customisable counter

 

L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Home

Ikkuntatjana

 

Id-diskorsi kollha huma miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb.

 

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II  il-Ħolqien

Ikklikkja fuq it-temi ta' hawn taħt.   Skrolja 'l isfel għal aktar għażliet.

 

Dawn il-katekeżijiet dwar il-Ħolqien, il-Papa San Ġwanni Pawlu II kien għamilhom waqt l-Udjenzi Ġenerali ta' nhar ta' Erbgħa, bejn it-8 ta' Jannar 1986 u s-6 ta' Awwissu 1986.

 01. Il-Misteru tal-Ħolqien. 08/01/1986.


02. Ħallieq tas-Sema u tal-Art. 15/01/1983.


03. Fil-Ħolqien Alla jġib fl-eżistenza lid-Dinja mix-xejn. 29/01/1986.


04. Il-Ħolqien huwa xogħol it-Trinità. 05/03/1986.


05. Il-Ħolqien jirrivela l-Glorja ta' Alla. 12/03/1986.


06. Il-ħwejjeġ maħluqa għandhom awtonomija leġittima. 02/04/1986.


07. Il-bniedem maħluq xbiha ta' Alla. 09/04/1986.


08. Il-bnedmin huma esseri spiritwali u korporali. 16/04/1986.


09. Il-bnedmin huma suġġett ta' għerf u libertà. 23/04/1986.


10. Il-Fidi fil-Providenza Divina ssaħħaħ ir-Raġunijiet tagħna għat-Tama. 30/04/1986.


11. Il-Providenza Divina Tkompli Tieħu Ħsieb il-Ħolqien. 07/05/1986.


12. Il-Providenza Divina Twettaq Pjan Etern ta’ Għerf u Mħabba. 15/05/1986.


13. Il-Providenza Divina u l-Libertà Umana. 21/05/1986.


14. Il-Misteru tal-Predestinazzjoni fi Kristu. 28/05/1986.


15. Il-Preżenza tal-Ħażin u tat-Tbatija fid-Dinja. 04/06/1986.


16. F'Ġesù l-Feddej, il-Providenza Divina tirbaħ il-Ħażin. 11/06/1986.


17. Il-Providenza Divina fid-Dawl ta’ Vatikan II. 18/06/1986.


18. Il-Providenza Divina u l-Tkabbir tas-Saltna ta’ Alla. 25/06/1986.


 

 

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link