Laikos

Aktar mill-Papa Pawlu VI ...

KATEKEŻI WAQT L-UDJENZI ĠENERALI

SNIN:  1963 - (...) - 1977 - 1978

1963

L-Ewwel Udjenza Ġenerali tal-Papa Pawlu VI. 13/07/1978.

Tislima f'isem Kristu. 20/07/1963.

Il-fidi ta' Pietru ttina ċ-ċertezza tad-divnità tal-Mulej. 27/07/1963.

 

1977

Il-Milied huwa skola tal-libertà. 05/01/1977.

Wara l-Magħmudija. 12/01/1977.

It-tama hi r-ruħ tal-kawża ekumenika. 19/11/1977.

Il-virtù tal-fortitudni fi żminijiet diffiċli. 26/11/1977.

 

...

 

1978

Fil-Milied tinsab l-għajn tat-tama. 04/01/1978.

L-Evanġelju tal-Milied. 11/01/1978.

It-tama sigrieta biex l-għaqda tinbena mill-ġdid. 18/01/1978.

L-attakki tal-ħażen niġġildulhom bit-tajjeb. 25/01/1978.

Impenn sfieq għall-ġid soċjali. 01/02/1978.

 

Ir-Randan: rebbiegħa tal-ispirtu. 08/02/1978.

Ir-Randan: skola ta' qawwa nisranija. 22/02/1978.

Nerġgħu nidħlu fina nfusna biex induru lejn Alla. 01/03/1978.

Id-dmir tal-penitenza. 08/03/1978.

L-imħabba biss televa l-moħħ. 22/03/1978.

 

Inħossuna Knisja. 29/03/1978.

Il-forza vitali tal-Knisja fil-ħajja tal-lum. 05/04/1978.

Il-Knisja: komunità li titlob u temmen, 12/04/1978.

Inħobbu 'l Alla biex inħobbu l-proxxmu. 19/04/1978.

Il-ħajja umana hija sagra. 26/04/1978.

 

Il-beatitudni tal-ġustizzja. 03/05/1978.

Il-qtil ta' Aldo Moro xxokkja d-dinja kollha. 10/05/1978.

It-tama fil-ġejjieni tinsab fl-għerf tas-salib. 17/05/1978.

Pawlu VI lill-Isqfijiet Taljani. 24/05/1978.

Il-Missjoni edukattiva tal-Knisja fid-dinja. 31/05/1978.

 

L-imħabba lejn il-ħajja li se titwieled. 07/06/1978.

Il-kuxjenza tqum mill-ġdid bir-relazzjoni ma’ Alla. 14/06/1978.

Il-Konċilju Vatikan II; dawl ghall-istorja tagħna. 21/06/1978.

Il-qabar ta' Pietru. 28/06/1978.

 

Il-vaganzi: żmien ta’ formazzjoni. 05/07/1978.

Il-vaganzi: waqt ta’ meditazzjoni u smigħ. 12/07/1978.

Kuxjenza morali u r-relazzjoni ma' Alla. 19/07/1978.

Il-ħbiberija nisranija. 26/07/1978.

Fil-fidi l-milja, il-qawwa u l-ferħ tal-ħajja nisranija. 02/08/1978.

 

Minn Papiet oħra ....