L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

L-imħabba ta’ Kristu ssuqna lejn ir-rikonċiljazzjoni”

 

 

ĊELEBRAZZJONI TAL-GĦASAR TAS-SOLENNITŔ

TAL-KONVERŻJONI TA’ SAN PAWL APPOSTLU

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA

Bażilika ta’ San Pawl fuori le Mura

L-Erbgħa 25 ta’ Jannar 2017

 

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...