L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud?

Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh

 

 

QUDDIESA FIS-SOLENNITÀ TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ

KAPPELLA PAPALI

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika tal-Vatikan

Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar 2017

 

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...