L

A

I

K

0

S

 

 

IL-PAPA FRANĠISKU

UDJENZA ĠENERALI

Pjazza San Pietru

L-Erbgħa 29 ta’ Mejju 2019

 

Katekeżi fuq l-Atti tal-Appostli:

1. “Tahom ħafna provi li hu ħaj…

ordnalhom… joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier” (Atti 1:3,4).