L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Min huwa l-Papa Franġisku?

Lura fl-Indiċi sħiħ tal-Papa Franġisku ...

 

Agħżel il-programm li tixtieq minn dinil-lista

Sensiela ta' 23 programm qasir dwar il-Papa Franġisku miġjuba fil-Laikos bil-kortesija ta' Radju Lauretana.

 

1. Kieku telgħu fuq dak il-vapur, Papa Franġisku ma kien jitwieled qatt.

2. L-ewwel xogħol bħala purtinar, iż-żfin u t-tfajla.

3. Eżatt qabel is-Seminarju kien se jmut.

4. Ried jitlaq għall-missjoni, imma ma ħallewhx imur.

5. L-istatwa li ma riditx tiċċaqlaq minn postha.

6. Dik il-ġurnata waħda li fiha t-tfal kienu jqumu jiġru minn ġos-sodda.

7. Iqum kuljum fl-erbgħa ta' filgħodu biex jgħid ir-rużarju.

8. Kien jgħid li hu fqir għax vera kien fqir.

9. Fl-ewwel konklavi, ismu kien diġ beda jissemma.

10. Il-Madonna li tħoll l-għoqiedi.

11. Hemm bżonn li jkunu jintnu bħan-nagħaġ.

12. Meta ħasel u bies is-saqajn ta' tnax-il persuna bl-Aids.

13. Meta mar għall-konklavi u ma ġiex lura.

14. Se jkun jisimni, Franġisku.

15. Jibqa' jilbes l-istess żarbun li kien jiġri bih fl-Arġentina.

16. Il-veru poter hu dak li jservi u jaqdi.

17. In-Nisrani jrid ikun politiku.

18. Ftit miserikordja toħloq dinja anqas bierda u aktar ġusta.

19. Il-Papa l-akbar xewqa li għandu hi li jgħix ħajja normali.

20. Ma rridx dik is-suttana.

21. Il-Knisja ser terġa tibda mill-bidu, u dik hija ħaġa tajba.

22. Meta l-Papa żar il-gżira ġo nofs baħar li sar qabar.

23. Knisja tal-pontijiet u mhux tal-ħitan.

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta