ta' Betlehem. Messaġġ tal-Isqof Mario Grech għall-Milied 2018.  18/12/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 16/12/2018.

Il-profitt minflok il-profeti. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa f'għeluq il-75 sena mill-mewt tal-Isqof Mauro Caruana. 16/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa organizzata mill-GRUFAN.  Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 15/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa għall-Ħaddiema tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. 14/12/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għal żmien il-Milied. 13/12/2018.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Talba li ssir b'fiduċja. Udjenza Ġenerali. 12/12/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Inħallu lil Alla jfarraġna. 11/12/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa organizzatra minn Life Network Foundation. Knisja ta' Sant' Antnin, Birkirkara. 11/12/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Inħejju ruħna għall-Milied bil-kuraġġ li ttina l-fidi. 10/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa lill-istudenti fil-ftuħ tal-kampanja, Milied Flimkien. 10/12/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. 09/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoti tal-pussess lil Dun George Schembri bħala Kappillan ġdid tal-parroċċa tal-Imġarr. 08/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.  Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 08/12/2018.

Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata Kunċizzjoni l-Verġni Marija. Pjazza di Spagna. 08/12/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Kunċizzjoni, Il-Qala. 08/12/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni l-Verġni Marija. 08/12/2018.

Omelija tal-Kanunku George J. Frendo fis-Solennità tal-Kunċizzjoni. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 08/12/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Patrijiet Konventwali, Il-Belt Victoria. 07/12/2018.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-kunċert b'risq id-Dar tal-Providenza. 07/12/2018.

Aktar katekeżijiet mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Sena 1993.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-Mulej hu l-blata li għandna nibnu fuqha. 06/12/2018.

Il-Lajċi fil-Knisja. minn kollaborazzjoni għal korresponsabbiltà. Diskors tal-Papa Benedittu XVI. 26/05/2009.

L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku minn sensiela ġdida dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 05/12/2018.

Test tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar l-Avvent.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Infittxu l-paċi tal-qalb. 04/12/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa mal-Vittmi tal-vjolenza domestika. Dar Qalb ta' Ġesù, Santa Venera. 03/11/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta.  L-Avvent m'għandux jieħu bixra mondana. 03/12/2018.

Avvent ma' Marija. Ħsieb Marjan għal kull jum ta' Avvent biex ngħixu l-istennija tagħna ma' dik ta' Marija.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. 02/12/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt Quddiesa tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Via Lucis fil-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 02/12/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Akkolitat lis-seminarista Mario Mercieca, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 01/12/2018.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru ta' Għawdex fil-bidu tal-Avvent. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb. Victoria. 01/12/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa ta' radd il-ħajr f'għeluq il-150 sena mill-miġja tas-Sorijiet tal-Karità f'Malta. 01/12/2018.

Programm ta' Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2018.

 

Novembru 2018

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Li nħabbru lil Kristu mhuwiex marketing. 30/11/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa ta' ringrazzjament għall-gradwati tal-MCAST. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 30/11/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Qed tintemm ċiviltà kristjana li fil-fatt hi pagana. 29/11/2018.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmadamenti. Il-liġi fi Kristu u x-xewqat skont l-Ispirtu. Udjenza Ġenerali. 28/11/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Għaqli naħsbu fit-tmiem. Tkun laqgħa mal-ħniena ta' Alla. 27/11/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Monasteru ta' Santa Katarina, Valletta. 27/11/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-ġenerożità fl-affarijiet iż-żgħar. 26/11/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta' Kristu Re.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/11/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa liturġika ta' Santa Katarina. Knisja Arċipretali taż-Żurrieq. 25/11/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Kristu Re u l-ftuħ tas-Sena Marjana f'Għawdex. Santwarju Ta' Pinu. 25/11/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-34 Ħadd matul is-Sena u Festa ta' Kristu Sultana. 25/11/2018.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech li fiha jħabbar Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex. 24/11/2018.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Id-disa' u l-għaxar kmandament. Udjenza Ġenerali. 21/11/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-festa tal-Beata Enrichetta Alfieri. Sorijiet tal-Karità, Balzan. 21/11/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-quddiesa tal-gradwazzjoni mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali. 20/11/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 18/11/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-festa ta' San Ġwann tas-Salib.  Knisja Parrokkjali , Ta' Xbiex. 18/11/2018.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt Viżta Pastorali fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 16/11/2018.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Il-Knisja tikber fis-silenzju bla ma tagħti spettaklu. 15/11/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta. 15/11/2018.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. It-Tmien Kmandament. La Tixhidx fil-falz. 14/11/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna maħtur mill-Papa Franġisku bħala Segretarju Aġġunt tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 13/11/2018.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. L-Isqof hu qaddej mhux prinċep. 12/11/2018.

Ittra tal-Padri fis-Sinodu dwar iż-Żgħażagħ liż-Żgħażagħ tad-dinja. Ottubru 2018.

Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 1 - 57. Snin 1991 - 1993. Ikomplu.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt tal-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/11/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Ġwann Sultana bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Assunta, iż-Żebbuġ, Għawdex. 11/11/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa Pontifikali f'għeluq il-100 sena minn tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija. 11/11/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Koronatu Martri. Bażilika u Kolleġġjata ta' San Pietru u San Pawl, Nadur. 11/11/2018.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. M’għandniex nagħmlu lista tal-prezzijiet għas-Sagramenti. 09/11/2018.

Messaġġ tal-Konċilju Ekumenikau Vatikan Ii liż-Żgħażagħ fi tmiem il-konċilju. 07/12/1965.

Katekeżi oħra (nru 4) għat-tfal ta' qabel l-Ewwel Tqarbina. Preżentazzjoni powerpoint.

Ineż u Henry Casolani. Żwwġ programmi awdjo dwar din il-koppja, Qaddejja ta' Alla.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-50 sena mit-twaqqif ta' Caritas Malta. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/11/2018.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Xhieda tfisser li tkisser drawwa biex turi l-ħniena. 08/11/2018.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandament. La Tisraqx. Udjenza Ġenerali. 07/11/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ġesu jistedinna għall-ikla tas-saltna, noqgħodu attenti li ma ngħidulux le. 06/11/2018.

Omelija tal-Arċsqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa b'suffraġju għall-erwieh tal-Isqfijiet, Saċerdoti u Reliġjużi li mietu matul is-sena. 06/11/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tal-Istituzzjoni ta' ħames Seminaristi fil-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat. 05/11/2018.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Ngħidu le għall-egoiżmu interessat, il-piki u l-ftaħir gwerer biss iġibu. 05/11/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. 04/11/2018.

Il-Pariri ta' Ratzinger biex inżommu sħaħ fil-fidi mqar qalb skandli kbar. Artiklu ta' Miguel Pastorino.

Katekeżi għat-Tfal bi tħejjija għall-Ewwel Tqarbina. Powerpoints. Fr Etienne Gilson ofm conv.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddies ta' tifkira tal-Mejtin kollha. Ċimiterju Lawrentin, Ruma. 02/11/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-quddiesa ċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari waqt il-Mariapoli. 02/11/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-tifkira tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Paola. 02/11/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. 01/11/2018.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-ftuħ tal-wirja tal-arti u t-tberik taċ-Ċentru Parrokkjali f'Ħal Balzan. 01/11/2018.

Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li sar f'Cologne f'Awwissu 2005, meta l-Papa kien diġà miet. Publikat 06/08/2004.

San Pawlu VI. Paġna ta' riżorsi minn u dwar dan il-Papa kanonizzat fl-14 ta' Ottubru 2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddies fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 01/11/2018.

Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech.  Id-devozzjoni lejn l-Erwieħ. 01/11/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2018.

 

Ottubru

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandament. Bi Kristu ssib il-milja tagħha l-vokazzjoni sponsali tagħna. Udjenza Ġenerali. 31/10/2018.

Brevjar għal Novembru.  It-talb kollu tal-Liturġija tas-Sigħat għax-xahar ta' miġbur f'dokument wieħed b'links għal kull ġurnata mill-ewwel paġna. 31/10/2018.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għall-Novembru 2018. Biex il-lingwaġġ tal-imħabba u tad-djalogu jirbaħ dejjem fuq il-lingwaġġ tal-konflitt. 31/10/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja ta' Mlit, il-Mosta. 30/10/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa għall-għeluq tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika tal-Vatikan. 28/10/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 28/10/2018.

Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 49, 50 u 51. (1993).

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-Konferenza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi. 28/10/2018.

Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. Dokumenti finali. 27/10/2018.

Intervista ta' La Stampa li Mons. Joe Alessandro, Isqof Malti f'Garissa l-Kenja. 27/10/2018.

Il-Papa f’Santa Marta. Il-paċi hi mixja ta’ umiltà, ħlewwa u ġenerożità. 26/10/2018.

Il-Papa f’Santa Marta. Nersqu lejn Ġesù billi nagħrfu li aħna midinbin. 25/10/2018.

La Tiżnix. Katekezi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmadamenti.  Is-Sitt Kmandament. Udjenza Ġenerali. 24/10/2018.

Il-Papa f'Santa Marta. It-tama konkreta tfisser li tgħix biex tiltaqa' ma' Ġesù. 23/10/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 21/10/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja.  21/10/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-festa ta' Ġesù Nazzarenu. Knisja ta' Ġesù Nazzarenu, Żejtun. 20/10/2018.

Esperjenzi Missjunarji f'pajjiżi oħra. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Missjoni 2018.

Aktar katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Nri 46, 47 u 48.(1992).

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani. 19/10/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Qalbna trid tkun maqtugħa mill-flus u tieħu paċenzja fil-persekuzzjonijiet u fis-solitudni. 18/10/2018.

La toqtolx skont Ġesù Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-kmandamenti. 17/10/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Attenti mill-Insara li juru ruħhom riġidi u perfetti. 16/10/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'Jum il-Fundazzjoni tal-Kulleġġ San Alwiġi. 16/10/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-kanonizzazzjoni ta' qaddisin ġodda. 14/10/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex. Santwarju Ta' Pinu. 13/10/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Attenti mix-xjaten edukati. 12/10/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ġesù jgħallimna biex fit-talb niffittaw lil Alla. 11/10/2018.

La Toqtolx. L-għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 10/10/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-pellegrini minn Krakovja. 10/10/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa għall-Forzi Armati ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/10/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. In-Nisrani veru jinnamra mal-Mulej. 09/10/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-lajċi u r-rgħajja m'għandhomx jibżgħu jħammġu jdejhom. 08/10/2018.

L-Ewwel 45 katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. (sena 1992). Bil-Malti fil-Laikos.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 07/10/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'Jum l-Ambjent. Knisja ta' Ġieżu, Rabat, Malta. 07/10/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' radd il-ħajr għall-elf ħarga tar-rivista djoċesana, Il-Ħajja f'Għawdex. Santwarju Ta' Pinu.  06/10/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Bażilika tal-Mosta. 05/10/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Akkademika tas-Seminarju Maġġuri, Victoria, Għawdex. 05/10/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Gwaj għall-Insara li lil Ġesù jħalluh il-Knisja. 05/10/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Knisja ta' San Franġisk, Il-Belt Victoria. 04/10/2018.

Sinodu tal-Isqfijiet. Diskors tal-Papa Franġisku fil-bidu tas-Sinodu ddedikat liż-Żgħażagħ. 03/10/2018.

Sinodu tal-Isqfijiet. Omelija tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja. 03/10/2018.

Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi lic-Chaiplains u l-Pastoral Teams fl-iskejjel tal-Knisja.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-anġli kustodji huma l-bieb li kuljum iressaqna lejn it-traxxenden/za. 02/10/2018.

Omelija fil-Quddiesa tal-Velja tal-Għid il-Kbir. 23/04/2011.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta' Santa Tereża ta' Lisieux. 01/10/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi.  Oratorju tal-Konkatidral sa' San Ġwann.  Valletta. 01/10/2018.

Ċelebrazzjoni liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2018.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Ottubru 2018. Biex ir-reliġjużi kkonsagrati, irġiel u nisa, iħeġġu lilhom innifishom biex ikunu preżenti qalb il-fqar, l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 01/10/2018.

 

Settembru

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 30/09/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-quddiesa lejliet il-festa ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santwarju ta' Santa Tereża, Birkirkara. 30/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-parroċċa tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema. 30/09/2018.

Komunikat mill-Vatikan dwar ir-Rużarju matul ix-xahar ta' Ottubru. 29/09/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa mal-Fergħa Ewkaristika. 30/09/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-100 anniversarju tal-parroċċa tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema. 29/09/2018.

Ħaġa waħda mar-Rieda ta' Alla. Ktejjeb ta' San Alfons M. de Liguori.

Qalb li Titlob. Istruzzjoni, Cor Orans, fuq il-Ħajja Kontemplattiva Femminili. 25/03/2018.

Xbieha tal-Knisja Għarusa. Istruzzjoni, Ecclesiae Sponsae Imago, fuq l-Ordo Virginum, 04/07/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fir-residenza tal-Anzjani San Vinċenż, Luqa. 27/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Pajjiżi Baltiċi. Udjenza Ġenerali. 26/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Estonja. Diskors tal-Papa fil-Laqgħa Ekumenika maż-Żgħażagħ. 25/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Pajjiżi Baltiċi. Konferenza Stampa mill-Papa fuq it-titjira lura mill-Estonja lejn Ruma. 25/09/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. 25/09/2018.

Ittra mill-Isqof Mario Grech lill-Għalliema f'Għawdex fl-inawgurazzjoni ta' sena skolastika ġdida. 25/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Estonja. Omelija tal-Papa fil-Pjazza tal-Libertà. Tallinn. 25/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Estonja. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet. 25/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Latvja. Omelija tal-Papa waqt il-quddiesa quddiem is-Santwarju ta' Marija Omm Alla, Anglona. 24/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Latvja. Diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 24/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Diskors tal-Papa lis-saċerdoti, Reliġjużi Kkonsagrati u Seminaristi. 23/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Talba tal-Papa waqt żjara fil-Mużew tal-Okkupazzjoni u t-Taqbid għal-Libertà. 23/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Diskors tal-Papa fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 23/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Omelija waqt il-quddiesa f'Park ta' Santakos f'Kaunas. 23/09/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni u t-tberik tal-istatwa ta' San Ġorġ Preca fil-parroċċa tas-Swatar. 23/09/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 23/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Diskors waqt il-laqgħa maż-Żgħażagħ. 22/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Talba tal-Papa Franġisku fis-Santwarju Mater Misericordia. 22/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Diskors fil-laqgħa mal-Awtoritajiet u s-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 22/09/2018.

Vjaġġ Appostoliku atl-Papa Franġisku fil-Litwanja. Merħba lill-ġurnalist fit-Titjira Papali minn Ruma lejn Vilnius fil-Litwanja. 22/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Katekisti fis-Santwarju Ta' Pinu. 22/09/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa ta' San Ġwann. Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann. 21/09/2018.

Aktar katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Nri 40, 41 u 42.  (1992).

Omelija tal-Papa Pawlu VI waqt il-Quddiesa fil-Pellegrinaġġ Appostoliku tiegħu fil-Filippini. 29/11/1970.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin. 21/09/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa Pontifikali fil-festa nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza. 21/09/2018.

Il-Papa f'Dar Santa Marta.  Ix-Xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba. 20/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm. 19/09/2018.

Weġġaħ lil missierek u lil ommok. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 19/09/2018.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ragħaj umli li jitħassar lill-oħrajn u jekk jakkużawh, jitlob. 18/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt velja ta' talb fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija. f'Ġerusalemm. 18/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija f'Ġerusalemm. 18/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-24 Ħadd matul is-Sena. 16/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Qawmien ta' Lazzru, Betanja. 16/09/2018.

X'jagħmel tassew ġieħ lin-nisrani? Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja parrokkjali ta' Ħal Balzan. 16/09/2018.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Diskors lill-Kleru, Reliġjużi u Seminaristi. 15/09/2018.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Diskors liż-Żgħażagħ. 15/09/2018.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Omelija fit-Tifkira Liturġika tal-Beatu Pino Puglisi. 15/09/2018.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Diskors fil-laqgħa mal-Fidili. 15/09/2018.

L-Enċiklika Humanae Vitae tal-Papa Pawlu VI (1968), moqrija bil-Malti.

Temi minn Gaudete et Exsultate, Nru 4. Iż-Żewġt Uċuħ tal-Qdusija. Vidjo 5m15.

Aktar katekeżijiet minn San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Nri 37, 38 u 39. 1992.

Inawgurazzjoni tax-xbieha tal-Madonna ta' Pinu li saret mill-Isqof Mario Grech f'Nazaret. 15/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini. Sala Clementina. 14/09/2018.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Is-Salib jgħallimna ma nibżgħux mit-telfiet għax wara hemm ir-rebħa. 14/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda, fosthom ukoll l-Isqof Awżiljarju Malti, Mons. Joseph Galea Curmi. 13/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku dwar it-Teoloġija tat-Tenerezza. Sala Clementina. 13/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fuq l-Għolja tal-Karmelu, fl-ewwel jum tal-Pellegrinaġġ Djoċesan fl-Art Imqaddsa. 13/09/2018.

L-istil tan-nisrani hu l-ħniena – il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta. 13/09/2018.

Jum il-Mistrieħ. Profezija ta' Ħelsien. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti Udjenza Ġenerali. 12/09/2018.

L-akkużatur il-kbir, ix-xitan, imqabbad mal-Isqfijiet. Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 11/09/2018.

Rapport tal-Omelija tal-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. In-Novità tal-Vanġelu ma taċċettax żewġ uċuh. 10/09/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-quddiesa tal-funeral ta' Joseph G. Grech. 10/09/2018.  

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem il-konferenza Plexus, orgaizzata mill-MCYN. 09/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/09/2018.

Diskors tal-Papa Frangisku waqt is-Simpożju Internazzjonali tal-Unjoni  tal-Benedittini. 08/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet minn territorju missjunarju. Sala Klementina. 08/09/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 08/09/2018.

Aktar katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 34, 35 u 36. Udjenza Ġenerali fl-1992.

Nibnu djarna fuq il-blat. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet fil-festa tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. 08/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Ġenituri Taljani. 07/09/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Bambina, in-Naxxar. 07/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa internazzjonali għan-Nisa Romol Ikkonsagrati. Vatikan. 06/09/2018.

Jum il-Mistrieħ Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 05/09/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-wasla tal-Istatwa ta' Marija Bambina fl-Isla. 04/09/2018.

Il-Papa Franġisku f'Santa Marta. F'qalb il-bniedem hemm battalja eterna bejn tajjeb u ħażin. 04/09/2018.

Il-Papa Franġisku f'Santa Marta. Quddiem min ifittex l-iskandlu, skiet u talb. 03/09/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 02/09/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-festa tal-Għoti tal-Istimmati ta' San Franġisk. Knisja Parrokkjali tal-Qawra. 02/09/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2018,

Il-Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini. Ħarġa ta' Settembru 2018.

Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta. Ittra tal-Isqof Mario Grech dwar inizjattiva tad-Djoċesi ta' Għawdex biex tgħin l-istudenti li jistudjaw f'Malta. 01/09/2018.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li se jkunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2018.

Awwissu

Tliet katekeżijiet oħra bil-Malti,  Nri 31, 32 u 33, minn sensiela dwar il-Knisja li kien ta l-Papa San Ġwanni Pawlu II.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Oblati ta' San Ġużepp. Sala Konċistorju. 31/08/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Bażilika ta' Marija Bambina fix-Xagħra. 31/08/2018.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-festa ta' Santa Jeanne Juga, fundatriċi tal-Little Sisters of the Poor. Kunvent atl-Little Sisters of the Poor, Ħamrun. 30/08/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali.  Il-Vjaġġ Appostoliku fl-Irlanda. 29/08/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-Martirju ta' San Ġwann il-Battista. Knisja tal-Xewkija. 29/08/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda.  Konferenza Stampa mill-Papa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 26/08/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda.  Diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-Isqfijiet.  Kunvent tas-Sorijiet Dumnika. Dublin. 26/08/2018.

Kulħadd jista' jsalva.  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San  Bartilmew. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Għargħur. 26/08/2018.

Aetatis Novae.  Istruzzjoni Pastorali dwar il-Komunikazzjoni Soċjali. Kunsill Pontifiċju għall-Komunikazzjoni Soċjali. 22/02/1992.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Tieni Ġurnata Dinjija tal-Foqra li tkun fit-18 ta' Novembru 2018. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu. 13/06/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Att Penitenzjali u Omelija waqt il-Quddiesa f'Phoenix Park, Dublin. 26/08/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Diskors tal-Papa fl-Angelus. Pjazza tas-Santwarju ta' Knock, Dublin. 26/08/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Diskors tal-Papa fil-Festa tal-Familja. Croke Park Stadium, Dublin. 25/08/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. Kastell ta' Dublin. 25/08/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quudiesa tal-Magħmudija. Knisja Parrokkjali ta' Burmarrad. 25/08/2018.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Weġġaħ isem il-Mulej. 22/08/2018.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Poplu ta' Alla. “Jekk membru jbati, ibatu wkoll (il-membri) l-oħra miegħu”. 20/08/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 19/08/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' Santa Marija fil-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr, Malta. 19/08/2018.

Katekeżijiet 26, 27 u 28 tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Udjenzi Ġenerali f' Marzu u April 1992.

Laqgħa tal-Papa Franġisku lill-Abbatini fit-12-il Pellegrinaġġ Internazzjonali tal-Abbatini. Pjazza San Pietru. 31/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2018.

Ma nistgħux inkunu Nsara u ma naħsbux kontinwament f’min għandu bżonn. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Ommna Marija Mtellgħa s-Sema. Mosta. 15/08/2018.

L-Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennità tal-Assunta, waqt il-Pontifikal. Katidral ta’ Għawdex. 15/08/2018.

Is-Serħan tagħna huwa Ġesù Kristu. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 14/08/2018.

Via Crucis immexxija mill-Papa Franġisku fil-Kolossew. 14/04/2017.

Anglicanorum Coetibus tal-Papa Benedittu XVI. Kostituzzjoni Appostolika li tipprovdi għall-Ordinarjati Personali għall-Anglikani li deħlin f’komunjoni sħiħa mal-Knisja Kattolika. 04/11/2009.

Tliet Katekeżijiet oħra tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 22, 23 u 24 minn sensiela ta' 137 katekeżi. Jannar u Frar 1992.

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika dwar il-piena kapitali. Reviżjoni ta' paragrafu 2267. 11/05/2018.

Pawlu VI: Il-Papa Montini. Sensiela ta' sitt programmi awdjo bi thejjija għall-kanonizzazzjoni tiegħu fl-14 ta' Ottubru 2018.

Alla jħobbna, għażel destin sabiħ għalina. L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali, tal-Qrendi. 13/08/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-sena. 12/08/2018.

Djalogu tal-Papa Franġisku maż-Żgħażagħ Taljani. Circo Massimo. 11/08/2018.

Riflessjoni mill-Papa Franġisku f'għeluq il-Velja ta' talb maż-żgħażagħ Taljani. Pjazza San Pietru. 11/08/2018.

Xandar tal-għożża tal-ħajja. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-Ordinazzjoni Episkopali tieg]u. 11/08/2018.

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika Minuri tal-Mosta waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-konsagrazzjoni ta' artal ġdid. 10/08/2018.

Neħtieġu lil Kristu. Ittra Pastorali tal-Isqof ta' Għawdex Mario Grech fl-okkażjoni tas-Solennità ta' Marija  Mtellgħa s-Sema 2018. 06/08/2018.

Catechesi Tradendae. Ezortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Katekeżi fi żminijietna. 16/10/1979.

L-Idolatrija. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 08/08/2018.

Id-dinjità u d-drittijiet tal-għalliema, li huma essenzjali għall-formazzjoni taċ-ċittadini. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim kollettiv bejn is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u l-MUT. 07/08/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tas-Salvatur. Ħal-Lija. 06/08/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konfernza Internazzjonali fit-tielet anniversarju tal-Enċiklika, Laudato Sì. 06/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 05/08/2018.

L-Ewwel diskors tal-Isqof Joseph Galea Curmi fi tmiem l-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu fil-Katidral tal-Imdina. 04/08/2018.

Bonus Altor - Missier Twajjeb. L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Joseph Galea Curmi. Katidral, Imdina. 04/08/2018.

Aktar katekeżijiet tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja.  Numri 19, 20 u 21 minn sensiela ta' 137 waħda.

L-istedina tal-Isqof il-ġdid, Mons. Joe Galea Curmi. 03/08/2018.

Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Awwissu 2018.  01/08/2018.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Ma jkollokx allat oħra għajri. 01/08/2018.

 

Lulju

L-Ewwel Omelija ta' Benedittu XVI wara l-ħatra tiegħu bħala Papa. 20/04/2005.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Awwissu.  Biex id-deċiżjonijiet importanti li jittieħdu mill-ekonomisti u politikanti jipproteġu l-familja bħala waħda mit-teżori tal-umanità.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa fl-okkażjoni tal-għoti tat-titlu ta' bażilika minuri lill-knisja tal-Mosta. 29/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-Sena. 29/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-16 il Ħadd matul is-Sena. 22/07/2018.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 21/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Fondazzjoni, Gravissimum Educationis. 25/06/2018.

Katekeżijiet Nru 13, 14 u 15 mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Novembru 1991.

L-Akbar Ktieb. Sensiela ta' programmi awdjo dwar il-Kotba Mqaddsa preżentati fuq Radju RTK minn Fr John Avellino flimkien ma' Fr Joseph Ciappara ofm u Fr Martin Micallef ofm cap.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta' Santa Marija Madalena fuq l-irdum ta' Ħad-Dingli. 20/07/2018.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-kanonizzazzjoni ta' San Massimiljanu Marija Kolbe. 10/10/1982.

L-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi, intervistat mill-Malta Independent. 20/07/2018.

Solidarjetà ma' ħutna fuiq il-baħar. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Valletta. 16/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-sena. 15/07/2018.

Il-bniedem għad baqgħlu x'jitgħallem biex jimita lil San Sebastjan. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lejliet il-festa ta' San Sebastjan, Qormi.  14/07/2018.

Aktar katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu Ii dwar il-Knisja mogħtija minnu bejn l-1991 u l-1995.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa ta'  ringrazzjament fl-okkażjoni ta' Jum il-Pulizija. Konkatridral ta' San Ġwann. Valletta. 14/07/2018.

"Kont barrani u lqajtuni" Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 14/07/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Benedittu. Monasteru ta' San Pietru, Mdina. 11/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Erbatax-il Ħadd matul is-sena. 08/07/2018.

Is-Solidarjetà mal-Immigranti. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors f'Kerċem. 08/07/2018.

Laqgħa Ekumenika f'Bari. Kelmtejn mill-Papa Franġisku fil-konklużjoni tal-laqgħa ta' djalogu. 07/07/2018.

Laqgħa Ekumenika f'Bari. Sejħa mill-Papa Franġisku fil-bidu tat-Talba Ekumenika għall-Paċi. 07/07/2018.

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja.  Il-Knisja hija fatt storiku u l-Knisja fil-Parabboli. Katekezi Nru 7, 8 u 9. Settembru 1991.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa għall-Migranti. Bażilika ta' San Pietru. 06/07/2018.

Marc Fromager: Can Christianity survive persecution in the Middle East? ACN lecture in Malta. 02/07/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena "B". 01/07/2018.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2018.

Programm ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2018.

 

 

Ġunju

Aktar Katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli Pietru u Pawlu. 29/06/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 28/06/2018.

It-tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 27/06/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta-Twelid ta' San Ġwann Battista. 24/06/2018.

Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tat-twelid ta' San Ġwann Il-Battista. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 24/06/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tħabbira tan-nomina ta' Monsinjur Joe Galea Curmi bħala Isqof Awżiljarju ġdid tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Palazz tal-Arċisqof, Mdina. 23/06/2018.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech dwar il-valur tal-ħajja waqt iċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tat-tarbija fil-ġuf. Santwarju Madonna ta' Pinu. 23/06/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal ta' filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna ta' Pinu. 22/06/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 22/06/2018.

Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Konferenza Stampa fit-Titjira lura lejn Ruma. 21/06/2018.

Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Diskors tal-Papa fil-laqgħa ta' Talba Ekumenika. 21/06/2018.

Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Diskors waqt il-laqgħa ekumenika fiċ-Centru Ekumeniku WCC. 21/06/2018.

Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Omelija waqt il-quddiesa mill-Palexpo. 21/06/2018.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 20/06/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' Radd il-Ħajr ta' Sr Ġuljana Portelli fil-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża tagħha. 20/06/2018

Talba tal-Papa Franġisku bi Tħejjija għas-Sinodu taż-Żgħażagħ 2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fi tmiem is-Sena ta' Formazzjoni u b'suffraġju ta' Patri Arthur Vella SJ. 19/06/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 17/06/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Forum tal-Assoċjazzjoijiet tal-Familji. 16/06/2018.

Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-festa tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 16/06/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta' Dun Joseph Hili mill- parroċċa tax-Xagħra. Katidral, Victoria. 15/06/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali fil-Katidral ta' Għawdex. 15/06/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral ta' Ġuża Grech, fil-Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 14/06/2018.

Statut tad-Dikasteru tal-Lajċi, Familja u Ħajja.  Motu Proprio tal-Papa Franġisku. 04/06/2016.

L-ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti.  Introduzzjoni. Xewqa għal ħajja sħiħs. 13/06/2018.

Traduzzjoni tal-ewwel tlieta minn 137 katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. 1991-1995.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-10 Ħadd matul is-Sena "B". 10/06/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù. Knisja parrokkjali ta' Ħal Lija. 10/06/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Konfirmazzjoni fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl fin-Nadur. 09/06/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' San Filep f'Ħaż-Żebbuġ. 09/06/2018.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lis-Saċerdoti dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate. 08/06/2018.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Konfirmazzjoni. Biex il-Knisja tikber. Udjenza Ġenerali. 06/06/2018.

Il-vidjo tal-Papa Franġisku dwar il-feħma tiegħu għat-talb matul Ġunju 2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta' Kristu. Knisja ta' Santa Monika, Ostia. 03/06/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 03/06/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral, Mdina. 03/06/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-knisja parrokkjali ta' San Filep ta' Aġira, Ħaż-Żebbuġ. 03/06/2018.

Diskors tal-Isqof Mario Grech fi tmiem simposju Marjoloġiku-Marjan bit-tema, Marija Omm u fi ħdan il-Knisja. 02/06/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2018.

 

Mejju

Preżentazzjoni tal-verżjoni Maltija ta' Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Seminarju, Rabat.  31/05/2018.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa dwar il-Konfirmazzjoni. Is-Siġill tal-Ispirtu.  Udjenza Ġenerali. 30/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles j. Scicluna fil-pussess ta' Dun Christopher Ellul bħala Arċipriet tal-parroċċa Marija Annunzjata ta' Ħal Tarxien. 25/05/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kan. Ġużeppi Hili.  Bażilika San Pietru u San Pawl, Nadur. 28/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħadd, Solennità tat-Trinità Qaddisa. 27/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Vizta Pastorali fis-Siġġiewi kif ukoll fl-okkażjoni tal-Ewwel Tqarbina ta' 99 tifel u tifla mill-istess parroċċa. 27/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa u għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-Adolexxenti fil-parroċċa tal-Qawra. 26/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgha tal-Fondazzjoni Centesimus Annus. 26/05/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja Dinjija 2018. Flimkien maż-Żgħażagħ inwassli l-Evanġelju lil kulħadd. 20/05/2018.

Donum Vitæ. Dwar ir-rispett lejn il-Ħajja Umana. Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi. 22/02/1987.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral ta' Fr Arthur Vella SJ.  Parroċċa ta' Marija Assunta, Mosta. 24/05/2018.

L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Konfirmazzjoni: Ix-Xhieda Nisranija. 23/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fls-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 20/05/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Ġriżma tal-Isqof fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 20/05/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Katidral tal-Assunta. Victoria. 20/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ammistrazzjoni tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni fil-Parroċċa tal-Ibraġġ. 19/052018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 anniversarju tal-Fundazzjoni Richmond. 19/05/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 18/05/2018.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Imlibbsa mill-ġdid bi Kristu. 16/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 13/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mal-Membri tal-A.L.P.S (Association of Lyceum Past Students). 12/05/2018.

Omelija tal-Vigarju Ġenerali fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta' Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.

Gaudete et Exsultate. Ifirħu u Thennew. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sejħa għall-Qdusija llum. 19/03/2018.

Messaġġ tal-Kongregazzjoni għall-Kleru fl-okkażjoni tal-Jum il-Qdusija tal-Kleru li ser jitfakkar fit-8 ta' Ġunju 2018.

Novena lill-Ispirtu s-Santu.  Disa' filmati minn Fr Ħayden għal matul id-disa' t'ijiem qabel Għid il-Ħamsin. Novena tibda 11 ta' Mejju 2018.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Komunità tal-Moviment tal-Fokolari f'Loppiano. 10/05/2018.

Tnissil mill-ġdid. il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali. 09/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. 09/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Ġorġ Preca. 09/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna ta' Pompej. Marsaxlokk. 08/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 06/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Viżta Pastorali tiegħu f'Ħal Safi. 06/05/2018.

L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għeluq tal-Kwaraturi Mqaddsa, Victoria, Għawdex. 06/05/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 06/05/2018.

Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Kitba tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Leħen. 06/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Aħwa tal-Mixja Neokatekumenali. 05/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Ħal Safi. 05/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Membri tal-Ħajja Konsagrata. 04/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fill-pussess ta' Dun Norman  Zammit bħala Arċipriet tal-parroċċa ta' Marija Assunta fil-Gudja. 04/05/2018.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Ghejun ta' ilma ħaj. 02/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala Arċipriet fil-parrocca ta' Ħad-Dingli. 01/05/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Patri Publius Mair OFMcap bħala Kappillan fil-Parroċċa ta' Marija Reġina, il-Marsa. 01/05/2018.

Tegħjew qatt b'umiltà tfittxu l-verità. Il-Papa Franġisku  lid-Dirġenti u Ħaddiema tal-ġurnal, Avvenire. 01/05/2018.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li se jkunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2018.

Il-feħma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2018.

April

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 29/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' Santa Marija, H'Attard. 29/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Karm Busuttil bħala Arċipriet tal-parroċċa San Lawrenz, il-Birgu. 29/04/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ewwel Quddiesa Solenni ta' Dun Giovann Tabone mssp. 28/04/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt Seminar organizzat mill-Union Ħaddiema Magħqudin. 27/04/2018.

Il-qawwa li negħlbu l-ħażen.  It-tielet katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali fi Pjazza San Pietru. 25/04/2018.

Evangelium Vitae. L-Evanġelju tal-Ħajja. Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar is-siwi tal-ħajja umana. Publikata 25/03/1995.

Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta' San Ġużepp Ħaddiem. 25/04/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tal-kampanja favur ambjent moralment nadif u b'saħħtu. 25/04/2018.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Embrijun fil-fażi tal-preimplimentazzjoni.  Sala Clementina, 27/02/2006.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ. 24/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt Konferenza Ewropea tas-Sant' Infanzja fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 23/04/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġorġ fil-Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 23/04/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid. 22/04/2018.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni Djakonali. Katidral ta' San Pawl, Imdina.  22/04/2018.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna​ fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard. Kappella tad-Dar Santa Katerina, Ħ’Attard. 21/04/2018.

Il-Ħobż u l-Kelma. Omelija tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Molfetta. 20/04/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-inawgurazzjoni ta' dar gdida mill-Caritas Malta. 20/04/2018.

Ma nilagħbux mal-ħajja.  Kitba tal-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-kreżimandi Għawdxin. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 19/04/2018.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Is-Sinjal tal-Fidi Nisranija. 18/04/2018.

Il-ġustizzja u l-verità mhux faċli jekk ikun hemm xibka ta' korruzzjoni. L-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt xahar mill-mewt ta' Daphne Caruana Galizia.

Smigħ, Dixxerniment u Għixien tas-Sejħa tal-Mulej. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet.  Mfakkar fir-4 Ħadd tal-Għid, 22 ta' April 2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fis-Seminarju f'Tal-Virtù. 16/04/2018.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f'Malta. 16/04/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. 15/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta' San Pubilju. Floriana. 15/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Ewkarist Zammit bħala  Kappillan tal-parroċċa ta' San Sebastjan, Qormi. 14/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-Festival taż-Żgħażagħ, Encounter, f' Ta' Qali. 14/04/2018.

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar l-Att li jemenda l-Att dwar il-protezzjoni tal-Embrijuni. 14/04/2018.

Ġabra ta' mistoqsijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate dwar is-sejħa universali għall-qdusija.

Sensiela ta' ħames programmi mill-Isqof Nikol Cauchi dwar il-quddiesa.  Rekordjati fl-2008.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Udjenza Ġenerali. 11/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Charles Cini bħala Arċipriet tal-Floriana. 11/04/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Quudiesa Konċelebrata flimkien mal-Missjinarji tal-Ħniena. Bażilika ta' San Pietru, 10/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mas-Saċerdoti ġodda fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.  10/04/2018.

Gaudete et Exsultate - Ifirħu u Thennew. Ġabra fil-qosor tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-sejħa universali għall-qdusija. 19/03/2018 - publikata 09/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja tal-Luzjata, Rabat. 09/04/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħadd tal-Ħniena Divina. 08/04/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Ħniena Divina. It-2 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina. Kappella tal-Isptar Mater Dei. 08/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 08/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina.  Katidral, Mdina. 08/04/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa bil-Konfirmazzjoni ta' żewġ adulti. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 08/04/2018.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni Presbiterali.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/04/2018.

Omelija ta' Mons. Alfred Xuereb, Nunzju tal-Korea u l-Mongolja fl-Ewwel Ġimgħa tal-Qalb ta' Ġesù.  Fontana. 06/04/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-żjara tar-Relikwa ta' San Piju tal-Pjagi.  Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 05/04/2018.

Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Ir-Riti tal-Għelua.  Udjenza Ġenerali. 04/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konsagrazzjoni tas-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 04/04/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tnejn tal-Anġlu. 02/04/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Funeral ta' Dun Ġwann Attard fir-Rotunda tax-Xewkija. 02/04/2018.

Il-Messaġġ Urbi et Orbi  tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid. 01/04/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid.  Pjazza San Pietru. 01/04/2018.

Dettalji taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018.

The Church's Youthfulness Renewed. Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat f'The Malta Independent. 01/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/04/201/8.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tal-Għid il-Kbir.  Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/04/2018.

 

 

 

 

Marzu

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Lejl Qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 31/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-Vġili tal-Għid. Katidral tal-Assunta, Victoria.  31/03/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid. Konkatidral ta' San Ġwann.  Valletta. 31/03/2018.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju Nazzjonali Madonna ta' Pinu.. 31/03/2018.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew. 30/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. Ħabs Regina Coeli, Ruma. 29/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut. Bażilika ta' San Pietru. 29/03/2018.

Novena tal-Ħniena Divina.  Mid-Djarju ta' Santa Fawstina Kowalska. par 1209 - 1229.

Trattat ta' San Alwiġi de Montfort dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej.  Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 30/03/2018.

Ktejjeb taċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid.bil-Malti u bl-Ingliż. 2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta. 29/03/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann.  29/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej.  Katidral tal-Assunta, Il-Belt Victoria. 29/03/2018.

Omelija  tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa tal-Griżma fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 29/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa tal-Griżma fil-Katidral ta' Għawdex. Il-quddies tmexxiet mill-Arċisqof Alfred Xuereb, Nunzju tal-Korea u l-Mongolja. 29/03/2018.

Messaġġ qasir mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem il-Via Sacra Djoċesana fil-Belt Valletta. 28/03/2018.

It-Tridu tal-Għid. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali fi Pjazza San Pietru. 28/03/2018.

Test bil-Malti tal-Meditazzjonijiet Via Crucis li ser titmexxa mill-Papa Franġisku fil-Kolossew ta' Ruma nhar il-Ġimgħa l-Kbira fit-30 ta' Marzu 2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa għand is-Sorijiet Tereżjani tal-Klawsura, Rabat. 28/03/2018.

Ċelebrazzjoni Djoċesana tat-Triq tas-Salib mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna l-Erbgħa, 28 ta' Marzu 2018 mill-Floriana għall-Belt Valletta.   Test tal-Meditazzjinijiet.   -  Ktejjeb bl-Antifona u l-Kant.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'Ħadd il-Palm. 25/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. 25/03/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Hadd il-Palm fil-Katidral ta' Għawdex.. 25/03/2018.

Omeliji tal-Papa Benedittu XVI f'Ħamis ix-Xirka tas-snin 2006-2008. - Ara l-paġna tal-Papa Benedittu XVI.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu) fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Addoloratai.  23/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Knisja ta' San Ġakbu, Victoria, Għawdex fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Addolorata. 23/03/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa li ċċelebra fl-MCAST, ir-Raħal Ġdid fl-okkażjoni tal-Festa tad-Duluri. 23/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Marija Addolorata. Kwartieri tal-Pulizija, Victoria. 23/03/2018.

Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna matul il-Ġimgħa Mqaddsa.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-funeral tal-Kan. Joe Portelli, fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 22/03/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral ta' Mons. Charles Vella, Fundatur tal-Moviment ta' Kana. 22/03/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-mewt tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. 21/03/2018.

Redemptoris Custos. Eżortazzjoni Appostolika dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.

It-Tqarbin. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-quddiesa. Udjenza Ġenerali. 21/03/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Pre-Sinodu taż-Żgħażagħ. Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. 19/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Episkopali ta' tliet isqfijiet ġodda fosthom Mons. Alfred Xuereb. 19/03/2018.

Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Pussess ta' Dun Simon Scibberas bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Imsida. 19/03/2018.

Nixtiequ naraw lil Ġesù.  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd tar-Randan. 18/03/2018.

Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida. Diskors tal-Isqof Mons. Mario Grech waqt laqgħa f'Dar Ġużeppa Debono, Għawdex. 17/03/2018.

Temmnu li jeżisti x-xitan?  Diskors tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu fi Pietralcina. 17/03/2018.

Talb, ċkunija, għerf. Omelija tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'San Giovanni Rotondo. 17/03/2018.      Ara wkoll ...

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tal-pussess ta' Dun Martin Cardona  bħala Kappillan ta' Ħal Kirkop. 17/03/2018.

Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Mons. Alfred Xuereb mill-Papa Franġisku li ser issir nhar it-Tnejn, 19 ta' Marzu 2018 fil-5.00pm.

Il-Missierna u l-Qsim tal-Ħobż. It-Tletax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 14/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Penitenza. 09/03/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan. 11/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor il-Kbir. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors. Kerċem. 11/03/2018.

Xbieha ħajja ta' Ġesu fil-proxxmu. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla.  09/03/2018.

Il-Bolla Appostolika li permezz tagħha l-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Alfred Xuereb bħala Nunzju għall-Korea u l-Mongolia u Arċisqof Titulari ta' Amanthea. 26/02/2018.

It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. It-Talba Ewkaristika (2). Udejnza Ġenerali. 07/03/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tar-Randan. 04/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Lettorat lil tliet Seminaristi. 04/03/2018.

Ngħożżu d-dar ta' Alla u minnha nirċievu l-enerġija. Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja ta' Marija Mtellgħa s-Sema, Bubaqra. 03/03/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tas-Surmast Joseph Vella.  03/03/2018.

Il-Papa Franġisku żar dar għal ħabsin, ommijiet li għandhom it-tfal żgħar. 02/03/2018.

Digriet mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin dwar iċ-Ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Knisja fil-Kalendarju Ġenerali Ruman. 11/02/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2018.

 

Frar

Il-Ħdax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Il-Liturġija tal-Ewkaristija. Il-preżentazzjoni tad-doni.  28/02/2018.

Is-Sirja Laboratorju tal-krudeltà.  Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech dwar it-traġedja tal-Poplu Sirja. 28/02/2018.

It-Trasfigurazzjoni hi dehra li tantiċipa dik tal-Għid. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 25/02/2018.

Placuit Deo. Ittra tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi fuq xi aspetti tas-salvazzjoni fit-tagħlim Nisrani. 22/02/2018.

Ittra miftuħa mill-Isqof Mario Grech lill-Forzi Armati ta' Malta wara żjara li għamlilhom. 22/02/2018.

Ngħożżu dak li hu sabih u tajjeb.  Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2018. 10/02/2018.

Dominicae Cenae. Ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Misteru u l-Kult tal-Ewkaristija. 24/02/1980.

Għaliex il-Ħajja hi tant iebsa? Diskors tal-Papa Franġisku lil grupp Żgħażagħ Rumeni f'laqgħa li saret fil-Vatikan fl-4 ta' Jannar 2018.  Publikat 20/02/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-400 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi. 18/02/2018.

It-Tentazzjoni, l-Aħbar it-Tajba, il-Fidi.  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. 18/02/2018.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti ta' Għawdex waqt nofstanhar ta' spiritwalità fil-bidu tar-Randan. 17/02/2018.

Omelija tal-Vigarju Ġenerali Fr Joe Galea Curmi waqt quddiesa għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku. 16/02/2018.

Komunità magħquda u b'qalb kbira. Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fl-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa Santa Marija, Qrendi. 16/02/2018.

Siltiet minn konverżazzjonijiet li kellu l-Papa Franġisku mal-Ġiżwiti fiċ-Ċilì u fil-Perù. Aleteia, 15/02/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tat-Translazzjoni tal-Ikona tas-Salus Populi Romani. Bażilika Santa Maria Maggiore. 28/01/2018.

Ieqaf ftit. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-Tqegħid tar-Rmied.  Bażilika ta' Santa Sabina. 14/02/2018.

L-Għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Il-Kredu u t-Talbiet Universali.  Udjenza Ġenerali. 14/02/2018.

Dan ir-Randan irid jibda mill-Qalb. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ras ir-Randan. 14/02/2018.

Ir-Randan żmien ta' namur.  Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Erbgħa tar-Rmied. 14/02/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lil ħames Seminaristi fis-Seminarju. 12/02/2018.

Il-Papa jfakkar fil-Ġublew tal-Ħniena. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sitt Ħadd matul is-Sena. 11/02/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-33 Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2018. Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. 11/02/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' San Pawl Milqi, Burmarrad. 10/02/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Fr Gordon Refalo bħala Kappillan ta' Ħal Għaxaq. 09/02/2018.

Id-Disa' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Il-Vanġelu u l-Omelija.  Udjenza Ġenerali. 07/02/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2018. Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibred f'ħafna. 01/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 04/02/2018.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja. 04/02/2018.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. 04/04/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Ħal Balzan. 04/02/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Viżta Pastorali f'Ħal Balzan. Il-Komunità Nisranija trid tħoss l-urġenza li twassal il-Kelma ta' Ġesù lill-ġenerazzjonijiet li telgħin. 03/02/2018.

Il-Video tal-Papa Franġisku bl-intenzjoni tiegħu għat-talb matul ix-xahar ta' Frar 2018.

Marialis Cultus. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Pawlu VI publikata fit-2 ta' Frar 1974.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazjoni tal-Mulej. It-22 Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2018.

Omelija tal_Arċisqof Charles j, Scicluna f'Jum il-Ħajja Konsagrata. Kappella tal-Monasteru tas-Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. 02/02/2018.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. 02/02/2018.

Il-Fehma tal-Papa Franġsku għat-talb matul Frar 2018.  Sabiex dawk kollha li għandhom xi tip ta' poter, sew materjali, politiku jew spiritwali jirreżistu l-ġibda tal-korruzzjoni. 01/02/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Gwardamanġa. 01/02/2018.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-preżentazzjoni tal-ktieb, 'Enrico Dandrai. 01/02/2018.

Lista ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Frar 2018.

Jannar

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Il-Liturġija tal-Kelma - Djalogu bejn Alla u l-Poplu.  Udjenza Ġenerali. 31/01/2018.

Ma nistgħux nagħlqu widnejna għall-karba ta’ min jitlef ħajtu fil-Mediterran. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. 31/01/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat fuq Radju RTK minn Fr Joe Borg. Ir-rwol tal-Knisja kif għandu jinbidel? 29/01/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konferenza fuq il-Liġi Internazzjonali Umanitarja. 28/10/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul is-Sena "B".  28/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral tal-Isqof Emanuel Barbara fill-Katidral tal-Imdina.  27/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl f'Malta. Knisja ta' San Pawl Nawfragu, Valletta. 27/01/2018.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna.  Diskors tal-Papa fil-laqgħa mas-Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi, u Djakni Permanenti.  01/10/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tieni Għasar fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl Appostlu. Bażilika ta' San Pawl fuori le Mura. 25/01/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ġurnata dinjija tal-Komununikazzjoni Soċjali mfakkra fit-13 ta' Mejju 2018. 24/01/2018.

Tislima tal-Papa Franġisku lit-tfal u l-morda u diskors dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fiċ-Ċilì u fil-Perù.  Udjenza Ġenerali. 24/01/2018.

Ineffabilis Deus.  Bolla tal-Papa Piju IX dwar l-Immakulat Konċepiment ta' Marija. 08/12/1854.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral tal-Isqof Silvestru Magro fil-Katidral tal-Imdina. 22/01/2018.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr f’għeluq it-tnax-il sena mill-Konsagrazzjoni Episkopali. 22/01/2018.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. 21/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Konferenza stampa fit-titjira lura mill-Perù. 21/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Bażi tal-Ajru Las Palmas. 21/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Diskors tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ qabel-Angelus. 21/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Joe Mizzi bħala Kappillan tal-parroċċa ta' Santa Luċija. 21/01/2018.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-għeluq tat-Tmien Konferenza Djoċesana tal-Familja bit-tema, Iż-Żgħażagħ, ix-Xorb u d-Droga". Marsalforn. 20/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Omelija tal-Papa waqt il-quddiesa f'ġieħ Santa Marija bieb tas-sema. 20/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù.  Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet tal-Perù. 19/01/2018.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt servizz ekumeniku fil-Bażilika tat-Twelid tal-Verġni Marija, fl-Isla. 19/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Diskors tal-Papa liż-żgħażagħ taċ-Ċilì. 17/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral ta' Fr Teddy Cumbo. Parroċċa ta' Ħal Luqa. 17/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u l-Perù. Omelija waqt il-quddiesa għall-progress tal-popli. Mitjar ta' Temuco. 17/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mas-saċerdoti, reliġjużi, u seminaristi. 16/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mal-Isqfijiet taċ-Ċilì. 16/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù. Diskors waqt iż-żjara fil-Ċentru Penitenzjali tan-Nisa. Santiago del Cile. 16/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP fil-festa ta' San Anton Abbati. 17/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Ċilì u fil-Perù.  Diskors tal-Papa fl-Università Kattolika fiċ-Ċilì. 17/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Cilì u l-Perù. Diskors fil-laqgħa mal-Awtoritajiet taċ-Ċili. 16/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fiċ-Cilì. Omelija waqt il-Quddiesa fil-Parque O'Higgins, Santiago del Cile. 16/01/2018.

Posters għall-Ħdud tar-Randan, Sena "B" u għall-Festa ta' Marija Addolorata.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li se jmexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Jannar 2018. 01/01/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa fiċ-Ċili. Tislima tal-Papa Franġisku lill-gurnalisti fit-titjira diretta tiegħu lejn iċ-Ċili. 15/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Immigrant u r-Refuġjat. Vatikan. 14/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fil-Viżta Pastorali fil-parroċċa tal-Qawra. 14/01/2018.

Tibda il-Vista Pastorali tal-Arċisqof fil-Parroċċa tal-Qawra. 14/01/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena. 14/10/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa għall‑koppji li ser jiżżewġu matul l‑2018. 13/01/2018.

Diskors tal-Awguri tas-Sena l-ġdida ta’ Mons. Mario Grech lill-kleru ta’ Għawdex. 13/01/2018.

Il-kant tal-Glorja u l-Kolletta. Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 10/01/2018.

Fl-Epifanija tal-Mulej. It-Tħabbira tal-Festi għal matul is-sena 2018.

Il-verżjoni kantata tat-Tħabbira tal-Festi 2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa' tal-Magħmudija tal-Mulej. 07/01/2017.

Il-vidjo tal-Papa Franġisku bl-intenzjoni tiegħu għal Jannar 2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal‑Epifanija. 07/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 07/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal‑anniversarju tat‑tieni dehra mistika ta’ San Gejtanu. 06/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof fil-funeral tal-Isqof Adeodato Micallef. 06/01/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija. 06/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa tal-pussess tal-kappillan, Parroċċa ta’ Ħal Luqa. 05/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof f'Quddiesa għall‑impjegati tal‑Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali. 05/01/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Teoloġika Taljana. 29/12/2017.

Il-Vanġelu tal-Ħajja, Ferħ għad-Dinja. Messaġġ tal-Kunsill Episkopali Permanenti għall-40 Jum Nazzjonali tal-Ħajja mfakkar fl-4 ta' Frar 2018.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. L-Att Penitenzjali. Udjenza Ġenerali. 03/01/2018.

Amoris Laetitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Dun Kevin Schembri. Konferenza fl-Aġġornament tal-Kleru Ġunju 2016.

Omelija ta’ Mons. Mario Grech, b’messaġġ lill-Knisja fil-bidu tas-Sena l-ġdida 2018. 01/01/2018.

Omelija tal‑Arċisqof f'Quddiesa fis‑Solennità ta’ Marija Omm Alla u l‑Jum Dinji tal‑Paċi. 01/01/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li se jmexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Jannar 2018. 01/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta' Marija Omm Alla. 01/01/2018.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2018.

 

 

SENA 2017

Diċembru

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta' Marija Omma Alla U t-Te Deum ta' radd il-ħajt fl-aħħar tas-sena. 31/12/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigrant u r-Refuġjat. mfakkra fl-14 ta' Jannar 2018. 15/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Il-Ħadd fl-Ottava tal-Milied. Festa tal-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi. 31/12/2017.

Fra Baskal Farrugia.  Programmi audio u tagħrif ieħor dwar dan l-ajk kapuċċin.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Teoloġika Taljana. 29/12/2017.

It-Twelid tal-Mulej Ġesù. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 27/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. 26/12/2017.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied.  25/12/2017.

Fuq il-passi ta' Ġużeppi u Marija huma moħbija tant passi. Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tal-Milied. 24/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba'  Ħadd tal-Avvent. 24/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri lill-Kurja Rumana. 21/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri tiegħu lill-Ħaddiema tal-Vatikan u l-Familjari tagħhom. 21/12/2017.

Akathistos. Innu ta' tifħir lill-Omm Qaddisa ta' Alla.  Verżjoni bil-Malti.

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Milied waqt erba' Udjenzi Ġenerali li kien ta' fl-1978.

Talba mill-Papa Piju XII għall-Konsagrazzjoni tal-Knisja u tal-Umanità lill-Qalb ta' Marija. Radju Messaġġ. 31/10/1942.

Il-Quddiesa: Ir-Rit tal-Bidu.  Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 20/12/2017.

Mater Ecclesiae: Mara hawn hu ibnek. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid, imfakkar fil-11 ta' Frar 2018. 26/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Parteċipanti fil-Kors Organizzat mit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. 17/12/2017.

Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II liż-Żgħażagħ tad-dinja. Kien kitibha fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali  taż-Żgħażagħ. 31/03/1985.

Għaliex immorru l-quddiesa l-Ħadd. Ir-Raba katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 13/12/2017.

Żmien l-Avvent. Riflessjonijiet ispirati mill-Patrijarki u mill-Profeti tal-Antik Testment.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh. Diskors lill-Isqfijiet. 01/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Isqfijiet. 29/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 10/12/2017.

Min huwa l-Papa Franġisku? Sensiela ta' 23 programm qasir awdjo li jagħtu ħarsa lejn il-ħajja u l-persuna tal-Papa.

Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata fi Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. 08/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Myanmar u l-Bangladesh. 06/12/2017.

Newletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa ta' Diċembru 2017. 05/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. 03/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar u l-Bagladesh. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 02/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh.  Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Persuni f'Ħajja Konsagrata, Seminaristi u Novizzi. 02/12/2017.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku liċ-CELAM dwar il-laqgħa għal-lajċi b'responsabbiltajiet Politiċi. 01/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bagladesh. Omelija fil-Quddiesa u Ordinazzjoni Presbiterali f'Dhaka. 01/12/2017.

Il-Feħma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Diċembru 2017.  01/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Bangladesh. Diskors fil-laqgħa Inter-Reliġjuża u Ekumenika u diskors lir-Rifuġjati Rohingya. 01/12/2017.

Pustini bil-fehmiet tal-Papa għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2018.

Il-Video tal-Papa Franġisku dwar il-fehma tiegħu għat-talb matul Diċembru 2017.

 

Novembru

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil Quddiesa maż-Żgħażagħ fil-Katidral ta' Santa Marija. 30/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh. Laqgħa mal-Awtoritajiet Ċivili. 30/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Isqfijiet. 29/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Diskors fil-laqgħa mal-Monaċi Buddisti. 29/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil-Kyaikkasan Ground. 29/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Mexxejja Reliġjużi. 28/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Diskors lill-Awtoritajiet. 28/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-34 Ħadd matul is-Sena.  Solennità ta' Kristu Sultan. 26/11/2017.

Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja publikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 6. 23/11/2017.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 22/11/2017.

Unitatis Redintegratio. Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Ekumeniżmu. 21/11/1964.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II f'Fatima fl-ewwel anniversarju minn meta sparawlu. 13/05/1982.

Ktejjeb taċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu fil-knisja parrokkjali ta' Santa Venera, il-Ħadd, 26 ta' Novembru 2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 19/11/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġurnata Dinjija tal-Foqra.  Bażilika tal-Vatikan. 19/11/2017.

Il-Quddiesa hi talba. It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 15/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Paċi li jitfakkar fl-1 ta' Jannar 2018. 13/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena A. 12/11/2017.

Is-Sagrementarju Malti li jinkludi werrej taċ-ċelebrazzjonijiet, werrej tal-prefazji, u werrej ġenerali.

Sagrosanctum Concilium. Kostituzzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Liturġija. Publikata 04/12/1963.

Istituzzjoni Ġenerali tal-Missal Ruman. Kongregazzjoni tal-Kult Divin. 26/03/1970.

Il-Quddies.  Il-Papa Franġisku jibda serje ġdida ta' Katekeżijiet, din id-darba dwar l-Ewkaristija. Udjenza Ġenerali. 08/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Medika Dinjija li saret fis-16 u 17 ta' Novembru 2017. 07/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena.  05/11/2017.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fil-laqgħa mar-Rappreżentanti tal-Kunsill tal-Knisja Evanġelika fil-Ġermanja. 23/09/2011.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-tal matul Novembru 2017.  01/11/2017.

Talba tal-Papa Franġisku fis-Sakrarju tal-Fosos Ardeatini. 02/11/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċimiterju Amerikan ta' Nettuno. 02/11/2017.

Illum il-festa tagħna mhux għax aħna bravi, imma għax il-qdusija ta' Alla messet ħajjitna. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2017.

 

Ottubru

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 29/10/2017.

Aktar minn Unjoni ta' Stati l-Ewropa trid tkun Unjoni ta' Popli. Intervista mal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt li kien qed jieħu sehem fil-Konferenza (Re)Thinking Europe. 28/10/2017.

L-Ewropa trid tindirizza l-fenominu tal-faqar.  Intervista mal-Isqof Mario Grech waqt li kien qed jieħu sehem fil-Konferenza (Re)Thinking Europe. 28/10/2017.

Mhux żmien li nibnu trinek imma li nwettqu l-ħolma ta' Ewropa magħquda. Diskors tal-Papa Franġisku fil-konferenza, (Re)thinking Europe. 28/10/2017.

Konflitt u Komunjoni. Kommemorazzjoni Komuni Luterana-Kattolika tar-Riforma. 2017.

Diskors tal-Papa Franġsku dwar l-Evanġelizzazzjoni lill-Persuni b'diżabiltà. 21/10/2017.

Il-ġenna, destinazzjoni tat-tama tagħna.  It-38 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 25/10/2017.

Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj, Publikazzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 5. 23/10/2017.

Ittra tal-Papa Franġisku fil-100 sena tal-Ittra tal-Papa Benedittu XV,  Maximum Illud dwar il-Ħidma Mettqa mill-Missjunarji fid-Dinja. 22/10/2017.

Il-bniedem hu ċittadin tal-Istat, imma wkoll xbieha ta' Alla. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. 22/10/2017.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II  dwar ir-rwol u l-appostolat tal-lajċi fil-Knisja. 26/11/1978.

Henjin dawk li jmutu fil-Mulej.  Is-37 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 18/10/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni. Pjazza San Pietru. 15/10/2017.

Diskors tal-Papa Franġsku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena A.  Pjazza San Pietru. 15/10/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa dwar id-dinjità tat-tfal f'dinja diġitali. 06/10/2017.

L-Istennija Attenta. Is-36 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 11/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna u Cesena. Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Immigranti. 01/10/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 08/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena.  Laqgħa mal-Kleru, Reliġjużi, Lajċi tal-Kunsilli Pastorali, membri tal-Kurja u rappreżentanti tal-parroċċi. 01/10/2017.

Presbyterorum Ordinis.  Id-digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri.  Publikat fi-18 ta' Novembru 1965. Reviżjoni tat-test bil-Malti.

Il-Ħajja hi l-akbar Don ta' Alla lill-bniedem. Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgha tal-Istitut Taljan tad-Donazzjoni. 02/10/2017.

Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Sensiela ta' programmi awdjo dwar Missirijiet il-Knisja. Produzzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija. 05/10/2017.

Il-Vidjo tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ottubru 2017. Id-Drittijiet tal-Ħaddiema u ta' dawk bla xogħol. 01/10/2017.

Missjunarji tat-Tama. Il-35 Katekeżi tal-Papa Franġsku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 04/10/2017.

Il-Missjoni fil-Qalba tal-Fidi Nisranija. Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Missjoni li din is-sena jkun imfakkar fit-22 ta' Ottubru 2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Ottubru 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/10/2017,

Il-Quddiesa. Sensiela ta' 12-il vidjo qasir dwar il-quddiesa. Preżentati minn Fr Michael Bugeja. 03/10/2017.

Il-Fidi taż-Żgħażagħ u d-dixxerniment vokazzjonali.  Messaġġ mill-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej. 01/10/2017.

Messaġġ finali tal-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej f'Minsk.  Il-Knisja tħobb l-Ewropa u temmen fil-futur tagħha. (Verżjoni bl-Ingliż) 01/10/2017.

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fl-okkażjoni tal-World Habitat Day, Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u bi prezzijiet li jintlaħqu. 02/10/2017.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Laqgħa ma' dawk fid-dinja tax-Xogħol, ma' dawk bla Xogħol, u oħrajn. 01/10/2017.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Diskors tal-Angelus.  01/10/2017.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Pranzu ta' Solidarjetà mal-Foqra, ir-Refuġjati u l-Ħabsin. 01/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna.  Laqgħa mal-Istudenti u d-Dinja Akkademika. 01/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Omelija. 01/10/2017.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Ottubru 2017. 01/10/2017.

 

Settembru

Rispett lejn il-ħajja fil-forom kollha tagħha. Position Paper mill-Kummisjoni Interdjoċesana Ambjent. 30/09/2017.

Sommarju tal-istess Position Paper tal-Kummissjoni Ambjent.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-Diretturi Nazzjonali tal-Pastorali għall-Immigranti. 22/09/2017.

Tirċievi biex tagħti. Diskors ta' Fr Martin Cilia MSSP waqt seminar dwar il-pastorali. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 27/09/2017.

L-Għedewwa tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 27/09/2017,

Id-Dixxerniment Spiritwali u Pastorali. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 14/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 24/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Pontifiċja għall-Ħarsien tal-Minorenni. 21/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Parlamentari kontra l-Mafja. 21/09/2017.

Nedukaw għat-Tama.  It-33 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 20/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 17/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Kolombja. 10/09/2017.

Summa Familiae Cura. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Istitut Pontifiċju Teoloġiku Ġwanni Pawlu II ġħax-Xjenzi taż-Żwieġ u tal-Familja.  08/09/2017.

Stqarrija dwar l-Abort maħruga mill-Kummissjoni Djoċesana għaż-Żgħażagħ, MCYN.

Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk li ħadu sehem fit-68 edizzjoni tal-Ġimgħa Liturġika Nazzjonali. 24/08/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors waqt il-laqgħa ta' talb għar-Rikonċiljazzjoni. 08/09/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors lill-Kumitat Eżekuttiv taċ-CELAM. 07/09/2017.

Il-Papa Franġisku jitkellem fl-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku tieghu fil-Kolombja. 13/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Konferenza Stampa fit-titjira lura lejn Ruma. 11/09/2017.

Magnum Principiu. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju tal-Papa Franġisku li biha jiġi modifikat il-Kan. 838 tal-Kodiċi tad-Drittu Kanoniku. 03/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija f'Cartagena de Indias. 10/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Omelija fl-Ajruport ta' Medellin. 09/09/2017.

Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja. Publikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Nru 4. 11/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Quddies u Beatifikazzjoni f'Villavicencio. 08/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Fraqnġisku fil-Kolombja. Il-Papa jsellem lill-poplu mill-gallarija tal-Palazz Kardinalizju. 07/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. 07/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Park Simón Bolivar. 07/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku fil-Kolombja. Diskors lill-Awtoritajiet. 07/09/2017.

Katekeżi dwar ir-relazzjoni ta' Marija ma' Kristu. Kitba riprodotta mir-Rivista Pastor.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa li kellu maż-Żgħażagħ f'Ġenova. 27/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. 03/09/2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Settembru 2017.  Fuljett mill-Moviment tal-Fokolarini. 01/09/2017.

Messaġġ Konġunt tal-Papa Franġisku u tal-Patrrijarka Ekumeniku Bartilmew għall Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 01/09/2017.

 

Awwissu

Il-memorja tal-vokazzjoni ġġedded it-tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 30/08/2017.

Il-ġdid tat-Tama Nisranija. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 23/08/2017.

Intervista mal-Isqof Walter Michael Ebejer, 60 sena missjunarju u 40 sena Isqof fil-Brażil.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Settembru 2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. 27/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Isqfijiet tal-Ligurja, Kleru, Seminaristi,  Reliġjużi u Kollaboraturi Lajċi. 27/05/2017.

Il-logo u l-motto għall-Vjaġġ Appostoliku li l-Papa Franġisku ser jagħmel fiċ-Ċili f'Jannar 2018.

Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja. Newsletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 3. 21/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 20/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Santa Marija Assunta.  15/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 13/08/2017.

Tnediet website ġdida dwar il-Qaddejja ta' Alla, Henry u Inez Casolani, koppja Maltija li għexu fis-seklu għoxrin. 13/08/2017.

Il-Messaġġi kollha li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien jibgħat kull sena għar-Randan ta' kull sena matul il-pontifikat tiegħu. 1979 - 2005.

Omelija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizazzjoni ta' San Padre Pio ta' Pietralcina.. 16/06/2002.

Biex twarrad it-Tama.  Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Solennità ta' Marija Mtellgħa s-Sema. 12/08/2017.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI lill-Kurja Rumana li fih kien tkellem dwar it-theddid li tiffaċċja llum il-familja, 21/12/2012.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Il-maħfra divina: mutur ta' tama. Udjenza Ġenerali. 09/08/2017.

San Ġużepp. Omelija minn Patri Marcello Ghirlando ofm fil-festa ta' San Ġużepp fil-parroċċa tal-Qala. 06/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus.  Solennità tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. 06/08/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Il-Magħmudija Bieb tat-Tama. Udjenza Ġenerali.  02/08/2017.

Perfectae Caritatis. Id-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Ħajja Reliġjuża. 28/10/1965.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Awwissu 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/08/2017.

Lulju

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta'  Awwissu 2017. 31/07/2017.

Ħolqa bejn il-ħbieb ta’ Missirijiet il-Knisja ppublikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Nru 2. 30/07/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. 30/07/2017.

Id-Djarju ta' Santa Fawstina Kowalska tal-Ħniena Divina. Verżjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 23/07/2017.

L-Offerta tal-Ħajja fil-proċess tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku. 11/07/2017.

Ittra ċirkulari mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar il-ħobż u l-inbid għall-Ewkaristija. 15/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 16/07/2017.

Omelija tal-Arċisqof ta' Tirana fl-Albanija, Mons. George Frendo fil-quddiesa tat-Tqegħid tal-Palju. 02/07/2017.

The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church. [vidjo]

L-Isqfijiet Maltin dwar l-Impenn tal-Knisja dwar żwieġ bejn ragel u mara. 13/07/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ewwel Simposju Internazzjonali fuq il-Katekeżi. 05/07/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/07/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa għall-ħaddiema taċ-Ċentru Industrijali tal-Vatikan. 07/07/2017.

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II. Att ta' Affidament tal-Bnedmin u tal-Ġnus lill-Verġni Marija. 24/03/1984.

Optatam Totius. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Formazzjoni Saċerdotali. Publikat 28/10/1965.

Intervisti ma' Fr Richard McAlear waqt iż-żjara tiegħu f'Malta f'Ġunju 2017.

Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Lulju 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 02/07/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus at-13-il Ħadd matul is-Sena. 02/07/2017.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb għal matul ix-xahar ta' Lulju. 01/07/2017.

 

Ġunju

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawlu.  Pjazza San Pietru. 29/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Pjazza San Pietru. 29/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorku Ordinarju Publiku għall-Ħolqien ta' 5 Kardinali ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 28/06/2017.

It-Tama, qawwa tal-martri. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 28/06/2017.

Raġel u Mara Ħalaqhom.  Ġabra ta' kwotazzjonijiet u riżorsi dwar il-koppja, raġel u mara.

L-għażla tagħkom hi li tmorru kontra l-kurrent. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-Ordinazzjoni ta' seba' djakni ġodda. KonKatidral ta' San Ġwann, Valletta. 26/06/2017.

Ara aktar omeliji u diskorsi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Newsletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. L-Ewwel Ħarġa. 27/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena. 25/06/2017.

Raġel u Mara. Omelija tal-Arċisqof Charles J Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi. 25/06/2017.

Christopher West. The Theology of Mary's Body: Hidden Mysteries of Our Lady of Guadalupe. [vidjos]

Christopher West. It-Teoloġija tal-Ġisem u temi oħra relatati. [vidjos]

L-Amoris Laetitia dwar is-sessi differenti u l-identità tar-raġel u tal-mara. Ġabra ta' kwotazzjonijiet.

Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-1.00 pm: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù, mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu f'Għawdex.

Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-7.30 am: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù mis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.

Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/06/2017.

Vidjo-Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Pellegrini Maltin u Għawdxin miġbura f'Ta Pinu, Għawdex għall-inawgurazzjoni tal-mużajċi tal-Misteri tar-Rużarju. 18/06/2017.

Messaġġ tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan lill-Isqof Mario Grech bl-awgurju tal-Papa Franġisku fl-inawgurazzjoni ta' mużajċi ġodda fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 11/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Pjazza San Ġwann Lateran. 18/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd, Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. 18/06/2017.

Ecclesia de Eucharistia. Ittra Enciklika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ewkaristija fil-Ħajja tal-Knisja. Publikata 17/04/2003.

Orientalium Ecclesiarum. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Knejjes tal-Lvant. Publikat 21/11/1964.

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon ċelebrata fl-1 ta' Lulju. Fuljett bil-kolletta, qari u talb ieħor propju fil-quddiesa tal-ġurnata.

Ulied maħbuba, ċertezza tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 14/06/2017.

Ma nħobbux bil-kliem, imma bl-għemil. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. Ċelebrat fit-33 Ħadd matul is-Sena, 19 ta' Novembru 2017.  Publikat 13/06/2017.

Dettalji ta' Korsijiet offruti mill-Fakulta tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta minn Ottbru 2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 11/06/2017.

Nostra Ætate. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara. 28/10/1965. Edizzjoni Maltija online riveduta.

Lumen Gentium. Kostituzzjoni Dommatiku tal-Konċilju Ekumenika Vatikan II dwar il-Knisja.  21/11/1964.  Edizzjoni Maltija online riveduta.

Il-Paternità ta' Alla, għajn ta' tama tagħna. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tat-Tiġdid Kariżmatiku waqt il-Velja ta' Talb fil-Vġili tal-Għid. 03/06/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennita ta' Għid il-Ħamsin. 04/06/2017.

Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017. Fl-2017 il-Jum Dinji Missjunarju ikun ċelebrat fit-22 ta' Ottubru.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 04/06/2017.

Il-Vidjo bl-intenzjoni tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ġunju.

Erba' vidjos oħra bit-talba tar-Rużarju.  Fihom minbarra awdjo hemm ukoll stampat il-kliem ta' kull talba li tkun qed tingħad f'dak il-waqt.

Id-Don kbir tal-Ministeru Ordnat. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 01/06/2017.

L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Ġunju 2017. Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Ġunju 2017. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jiena wkoll nibgħat lilkom.

 

Mejju

L-Ispirtu s-Santu jkattar fina t-tama.  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 31/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina-Coeli tal-Ħadd, Solennità ta' Kristu fis-Sema. 28/05/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mat-tfal fl-isptar pedjatriku f'Ġenova. 27/05/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Konċelebrazzjoni Ewkaristika fi Pjazza Kennedy. 27/05/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 24/05/2017.

Il-Vigarju Ġenerali Fr Joe Galea Curmi dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. Network, Radju RTK. 23/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fit-Tielet Laqgħa Dinjija tal-Movimenti Popolari. 05/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 21/05/2017.

Qatt aktar moħbija. Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk morda bil-Huntington u lill-familjari tagħhom. 18/05/2017.

Ħsibijiet għan-Novena tal-Ispirtu s-Santu u riżorsi oħra bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Marija Maddalena, Appostlu tat-Tama. Udjenza Ġenerali. 17/05/2017.

Ġo Fatima twaħħad bit-talb mal-poplu. Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 14/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Konferenza Stampa waqt it-titjira minn Fatima lura lejn Ruma. 13/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-Morda. 13/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Omelija tal-Papa waqt il-Quddiesa bir-rit tal-Kanonizzazzjoni tal-Beati Francisco Marto u Jacinta Marto. 13/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Diskors tal-Papa fiċ-ċerimonja tat-Tberik tax-Xemgħat. 12/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Talba tal-Papa fil-Kappella tad-Dehriet. 12/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-ġurnalisti fit-titjira minn Ruma għall-Fatima. 12/05/2017.

Erba' katekezijiet li kien għamel il-Papa San Ġwanni Pawlu II fl-1978 dwar il-virtujiet bi tkomplija tal-istess tema li kien beda qablu il-Papa Ġwanni Pawlu I.

Erba' katekeżijiet li kien għamel il-Papa Ġwanni Pawlu I fl-1978 dwar il-virtujiet.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Nerfgħu r-responsabiltà tagħna. 08/05/2017.

Il-Qalba tal-messaġġ ta' Fatima. Filmat qasir minn Fr Nicholas Doublet.

Il-Messaġġ ta' Fatima favur il-Ħajja. Filmat qasir ta' Fr Nicholas Doublet.

Publikat il-prospectus ta' korsijiet mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali għas-sena akkademika 2017-2018.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Omm it-Tama. Udjenza Ġenerali. 10/05/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju gdid Marjan ta' Marsaxlokk. 08/05/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Youth Leaders li attendew għall-Konferenza taż-Żgħażagħ, Plexus. 07/05/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Bażilika ta' San Pietru. 07/05/2017.

Il-Mexxej tagħna huwa Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-konsagrazzjoni tal-artal u l-knisja tal-Iklin. 07/05/2017.

Lejn Ewropa ta' tama, rikonċiljazzjoni u akkoljenza. Taħdita minn Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/05/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa' ta' San Ġużepp fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. 07/05/2017.

Programm tal-Festa ta' San Ġorġ Preca li taħbat nhar it-Tlieta, 09/05/2017.

Talba għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Ċirkulari mill-Kurja tal-Arċisqof indirizzata lis-Saċerdoti u r-Reliġjużi kollha tal-Arċidjoċesi ta' Malta. 06/05/2017.

Djalogu jew Djalogi.  Diskors ta' Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari. Istitut Kattoliku, Floriana. 05/05/2017.

Riżorsi għal Jum il-Vokazzjonijiet 2017. Preparat miċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet u s-Seminarju tal-Arċisqof.

Fl-Udjenza Ġenerali, il-Papa Franġisku tkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Eġittu. 03/05/2017.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Mejju 2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Mejju 2017.  jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. 01/05/2017.

Id-Dritt għall-Mistrieħ. Omelija tal-Isqof Mario Grechfil-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem. Qala. 01/05/2017.

L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2017. Biex l-Insara fl-Afrika jimitaw lil Ġesù, mimli ħniena, u jagħtu xhieda profetika ta' rikonċiljazzjoni, ġustizzja u paċi. 01/05/2017.

 

April

Diskors tal-Papa Frangisku lill-Azzjoni Kattolika Taljana. Pjazza San Pietru. 30/04/2017.

Mhux il-mument li ngergru. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali tal-Floriana. 30/04/2017.

Il-Faqar dejjem magħkom. Messaġġ għal Jum il-Karità mill-Vigarju Episkopali għa-Djakonija, Monsinjur Charles Cordina. 30/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 30/04/2017.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura mill-Eġittu lejn Ruma. 29/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. 29/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Diskors fil-laqgħa ta' talb mal-Kleru, Reliġjużi u Seminaristi. Kajr. 29/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Omelija fil-quddiesa fl-Istadium. Kajr. 29/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Diskors fil-Konferenza Internazzjonali għall-Paċi. Kajr. 28/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Żjara ta' kortesija fil-Patrijarkat Kopt-Ortodoss. Diskors tal-Papa Franġisku -  Dikjarazzjoni Komuni bejn iż-żewġ Knejjes - Talba Ekumenika. Kajr. 28/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Diskors fil-laqgħa mal-Awtoritajiet. 28/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Tislima lill-ġurnalisti waqt it-titjira minn Ruma għall-Kajr. 28/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress tal-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. (FIAC). 27/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Iskola Santa Monika. Birkirkara. 27/04/2017.

Siltiet mis-Santi Padri għat-Tielet Ġimgha tal-Għid. Mwassla mis-Soċjetà Patristika Maltija.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 26/04/2017.

Il-Papa Franġisku f'filmat f'anteprima mondjali għal TED2017. 25/04/2017.

Nipproteġu s-siti storiċi. Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba' laqgħa f'Malta tad-Delos Initiative. Dar Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq. 24/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Pjazza San Pietru. 23/04/2017.

Tant nies li ma jemmnux jekk ma jarawx. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina.  Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 23/04/2017.

Ċittadini li jħobbu l-pajjiż. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Iscouts u l-Guides. Istitut Kattoliku, Floriana. 23/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku mal-Komunità ta' Sant' Eġidju. Bażilika ta' San Bartilmew fuq l-Isola Tiberina. 22/04/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Kristu Rxoxt it-Tama tagħna. Udjenza Ġenerali. 19/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tat-Trinità Qaddisa. Marsa. 19/04/2017.

Inter Mirifica. Digriet tal-Konċilju Ekumentika Vatikan II dwar il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali. 04/12/1963. Verżjoni bil-Malti riveduta.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-Sorijiet u l-Voluntiera tal-Missjunariji tal-Karità. Bormla. 19/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli.  It-Tnejn tal-Anġlu. Pjazza San Pietru. 17/04/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem il-quddies tal-Għid il-Kbir u qabel il-barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa fil-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 16/04/2017.

It-Tifsira tal-Qawmien mill-Imwiet. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Għid. 16/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tal-Għid. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 15/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 15/04/2017.

Omelija Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Ħamis ix-Xirka, Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 13/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 09/04/2017.

LIVE MILL-VATIKAN: Il-Papa Franġisku jiċċelebra l-quddiesa tal-Għid il-Kbir u wara jagħti l-Barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017:9.55 am.

Siltiet Patristiċi għall-ewwel ġimgħa tal-Għid. Magħżula u maqluba għall-Malti minn Dun Jonathan Farrugia. 15/04/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. 15/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa b'tifkira tal-ikla tal-Mulej. Ħamis ix-Xirka. Ħabs ta' Paliano. 13/04/2017.

LIVE MILL-VATIKAN: L-Għid il-Kbir mal-Papa Franġisku. Segwi ċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid. 15/04/2017, 8.25 pm.

L-Exultet, il-gawhra liturġika tas-Sahra tal-Għid. Kitba ta' Patri Mario Attard OFM cap.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-Għarb. Sibt il-Għid, 15/04/2017.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. Ġimgħa l-Kbira. 14/04/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Adorazzjoni tas-Salib f'jum il-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta. 14/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Azzjoi Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2017.

LIVE - Via Sagra mmexxija mill-Papa Franġisku fil-Kolossew ta' Ruma.  Ara wkoll test bil-Malti. 14/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla Solenni tal-Mulej. 13/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'il-Quddiesa tal-Griżma. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 13/04/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tamiet tad-dinja u t-tama tas-Salib. Udjenza Ġenerali. 12/04/2017.

Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija fl-Artal tar-Ripożizzjoni f'nhar Ħamis ix-Xirka.  Kitba ta' Dun Nikol Aquilina.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus ta' Ħadd il-Palm. 09/04/2017.

Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar is-Santwarji fil-Knisja. 11/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/04/2017.

Il-Movie kollu ta' Franco Zeffirelli, Jesus of Nazareth 1977, b'Robert Powell fil-parti ta' Ġesù. 1977.

Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa. Filmati qosra b'riflessjoni minn Fr Hayden OFM cap. 09/04/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - awdjo.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - test.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-velja ta' talb bi tħejjija għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Santa Marija Maggiore. 08/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-impjegati tal-BOV. Jum id-Duluri. 07/04/2017.

Marija u l-Beatitudnijiet. Riflessjoni dwar kull waħda mill-beatitudnijiet f'rabta ma' Marija.

Il-Katekeżijiet li l-Papa Ġwanni Pawlu I għamel matul it-33 jum tal-pontifikat tiegħu f'Settembru 1978.

Omelija tal-Isqof Mario Grech  fil-festa devozjonali tad-Duluri. Victoria, Għawdex. 07/04/2017.

It-test tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tad-Duluri. 07/04/2017.

Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.

Id-Dinjità tal-Anzjani u l-Missjoni tagħhom fil-Knisja. Dokument tal-Kunsill Pontifiċju Lajċi. 01/10/1998.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Nagħtu raġuni tat-tama li hemm fina. Udjenza Ġenerali. 05/04/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Carpi. 02/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Martri, waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Carpi. 02/04/2017.

L-Imħabba tal-Għarus. Via Sagra b'testi u talbiet imnebbħa mill-Eżorazzjoni Appostolika Amoris Lætitia. Santwarju ta' Pinu. 02/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Venera. Viżta Pastorali. 02/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja l-Qadima ta' Santa Venera. Bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa. 01/04/2017.

 

Marzu

Diskors tal-Papa Franġisku f'konvenju mal-Luterani dwar Luteru. 31/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur. Xewkija, 30/03/2017 - test.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tama kontra kull tama. Udjenza Ġenerali. 29/03/2017.

Isma' wkoll recording tal-istess omelija - awdjo.

L-aħħar ġimgħa ta' Ġesù. Seba' programmi awdjo dwar dak li għadda minnu Ġesu minn Ħadd il-Palm sa Sibt il-Għid. Minn Francesco Pio Attard u Mons. Lawrenz Sciberras.

Gravissimum Educationis. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Edukazzjoni Nisranija. Verżjoni Maltija Riveduta. 28/10/1965.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tad-dibattitu organizzat mill-MOAS, fil-Kavallier ta' San Ġakbu, Valletta. 27/03/2017.

Il-Mixja tan-Nisrani ma' Ġesù u ma' Ommu, Marija Addolorata. Festa tad-Duluri 2017. Minn Dun Hector Scerri.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 26/03/2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' April 2017. Moviment tal-Fokolari.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-Raba Ħadd tar-Randan. 26/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-Acies tal-Leġjun ta' Marija. Xewkija. 26/03/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fiż-Żjara Pastorali tiegħu f'Milan. 25/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Viżta Pastorali tiegħu.  Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 25/03/2017.

Ittra tal-Kardinal Dionigi Tettamanzi lil dawk il-koppji li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew se jibdew xi relazzjoni ġdida.

Ittra tal-Papa Franġisku għad-9 laqgħa dinjija tal-Familji bit-tema, Il-Vanġelu tal-Familja: Ferħ għad-Dinja. Dublin 21-26 ta' Awwissu 2018. 25/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' Marija Annunzjata. Knisja l-Qadima ta' Ħal-Balzan, 25/03/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Istati u Kapijiet tal-Gvern tal-Unjoni Ewropea fis-60 anniversarju mill-iffirmar tat-trattati tal-Ewropa. 24/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika ta' Marija Bambina, L-Isla. 24/03/2017.

Lectio Divina għar-Raba' Ħadd tar-Randan, Sena A. Dun Joseph Mercieca. 24/03/2017 [awdjo].

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ġnus Magħquda dwar l-Armi Nukleari. 23/03/2017.

Lectio Divina għar-Raba' Ħadd tar-Randan, Sena A. Patri Martin Micallef OFMcap. 23/03/2017 [filmat].

Gaudium et Spes. Il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Knisja fid-Dinja tallum. 08/12/1965. Verżjoni bil-Malti riveduta.

It-Tama msejsa fuq il-Kelma. Katekeżi tall-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 22/03/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2017. 27/02/2017.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel sena mill-Mewt tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. 21/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa b'sufraġju tal-Arċisqof Ġu