L

A

I

K

0

S

 

Pjazza San Pietru

L-Erbgħa 1 ta’ Mejju 2019

Katekeżi fuq il-“Missierna”:

14. La ddaħħalniex fit-tiġrib