LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

"Din hi l-problema tagħna, il-biża’. ... U aħna fejn infittxu l-kenn tagħna?"

 

KAPPELLA PAPALI

FIS-SOLENNITÀ TA’ L-APPOSTLI MQADDSA PIETRU U PAWLU

 QUDDIESA U GĦOTI TAL-PALLJU

LILL-METROPOLITI L-ĠODDA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

 Bażilika tal-Vatikan

Il-Ħadd 29 ta’ Ġunju 2014

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link