L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu

 

ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

QUDDIESA, TBERIK U TQEGĦID TA L-IRMIED

MANDAT TAL-MISSJUNARJI TAL-ĦNIENA

 

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika tal-Vatikan

L-Erbgħa tar-Rmied, 10 ta Frar 2016

 

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...