L

A

I

K

0

S

 

QUDDIESA FIT-TIFKIRA TAL-MEJTIN KOLLHA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Ċimiterju Lawrentin

Il-Ġimgħa 2 ta’ Novembru 2018