L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

It-twelid mill-ġdid tal-persuna

u l-ħajja tal-komunità

 

KONĊELEBRAZZJONI EWKARISTIKA MAL-MISSJUNARJI TAL-ĦNIENA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika tal-Vatikan, Altar tal-Katedra

It-Tlieta fit-II ġimgħa tal-Għid, 10 ta’ April 2018

It-test kollu f'format għall-istampa