L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Aħna nitolbu biex inwasslu kollox għand Alla,

biex nafdawlu d-dinja

 

ŻJARA PASTORALI TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU FĠENOVA

 KONĊELBRAZZJONI EWKARISTIKA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Pjazza Kennedy

Is-Sibt 27 ta Mejju 2017

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...