L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

Animazzjoni tal-Quddies tal-Ħadd - Sena "A"

GĦAL ŻMIEN L-AVVENT

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent


GĦAL ŻMIEN IL-MILIED

It-Twelid ta' Ġesł - Quddiesa tal-Vġili

It-Twelid ta' Ġesł - Quddiesa tas-Sebħ

It-Twelid ta' Ġesł - Quddiesa ta' Binhar

Familja Mqaddsa ta' Ġesł, Marija u Ġużeppi.

L-Imqaddsa Marija Omm Alla.

L-Epifanija tal-Mulej.

Il-Magħmudija tal-Mulej.


 

 

GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm


GĦAL ŻMIEN IL-GĦID

Għid il-Kbir

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin: Tal-Vġili

Għid il-Ħamsin: Tal-Jum

It-Trinitą Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

 

MATUL IS-SENA.  ĠIMGĦAT I - XVII

It-2 Ħadd matul is-Sena

It-3 Ħadd matul is-Sena

Ir-4 Ħadd matul is-Sena

Il-5 Ħadd matul is-Sena

Is-6 Ħadd matul is-Sena

Is-7 Ħadd matul is-Sena

It-8 Ħadd matul it-Sena

 

MATUL IS-SENA.  ĠIMGĦAT XII-XXXIV

It-12-il Ħadd matul is-Sena

It-13-il Ħadd matul is-Sena

L-14-il Ħadd matul is-Sena

Il-15-il Ħadd matul is-Sena

Is-16-il Ħadd matul is-Sena

Is-17-il Ħadd matul is-Sena

It-18-ilĦadd matul is-Sena

Id-19-il Ħadd matul is-Sena

L-20 Ħadd matul is-Sena

Il-21 Ħadd matul is-Sena

It-22 Ħadd matul is-Sena

It-23 Ħadd matul is-Sena

L-24 Ħadd matul is-Sena

 

Il-25 Ħadd matul is-Sena

Il-26 Ħadd matul is-Sena

Il-27 Ħadd matul is-Sena

Il-28 Ħadd matul is-Sena

Il-29 Ħadd matul is-Sena

Il-30 Ħadd matul is-Sena

Il-31 Ħadd matul is-Sena

Il-32 Ħadd matul is-Sena

Il-33 Ħadd matul is-Sena

Il-34 Ħadd matul is-Sena


FESTI U SOLLENITAJIET

It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej - 6 ta' Awwissu

Twelid tal-Verġni Marija - 8 ta' Settembru