L

A

I

K

0

S

 

Home

 

Kuntatt

 

Żidiet Eqdem fil-Laikos

2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017 

L-ordni tal-lista ta' hawn taħt hija skont id-data meta dehru fil-Laikos u mhux dik tal-publikazzjoni oriġinali

 

Matul is-Sena 2017

Diċembru

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta' Marija Omma Alla U t-Te Deum ta' radd il-ħajt fl-aħħar tas-sena. 31/12/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigrant u r-Refuġjat. mfakkra fl-14 ta' Jannar 2018. 15/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Il-Ħadd fl-Ottava tal-Milied. Festa tal-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi. 31/12/2017.

Fra Baskal Farrugia.  Programmi audio u tagħrif ieħor dwar dan l-ajk kapuċċin.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Teoloġika Taljana. 29/12/2017.

It-Twelid tal-Mulej Ġesù. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 27/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. 26/12/2017.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied.  25/12/2017.

Fuq il-passi ta' Ġużeppi u Marija huma moħbija tant passi. Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tal-Milied. 24/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba'  Ħadd tal-Avvent. 24/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri lill-Kurja Rumana. 21/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri tiegħu lill-Ħaddiema tal-Vatikan u l-Familjari tagħhom. 21/12/2017.

Akathistos. Innu ta' tifħir lill-Omm Qaddisa ta' Alla.  Verżjoni bil-Malti.

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Milied waqt erba' Udjenzi Ġenerali li kien ta' fl-1978.

Talba mill-Papa Piju XII għall-Konsagrazzjoni tal-Knisja u tal-Umanità lill-Qalb ta' Marija. Radju Messaġġ. 31/10/1942.

Il-Quddiesa: Ir-Rit tal-Bidu.  Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 20/12/2017.

Mater Ecclesiae: Mara hawn hu ibnek. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid, imfakkar fil-11 ta' Frar 2018. 26/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Parteċipanti fil-Kors Organizzat mit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. 17/12/2017.

Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II liż-Żgħażagħ tad-dinja. Kien kitibha fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali  taż-Żgħażagħ. 31/03/1985.

Għaliex immorru l-quddiesa l-Ħadd. Ir-Raba katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 13/12/2017.

Żmien l-Avvent. Riflessjonijiet ispirati mill-Patrijarki u mill-Profeti tal-Antik Testment.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh. Diskors lill-Isqfijiet. 01/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Isqfijiet. 29/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 10/12/2017.

Min huwa l-Papa Franġisku? Sensiela ta' 23 programm qasir awdjo li jagħtu ħarsa lejn il-ħajja u l-persuna tal-Papa.

Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata fi Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. 08/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Myanmar u l-Bangladesh. 06/12/2017.

Newletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa ta' Diċembru 2017. 05/12/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. 03/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar u l-Bagladesh. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 02/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh.  Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Persuni f'Ħajja Konsagrata, Seminaristi u Novizzi. 02/12/2017.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku liċ-CELAM dwar il-laqgħa għal-lajċi b'responsabbiltajiet Politiċi. 01/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bagladesh. Omelija fil-Quddiesa u Ordinazzjoni Presbiterali f'Dhaka. 01/12/2017.

Il-Feħma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Diċembru 2017.  01/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Bangladesh. Diskors fil-laqgħa Inter-Reliġjuża u Ekumenika u diskors lir-Rifuġjati Rohingya. 01/12/2017.

Pustini bil-fehmiet tal-Papa għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2018.

Il-Video tal-Papa Franġisku dwar il-fehma tiegħu għat-talb matul Diċembru 2017.

 

Novembru

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil Quddiesa maż-Żgħażagħ fil-Katidral ta' Santa Marija. 30/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh. Laqgħa mal-Awtoritajiet Ċivili. 30/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Isqfijiet. 29/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Diskors fil-laqgħa mal-Monaċi Buddisti. 29/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil-Kyaikkasan Ground. 29/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Mexxejja Reliġjużi. 28/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Diskors lill-Awtoritajiet. 28/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-34 Ħadd matul is-Sena.  Solennità ta' Kristu Sultan. 26/11/2017.

Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja publikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 6. 23/11/2017.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 22/11/2017.

Unitatis Redintegratio. Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Ekumeniżmu. 21/11/1964.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II f'Fatima fl-ewwel anniversarju minn meta sparawlu. 13/05/1982.

Ktejjeb taċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu fil-knisja parrokkjali ta' Santa Venera, il-Ħadd, 26 ta' Novembru 2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 19/11/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġurnata Dinjija tal-Foqra.  Bażilika tal-Vatikan. 19/11/2017.

Il-Quddiesa hi talba. It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 15/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Paċi li jitfakkar fl-1 ta' Jannar 2018. 13/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena A. 12/11/2017.

Is-Sagrementarju Malti li jinkludi werrej taċ-ċelebrazzjonijiet, werrej tal-prefazji, u werrej ġenerali.

Sagrosanctum Concilium. Kostituzzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Liturġija. Publikata 04/12/1963.

Istituzzjoni Ġenerali tal-Missal Ruman. Kongregazzjoni tal-Kult Divin. 26/03/1970.

Il-Quddies.  Il-Papa Franġisku jibda serje ġdida ta' Katekeżijiet, din id-darba dwar l-Ewkaristija. Udjenza Ġenerali. 08/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Medika Dinjija li saret fis-16 u 17 ta' Novembru 2017. 07/11/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena.  05/11/2017.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fil-laqgħa mar-Rappreżentanti tal-Kunsill tal-Knisja Evanġelika fil-Ġermanja. 23/09/2011.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-tal matul Novembru 2017.  01/11/2017.

Talba tal-Papa Franġisku fis-Sakrarju tal-Fosos Ardeatini. 02/11/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċimiterju Amerikan ta' Nettuno. 02/11/2017.

Illum il-festa tagħna mhux għax aħna bravi, imma għax il-qdusija ta' Alla messet ħajjitna. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2017.

 

Ottubru

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 29/10/2017.

Aktar minn Unjoni ta' Stati l-Ewropa trid tkun Unjoni ta' Popli. Intervista mal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt li kien qed jieħu sehem fil-Konferenza (Re)Thinking Europe. 28/10/2017.

L-Ewropa trid tindirizza l-fenominu tal-faqar.  Intervista mal-Isqof Mario Grech waqt li kien qed jieħu sehem fil-Konferenza (Re)Thinking Europe. 28/10/2017.

Mhux żmien li nibnu trinek imma li nwettqu l-ħolma ta' Ewropa magħquda. Diskors tal-Papa Franġisku fil-konferenza, (Re)thinking Europe. 28/10/2017.

Konflitt u Komunjoni. Kommemorazzjoni Komuni Luterana-Kattolika tar-Riforma. 2017.

Diskors tal-Papa Franġsku dwar l-Evanġelizzazzjoni lill-Persuni b'diżabiltà. 21/10/2017.

Il-ġenna, destinazzjoni tat-tama tagħna.  It-38 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 25/10/2017.

Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj, Publikazzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 5. 23/10/2017.

Ittra tal-Papa Franġisku fil-100 sena tal-Ittra tal-Papa Benedittu XV,  Maximum Illud dwar il-Ħidma Mettqa mill-Missjunarji fid-Dinja. 22/10/2017.

Il-bniedem hu ċittadin tal-Istat, imma wkoll xbieha ta' Alla. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. 22/10/2017.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II  dwar ir-rwol u l-appostolat tal-lajċi fil-Knisja. 26/11/1978.

Henjin dawk li jmutu fil-Mulej.  Is-37 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 18/10/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni. Pjazza San Pietru. 15/10/2017.

Diskors tal-Papa Franġsku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena A.  Pjazza San Pietru. 15/10/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa dwar id-dinjità tat-tfal f'dinja diġitali. 06/10/2017.

L-Istennija Attenta. Is-36 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 11/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna u Cesena. Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Immigranti. 01/10/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 08/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena.  Laqgħa mal-Kleru, Reliġjużi, Lajċi tal-Kunsilli Pastorali, membri tal-Kurja u rappreżentanti tal-parroċċi. 01/10/2017.

Presbyterorum Ordinis.  Id-digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri.  Publikat fi-18 ta' Novembru 1965. Reviżjoni tat-test bil-Malti.

Il-Ħajja hi l-akbar Don ta' Alla lill-bniedem. Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgha tal-Istitut Taljan tad-Donazzjoni. 02/10/2017.

Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Sensiela ta' programmi awdjo dwar Missirijiet il-Knisja. Produzzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija. 05/10/2017.

Il-Vidjo tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ottubru 2017. Id-Drittijiet tal-Ħaddiema u ta' dawk bla xogħol. 01/10/2017.

Missjunarji tat-Tama. Il-35 Katekeżi tal-Papa Franġsku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 04/10/2017.

Il-Missjoni fil-Qalba tal-Fidi Nisranija. Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Missjoni li din is-sena jkun imfakkar fit-22 ta' Ottubru 2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Ottubru 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/10/2017,

Il-Quddiesa. Sensiela ta' 12-il vidjo qasir dwar il-quddiesa. Preżentati minn Fr Michael Bugeja. 03/10/2017.

Il-Fidi taż-Żgħażagħ u d-dixxerniment vokazzjonali.  Messaġġ mill-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej. 01/10/2017.

Messaġġ finali tal-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej f'Minsk.  Il-Knisja tħobb l-Ewropa u temmen fil-futur tagħha. (Verżjoni bl-Ingliż) 01/10/2017.

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fl-okkażjoni tal-World Habitat Day, Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u bi prezzijiet li jintlaħqu. 02/10/2017.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Laqgħa ma' dawk fid-dinja tax-Xogħol, ma' dawk bla Xogħol, u oħrajn. 01/10/2017.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Diskors tal-Angelus.  01/10/2017.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Pranzu ta' Solidarjetà mal-Foqra, ir-Refuġjati u l-Ħabsin. 01/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna.  Laqgħa mal-Istudenti u d-Dinja Akkademika. 01/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Omelija. 01/10/2017.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Ottubru 2017. 01/10/2017.

 

Settembru

Rispett lejn il-ħajja fil-forom kollha tagħha. Position Paper mill-Kummisjoni Interdjoċesana Ambjent. 30/09/2017.

Sommarju tal-istess Position Paper tal-Kummissjoni Ambjent.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-Diretturi Nazzjonali tal-Pastorali għall-Immigranti. 22/09/2017.

Tirċievi biex tagħti. Diskors ta' Fr Martin Cilia MSSP waqt seminar dwar il-pastorali. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 27/09/2017.

L-Għedewwa tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 27/09/2017,

Id-Dixxerniment Spiritwali u Pastorali. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 14/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 24/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Pontifiċja għall-Ħarsien tal-Minorenni. 21/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Parlamentari kontra l-Mafja. 21/09/2017.

Nedukaw għat-Tama.  It-33 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 20/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 17/09/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Kolombja. 10/09/2017.

Summa Familiae Cura. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Istitut Pontifiċju Teoloġiku Ġwanni Pawlu II ġħax-Xjenzi taż-Żwieġ u tal-Familja.  08/09/2017.

Stqarrija dwar l-Abort maħruga mill-Kummissjoni Djoċesana għaż-Żgħażagħ, MCYN.

Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk li ħadu sehem fit-68 edizzjoni tal-Ġimgħa Liturġika Nazzjonali. 24/08/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors waqt il-laqgħa ta' talb għar-Rikonċiljazzjoni. 08/09/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors lill-Kumitat Eżekuttiv taċ-CELAM. 07/09/2017.

Il-Papa Franġisku jitkellem fl-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku tieghu fil-Kolombja. 13/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Konferenza Stampa fit-titjira lura lejn Ruma. 11/09/2017.

Magnum Principiu. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju tal-Papa Franġisku li biha jiġi modifikat il-Kan. 838 tal-Kodiċi tad-Drittu Kanoniku. 03/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija f'Cartagena de Indias. 10/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Omelija fl-Ajruport ta' Medellin. 09/09/2017.

Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja. Publikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Nru 4. 11/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Quddies u Beatifikazzjoni f'Villavicencio. 08/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Fraqnġisku fil-Kolombja. Il-Papa jsellem lill-poplu mill-gallarija tal-Palazz Kardinalizju. 07/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. 07/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Park Simón Bolivar. 07/09/2017.

Vjaġġ Appostoliku fil-Kolombja. Diskors lill-Awtoritajiet. 07/09/2017.

Katekeżi dwar ir-relazzjoni ta' Marija ma' Kristu. Kitba riprodotta mir-Rivista Pastor.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa li kellu maż-Żgħażagħ f'Ġenova. 27/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. 03/09/2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Settembru 2017.  Fuljett mill-Moviment tal-Fokolarini. 01/09/2017.

Messaġġ Konġunt tal-Papa Franġisku u tal-Patrrijarka Ekumeniku Bartilmew għall Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 01/09/2017.

 

Awwissu

Il-memorja tal-vokazzjoni ġġedded it-tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 30/08/2017.

Il-ġdid tat-Tama Nisranija. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 23/08/2017.

Intervista mal-Isqof Walter Michael Ebejer, 60 sena missjunarju u 40 sena Isqof fil-Brażil.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Settembru 2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. 27/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Isqfijiet tal-Ligurja, Kleru, Seminaristi,  Reliġjużi u Kollaboraturi Lajċi. 27/05/2017.

Il-logo u l-motto għall-Vjaġġ Appostoliku li l-Papa Franġisku ser jagħmel fiċ-Ċili f'Jannar 2018.

Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja. Newsletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 3. 21/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 20/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Santa Marija Assunta.  15/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 13/08/2017.

Tnediet website ġdida dwar il-Qaddejja ta' Alla, Henry u Inez Casolani, koppja Maltija li għexu fis-seklu għoxrin. 13/08/2017.

Il-Messaġġi kollha li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien jibgħat kull sena għar-Randan ta' kull sena matul il-pontifikat tiegħu. 1979 - 2005.

Omelija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizazzjoni ta' San Padre Pio ta' Pietralcina.. 16/06/2002.

Biex twarrad it-Tama.  Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Solennità ta' Marija Mtellgħa s-Sema. 12/08/2017.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI lill-Kurja Rumana li fih kien tkellem dwar it-theddid li tiffaċċja llum il-familja, 21/12/2012.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Il-maħfra divina: mutur ta' tama. Udjenza Ġenerali. 09/08/2017.

San Ġużepp. Omelija minn Patri Marcello Ghirlando ofm fil-festa ta' San Ġużepp fil-parroċċa tal-Qala. 06/08/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus.  Solennità tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. 06/08/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Il-Magħmudija Bieb tat-Tama. Udjenza Ġenerali.  02/08/2017.

Perfectae Caritatis. Id-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Ħajja Reliġjuża. 28/10/1965.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Awwissu 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/08/2017.

Lulju

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta'  Awwissu 2017. 31/07/2017.

Ħolqa bejn il-ħbieb ta’ Missirijiet il-Knisja ppublikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Nru 2. 30/07/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. 30/07/2017.

Id-Djarju ta' Santa Fawstina Kowalska tal-Ħniena Divina. Verżjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 23/07/2017.

L-Offerta tal-Ħajja fil-proċess tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku. 11/07/2017.

Ittra ċirkulari mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar il-ħobż u l-inbid għall-Ewkaristija. 15/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 16/07/2017.

Omelija tal-Arċisqof ta' Tirana fl-Albanija, Mons. George Frendo fil-quddiesa tat-Tqegħid tal-Palju. 02/07/2017.

The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church. [vidjo]

L-Isqfijiet Maltin dwar l-Impenn tal-Knisja dwar żwieġ bejn ragel u mara. 13/07/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ewwel Simposju Internazzjonali fuq il-Katekeżi. 05/07/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/07/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa għall-ħaddiema taċ-Ċentru Industrijali tal-Vatikan. 07/07/2017.

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II. Att ta' Affidament tal-Bnedmin u tal-Ġnus lill-Verġni Marija. 24/03/1984.

Optatam Totius. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Formazzjoni Saċerdotali. Publikat 28/10/1965.

Intervisti ma' Fr Richard McAlear waqt iż-żjara tiegħu f'Malta f'Ġunju 2017.

Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Lulju 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 02/07/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus at-13-il Ħadd matul is-Sena. 02/07/2017.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb għal matul ix-xahar ta' Lulju. 01/07/2017.

 

Ġunju

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawlu.  Pjazza San Pietru. 29/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Pjazza San Pietru. 29/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorku Ordinarju Publiku għall-Ħolqien ta' 5 Kardinali ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 28/06/2017.

It-Tama, qawwa tal-martri. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 28/06/2017.

Raġel u Mara Ħalaqhom.  Ġabra ta' kwotazzjonijiet u riżorsi dwar il-koppja, raġel u mara.

L-għażla tagħkom hi li tmorru kontra l-kurrent. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-Ordinazzjoni ta' seba' djakni ġodda. KonKatidral ta' San Ġwann, Valletta. 26/06/2017.

Ara aktar omeliji u diskorsi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Newsletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. L-Ewwel Ħarġa. 27/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena. 25/06/2017.

Raġel u Mara. Omelija tal-Arċisqof Charles J Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi. 25/06/2017.

Christopher West. The Theology of Mary's Body: Hidden Mysteries of Our Lady of Guadalupe. [vidjos]

Christopher West. It-Teoloġija tal-Ġisem u temi oħra relatati. [vidjos]

L-Amoris Laetitia dwar is-sessi differenti u l-identità tar-raġel u tal-mara. Ġabra ta' kwotazzjonijiet.

Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-1.00 pm: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù, mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu f'Għawdex.

Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-7.30 am: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù mis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.

Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/06/2017.

Vidjo-Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Pellegrini Maltin u Għawdxin miġbura f'Ta Pinu, Għawdex għall-inawgurazzjoni tal-mużajċi tal-Misteri tar-Rużarju. 18/06/2017.

Messaġġ tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan lill-Isqof Mario Grech bl-awgurju tal-Papa Franġisku fl-inawgurazzjoni ta' mużajċi ġodda fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 11/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Pjazza San Ġwann Lateran. 18/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd, Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. 18/06/2017.

Ecclesia de Eucharistia. Ittra Enciklika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ewkaristija fil-Ħajja tal-Knisja. Publikata 17/04/2003.

Orientalium Ecclesiarum. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Knejjes tal-Lvant. Publikat 21/11/1964.

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon ċelebrata fl-1 ta' Lulju. Fuljett bil-kolletta, qari u talb ieħor propju fil-quddiesa tal-ġurnata.

Ulied maħbuba, ċertezza tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 14/06/2017.

Ma nħobbux bil-kliem, imma bl-għemil. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. Ċelebrat fit-33 Ħadd matul is-Sena, 19 ta' Novembru 2017.  Publikat 13/06/2017.

Dettalji ta' Korsijiet offruti mill-Fakulta tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta minn Ottbru 2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 11/06/2017.

Nostra Ætate. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara. 28/10/1965. Edizzjoni Maltija online riveduta.

Lumen Gentium. Kostituzzjoni Dommatiku tal-Konċilju Ekumenika Vatikan II dwar il-Knisja.  21/11/1964.  Edizzjoni Maltija online riveduta.

Il-Paternità ta' Alla, għajn ta' tama tagħna. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/06/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tat-Tiġdid Kariżmatiku waqt il-Velja ta' Talb fil-Vġili tal-Għid. 03/06/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennita ta' Għid il-Ħamsin. 04/06/2017.

Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017. Fl-2017 il-Jum Dinji Missjunarju ikun ċelebrat fit-22 ta' Ottubru.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 04/06/2017.

Il-Vidjo bl-intenzjoni tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ġunju.

Erba' vidjos oħra bit-talba tar-Rużarju.  Fihom minbarra awdjo hemm ukoll stampat il-kliem ta' kull talba li tkun qed tingħad f'dak il-waqt.

Id-Don kbir tal-Ministeru Ordnat. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 01/06/2017.

L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Ġunju 2017. Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Ġunju 2017. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jiena wkoll nibgħat lilkom.

 

Mejju

L-Ispirtu s-Santu jkattar fina t-tama.  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 31/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina-Coeli tal-Ħadd, Solennità ta' Kristu fis-Sema. 28/05/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mat-tfal fl-isptar pedjatriku f'Ġenova. 27/05/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Konċelebrazzjoni Ewkaristika fi Pjazza Kennedy. 27/05/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 24/05/2017.

Il-Vigarju Ġenerali Fr Joe Galea Curmi dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. Network, Radju RTK. 23/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fit-Tielet Laqgħa Dinjija tal-Movimenti Popolari. 05/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 21/05/2017.

Qatt aktar moħbija. Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk morda bil-Huntington u lill-familjari tagħhom. 18/05/2017.

Ħsibijiet għan-Novena tal-Ispirtu s-Santu u riżorsi oħra bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Marija Maddalena, Appostlu tat-Tama. Udjenza Ġenerali. 17/05/2017.

Ġo Fatima twaħħad bit-talb mal-poplu. Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 14/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Konferenza Stampa waqt it-titjira minn Fatima lura lejn Ruma. 13/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-Morda. 13/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Omelija tal-Papa waqt il-Quddiesa bir-rit tal-Kanonizzazzjoni tal-Beati Francisco Marto u Jacinta Marto. 13/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Diskors tal-Papa fiċ-ċerimonja tat-Tberik tax-Xemgħat. 12/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Talba tal-Papa fil-Kappella tad-Dehriet. 12/05/2017.

Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-ġurnalisti fit-titjira minn Ruma għall-Fatima. 12/05/2017.

Erba' katekezijiet li kien għamel il-Papa San Ġwanni Pawlu II fl-1978 dwar il-virtujiet bi tkomplija tal-istess tema li kien beda qablu il-Papa Ġwanni Pawlu I.

Erba' katekeżijiet li kien għamel il-Papa Ġwanni Pawlu I fl-1978 dwar il-virtujiet.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Nerfgħu r-responsabiltà tagħna. 08/05/2017.

Il-Qalba tal-messaġġ ta' Fatima. Filmat qasir minn Fr Nicholas Doublet.

Il-Messaġġ ta' Fatima favur il-Ħajja. Filmat qasir ta' Fr Nicholas Doublet.

Publikat il-prospectus ta' korsijiet mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali għas-sena akkademika 2017-2018.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Omm it-Tama. Udjenza Ġenerali. 10/05/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju gdid Marjan ta' Marsaxlokk. 08/05/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Youth Leaders li attendew għall-Konferenza taż-Żgħażagħ, Plexus. 07/05/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Bażilika ta' San Pietru. 07/05/2017.

Il-Mexxej tagħna huwa Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-konsagrazzjoni tal-artal u l-knisja tal-Iklin. 07/05/2017.

Lejn Ewropa ta' tama, rikonċiljazzjoni u akkoljenza. Taħdita minn Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/05/2018.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa' ta' San Ġużepp fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/05/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. 07/05/2017.

Programm tal-Festa ta' San Ġorġ Preca li taħbat nhar it-Tlieta, 09/05/2017.

Talba għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Ċirkulari mill-Kurja tal-Arċisqof indirizzata lis-Saċerdoti u r-Reliġjużi kollha tal-Arċidjoċesi ta' Malta. 06/05/2017.

Djalogu jew Djalogi.  Diskors ta' Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari. Istitut Kattoliku, Floriana. 05/05/2017.

Riżorsi għal Jum il-Vokazzjonijiet 2017. Preparat miċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet u s-Seminarju tal-Arċisqof.

Fl-Udjenza Ġenerali, il-Papa Franġisku tkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Eġittu. 03/05/2017.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Mejju 2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Mejju 2017.  jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. 01/05/2017.

Id-Dritt għall-Mistrieħ. Omelija tal-Isqof Mario Grechfil-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem. Qala. 01/05/2017.

L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2017. Biex l-Insara fl-Afrika jimitaw lil Ġesù, mimli ħniena, u jagħtu xhieda profetika ta' rikonċiljazzjoni, ġustizzja u paċi. 01/05/2017.

 

April

Diskors tal-Papa Frangisku lill-Azzjoni Kattolika Taljana. Pjazza San Pietru. 30/04/2017.

Mhux il-mument li ngergru. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali tal-Floriana. 30/04/2017.

Il-Faqar dejjem magħkom. Messaġġ għal Jum il-Karità mill-Vigarju Episkopali għa-Djakonija, Monsinjur Charles Cordina. 30/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 30/04/2017.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura mill-Eġittu lejn Ruma. 29/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. 29/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Diskors fil-laqgħa ta' talb mal-Kleru, Reliġjużi u Seminaristi. Kajr. 29/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Omelija fil-quddiesa fl-Istadium. Kajr. 29/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Diskors fil-Konferenza Internazzjonali għall-Paċi. Kajr. 28/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Żjara ta' kortesija fil-Patrijarkat Kopt-Ortodoss. Diskors tal-Papa Franġisku -  Dikjarazzjoni Komuni bejn iż-żewġ Knejjes - Talba Ekumenika. Kajr. 28/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Diskors fil-laqgħa mal-Awtoritajiet. 28/04/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Tislima lill-ġurnalisti waqt it-titjira minn Ruma għall-Kajr. 28/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress tal-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. (FIAC). 27/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Iskola Santa Monika. Birkirkara. 27/04/2017.

Siltiet mis-Santi Padri għat-Tielet Ġimgha tal-Għid. Mwassla mis-Soċjetà Patristika Maltija.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 26/04/2017.

Il-Papa Franġisku f'filmat f'anteprima mondjali għal TED2017. 25/04/2017.

Nipproteġu s-siti storiċi. Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba' laqgħa f'Malta tad-Delos Initiative. Dar Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq. 24/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Pjazza San Pietru. 23/04/2017.

Tant nies li ma jemmnux jekk ma jarawx. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina.  Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 23/04/2017.

Ċittadini li jħobbu l-pajjiż. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Iscouts u l-Guides. Istitut Kattoliku, Floriana. 23/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku mal-Komunità ta' Sant' Eġidju. Bażilika ta' San Bartilmew fuq l-Isola Tiberina. 22/04/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Kristu Rxoxt it-Tama tagħna. Udjenza Ġenerali. 19/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tat-Trinità Qaddisa. Marsa. 19/04/2017.

Inter Mirifica. Digriet tal-Konċilju Ekumentika Vatikan II dwar il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali. 04/12/1963. Verżjoni bil-Malti riveduta.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-Sorijiet u l-Voluntiera tal-Missjunariji tal-Karità. Bormla. 19/04/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli.  It-Tnejn tal-Anġlu. Pjazza San Pietru. 17/04/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem il-quddies tal-Għid il-Kbir u qabel il-barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa fil-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 16/04/2017.

It-Tifsira tal-Qawmien mill-Imwiet. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Għid. 16/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tal-Għid. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 15/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 15/04/2017.

Omelija Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Ħamis ix-Xirka, Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 13/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 09/04/2017.

LIVE MILL-VATIKAN: Il-Papa Franġisku jiċċelebra l-quddiesa tal-Għid il-Kbir u wara jagħti l-Barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017:9.55 am.

Siltiet Patristiċi għall-ewwel ġimgħa tal-Għid. Magħżula u maqluba għall-Malti minn Dun Jonathan Farrugia. 15/04/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. 15/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa b'tifkira tal-ikla tal-Mulej. Ħamis ix-Xirka. Ħabs ta' Paliano. 13/04/2017.

LIVE MILL-VATIKAN: L-Għid il-Kbir mal-Papa Franġisku. Segwi ċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid. 15/04/2017, 8.25 pm.

L-Exultet, il-gawhra liturġika tas-Sahra tal-Għid. Kitba ta' Patri Mario Attard OFM cap.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-Għarb. Sibt il-Għid, 15/04/2017.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. Ġimgħa l-Kbira. 14/04/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Adorazzjoni tas-Salib f'jum il-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta. 14/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Azzjoi Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2017.

LIVE - Via Sagra mmexxija mill-Papa Franġisku fil-Kolossew ta' Ruma.  Ara wkoll test bil-Malti. 14/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla Solenni tal-Mulej. 13/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'il-Quddiesa tal-Griżma. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 13/04/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tamiet tad-dinja u t-tama tas-Salib. Udjenza Ġenerali. 12/04/2017.

Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija fl-Artal tar-Ripożizzjoni f'nhar Ħamis ix-Xirka.  Kitba ta' Dun Nikol Aquilina.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus ta' Ħadd il-Palm. 09/04/2017.

Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar is-Santwarji fil-Knisja. 11/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/04/2017.

Il-Movie kollu ta' Franco Zeffirelli, Jesus of Nazareth 1977, b'Robert Powell fil-parti ta' Ġesù. 1977.

Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa. Filmati qosra b'riflessjoni minn Fr Hayden OFM cap. 09/04/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - awdjo.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - test.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-velja ta' talb bi tħejjija għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Santa Marija Maggiore. 08/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-impjegati tal-BOV. Jum id-Duluri. 07/04/2017.

Marija u l-Beatitudnijiet. Riflessjoni dwar kull waħda mill-beatitudnijiet f'rabta ma' Marija.

Il-Katekeżijiet li l-Papa Ġwanni Pawlu I għamel matul it-33 jum tal-pontifikat tiegħu f'Settembru 1978.

Omelija tal-Isqof Mario Grech  fil-festa devozjonali tad-Duluri. Victoria, Għawdex. 07/04/2017.

It-test tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tad-Duluri. 07/04/2017.

Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.

Id-Dinjità tal-Anzjani u l-Missjoni tagħhom fil-Knisja. Dokument tal-Kunsill Pontifiċju Lajċi. 01/10/1998.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Nagħtu raġuni tat-tama li hemm fina. Udjenza Ġenerali. 05/04/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Carpi. 02/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Martri, waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Carpi. 02/04/2017.

L-Imħabba tal-Għarus. Via Sagra b'testi u talbiet imnebbħa mill-Eżorazzjoni Appostolika Amoris Lætitia. Santwarju ta' Pinu. 02/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Venera. Viżta Pastorali. 02/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja l-Qadima ta' Santa Venera. Bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa. 01/04/2017.

 

Marzu

Diskors tal-Papa Franġisku f'konvenju mal-Luterani dwar Luteru. 31/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur. Xewkija, 30/03/2017 - test.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tama kontra kull tama. Udjenza Ġenerali. 29/03/2017.

Isma' wkoll recording tal-istess omelija - awdjo.

L-aħħar ġimgħa ta' Ġesù. Seba' programmi awdjo dwar dak li għadda minnu Ġesu minn Ħadd il-Palm sa Sibt il-Għid. Minn Francesco Pio Attard u Mons. Lawrenz Sciberras.

Gravissimum Educationis. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Edukazzjoni Nisranija. Verżjoni Maltija Riveduta. 28/10/1965.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tad-dibattitu organizzat mill-MOAS, fil-Kavallier ta' San Ġakbu, Valletta. 27/03/2017.

Il-Mixja tan-Nisrani ma' Ġesù u ma' Ommu, Marija Addolorata. Festa tad-Duluri 2017. Minn Dun Hector Scerri.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 26/03/2017.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' April 2017. Moviment tal-Fokolari.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-Raba Ħadd tar-Randan. 26/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-Acies tal-Leġjun ta' Marija. Xewkija. 26/03/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fiż-Żjara Pastorali tiegħu f'Milan. 25/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Viżta Pastorali tiegħu.  Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 25/03/2017.

Ittra tal-Kardinal Dionigi Tettamanzi lil dawk il-koppji li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew se jibdew xi relazzjoni ġdida.

Ittra tal-Papa Franġisku għad-9 laqgħa dinjija tal-Familji bit-tema, Il-Vanġelu tal-Familja: Ferħ għad-Dinja. Dublin 21-26 ta' Awwissu 2018. 25/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' Marija Annunzjata. Knisja l-Qadima ta' Ħal-Balzan, 25/03/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Istati u Kapijiet tal-Gvern tal-Unjoni Ewropea fis-60 anniversarju mill-iffirmar tat-trattati tal-Ewropa. 24/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika ta' Marija Bambina, L-Isla. 24/03/2017.

Lectio Divina għar-Raba' Ħadd tar-Randan, Sena A. Dun Joseph Mercieca. 24/03/2017 [awdjo].

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ġnus Magħquda dwar l-Armi Nukleari. 23/03/2017.

Lectio Divina għar-Raba' Ħadd tar-Randan, Sena A. Patri Martin Micallef OFMcap. 23/03/2017 [filmat].

Gaudium et Spes. Il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Knisja fid-Dinja tallum. 08/12/1965. Verżjoni bil-Malti riveduta.

It-Tama msejsa fuq il-Kelma. Katekeżi tall-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 22/03/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2017. 27/02/2017.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel sena mill-Mewt tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. 21/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa b'sufraġju tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Kappella San Kalċidonju, Kurja, Floriana. 21/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa b'sufraġju tal-Arċisqof Mons. Ġużeppi Mercieca. Katidral tal-Imdina. 20/03/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Sena A.  19/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fir-rit ta' ammissjoni ta' Seminarista. Ix-Xagħra. 19/03/2017.

Qaddisin, Beati, Venerabbli u Qaddejja ta' Alla Maltin. Kandidati għall-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa mal-anzjani tad-Dar Little Sisters of the Poor, Hamrun. 18/03/2017.

Lectio Divina għat-Tielet Ħadd tar-Randan, Sena A.  Minn Fr Martin Micallef OFM cap. (Filmat). 16/03/2017.

Nifirħu bit-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 15/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' Radd il-Ħajr f'għeluq il-25 anniversarju tal-istazzjoni RTK. Seminarju, Tal-Virtu. 14/03/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju dwar il-Mużika Sagra. 04/03/2017.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-25 sena ta' Radju RTK. 13/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini fil-Floriana. 12/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta' grupp ta' Saċerdoti. 11/03/2017.

Mitt Sena minn Fatima. Sensiela ta' programmi minn Fr Hayden Williams OFM cap fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mid-dehriet tal-Madonna f'Fatima. 1917-2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 12/03/2017.

Paġna ġdida b'ġabra ta' bosta riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija. Fosthom ukoll il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd u talb popolari.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-bidu tal-Pontifikat tiegħu. 22/10/1978.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor. Kerċem (awdjo). 12/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor. Kerċem. 12/03/2017.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għal matul ir-Randan 2017. Għażliet skont il-qalb tal-Mulej. 11/03/2013.

Lectio Divina għat-Tieni Ħadd tar-Randan. Minn Patri Martin Micallef OFM cap. (vidjo). Knisja tal-Kapuċċini, Floriana. 09/03/2017.

Posters dwar il-Qari tal-Evanġelju fil-Ħdud tar-Randan Sena A, u tal-festa ta' Marija Addolorata.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti fi tmiem l-irtir tar-Randan. Dar Manresa, Victoria. 08/03/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-kors dwar il-proċess taż-żwieġ. 25/02/2017.

Dossier dwar l-Ispirtu s-Santu. Kummissjoni għad-Djalogu bejn ir-Reliġjonijiet.

L-Ispirtu s-Santu u l-Liturġija. Il-Kummissjoni Liturġika tas-Santa Sede' fit-tħejjija għas-Sena 2000.

L-Ispirtu s-Santu u l-Ekumeniżmu. Kummissjoni Ekumenika tas-Santa Sede' u l-Kummissjoni għad-Djalogu mar-Reliġjonijiet fit-tħejjija għas-Sena 2000. 01/09/1997.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. 05/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Pellegrinaġġ u quddiesa ta' Ħadd in-Nies. Ħaż-Żabbar. 05/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għluq it-30 sena tal-Youth Fellowship f'Malta. Gattard House, Blata l-Bajda. 04/03/2017.

L-ewwel taħdita minn kors ta' Eżerċizzi tar-Randan immexxi minn Fr Hayden. Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. 05/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna meta kkonsagra l-artal tal-kappella tad-Dar tal-Kleru. 04/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt irtir għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal. Knisja tal-Karmelitani, Imdina. 03/03/2017.

Dun Richard N. Farrugia fuq il-kriterji tal-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta' kapitlu 8 tal-Amoris Lætitia. 04/03/2017.

Lectio Divina minn Dun Joseph Mercieca,  (awdjo). Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 03/03/2017.

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Lectio Divina min Fr Martin Micallef OFM cap (vidjo). Knisja tal-Kapuċċini, Floriana. 02/03/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kappillani tad-Djoċesi ta' Ruma. Lateran, 02/03/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 01/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral, Victoria. 01/03/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Ir-Randan huwa mixja ta' tama. Udjenza Ġenerali. 01/03/2017.

Kapitlu VIII tal-Amoris Lætitia. Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi jikteb dwar il-kriterji għaqlin tal-Isqfijiet Malti. 01/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-bidu tar-Randan Imqaddes. Katidral tal-Assunta. Victoria. 01/03/2017.

 

Frar

Sussidju għar-Randan 2017.

Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi dwar l-akkompanjament u d-dixxerniment li jirreferu għalihom l-Isqfijiet Malti fil-kriterji dwar kapitlu 8 tal-Amoris Lætitia. 28/02/2017.

Kelma tal-Ħajja għal Marzu 2017. "Agħmlu ħbieb ma' Alla". 28/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti u l-Istaff tal-Università ta' Malta. 28/02/2017.

Il-Qari tal-Quddies fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ħdud tar-Randan.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tmien Ħadd matul is-Sena. 26/02/2017.

Omelija tal-Papa Frangisku lill-Komunità Anglikana fil-Knisja, All Saints, f'Ruma. 26/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa, in-Nigret. 25/02/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni internazzjonali tal-Karità, AIC. 22/02/2017.

It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. 22/02/2017.

Fr Nicholas Doublet jitkellem dwar l-aspett storiku tal-Martirju ta' San Pietru. Knisja ta' San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuga. 21/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tad-Dmugħ tal-Madonna. Knisja tal-Mirakli, Lija. 20/02/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Seba' Ħadd matul is-Sena. Ir-Rivoluzzjoni Kristjana. 19/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella Familja Mqaddsa, Is-Sgħajtar, In-Naxxar. 18/02/2017.

Dun Kevin Schembri f'seba' filmati qosra dwar il-kapitli differenti tal-Amoris lætitia.

Mill-Udjenzi Ġenerali tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Predestinazzjoni, il-Ħażen u t-Tbatija, u Il-Providenza li tirbaħ il-Ħażin. 1986.

Katekeżi  Nru 11 tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 15/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Morda. Santwarju ta' Santa Tereża, Birkirkara. 11/02/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Inawgurazzjoni tas-Sena Ġuridika tat-Tribunal tar-Rota Ruma. 21/01/2017.

Bħal Omm li Tħobb. Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar normi ġodda fuq każi ta' abbużi fil-Knisja. 04/06/2016.

Intervista minn Radju Vatikan lill-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Motu Proprio tal-Papa Franġisku, Bħal Omm li Tħobb. 09/06/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunità tar-rivista, Civiltà Cattolica. 09/02/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-delegazzjoni mill-Anti-Defamation League. 09/02/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sitt Ħadd matul is-Sena. 12/02/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. 12/02/2017.

Stqarrija tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Liberta Reliġjuża. Reviżjoni tad-dokument bil-Malti.

Ħadd ma għamilna Ġustizziera ta' Ħadd. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennita  tan-Nawfraġju ta' San Pawl. Munxar. 10/02/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment tal-Fokolari. Sala Pawlu VI. 04/02/2017.

L-Għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 08/02/2017.

Fra Grazzja Gauci OSA. Serata bi tħejjija għall-ftuħ tal-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu. 08/02/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017. Il-Kelma hi don. Il-Persuna l-oħra hi don. 18/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Oncology Centre, l-Imsida. 05/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Ħajja. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 05/02/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kan. Lino Vella. Knisja Parrokkjali ta' Kerċem. 04/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju tal-Parroċċa Marija Reġina, l-Marsa. 01/02/2017.

Ir-Raba' Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl - Il-Ħajja fil-Knisja. 22/11/2006.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 05/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-kawża għall-qdusija ta' Patri Avertan Fenech OC. Katidral tal-Imdina. 02/02/2017.

Omelja tal-Isqof Mario Grech fil-festa' tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Katidral ta' Għawdex. 02/02/2017.  -  Ara t-test tal-Omelija.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Frar 2017.

 

Jannar

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat fuq l-RTK dwar il-kriterji li ħarġu l-Isqfijiet Maltin lis-Saċerdoti dwar l-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia.

Il-Morning-after pill: Abort mill-bieb ta' wara?  Konferenza mill-Fundazzjoni Life Network. 19/01/2017.

Id-Disa' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 01/02/2017.

It-tielet katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. Pawlu - L-Ispirtu fil-qlub tagħna. 15/01/2006.

Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Frar 2017. Nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed fikom. 31/01/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 29/01/2017.

Omelija tal-Kardinal Gianfranco Ravasi lis-Sorijiet Klarissi. Kappara, San Ġwann. 25/01/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul is-Sena. 29/01/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni għall-Ħajja Konsagrata u Soċjetajiet ta' Ħajja Appostolika. 28/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tat-800 tal-Ordni Dumnikan. Knisja ta' San Duminku, Rabat. 27/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Knisja ta' San Pawl. Birkirkara. 25/01/2017.

Is-Soċjetà għandha bżonn titfejjaq mill-Korruzzjoni. Diskors tal-Papa Franġisku kontra l-Mafja u t-Terroriżmu. 23/01/2017.

San Pawl - Iċ-Ċentralità ta' Ġesù Kristu. It-tieni minn sensiela ta' 23 katekeżi li l-Papa Benedittu XVI kien għamel matul is-Sena Pawlina. 08/11/2006.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali dwar it-Tama. 25/01/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-51 Jum Dinji ta'l-Komunikazzjoni Soċjali. 24/01/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-Delegazzjoni tal-Global Foundation. 14/01/2017.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. Udjenza Ġenerali. 25/10/2006.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd matul is-Sena.  22/01/2017.

Intervista tal-ġurnal Spanjol, El Pais mal-Papa Franġisku. 20/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt żjara pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Santa Maria a Setteville. 15/01/2017.

L-Isqof Mario Grech dwar il-linji-gwida publikati mill-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Radju RTK. 21/01/2017.

Madre Ġemma Camilleri: Missjoni mill-Kamra tas-Sodda. Sitt programmi bil-kortesija ta' Radju Luminarja. 2016.

Fil-Leħen tal-Ħadd, 22 ta' Jannar 2017, tkun tista' taqra dwar ..., 20/01/2017.

Dun Richard Farrugia fuq l-RTK dwar l-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 14/01/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 18/01/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkredetati mas-Santa Sede. 09/01/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Morda 2017. 08/12/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena. 15/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum ir-Refuġjati u l-Migranti. Knisja tal-Vitorja, Valletta. 15/01/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons Joseph Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Fr Denis Schembri, kappillan ġdid tal-parroċċa tal-Manikata. 14/01/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons. Trevor Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb.  14/01/2017.

Dokument Preparatorju tal-XV-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema, Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. 13/01/2017.

Ittra tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema, "Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. Vatikan, 13/01/2017.

Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris lætitia. 08/01/2017.

Criteria by the Maltese Bishops for the Application of Chapter VIII of Amoris lætitia. 08/01/2017.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin  dwar il-publikazzjoni ta' linji-gwida għall-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lætitia. 13/01/2017.

Dei Verbum. Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċiljum Ekumeniku Vatikan II. Reviżjoni tad-dokument bil-Malti.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 11/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat.  Seminarju, Tal-Virtù. 09/01/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitá tal-Epifanija. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 08/01/2017.  (awdjo)

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitá tal-Epifanija. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 08/01/2017.  (awdjo)

 Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris Lætitia. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof fil-pussess ta' Dun Mario Mangion, Kappillan tal-parroċċa ta' San Ġorġ, Ħal Qormi. 08/01/2017.

Diskors tal-Papa Frangisku fl-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej u l-Kandidatura ta' erba' Seminaristi. 08/01/2017.

Lista ta' Festi f'Malta u Għawdex matul is-Sena 2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej  l-Magħmudija tat-Trabi. Kappella Sistina. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-koppji li żżewġu fl-2016.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 07/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 04/01/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' Jum il-Paċi. Dar tal-Providenza. Siġġiewi. 01/01/2017.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fuq is-Sunday Times of Malta. 01/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tas-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/01/2017

Il-Kelma tal-Ħajja ta' Jannar 2017. L-Imħabba ta' Kristu timbuttana. 01/01/2017.

 

Matul is-Sena 2016

Diċembru

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta' Marija Santissma Omma Alla. 31/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' radd il-ħajr fi tmiem is-Sena 2016. KonKatidral ta' San Ġwann. Valletta. 31/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' tmiem is-Sena 2016. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.. 31/12/2016.

Ara test ta' din l-Omelija tal-Isqof Mario Grech. 31/12/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 28/12/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet fil-festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. 28/12/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Festa ta' San Stiefnu, l-ewwel martri.  26/12/2016.

Redemptoris Custos, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal- Knisja. 15/08/1989.

Bil-Malti wkoll; aktar diskorsi u dokumenti tal-Papa San Ġwanni Pawlu II.

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Verżjoni bil-Malti riveduta u publikata fl-2014.   -    Ara aktar dwar il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa stazzjonali fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. 25/12/2016.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għal matul Jannar 2017.

Il-Fehma tal-Papa għal matul is-Sena 2017.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku għal Jum il-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 25/12/2016.   -    Isma' wkoll l-awdjo.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Imdina. 24/12/2016.

Qalb in-Nies. Messaġġ-vidjo tal-Papa Franġisku lill-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 24/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tal-Milied. 24/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pontifikal ta' lejliet il-Milied fil-Katidral ta' Għawdex. 24/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Patri Raymond Calleja OC bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura. 23/12/2016.

Messaġġ ta' awguri għall-Milied u s-Sena 2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-impjegati tal-Kurja u r-Rappreżentanti tal-entitajiet tal- Arċidjoċesi ta' Malta. 23/12/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied tal-Kurja Rumana. 22/12/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Ħniena Nisranija. Udjenza Ġenerali. 21/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied. Pjazza Kastilja, Valletta. 20/12/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku f'Angelus tar-Raba' Ħadd tal-Avvent. 18/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kappella tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Victoria. 18/12/2016.  -  Isma l-awdjo tal-Omelija tal-Isqof M. Grech.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta fil-Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura, Ruma. 17/12/2016.

L-ewwel sitta minn sensiela ta' tmintax-il katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħolqien. 08/01/1986 - 06/08/1986.

Erba' programmi awdjo dwar l-Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku. Produzzjoni u preżentazzjoni minn Francesco Pio Attard.

Christus Dominus. Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet. (reviżjoni tal-edizzjoni Maltija).

Intervista lill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-gazzetta, the Malta Independent.

Talb għall-Paċi fis-Sirja. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 16/12/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 14/12/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet 2017. 27/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Luke Seguna, l-kappillan ġdid fil-parroċċa ta' Marsaxlokk. 11/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lir-Residenti Nisa fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 11/12/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-50 Jum Dinji tal-Paċi 2017. 08/12/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. 11/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons. Joseph Curmi bħala Arċipriet tal-parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 11/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Familji.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/12/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-presepju għall-Pjazza San Pietru lill-Papa Franġisku. 09/12/2016.

Tislima tal-Papa Franġisku lid-Donaturi tas-Siġra tal-Milied u l-Presepju fi Pjazza San Pietru. 09/12/2016.

Talba tal-Papa Franġisku fis-Solennnità tal-Immakulata Kunċizzjoni Verġni Marija. Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Kunċizzjoni.  08/12/2016.

Intervista lill-Papa Franġisku mill-ġurnal Belġjan, Tertio, fl-okkażjoni tal-konklużjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. 07/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili tas-Solennità tal-Kunċizzjoni. Knisja ta' San Franġisku, Victoria. 07/12/2016.

L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 07/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti mill-Iskejjel tal-Istat. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 06/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Iskola Nazzjonali tal-Isports., Pembroke. 05/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Università, Tal-Qroqq. 05/12/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 04/12/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-kxif ta' Mafkar f'ġieħ l-Isqof Nikol Cauchi. 04/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Arċipriet ġdid fil-Mosta. 03/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lil Baned Armati. 01/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-mitt sena mill-mewt tal-Baatu Charles de Foucauld. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 02/12/2016.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2016. Biex titneħħa mid-dinja il-pjaga tat-tfal suldati. 01/12/2016.

 

Novembru

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Akkademja Pontifiċja tax-Xjenzi. 28/11/2016.

Diskors mill-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tad-Dar tal-Ħniena. Għajnsielem. 03/12/2016.

L-aħħar katekeżi tal-Papa Franġisku fiċ-ċiklu ddedikat lill-ħniena. Udjenza Ġenerali. 30/11/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet 2017. 27/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Ħal-Luqa. 27/11/2016.

Sussidji għall-Ħdud tal-Avvent 2016, Sena "A". Mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi ta' Għawdex.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. 27/11/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru fil-bidu tal-Avvent. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, 26/11/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti tas-sekondarja. Kulleġġ Sacred Heart, San Ġiljan. 21/11/2016.

Iċ-Ċelebrazzjonijiet ewlenin matul is-Sena Liturġika. Dati għas-Snin 2016 - 2030.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-gradwazzjoni tal-Università ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 22/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-gradwati l-ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 21/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Internazzjonali għall-Pastorali Vokazzjonali. 21/10/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-opri tal-Ħniena. Udjenza Ġenerali. 23/11/2013.

Intervista tal-Papa Franġisku fuq TV2000 fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.

Misericordia et Misera.  Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus u l-iffirmar tal-Ittra Appostolica, Misericordia et Misera, 20/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral, Imdina, 20/11/2016.   -   Ara wkoll il-filmat tal-Omelija tal-Arċisqof.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Rotunda Parrokkjali, Xewkija. 20/11/2016.  - Isma wkoll l-Omelija tal-Isqof.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 19/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 19/11/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-għeluq tal-Assemblea Djoċesana. 19/11/2016.

Diskors ta' Fr Kevin Schembri fl-ewwel sessjoni tal-Assemblea Djoċesana. Katekumenju, Mosta. 18/11/2016.

Intervista tal-Papa Franġisku lill-ġurnal kattoliku Taljan, Avvenire. 17/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Knisja tas-Sirja tal-Orjent. 17/11/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitæ fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 17/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Ekkleżjali tad-Djoċesi ta' Ruma. San Ġwann Lateran. 16/06/2016.

Nistabru b'min idejjaqna. katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' Jum it-Tifkira. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 13/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 13/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Persuni li huma mwarrba mis-soċjetà. Bażilika ta' San Pietru. 13/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ. Parrocca Sant' Elena, Birkirkara. 13/11/2016.

Ħniena u Inklużjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl- Udjenza Ġubilari. 12/11/2016.

Żur il-morda u l-ħabsin. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 09/11/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa dwar il-kummerċ tal-persuni. 07/11/2016.

Intervista mal-Papa Franġisku publikata fir-rivista, Civiltà Cattolica. 28/10/2016.

Il-Prietka tal-Milied.  Għadd ta' prietki li jistgħu isiru mit-tfal fiċ-ċelebrazzjoni tal-Milied u aktar riżorsi relatati.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. 06/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħabsin. 06/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Ħabsin. Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 06/11/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-150 anniversarju tas-Seminarju ta' Għawdex. 04/11/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fid-Dar tal-Providenza. 04/11/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ta' Buenos Aires dwar il-kriterji bażiċi għat-twettiq ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 08/09/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt Udjenza mar-rappreżentanti ta' diversi reliġjonijiet li huma impenjati f'ħidma ta' karità. 03/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku b'tifkira tal-Fidili Mejtin kollha. Ċimiterju ta' Prima Porta. 02/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' tifkira tal-Mejtin Kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/11/2016.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-Titjira Papali lura mill-Iżvezja. 01/11/2016.

Diskors tal-Papa Frangisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Malmő, Svezja. 01/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Istadju ta Swedbank, f'Malmő. 01/11/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. 01/11/2016.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Novembru. Għall-pajjiżi li jirċievi l-immigranti. 01/11/2016.

Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolari. Novembru 2016.

 

Ottubru

Diskors tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni Ekumenika fl-Arena tal-Malmő, Svezja. 31/10/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Katidral Luteran ta' Lund, L-Isvezja. 31/10/2016.

Dikjarazzjoni Komuni fl-okkażjoni tal-Kommemorazzjoni Komuni Kattolika - Luterana tar-Riforma. 31/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew tal-Familja. Seminarju. 31/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta' San Ġiljan. 30/10/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Konferenza Nazzjonali tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku.  Skola ta' Sant Agara, Rabat. 30/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Moviment tal-Iscouts f'Għawdex. 30/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeluq il-kwaranturi. Xewkija. 30/10/2016. [awdjo]

Amoris Lætitia bil-Malti Flimkien ma' werrej tematiku u ġabra ta' kwotazzjonijiet.

Diskors tal-Papa Frangisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Komunità Ġermaniża f'Malta. Knisja ta' San Franġisk, Valletta. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 28/10/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Opri tal-Ħniena. Ilqa lill-barrani u libbes lil min hu għarwien. 26/10/2016.

Talb għax-Xita. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof ta' Ghawdex Mons. Mario Grech. 26/10/2016.

Istruzzjoni, Ad resurgendum cum Christo, dwar id-dfin tal-mejtin u l-konservazzjoni tar-rmied f'każ ta' kremazzjoni. 15/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-36 Kongregazzjoni Ġenerali tal-Kumpanija ta' Ġesù - (il-Ġiżwiti). 24/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Baħrija. 23/10/2016.

Apostolicam Actuositatem. It-Tieni Edizjoni bil-Malti tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Appostolat tal-Lajċi. 18/11/1965.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena.  23/10/2016.

Ħniena u Djalogu. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. 22/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-1050 anniversarju mill-magħmudija tal-Polonja. Imdina, 22/10/2016.

Amoris Laetitia. Kriterji bażiċi għat-twettiq ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Ittra mill-Isqfijiet tar-Reġjun ta' Buenos Aires lis-Saċerdoti. 05/09/2016.

L-Ewtanasja. Dikjarazzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 05/05/1980.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral ta' Swor Miriam Tabone, Klarissa. 20/10/2016.

Itma' lil min hu bil-ġuħ.  Isqi lil min hu bil-għatx. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 19/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 16/10/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta' Kanonizzazzjoni ta' seba' Qaddisin ġodda. 16/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. 16/10/2016.

Festa tan-Nanniet. Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Anzjani. 15/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tal-Wegħda taċ-Ċelebat mis-Seminaristi li ser isiru Djakni. 15/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika. Xewkija. 15/10/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Oratorju tal-Beata Marija Adeodata Pisani. Katidral, Imdina. 14/10/2016.

Sintesi tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Viżta Pastorali f'Għajnsielem. 14/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Seminaristi fil-kappella tas-Seminarju. Victoria. 13/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lil-Luterani. 13/10/2016.

L-Opri tal-ħniena korporali u spiritwali. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 12/10/2016.

Il-Ġenna, l-Infern u l-Purgatorju. Tliet katekeżi oħra tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 1999.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'St Paul's Pro-Cathedral.  10/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 09/10/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew Marjan fi Pjazza San Pietru. 09/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew Marjan tal-Ħniena. Knisja tal-Madonna ta' Pompej. Victoria. 09/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja Marjana fi Pjazza San Pietru. 08/10/2016.

Koppli li żżewġu fil-Knisja wara 50 sena ta' żwieġ ċivili. 08/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku u Dikjarazzjoni konġunta fil-laqgħa mal-Arċisqof Justin Welby ta' Canterbury. 05/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Kunsill Pontifiċju għall-kultura dwar l-Isports. 05/10/2016.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-vjaġġ tiegħu fil-Ġorġja u l-Ażerbajġan. Udjenza Ġenerali. 05/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa fiċ-Chaplaincy tal-Università ta' Malta. 03/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 03/10/2016.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku matul it-titjira lura mill-Ażerbajġan. 02/20/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-celebrazzjoni ekumenika, Undivided. Smart City, Kalkara.  02/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' Ħaż Żebbug. 02/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa interreliġjuża fil-Moskea f'Baku. 02/10/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Knisja tal-Immakulata, Baku. 02/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fil-Katidral Patrijarkali ta' Svetitskhoveli. 01/10/2016.

Diskors tal-Papa Frangisku lill-Awtoritajiet f'Baku. 02/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus mill-Katidral tal-Kunċizzjoni. Baku. 02/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi f'Tbilisi. 01/10/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa fl-Istadju ta' Tbilisi. 01/10/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku mal-persuni fl-opri tal-karità. Tbilisi. 01/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 01/10/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech f'Seminar mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Artrite u r-Rewmatiżmu. 01/10/2016.

Ir-Rużarju għodda għażiża. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 01/10/2016.

 

Settembru

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew tal-Katekisti. 30/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Arkanġli Qaddisa, Kunvent tal-Kapuċċini, Floriana. 29/09/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fid-dedikazzjoni ta' Altar ġdid, fl-Għarb. 25/09/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Gorġja kollha. 30/09/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet f'Tbilisi. 30/09/2016.

Talba tal-Papa Franġisku għall-Paċi fil-laqqgħa mal-Komunità Siro-Kaldeja. 30/09/2016.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku lejn il-Ġorġja.  Tislima lill-Ġurnalisti. 30/09/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 16/09/2016.

L-Opri tal-Ħniena. Filmati qosra dwar kull waħda minnhom minn Patri Mario Attard OFMcap.

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu.  Sett sħiħ ta' 31 waħda.

Il-Maħfra fuq is-Salib. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 28/09/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku qabel l-Angelus fis-26 Ħadd matul is-Sena. 25/09/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Katekisti. 25/09/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fid-dedikazzjoni ta' Altar ġdid, fl-Għarb. 25/09/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fil-forum tal-Health Givers. Sptar Ġenerali, Victoria, Għawdex. 22/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 21/09/2016.

Inħennu bħall-Missier. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 21/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Jum l-Indipendenza: 21/09/2016.

Jum Dinji għall-Paċi. Diskors tal-Papa Franġisku f'Assisi. 20/09/2016.

Jum Dinji għall-Paċi. Meditazzjoni tal-Papa Franġisku f'Assisi. 20/09/2016.

Jum Dinji għall-Paċi. Appell tal-Papa Franġisku u Mexxejja ta' Reliġjonijiet. Assisi. 20/09/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Edukaturi ġodda fl-iskejjel tal-Knisja. 19/09/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 18/09/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 16/09/2016.

"Tgħallmu minni", Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 14/09/2016.

Ħniena u Fidwa. Katekeżi Ġubilari tal-Papa Franġisku. 10/09/2016.

Omelija tal-Erċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib. 14/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tas-Samra, l-Ħamrun. 12/09/2016.

Il-Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħniena kollha b'sotto-titoli bil-Malti fil-filmat stess u bit-test sħiħ tal-verżjoni Maltija.

Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu miġjuba għall-Malti.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar. 10/09/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u Refuġjati 2017. 08/09/2016.

Ad Gentes. Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Ħidma Missjunarja tal-Knisja. 07/12/1965. (Verżjoni mġedda tat-test Malti)

Hi l-ħniena li ssalva. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/09/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Twelid tal-Verġni Marija. Ix-Xagħra. 07/09/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Velja ta' Talb għall-Isqof-elett Mons. Carmel Zammit.  Gudja. 06/09/2016.

Intervista mal-Arċisqof Charles Scicluna. 04/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Westminster Cathedral, Londra. 03/09/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni Annwali tal-Iskejjel tal-Knisja. 06/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress Dinji tal-Kardjoloġija. 31/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus wara l-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa. 04/09/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa. 04/09/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2016.

Ġabra ta' essays akkademiċi minn Seminaristi / Studenti tat-Teoloġija Għawdxin.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Settembru 2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Operaturi tal-Ħniena. 03/09/2016.

 

Awwissu

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress Dinji tal-Kardjoloġija. 31/08/2016.

Motu Propju li bih il-Papa Franġisku waqqaf Dikasteru għas-Servizz tal-Iżvilupp sħiħ tal-Bniedem. 17/08/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Il-ħniena tagħti dinjità. 31/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Arċipretali tan-Naxxar. 29/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġiljan. 28/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-sena. 28/08/2016.

Misericordes sicut Pater. Tliet programmi ta' Francesco Pio Attard dwar il-Ġublew tal-Ħniena.

Ittra tal-Isqof Mario Grech dwar it-terremot fl-Italja. 25/08/2016.

It-terremot fl-Italja Ċentrali. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 24/08/2016.

Intervista ma' Madre Teresa ta' Kalkutta fuq stazzjon tat-TV fl-Irlanda. 1974.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti tas-76 ġimgħa liturġika fl-Italja. 22/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. 21/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' Santa Marija. Imgarr. 20/08/2016.

Aktar katekezi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu miġjuba għall-Malti. Numri 9, 10 u 11.

Sedula Mater, Motu Propju tal-Papa Franġisku li bih waqqaf Dikasteru Pontifiċju ġdid għal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja. 15/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' Santa Marija. Mosta, 15/08/2016.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-Beatifikazzjoni ta' Madre Teresa ta' Calcutta. 19/10/2003.

Il-Ħniena, għodda tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza. 17/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Assunta. 15/08/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal ta' Santa Marija. 15/08/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju ta' Pinu. Għarb. 14/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-miżżewġin. Ħal Għaxaq. 13/08/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna f'laqgħa maż-Żgħażagħ tal-Mixja Neo-Katekumenali. Ħamrun, 12/08/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ li marru l-JDŻ 2016. 11/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kapitlu Ġenerali tad-Dumnikani. 04/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 14/08/2016.

The Midas Curse. Artiklu tal-Arċisqof Charles Scicluna. Malta Indipendent on Sunday. 14/08/2016.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin fis-Solennità ta' Santa Marija. 06/08/2016.

Stqarrija tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent dwar bini għoli f'Malta. 12/08/2016.

L-ewwel tliet videos minn sensiela preżentata minn Fr Michael Bugeja dwar il-quddiesa.

Udjenza Ġenerali. Il-Papa Franġisku jkompli bil-katekeżi dwar il-ħniena. 10/08/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Sta Kjara. Dar Manresa, Victoria. 07/08/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-dsatax-il Ħadd matul is-sena. 07/08/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tat-300 sena mill-konsagrazzjoni tal-Katidral. Victoria. 05/08/2016.

Il-Video tal-Papa għax-xahar ta' Awwissu.  L-isports u l-kultura tal-laqgħa. 01/08/2016.

Il-Logo tal-Ġublew tal-Ħniena imfisser mill-artist nnifsu, Padre Marko Ivan Rupnick SJ.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew mal-Kappillani. Imdina, 03/08/2016.

Meditazzjoni tal-Papa Frangisku fil-Bażilika ta' Santa Marija tal-Anġli, Assisi. 04/08/2016.

Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Isqfijiet Pollakki. 27/07/2016.

Rocco Buttiglione dwar l-Amoris Laetitia. Osservatore Romano, 20/07/2016.

Paġna ġdida ta' riżorsi dwar l-Ewtanasja.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-ewwel Udjenza Ġenerali wara l-Vjaġġ fil-Polonja. 03/08/2016.

F'Awwissu nitolbu mal-Papa Franġisku biex l-isport ikun okkażjoni ta’ fraternità u jagħti s-sehem tiegħu għall-paċi fid-dinja.

Konferenza Stampa tal-Papa Franġisku waqt it-titjira Polonja-Ruma. 31/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Voluntiera fil-Polonja. 31/07/2016

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Polonja. 31/07/2016.

Quddiesa tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħazagħ fil-Polonja. 31/07/2016.

 

Lulju

Konferenza Stampa tal-Papa Franġisku waqt it-titjira Polonja-Ruma. 31/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Voluntiera fil-Polonja. 31/07/201

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Polonja. 31/07/2016.

Quddiesa tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħazagħ fil-Polonja. 31/07/2016.

Talba għall-paċi u l-ħarsien mill-vjolenza u mit-terroriżmu. Il-Papa Franġisku. Krakovja, Polonja. 30/07/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Santwarju San Ġwanni Pawlu II fil-Polonja. 30/07/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku lis-Santwarju tal-Ħniena Divina fil-Polonja.  30/07/2016.

Tislima tal-Papa Franġisku mit-tieqa tal-Palazz tal-Arċisqof. 29/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Polonja. 29/07/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa b'suffraġju għal Dun Manwel Camilleri. Sannat. 29/07/2016.

Tislima tal-Papa Franġisku mit-tieqa tal-Palazz. 28/7/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku liż=Żgħażagh fi Blonia Park fil-Polonja. 28/07/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Częstochowa fil-Polonja. 28/07/2016.

Il-Papa fil-Polonja fi djalogu maż-Żgħażagħ Taljani li marru għall-JDŻ. 27/07/2016.

Il-Papa Franġisku fil-Polonja. Tislima mit-tieqa tal-Palazz tal-Arċisqof. 27/07/2016.

Titjira tal-Papa Franġisku lejn il-Polonja. Tislima lill-Ġurnalisti. 27/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet Ċivili tal-Polonja. 27/07/2016.

Newsheet ta' Awwissu tal-Għaqdiet Kattoliċi. Segretarjat għall-Appostolat tal-Lajċi. Għawdex.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. 24/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. 24/07/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech liż-żgħażagħ Għawdxin pellegrini għall-JDŻ. 24/07/2016.

Ittra tal-Isqfijiet lill-Membri Parlamentari Maltin dwar il-mewt medikament assistita. 24/07/2016.

Il-Lezzjonarji ferjali għall-quddies taż-Żmien matul is-Sena Sena I u Sena II. 4 volumi.

Vultum Dei Quaerere. Kostituzzjoni Appostolika mill-Papa Franġisku dwar il-Ħajja Kontemplattiva Femminili.  29/06/2016.

Kunu kuraġġużi bħal Madre Tereża. Il-Papa Franġisku fid-daħla ta' ktieb, Inħobbu lil min mhux maħbub. 13/07/2016.

Riċensjoni tal-Ktieb:Madre Ġemma Camilleri. issjoni mill-kamra tas-sodda. 24/07/2016.

Messaġġ-video tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji taż-Żgħazagħ 2016. 19/07/2016.

Amoris Laetitia. Kliem il-Papa Franġisku fuq l-Imħabba. Erba' programmi mid-Djaknu Carl Scerri. (audio)

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Sciucluna fil-Katekumenju, Ħamrun. 18/07/2016.

Stqarrija tal-Moviment ta' Kana dwar il-Morning After Pill. 21/07/2016.

Diskors lill-għalliema fl-iskejjel tal-Knisja. Segretarjat għall-Edukazzjoni, Rabat, Malta. 21/06/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-bibien ġodda fis-Santwarju Ħniena Divina. 17/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-sittax-il Ħadd matul is-Sena. 17/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. 16/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt attività maż-żgħżagħ. 15/07/2016.

Iuvenescit Ecclesia. Relazzjoni bejn doni erarkiċi u kariżmatiċi. Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 15/05/2016.

Il-Ħajja Kkonsagrata. Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 28/09/1994.

Omelija mill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-funeral ta' ommu, Josephine Cremona. 15/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'quddiesa mal-Kapitlu tal-Katidral fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 14/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof  Charles Scicluna f'Jum il-Pulizija. Kon Katidral, Valletta. 12/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-sena. 10/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna mas-Saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Mellieħa. 09/07/2016.

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Anġli. L-ewwel tliet diskorsi. Lulju 1986.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-Ċentru San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 08/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Isptar Monte Carmeli, Ħ'Attard. 06/07/2016.

Spiritwalità tal-Miżżewġin u tal-Familja. Sintesi ta' Kapitlu 9 tal-Amoris Laetitia. Dun John A Berry. 06/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-ktieb, Kelma ta' Ħabib. 05/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa mal-gradwati ġodda fil-Kulleġġ De La Salle, Cottonera. 04/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof f'San Pawl il-Baħar. 03/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 03/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tal-Gżira. 02/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta' Ġieżu, Valletta. 01/07/02016.

Flimkien. Magażin ta' kull xahar mill-Kulleġġ tal-Kappillani. Lulju 2016.

Ir-Rit tal-Griżma tal-Morda.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2016.

Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini. Lulju 2016.

 

Ġunju

L-Opri tal-Ħniena. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. 30/06/2016.

Amoris Laetitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Dun Kevin Schembri. Konferenza fl-Aġġornament tal-Kleru Ġunju 2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-ordinazzjoni ta' tmien saċerdoti ġodda. KonKatidral, Valletta. 29/06/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-solennità ta' San Pietru u San Pawl. 29/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-solennità ta' San Pietru u San Pawl u tberik tal-Palji. 29/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 29/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lejliet il-festa ta' San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 28/06/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Angela House, Gwardamanġa. 27/06/2016.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Armenja. 24-26/06/2016.

Messagg tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 26/06/2016

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Djakonali. Katidral ta' Għawdex, 24/06/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku. Il-Ħniena tnaddaf il-Qalb. Udjenza Ġenerali. 22/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Għawdex. 22/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Għarb. 22/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-vġili tas-Sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Għarb. 21/06/2016.

Qalb ta' Ġesù. Priedka ta' Patri Marcello Ghirlando OFM. Fontana. 19/06/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tnax-il Ħadd matul is-Sena. 19/06/2016.

Min hu l-proxxmu? Diskors tal-Papa Franġisku f'Villa Nazaret. 18/06/2016.

Messaġġ mill-Isqfijiet Maltin dwar il-Morning-after Pill. 18/06/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Assemblea Plenarja tal-Kunsill Pontifiċju għal-Lajċi. 17/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt żjara fil-kumpanija, Farsons, l-Imrieħel. 17/06/2016.

Stqarrija mill-Akademja Pontifiċja għall-Ħajja tas-Santa Sede dwar il-morning-after pill. 31/10/2000.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. Ħniena u konverżjoni. 18/06/2016.

Stqarrija tal-Isqof Mario Grech u l-Kappilani ta' Għawdex. Għas-Saħħa ta' Wliedna. 16/06/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Il-Ħniena hi Dawl. 15/06/2016.

Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-merħba tar-relikwa ta' San Ġorġ. Bażilika ta' San Ġorġ. Victoria. 15/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-gradwazzjoni tal-istudenti fis-Seminarju. Għasri. 14/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Sant Antnin ta' Padova. Knisja tal-Franġiskani Konv. Victoria. 13/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur. Għasri. 12/06/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Sessjoni Annwali tal-Ġunta Eżekuttiva tal-Programm Alimentari Dinji (PAM). 13/06/2016

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena. 12/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Morda. 12/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa ta' Radd il-Ħajr fil-Pro-Katidral ta' San Pawl, Valletta. 12/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' San Filep. Ħaż-Żebbuġ. 12/06/2016.

Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-persuni b'diżabilità.  11/06/2016.

Apostolorum Apostola. Mons. Arthur Roche fl-Osservatore Romano dwar il-festa ta' Santa Marija Maddalena. 10/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-ammissjoni ta' żewġ kandidati għall-Ordni Sagri. Seminarju, Victoria. 10/06/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tobba ta' Spanja u l-Amerika Latina. 09/06/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. L-ewwel sinjal tal-Ħniena: Kana. 08/06/2016.

Sintesi tar-raba' u l-ħames kapitlu tal-Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku. Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesan. 08/06/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna lis-Symposium dwar il-Ħniena u l-Immigranti. Villa Francia, Lija. 06/06/2016.

Omelija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa mal-Komunità Filippina f'Malta. 05/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pellegrinaġġ ġubilari ta' Ġesù Redentur. L-Isla. 05/06/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Għaxar Ħadd matul is-Sena. 05/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni ta' Stanislaw ta' Ġesù u Marija u ta' Marija Eliżabetta Hesselblad. 05/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-pussess tal-Arċipriet Dun Karm Mercieca fiż-Żurrieq. 04/06/2016.

Preżentazzjoni mill-Isqof Mario Grech tal-Amoris Laetitia lill-kleru ta' Għawdex. Seminarju, Victoria. 04/06/2016.

Sintesi tad-diskors tal-Isqof Mario Grech dwar l-Amoris Laetitia. Seminarju, Għawdex. 04/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù. Ġublew tas-Saċerdoti. 03/06/2016.

It-talba umli tikseb il-ħniena. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 01/06/2016.

Ittra Appostolika tal-Papa Piju XII li biha Sant Antnin ta' Padova kien dikjarat Duttur tal-Knisja. 16/01/1946.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għal matul ix-xahar ta' Ġunju 2016.

Solidarjetà fl-Ibliet. Il-video tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ġunju 2016.

Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Ġunju 2016. Għixu fis-sliem bejnietkom. 01/06/2016.

 

Mejju

Sintesi dwar l-ewwel tliet kapitli tal-Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku. Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana. 31/05/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja ta' San Duminku,Valletta. 31/05/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 29/05/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tad-Djakni. 29/05/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. KonKatidral, Valletta. 29/05/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral, Victoria, Għawdex. 29/05/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-konsagrazzjoni ta' Artal ġdid. Oratorju tal-MSSP, Birkirkara. 28/05/2016.

Riflessjoni mill-Isqof Mario Grech fil-Pellegrinaġġ għall-Morda organizzat mill-Ordni ta' Malta. Santwarju Madonna ta' Pinu, Għarb. 28/05/2016.

Messaġġ mill-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-fakultà tal-Qrar lis-saċerdoti ġodda. Kerċem. 28/05/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fl-Iklin. 27/05/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. 26/05/2016.

It-Talb għajn ta' Ħniena. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 25/05/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fir-residenza San Vinċenż de Paule, Il-Marsa. 22/05/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Ħadd it-Trinità Qaddisa. 22/05/2016.

Message by Archbishop Charles Scicluna on board the ship of mercy, The Phoenix.  World Communication Day. 21/05/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Katidral, Għawdex. 20/05/2016.

Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-Velja tal-Ordinazzjoni. Seminarju, Għawdex.19/05/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa b'suffraġju tal-Isqof Mons. Ġużeppi Mercieca. Katidral, Għawdex. 18/05/2016.

Faqar u Ħniena. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 18/05/2016.

Caritas Malta, A Minimum Essential Budget for a Decent Living, 2016. A research study focusing on three low-income household categories. 17/05/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjonijiet 2016. 15/05/2016.

Omelija mill-Arċisqof Charles Scicluna mal-Catenian Association. Katidral, 15/05/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Kon Katidral, 15/05/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli f'Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 15/05/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 15/05/2016.

Il-ħniena hi pjetà. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. 14/05/2016.

Abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni 2016. Sottomissjonijiet mill-Moviment ta' Kana.  12/05/2016.

Il-Missier Ħanin. Katekeżi mill-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 11/05/2016.

Qxur li jgħattu l-fidi. Omelija tal-Arċisqof Charles Sciclna quddiem il-Qabar ta' Kristu. Ġerusalemm. 10/05/2016.

Niltaqgħu wiċċ imb'wiċċ mad-dghufija tagħna. Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-bażilika tal-Ġetsemani. 09/05/2016.

Intom xhud ta' dan! Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli. Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. 7 Ħadd tal-Għid. 08/05/2016.

Kliem Ġesù jgħinna ninħallu mill-faxex li ma jħalluniex nimxu. Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Betanja. 07/05/2016.

Xi ġralek, Ewropa? Diskors tal-Papa Franġisku fl-għoti tal-Premju Karlu Manju. 06/05/2016.

Jalla djar l-Insara jkunu djar il-fejqan. Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Memorjal ta' San Pietru, Kafarnahum. 06/05/2016.

Knisja b'subgħajja fuq il-pjagi. L-Isqof Mario Grech fl-inawgurazzjoni ta' mafkar f'ġieħ San Ġorġ Preca. Victoria. 06/05/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa fil-Bażilika tal-Annunzazzjoni f'Nazaret. 05/05/2016.

Meditazzjoni tal-Papa Franġisku fil-Velja ta' Talb biex nixxuttaw id-dmugħ. 05/05/2016.

In-nagħġa l-mitlufa. Katekeżi tal-Papa Franġsku fl-Udjenza Ġenerali. 04/05/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 01/05/2016.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tal-Kwartieri tal-Grupp tal-Iscouts. Xagħra, Għawdex. 01/05/2016.

 

April

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa mal-Membri tal-Kunsill tan-Nisa. Katidral tal-Imdina. 30/04/2016.

Ħniena u rikonċiljazzjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. 30/04/2016.

Mater Misericordiae. Omelija fil-pjazza tal-Katidral tal-Assunta. Victoria. 29/04/2016.

Mur u agħmel hekk int wkoll. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 27/04/2016.

Qed tibdlu d-deżert f'foresta. Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fl-Earth Village. 24/04/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-pussess tal-Kappillan Dun Mario Tong. Knisja parrokkjali tal-Ibraġġ. 24/04/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal_Acies tal-Leġjun ta' Marija. Tounda parrokkjali tax-Xewkija. 24/04/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħames Ħadd tal-Għid u l-Ġublew tat-Tfal. 24/04/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddies tal-Ġublew tat-Tfal. Pjazza San Pietru. 24/04/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa liturġika ta' San Ġorġ Martri. Knisja Parrokkjali ta' San Ġorġ, Ħal Qormi. 23/04/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa liturgika ta' San Ġorġ, Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 23/04/2016.

Id-dmugħ tal-midinba jikseb il-maħfra. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 20/04/2016.

Omelija tal-Papa Frangisku fl-Ordinazzjoni Saċerdotali. 17/04/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' San Ġużepp. Knisja ta' Ġieżu, Rabat. 17/04/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew tal-Abbatini. Santwarju ta' Pinu. Għarb. 17/04/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid. Ir-Ragħaj it-Tajjeb. 17/04/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Lesvos. Dversi diskorsi. 16/04/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Lesvos. Talba tal-Papa Franġisku b'tifkira tal-Vittmi tal-Migrazzjoni. 16/04/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Lesvos. Dikjarazzjoni konġunta mal-Patrijarka Ekumeniku Bartilmew u mill-Arċisqof tal-Greċja. 16/04/2016.

Omelija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja ta' Wied il-Għajn. 16/04/2016.

Appell mill-Papa Franġisku għal ġabra għall-Knisja fl-Ukrajna mtenni mill-Isqfijiet Maltin. 15/04/2016.

Meta niftħu ħalqna ma nidhrux aħna, imma jitkellem Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-għoti tal-Lettorat. Seminarju. 11/04/2016.

Ħniena rrid mhux sagrifiċċju.  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 13/04/2016.

Dover li naħdmu flimkien. Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' San Pubilju. Floriana. 10/04/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli. It-Tielet Ħadd tal-Għid. 10/04/2016.

Inħarsu lejn il-Familja bl-għajnejn ta' Kristu.  Diskors tal-Isqof Mario Grech b'referenza għall-Eżortazzjoni, Amoris Laetitia. 10/04/2016.

Ħniena u Karità. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. Gublew tal-Ħniena. 09/04/2016.

Messaġġ mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex. Tħassib dwar is-sitwazzjoni bħalissa f'pajjiżna. 09/04/2016.

Intervent tal-Kardinal Schonborn waqt il-preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. 08/04/2016.

Amoris Laetitia - Il-Ferħ tal-Imħabba. Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku dwar l-Imħabba fil-Familja. publikata - 08/04/2016.

Il-Vanġelu tal-Ħniena. Katekeżi tral-Papa Frangisku fl-Udjenza Ġenerali. 06/04/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Ġublew tal-Ħniena Divina. 03/04/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-ħin tar-Regina Coeli. Illum qiesu l-qofol tas-Sena Mqaddsa tal-Ħniena. 03/04/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 03/04/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Parroċċa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. 02/04/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 02/04/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-velja ta' talb fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Ħniena Divina. 02/04/2016.

Ħallieqa u Xhieda tas-Sewwa. Messaġġ mill-Vatikan fil-Jum Dinji għall-Għarfien dwar l-awtiżmu. 02/04/2016.

Il-Kelma tal-Ħajja, Kull ma għamiltu mal-iżgħar fost ħuti, għamiltuh miegħi.  April 2016.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għal April 2016. Biex il-bdiewa jaqilgħu dak li ħaqqhom għax-xogħol prezzjuż tagħhom.

Il-Missjunarji tal-Ħniena fis-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena 2015 - 2016.

 

Marzu

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Il-Ħniena tħassar id-dnub. 30/03/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa fil-kappella tal-Isptar Mater Dei. 29/03/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli, it-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. 28/03/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa stazzjonali tal-Għid il-Kbir. 27/03/2016.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Għid il-Kbir. Pjazza San Pietru, Vatikan. 27/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl qaddis tal-Għid .  Bażilika ta' San Pietru. Vatikan. 26/03/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-Vġili tal-Għid. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 26/03/2016.

O Salib ta' Kristu! Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil Kolossew ta' Ruma. 25/03/2016.

Omelija fit-Tifkira Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. KonKatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/03/2016.

Ġabra ta' kwotazzjonijiet dwar is-sagrament tal-Qrar.

Syntagma. Fuljett mill-Monasteru San Pietru fl-Imdina. Ħarġa 38, April - Ġunju 2016. Ħmistax-il Sena Beata - 9 ta' Mejju 2001.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-Tifkira taċ-Ċena tal-Mulej. Castelnuovo di Porto. 24/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 24/03/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. KonKatidral, Valletta. 24/03/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tal-Ġriżma f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. KonKatidral, Valletta. 24/03/2016.

Iż-Żinġla tal-Passjoni. Sintesi tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral, Victoria, Għawdex. 24/03/2016.

L-Arċisqof Ġużeppi Mercieca kien Ragħaj għal kull staġun. Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-funeral tal-Arċisqof Mercieca. KonKatidral, Valletta. 23/03/2016.

It-Tridu tal-Għid fil-Ġublew tal-Ħniena, Katekeżt tal-Papa Franġisju fl-Udjenza Ġenerali. 23/03/2016.

Omelija f'Ħadd il-Palm minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 20/03/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'Ħadd il-Palm. 20/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Imbierek min ġej f'isem il-Mulej. 20/03/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Kardinal Ouelett. 19/03/2016.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-ewwel Gozo Youth Conference Lukanda Grand Hotel, l-Imġarr, Għawdex. 19/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Episkopali ta' żewġ isqfijiet. 19/03/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fil-Konferenza dwar il-Volontarjat u s-Servizzi Soċjali. Imġarr, Għawdex. 19/03/2016.

Unità, Glorja u Dinja. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Mixja Neokatekumenali. 18/03/2016.

L-Aħħar Ġimgħa ta' Ġesù. Programmi awdjo dwar dak li għadda minnu Ġesù fil-jiem tal-Gimgħa Mqaddsa.

Il-Bniedem f'Ħoġor Alla. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Marija Addolorata. Victoria, Għawdex. 18/03/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-laqgħa minn Harvard World Model tal-Ġnus Magħquda. 17/03/2016.

Ommna Marija Addolorata. Adattata minn Ermes Ronchi, Le Case di Maria. Verżjoni Maltija Seminarista Charles Scerri.

Il-Passjoni ta' Ġesù. Minn Fr Hayden Williams OFMcap.

L-Illużjoni tal-ħmar. Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-ġrajja ta' Ħadd il-Palm.

Mill-Istejjer ta' Ġesù. Ħadd il-Palm. Bi stampi animati għat-tfal.

Il-Qari tal-Evanġelju ta' Ħadd il-Palm flimkien ma' kummentarji dwarhom - vidjos

Ħniena u Faraġ. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 16/03/2016.

Sussidji oħra għal matul ir-Randan miġbura mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Hadd tar-Randan. 13/03/2016.

Udjenza Ġubilari. Diskors tal-Papa Franġisku. Ħniena u Qadi. 12/03/2016.

Aktar kitbiet minn Fr Mario Attard kontributur regolari fil-Blog tal-Laikos.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI fil-quddiesa tal-għeluq tas-26 Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Madrid. 21/08/2011.

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Mbierka Marija.  Nru 1 sa 30. Test bil-Malti.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan, Sena Ċ. 06/03/2016.

Nidħlu fina nfusna. Omelija fil-festa ta' San Girgor il-Kbir. Knisja parrokkjali ta' San Girgor u l-Madonna tas-Sokkors. Kerċem. 06/03/2016.

Il-Vanġelu tar-Raba Ħadd tar-Randan, Sena Ċ

Leħen is-Sewwa tal-Ħadd, 6 ta' Marzu 2016.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Servizz Penitenzjali. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 04/03/2016.

Quddiesa fil-festa tal-Verġni Mbierka Marija tad-Duluri.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Il-Ħniena u l-Korrezzjoni. 02/03/2016.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għal Marzu 2016. Biex il-familji fil-bżonn jirċievu l-għajnuna meħtieġa u t-tfal jikbru f’ambjent ta’ sliem u paċi.

Suġġerimenti għar-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn f'Ħamis ix-Xirka. Fr Michael Bugeja, Ċeremonier Djoċesan.

 

Frar

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tielet Ħadd tar-Randan. 28/02/2016.

Ħniena u Poter. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 24/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Kurja Rumana. 22/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tar-Randan. 21/02/2106.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. Ħniena u Impenn. 20/02/2016.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mill-Messiku lura lejn Ruma. 18/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Haddiema fil-Messiku. 17/02/2016.

Diskorsi tal-Papa Franġisku f"Ħabs fil-Messiku. 17/02/2016.

Via Sagra mal-Papa Franġisku. Stazzjonijiet tal-Ħniena. 2016.

Omelija tal-Papa Franġisku.  Messiku, 17/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ tal-Messiku. 16/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa mas-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi. Messiku, 16/02/2016.

Diskors tal-Papa Frangisku lill-Familji Messikani. Messiku, 15/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku f'San Cristóbel de Las Casas, Messiku. 15/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fi Sptar tat-Tfal fil-Messiku. 14/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Messiku. 14/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ecatepec, Messiku. 14/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet tal-Messiku. 13/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Bażilika ta' Guadalupe, Messiku. 13/02/2016.

Il-Papa Franġisku fil-Messiku. Diskors lill-Awtoritajiet. 13/02/2016.

Il-Papa Franġisku waqt it-titjira minn Kuba għall-Messiku. 12/02/2016.

Il-Papa Franġisku u l-Patrijarka Kiril, Dikjarazzjoni Komuni u Diskorsi. 12/02/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku fil-Messiku. Titjira Ruma-Kuba. Jsellem lill-Ġurnalisti. 12/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. 10/02/2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 10/02/2016.

Ħsieb f'kull jum tar-Randan 2016 minn Mons. Ġużeppi Farrugia. 10/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Missjunarji tal-Ħniena. 09/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 07/02/2016.

Ħniena u Ġustizzja. Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħniena. Udjenza Ġenerali, 03/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Ġublew tal-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħajja Konsagrata. 01/02/2016.

Kelma tal-Ħajja ta' Frar 2016.

Rivista "Flimkien" tax-xahar ta' Frar 2016.

 

Jannar

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 31/01/2016.

Udjenza Ġubilari. Il-Papa Franġisku dwar Ħniena u Missjoni. 30/01/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-XXIV Jum Dinji tal-Morda 2016.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Ġublew tal-Ħniena. Udjenza Ġenerali. 27/01/2016.

 Il-firdiet ta' bejnietna,ġerħa miftuħa fil-ġisem ta' Kristu. Omelija tal-Papa Franġisku. 25/01/2016.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2016.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-50 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 24/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 24/01/2016.

 Udjenza Ġenerali. Il-Papa jitkellem dwar il-Ġimgħa ta' Talb għall-għaqda fost l-Insara. 20/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. It-Tieni Ħadd matul is-Sena. 17/01/2016.

 Il-Ġublew tal-Ħniena u l-Indulġenza. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika dwar l-Indulġenzi.

 Isem Alla hu l-Ħanin, Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 13/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Korp Diplomatiku akkreditat mas-Santa Sede. 11/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 10/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej u ċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija ta' xi trabi. 10/01/2016.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Adolexxenti għall-Ġublew tal-Ħniena, Nikbru fil-ħniena bħall-Missier. 06/01/2016.

 Talb ta' għeluq il-jum tal-miżżewġin għal kull jum tal-ġimgħa.

 Il-Ġublew tal-Ħniena. Gwida għall-Pellegrin. Ktejjeb ta' tagħtif u talb għall-Ġublew tal-Ħniena.

Digriet tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar il-ħasil tar-riġlejn fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 06/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'Jum l-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2016.

 Omelija tal-Papa Frangisku fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2016.

 Nemmen fl-Imħabba. Messaġġ video milll-Papa Franġisku dwar id-djalogu inter-reliġjuż. 06/01/2016.

 Flimkien. Magażin mill-Kulleġġ tal-Kappillani. Jannar 2016.

 Diskors  tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 03/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ftuħ tal-Bieb Imqaddes f'Santa Maria Maggiore. 01/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 01/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku. Omelija fis Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla.01/01/2016.

 Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti. Verżjoni bil-Malti.


Matul is-Sena 2015

Diċembru

 Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar ta' tmiem is-Sena 2015. 31/12/2015.

 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku. Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena. 30/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Familja Mqaddsa. 27/12/2015.

 Omelija tal-Papa Frangisku waqt quddiesa għall-Familja. Festa tal-Familja Mqaddsa. 27/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Festa ta' San Stiefnu. 26/12/2015.

 Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Milied 2015, 25/12/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tal-Milied f'nofs il-lejl. 25/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Impjegati kollha tas-Santa Sede. 21/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġsku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied tal-Kurja Rumana. 21/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. 20/12/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Is-Sinjali tal-Ġublew. 16/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Tielet Ħadd tal-Avvent. 13/12/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-festa ta' Sidtna Marija ta' Guadalupe. 12/12/2015.

 Għaliex il-Ġublew tal-Ħniena. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 09/12/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Paċi 2016. Irbaħ l-indifferenza u ikseb il-paċi. 08/12/2015.

 Att ta' Qima lill-Immakulata mill-Papa Franġisku fi Piazza di Spagna. 08/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Solennità tal-Immakulata. 08/12/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ tal-Ġublew tal-Ħniena. 08/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 06/12/2015.

 Waqfiet fil-mixja tagħna fi Presepju, għall-użu l-aktar fin-Novena tal-Milied.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali.  Il-Vjaġġ fl-Afrika. 02/12/2015.

 

Novembru

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-grawnd tal-kumpless sportiv f'Bangui, Afrika Ċentali. 30/11/2015.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2015. Biex ilkoll inġarrbu l-ħniena ta’ Alla, li qatt ma jgħejja jaħfer. 30/11/2015.

 Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura lejn Ruma mir-Republika tal-Afrika Ċentrali. 30/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-grawnd tal-kumpless sportiv f'Bangui, Afrika Ċentali. 30/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunità Musulmana.  Republika tal-Afrika Ċentrali. 3011/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunità Evanġelika.  Republika tal-Afrika Ċentrali. 29/11/2015.

 Il-Papa Franġisku jiftaħ il-Bieb tal-Ħniena fil-Katidral ta' Bangui, Uganda. 29/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet u l-Korp Diplomatiku. Republika tal-Afrika Ċentrali. 29/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi. Uganda, 28/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'Dar tal-Karità f'Kampala, Uganda. 28/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku fl-Uganda. Jfakkar ukoll il-Martri Anglikani. 28/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku liż-żgħażagħ f'Kampala, l-Uganda. 28/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku liż-żgħażagħ. Nairobi, Kenja, 27/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'Kangemi, kwartier fqir fil-Kenja. 27/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet tal-Uganda u l-Korp Diplomatiku. 27/11/2015.

 Sensiela ta' 85 katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu - kollha bil-Malti.

 Il-Kelma tal-Ħajja, Diċembru 2015. Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

 Lectio Divina minn Fr Martin Micallef OFMcap. Evanġelju tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena Ċ. 26/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fl-Uffiċċju tal-Ġnus Magħquda fil-Kenja. 26/11/2015.

 Laqgħa mal-Kleru, Reliġjużi u Seminaristi. Nairobi, Kenja. 26/11/2015.

 Omelija fil-Kampus tal-Università ta' Nairobi, Kenja.  26/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa Ekumenika u Inter-reliġjuża. Nairobi, Kenja, 26/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet. tal-Kenja u l-Korp Diplomatiku. 25/11/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa f'Dar Sagra Familja fin-Naxxar. 23/11/2015.

 Diskors tal-Arċisqod Charles Scicluna fiċ-Ċelebrazzjoni ta' Kristu Sultan. Żabbar, 22/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus, Festa ta' Kristu Re. 22/11/2015.

 Il-Pożizzjoni tal-Knisja dwar il-Liġi ta' prokreazzjoni umana assistita.  [bil-Malti]  21/11/2015.   [jew bl-Ingliż]

 Assemblea Djoċesana 2015. L-Arċisqof dwar il-viżjoni tiegħu għall-Knisja f'Malta. 21/11/2015.  (video)

 Fl-Assemblea Djoċesana f'Malta.  L-Isqof Mario Grech dwar l-esperjenza tiegħu fis-Sinodu dwar il-Familja. 20/11/2015.  (vidjo)

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 20/11/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku. Familja - Il-Bieb li jilqa'. Udjenza Ġenerali, 18/11/2015.

 Ħniena u mogħdrija fit-Testment il-Ġdid.  Referenzi ta' testi bibliċi għall-użu personali jew pastorali.

 Diskors tal-Papa Franġisku. Angelus tal-33 Ħadd matul is-Sena B. 15/11/2015.

 Prokreazzjoni Umana Assistita. Dokument ta' Pożizzjoni u Sommarju Ezekuttiv. 14/11/2015. [bil-Malti]  / [bl-Ingliż]

 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 11/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku f'Firenze. In-nies min qed tgħid li huwa Bin il-Bniedem. 10/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'Firenze. Umaneżimu ġdid fi Kristu Ġesù. 10/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa u ordinazzjoni episkopali fil-Lateran. 09/11/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-sena. 08/11/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Aħfer il-ħtijiet. 04/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa b'sufraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu fl-aħħar sena. 03/11/2015.

 Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigranti u tar-Refuġjati 2016, "Emigranti u refuġjati jsejħulna. It-tweġiba tal-Vanġelu tal-ħniena",. 12/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2015.

 L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Novembru 2015.

 

Ottubru

 L-Għożża tad-Dar Komuni.  Il-5 programm from l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si'. 31/10/2015.

 Il-Konċilju ta' Kalċedonja. Video clip qasir fis-sensiela, Ġrajjiet il-Knisja. 31/10/2015.

 Lectio Divina dwar il-Ħniena minn Dun Pawl Sciberras (Lq 6:27-38).  30/10/2015.

 Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Novembru 2015. Li jkunu lkoll ħaġa waħda. 30/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjonijiet ta' Radju Marija. 29/10/2015.

 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku Inter-reliġjuża f'għeluq il-50 sena tan-Nostra Aetate. 28/10/2015.

 Intervista mat-Teologu Patri Giovanni Cavalcoli OP dwar it-tqarbin lid-divorzjati. 17/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-sena. 25/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-għeluq tas-Sinodu dwar il-Familja. 25/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'għeluq ħidmet is-Sinodu dwar il-familja. 24/10/2015.

 Relazzjoni Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja mogħtija lill-Papa Franġisku. 24/10/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju tad-digriet tal-Konċilju Vatikan II, Apostolicam Actuositatem. 22/10/2015.

 Il-Familja - Fedeltà u Mħabba. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 18/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' erba' Qaddisin ġodda. 18/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu tal-Isqfijet. 17/10/2015.

 Wegħdi lit-Tfal. Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 14/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 11/10/2015.

 Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 10/10/2015.

 Spirtu ta' Familja. Udjenza Ġenerali. Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja. 07/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Introduzzjoni mill-Papa Franġisku. 05/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus as-27 Ħadd matul is-Sena. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja ta' Talb għall-Familja. 03/10/2015.

 Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar Rikonċiljazjoni u Penitenza.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2015.

 

Settembru

 Kelma tal-Ħajja għal Ottubru 2015. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi ... 30/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Dwar il-Vjaġġ f'Kuba u l-Istati Uniti tal-Amerka. 30/09/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-XXXI Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016.

 Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku fit-titjira lura mill-Istati Uniti tal-Amerka. 27/09/2015.

 USA. Quddiesa għall-Familji u Vġili ta' Talb fil-B. Franklin Parkway ta' Philadelphia. 27/09/2015.

 Laqgħa mal-Isqfijiet li se jieħdu sehem fil-Laqgħa Dinjija tal-Familji. Seminarju St Charles Borromeo, Philadephia. 27/09/2015.

 Żjara lid-Detenuti tal-Faċilità Korrettiva Curran-Fromhold ta' Philadephia. 27/09/2015.

 USA. Omelija waqt il-Quddiesa f'Philadelphia. 26/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-Festival tal-Familji f'Philadelphia. 26/09/2015.

 Laqgħa għal-Libertà Reliġjuża mal-Komunità Ispanika u Immigranti oħra f'Philadelphia. 26/09/2015.

 USA. Laqgħa Inter-reliġjuża, Ground Zero Memorial fi New York. 25/09/2015.

 USA. Omelija waqt il-Quddies f'Madison Square fi New York. 25/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku waqt iż-żjara tiegħu fil-Ġnus Magħquda. 25/09/2015.

 USA. Għasar mal-Kleru u Reliġjużi fil-Katidral St Patrick's ta' New York. 24/09/2015.

 USA. Żjara fiċ-Ċentru tal-Karità tal-Parroċċa ta' St Patrick u laqgħa ma' persuni bla dar, Washington D.C. 24/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kungress tal-Istati Uniti tal-Amerka. 24/09/2015.

 USA. Laqgħa mal-Isqfijiet tal-Istati Uniti tal-Amerka fil-Katidral Saint Matthew ta' Washigton , D.C. 23/09/2015.

 USA. Quddiesa u Kanonizazzjoni tal-Beatu Fr Junipero Serra fin-National Shrine of the Immaculate Conception, f'Washington, D.C. 23/09/2015.

 USA. Ċerimonja ta' Merħba fis-South Lawn tal-White House. 23/09/2015.

 Redemptionis Sacramentum, Istruzzjoni dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. 25/03/2004.

 Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku tul il-vjaġġ minn Kuba għall-Istati Uniti tal-Amerka. 22/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Bażilika minuri tas-Santwarju tal-Virgen de la Caridad del Cobre, f'Santiago. 22/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Plaza de la Revolución, f'Holguín. 21/09/2015.

 Kuba. Talba tal-Papa Franġisku lill-Verġni tal-Karità.  21/09/2015.

 Kuba. Laqgħa maż-Żgħażagħ fiċ-Ċentru Kulturali Padre Félix Varela f'Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Ċelebrazzjoni tal-Għasar mas-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi fil-Katidral ta' Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Angelus. 20/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Plaza de la Revolución, f'Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Ċerimonja ta' Merħba fl-Ajruport internazzjonali ta' Ħavana. 19/09/2015.

 Kuba. Laqgħa mal-Familji fil-Katidral Nostra Signora dell’Assunzione, f'Santiago. 22/09/2015.

 Tislima tal-Papa lill-Ġurnalisti tul it-titjira Ruma - Havana. 19/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Popli. Udjenza Ġenerali, 16/09/2015.

 L-Isfidi tal-Knisja fl-Ewropa. Intervent fl-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej. 11-16/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-sena. 13/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Komunità. Udjenza Ġenerali, 09/09/2015.

 L-Isqfijiet Ewropej dwar il-kriżi attwali tar-Refuġjati. 09/09/2015.

 Mitis Iudex Dominus Iesus, dwar ir-riforma tal-proċess kanoniku dwar nullità ta-żwieg. 08/09/2015.

 Syntagma Nru 36. Fuljett mill-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

 Nagħtu ospitalità li-refuġjati. Stqarrija tad-Djoċesi ta' Għawdex.06/09/2015.

 Appell mill-Papa Franġisku biex il-parroċċi jospitaw familja refuġjata. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-sena. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Fran[isku lill-Membri taċ-Ċelloli ta' Evanġelizzazzjoni.  05/09/2015.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta'  Settembru 2015.

 Il-Vjolenza tal-Imħabba. Omelija waqt l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons George Bugeja OFM. 04/09/2015.

 Il-Familja - Evanġelizzazzjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 02/09/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku dwar Indulġenza fil-Ġublew tal-Ħniena.  01/09/2015.

 Ittra mill-Isqof Mario Grech lit-Tfal fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2015.

 Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi f'Għawdex. Nru 465. Settembru 2015.

 

Awwissu

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. 30/08/2015.

 Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Ġużeppi Mercieca u Nikol Cauchi dwar dmirna fil-ħarsien tal-ħolqien u l-ambjent. 07/08/2002.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa tal-Kunsill Pontifiċju dwar l-Evangelizzazzjoni Ġdida. 29/05/2015.

 Il-100 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku. Fiha tkellem dwar Familja u Talb. 26/08/2015.

 Aktar Katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu miġjuba għall-Malti.

 L-Enċiklika Laudato Si' tal-Papa Franġisku moqrija bil-Malti.  25/08/2015.

 Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi f'Għawdex. Nru 465. Settembru 2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus  tal-21 Ħadd matul is-Sena. 23/08/2015.

 Ċirkulari mill-Isqof Mario Grech dwar l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Patri George Bugeja OFM. 22/08/2015.

 Nirritornaw lejn Kristu.  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa' ta' Santa Marja f'Kemmuna. 22/08/2015.

 Ftuħ tal-proċess tal-Kawza tal-Beatifikazzjoni ta' Henry u Inez Casolani. 21/08/2015.

 Position Paper dwar emendi proposti fil-liġi dwar tkasbir tar-reliġjon u pornografija. [Verżjoni bil-Malti].

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 19/08/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Komunità ta' Taizé. 16/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 16/08/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2015.

 Omelija tal-Papa Benedittu XVI fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2012.

 Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' San Marjija. Duwa tal-Ħniena għall-Familja. 10/08/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Festa. Udjenza Ġenerali. 12/08/2015.

 Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Moviment Ewkaristiku taħ-Żgħżagħ. 07/08/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku għat-twaqif ta' Jum Dinji tal-Ħolqien. 06/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 09/08/2015.

 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 05/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 02/08/2015.

 

Lulju

 Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Patriarka l-ġdid taċ-Ċiliċja. 26/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 26/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku, Jasar modern u tibdil fil-klima. 21/07/2015.

 Omelija. Fid-dgħajsa ta' Pietru hemm post għal kulħadd. Sannat. 20/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 19/07/2015.

 Diskorsi tal-Papa Franġisku waqt il-Vjaġġ Appostoliku fl-Ekwador, il-Bolivja u l-Paragwaj. 05/07/2015 - 13/07/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral tal-papà tiegħu, Emanuel. 08/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment Tiġdid fl-Ispirtu. 03/07/2015.

 

Ġunju

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 29/06/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tat-tberik tal-Pallji għall-Isqfijiet il-ġodda. 29/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 28/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza tal-Girl Guides. 26/06/2015.

  Messaġġ Tal-Isqof Mario Grech fil-Konferenza Nazzjonali dwar il-Familja fit-Tielet Millenju. 26/06/2015.

  Loppju li jikxef il-bżonn ta' Alla. Diskors tal-Isqof Mario Grech f'San Blas. 25/06/2015.

  Udjenza tal-Papa Franġisku. Il-Familja - Ġrieħi. 24/06/2015.

  Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa mas-Salesjani. 21/06/2015.

  Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa maż-Żgħażagħ. 21/06/2015.

  Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa mal-Morda. 21/06/2015.

  Angelus. Diskors tal-Papa Franġisku waqt iż-żjara tiegħu f’Turin. 21/06/2015.

  Omelija waqt il-Konċelebrazzjoni Ewkaristika. 21/06/2015.

  Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa mad-dinja tax-Xogħol. 21/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-International Council of Christian Jews. 20/06/2015.

  L-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si' dwar l-għożża tad-dar komuni. 18/06/2015.

  Udjenza Ġenerali. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  Familja u Luttu. 17/06/2015.

  Seminaristi Esperti fl-Umanità, Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Seminarju tal-qalb ta’ Ġesù,. 15/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 14/06/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddies f’Irtir Dinji tas-Saċerdoti. 12/06/2015.

  Udjenza Ġenerali. Katekezi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Familja u mard. 10/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 07/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Konferenza Stampa waqt it-titljira Sarajevo-Ruma. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors liż-Żgħażagħ. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Talba tal-Papa waqt il-laqgħa Ekumenika u Inter-reliġjuża.  06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. L-Omelija. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors lill-Awtoritajiet. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Merħba lill-Ġurnalisti fit-titjira lejn Sarajevo. 06/06/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 06/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku dwar l-Opri Missjunarji Pontifiċji. 05/06/2015.

  Udjenza Ġenerali.  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  Familja u Faqar. 03/06/2015.

 

Mejju

  Id-Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd, Solennità tat-Trinità Qaddisa. 31/05/2015.

  Il-Familja – Għerusija. Udjenza Ġenerali.  Il-Papa Franġisku jkompli l-katekeżi dwar il-familja. 27/05/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2015. Ċelebrat  18 ta’ Ottubru 2015. 24/05/2015.

  L-intervista tal-Papa Franġisku mal-ġurnal Arġentin La Voz del Pueblo 21/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni ta’ Għid il-Ħamis qabel it-talba tar-Regina Coeli. 24/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin. 24/05/2015.

  Ittra tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Episkopali ta’ El Salvador fil-Beatifikazzjoni tal-Arċisqof Romero.

  Misericordiae Vultus mill-Papa Franġisku dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Indiċi ta’ Temp Prinċipali. 21/05/2015.

  Udjenza Ġenerali. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  L-Edukazzjoni. 20/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet Taljani (CEI). 18/05/2015.

  Rit tat-Tifi tal-Blandun fi tmiem Żmien l-Għid.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Kanonizazzjoni u r-Regina Coeli. 17/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni.  17/05/2015.

  L-Irħis, għoli.  Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lil dawk li rċevew l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof. 16/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 13/05/2015.

  Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Logo għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Ħobbu lil xulxin.  Omelija tal-Isqof Mario Grech. 10/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 10/05/2015.

  Inqajjmu x-xewqa għal-Alla. Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Ġorġ Preca.  08/05/2015.

  Misericordiae Vultus.  Ħsibijiet, u Temi Prinċipali, u Analiżi tal-Bolla tal-Indizzjoni miġbura minn Dun Hector Scerri.  07/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Iż-Żwieġ (II).  06/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa Rumana, Santa Mara Regina Pacis, 03/05/2015.

  It-Talb,  Ittra tal-Isqof Bruno Forte, Messaġġ għar-Randan 2007.

  Diskors tal-Papa Franġisku. Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 03/05/2015.

 

April

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Iż-Żwieġ (I). 29/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Saċerdotali. 26/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba’ Ħadd tal-Għid. 26/04/2015.

  Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fis-Servizz Funebri Inter-Reliġjuż għall-Immigranti. 23/04/2015.

  Intervent ta’ Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari: Nivvintaw il-Paċi. 22/04/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Raġel u Mara (II). Udjenza Ġenerali. 22/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli. It-Tieled Ħadd tal-Għid. 15/04/2015.

  Misericordiae Vultus. Bolla ta’ Indizzjoni tal-Ġubjew Straordinarju tal-Ħniena. 11/04/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Raġel u Mara (I). Udjenza Ġenerali. 15/04/2015.

 Kollni tal-Mulej. Qari bil-Malti ta' dokumenti dwar il-Ħajja Kkonsagrata. 

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid. 12/04/2015.

  Tislima tal-Papa Franġisku lill-Armeni u Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid u l-Ħniena Divina. 12/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar tat-Tieni Ħadd tal-Għid u tal-Ħniena Divina. 11/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Il-Familja – It-Tfal (II). 08.04/2015.

  Regina Coeli.  Diskors tal-Papa Franġisku. It-Tnejn fuq l-Għid jew Tnejn l-Anġlu.  06/04/2015.

  Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku.  L-Insara huma rimja ta’ umanità ġdida. Għid il-Kbir. 05/04/2015.

  Noħorġu nxandru l-Vanġelu tal-Irxoxt fit-toroq tagħna. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għid 2015. 05/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Lejl Qaddis tal-Għid. 04/04/2015. 

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Ta’ Pinu. Għawdex. 04/04/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum tal-Komunikazzjoni Soċjali 2015. 23/01/2015.

  Riflessoni tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew. 03/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku f’Ħamis  ix-Xirka, Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. 02/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. 02/04/2015.

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Il-Liturġija tagħmilna u żżommna Nsara. 02/04/2015.

  It-Tridu Paskwali. Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 01/04/2015.

 

Marzu

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2015. 29/03/2015.

  Intenzjoni tal-Papa għal April 2015. Biex il-popli jitgħallmu jirrispettaw il-ħolqien u jieħdu ħsiebu bħala rigal ta’ Alla. 31/03/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus.  Ħadd il-Palm u Jum Dinji taż-Żgħażagħ. 29/03/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt iċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-passjoni tal-Mulej. 29/03.2015.

  Omelija fit-Tifkira Solenni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. 29/03/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. Talba għas-Sinodu fuq il-Familja. 25/03/2015.

  Syntagma – Ħarġa Nru 34.  April – Ġunju 2015. Mill-Monasteru ta’ San Pietru, Mdina.

  Ktejjeb ta’ Talb li tqassam mill-Papa Franġisku fi Pjazza San Pietru. 14/12/2014.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Ħames Ħadd tar-Randan. 22/03/2015.

  Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f’Pompej u Napli. Omelija waqt Konċelebrazzjoni Ewkaristika. 21/03/2015.

  Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f’Pompej u Napli. Diskors lill-Ħabsin waqt iż-żjara fil-faċilità korrettiva “Giuseppe Salvia”. 21/03/2015.

  Alla tas-Sorpriżi. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta’ San Ġuzepp. 19/03/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja – It-Tfal.  Udjenza Ġenerai. 18/03/2015.

  Il-Misteru tal-Fidwa fil-Maġisteru ta’ Papa Franġisku. Publikazzjoni Nru 32 mill-Kummissjoni Teoloġika b’kitba ta’ Dun Hector Scerri. 16/03/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fir-raba’ Ħadd tar-Randan. Ħarsu lejn il-Kurċifiss. ... Daqshekk ħabbna Alla. 15/03/2015.

  Riflessjonijiet dwar id-Duluri ta' Marija minn omeliji u diskorsi tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP. Miġbura minn Fr Hector Scerri. 15/03/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Għalliema Kattoliċi,  Inħeġġiġkom biex iġġeddu l-ħerqa tagħkom għall-bniedem. 14/03/2015.

  Meditazzjoni tal-Papa Benedittu XVI dwar il-Liżar ta’ Kristu. Turin. 02/05/2010.

  Il-Papa Franġisku jħabbar il-Ġublew tal-Ħniena. Omelija waqt Ċelebrazzjoni Penitenzjali.  13/03/2015.

  Udjenza Ġenerali. Katekeżi tal-Papa Frangisku dwar il-Familja.  In-Nanniet (II). 11/03/2015.

  Laqgħa tal-Papa Frangisku mal-Morda fil-parroċċa Rumana ta’ Santa Marija Omm il-Feddej.  08/03/2015.

  Angelus tal-Papa Franġisku fit-Tielet Ħadd tar-Randan. 08/03/2015.

  Omelija tal-Papa Frangisku fit-Tielet Ħadd tar-Randan. 08/03/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment CL. Kollox jibda mil-laqgħa mal-Mastrudaxxa ta’ Nazaret. 07/03/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fiż-żjara tiegħu fil-parroċċa Rumana tal-Qaddisin kollha. 07/03/2015.

  Intervista tal-Papa Franġisku lil Valentina Alazraki, Vatikanista ta’ Televis. 06/03/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assemblea Pontifiċja għall-Ħajja, L-Assistenza lill-anzjani u l-kura paljattiva. 05/03/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ħbieb tal-Moviment tal-Fokolari. L-ewkaristija, misteru ta’ komunjoni. 04/03/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja, In-Nanniet.  Udjenza Ġenerali, 04/03/2015.

  Il-Qsim tal-Kelma fil-Festa. Ittra Miftuħa lis-Saċerdoti mill-Isqof Mario Grech. 02/03/2015.

  Vita Consacrata. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħajja Konsagrata.      [ara wkoll f'format PDF]

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 01/03/2015.

  Intenzjoni tal-Papa Franġisku għax-xahar ta’ Marzu 2015.  Biex dawk involuti fir-riċerka xjentifika jfittxu l-ġid tal-persuna umana kollha kemm hi. 01/03/2015.

 

Frar

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. 22/02/2015.

  Lectio Divina minn Fr Martin Micallef OFM Cap dwar il-Vanġelu tal-Ħdud tar-Randan [Sena B]

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja, l-Aħwa.  Udjenza Ġenerali, 18/02/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. 18/02/2015.

  Ħsibijiet spiritwali għal kull jum tar-Randan 2015 miktuba minn Monsinjur Joe Farrugia (Għawdex).  18/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fil-ħin tal-Angelus. 15/02/2015.

  Messaġġ Pastorali għar-Randan 2015 mill-Amminstratur Appostoliku Charles J. Scicluna. 14/02/2015.

  Kristu Jixxotta d-Dmugħ.  Ittra Pastorali mill-Isqof Mario Grech għar-Randan 2015.  14/02/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - L-Ulied.  Udjenza Ġenerali. 12/02/2015.

  Xandara tal-Vanġelu tal-Ħajja, Omelija fit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf fis- Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 08/02/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-5 Ħadd matul is-sena. Ġesù jsalva, Ġesù jikkura, Ġesù jfejjaq. 08/02/2015.

  Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku.  Ikompli l-Katekeżi dwar il-l-figura tal-missier fil-familja. 04/02/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù u il-Jum Dinji għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2015.

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Sena dedikata għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 01/02/2015.

 

Jannar

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-XXX Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2015. 31/01/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 28/01/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2015. Publikat 27/01/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt l-Għasar fis-Solennità tal-Konverżjoni ta’ San Pawl Appostlu. 25/01/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 25/01/2015.

  L-Isqof Mario Grech iħeġġeġ l-Insara biex iqaddsu l-Ħadd billi jagħtu d-demm. 25/01/2015.

  Konferenza Djoċesana tal-Familja organizzata mill-Kummissjoni Familja ta’ Għawdex. 24/01/2015.

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kanonku Ġużeppi Sacco. 24/01/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2015. 23/01/2015.

  L-Isqof Mario Grech iqaddes għall-ġurnalisti Għawdxin fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales,. 23/01/2015.

  Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku. Jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku fis-Sri Lanka u l-Filippini. 21/01/2015.

  Knisja f’salib it-toroq.  Diskors tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru tad-Djoċesi ta’ Għawdex. 17/01/2015.

  Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-ġurnalisti waqt it-titjira mill-Filippini lura lejn Ruma. 19/01/2015.

  L-isfidi tal-ħajja kkonsagrata “illum” f’pajjiżna. Riflessjoni tal-E.T. Mons. Mario Grech. Laqgħa għall-Persuni Kkonsagrati, Malta. 13/01/2015.

  Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda fost l-Insara. 18-25 ta’ Jannar 2015. Ktejjeb ta’ materjal. 18/01/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fir-Rizal Park, Manila, 18/01/2015.

  Laqgħa tal-Papa Franġisku maż-Żgħażagħ fil-qasam sportiv tal-Università, 18/01/2015.

  Laqgħa tal-Papa Franġisku  mas-Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u familjari tal-vittmi tat-tifun Yolanda. Katidral ta’ Palo, 17/01/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Tacloban. 17/01/2015.

  Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Familji, Manila, 16/01/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, u Reliġjużi fil-Katidral ta’ Manila. 16/01/2015.

  Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Awtoritajiet u mal-Korp Diplomatiku, 16/01/2015.

  Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-ġurnalisti tul it-titjira lejn Manila, 15/01/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fit-Talba Marjana, Sri Lanka, 14/01/2014.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta’ Kanonizzazzjoni tal-Beatu Giuseppe Vaz,  Sri Lanka,14/01/2014.

  Laqgħa Inter-reliġjuża u Ekumenika fil-Bandaranike Memorial Internationa Conference Hall, Colombo, 13/01/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt iċ-ċerimonja tal-wasla tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Colombo, 13.01/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus.  11/01/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Magħmudija tal-Mulej u ċ-celbrazjoni tal-Magħudija ta’ xi trabi. 11/01/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 07/01/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija. 06/01/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 04/01/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ewwel tas-Sena.  01/01/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla.  01/01/2015.

  Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2015. Sabiex ir-Reliġjonijiet differenti jaħdmu flimkien għall-paċi. 01/01/2015.

Matul is-Sena 2014