customisable counter

 

L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Home

Ikkuntatjana

 

Id-diskorsi kollha huma miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb.

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Marija

Ikklikkja fuq it-temi ta' hawn taħt.   Skrolja 'l isfel għal aktar għażliet.

L-Ewwel Parti - Marija fl-Istorja tal-Knisja


1. Il-Preżenza ta’ Marija fl-oriġni tal-Knisja. 06/09/1995.


2. Ir-rwol matern ta’ Marija fl-ewwel sekli. 13/09/1995.


3. Ir-rwol tal-Omm tar-Redentur. 25/10/1995.


4. Marija fl-Iskrittura Mqaddsa u fir-riflessjoni tejoloġika. 08/11/1995.


5. Marija fl-esperjenza spiritwali tal-Knisja. 15/11/1995.


6. L-Influss ta’ Marija fil-ħajja tal-Knisja. 22/11/1995.


7. Marija u l-valur tal-mara. 29/11/1995.


8. Ir-rwol tal-mara fid-dawl ta’ Marija. 06/12/1995.


9. Il-Preżenza ta’ Marija fil-Konċilju Vatikan II. 13/12/1995.


 

It-Tieni Parti - It-Twemmin tal-Knisja dwar Marija


10. Skop u metodu tal-espożizzjoni tad-duttrina marjana. 03/01/1996.


11. Marija fi prospettiva Trinitarja. 10/01/1996.


12. Marija fil-Protoevanġelju. 24/01/1996.


13. L-Aħbar tal-Maternità Messjanika. 31/01/1996.


14. Il-maternità tiġi minn Alla. 06/03/1996.


15. Nisa mpenjati fil-fidwa tal-poplu. 27/03/1996.


16. In-Nobiltà morali tal-mara. 10/04/1996.


17. Bint Sijon. 24/04/1996.


18. Bint Sijon il-ġdida. 01/05/1996.


19. Mimlija bil-grazzja. 08/05/1996.


20. Il-Qdusija perfetta ta' Marija. 15/05/1996.


21. L-Immakulata Kunċizzjoni. 29/05/1996.


22. Immakulata: mifdija għall-protezzjoni. 05/06/1996.


23. Immakulata: id-definizzjoni dommatika tal-privileġġ. 12/06/1996.


24. Qaddisa tul il-ħajja kollha. 19/06/1996.


25. Dik li emmnet. 03/07/1996.


26. Il-verġinità ta’ Marija, verità ta’ fidi. 10/07/1996.


27. L-Intenzjoni ta' verġinità. 24/07/1996.


28. Il-valur tal-konċepiment verġinali ta' Ġesù. 31/07/1996.


29. Marija, mudell ta' verġinità. 07/08/1996.


30. L-għaqda verġinali ta' Marija u Ġużeppi. 21/08/1996.


31. Marija dejjem Verġni. 28/08/1996.


32. Il-Qaddejja ubbidjenti tal-Mulej. 04/09/1996.


33. Marija hija Eva l-ġdida. 18/09/1996.


34. Fil-misteru tal-Viżitazzjoni il-preludju tal-missjoni tal-Feddej. 02/10/1996.


35. Fil-Magnificat, Marija tiċċelebra l-opra meraviljuża ta’ Alla. 06/11/1996.


36. Marija fit-twelid ta’ Ġesù. 20/11/1996.


37. It-titolu ta' Omm Alla. 27/11/1996.


38. Edukatriċi tal-Iben ta' Alla. 04/12/1996.


39. Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju. 11/12/1996.


40. Il-Profezija ta’ Xmun tassoċja lil Marija mad-destin doloruż tal-Iben. 18/12/1996.


41. Fil-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju tiġi rivelata l-koperazzjoni tal-mara fil-Fidwa. 08/01/1997.


42. Ġesù mitluf u misjub fit-Tempju. 15/01/1997.


43. Marija fil-ħajja moħbija ta’ Ġesù. 29/01/1997.


44. Marija fit-tieġ ta' Kana. 26/02/1997.


45. F’Kana Marija twassal lil Ġesù biex iwettaq l-ewwel miraklu. 05/03/1997.


46. Is-sehem ta’ Marija fil-ħajja pubblika tal-Iben. 12/03/1997.


47. Ħdejn is-Salib, Marija hija parti mid-dramm tal-Fidwa. 02/04/1997.


48. Marija koperatriċi singolari tal-Fidwa. 09/04/1997.


49. Mara, hemm hu Ibnek. 23/04/1997.


50. Hawn hi Ommok. 07/05/1997.


51. Marija u l-qawmien mill-imwiet ta' Krist. 21/05/1997.


52. Marija u d-don tal-Ispirtu s-Santu. 28/05/1997.


53. L-Assunzjoni ta' Omm Alla. 25/06/1997.


54. L-Assunzjoni ta' Marija, verità tal-fidi. 02/07/1997.


55. L-Assunzjoni ta' Marija fit-Tradizzjoni tal-Knisja. 09/07/1997.


56. Is-Sultana tal-Univers. 23/07/1997.


 

It-Tielet Parti - Ir-Rwol ta' Marija fil-Knisja


57. Marija, membri sopreminenti tal-Knisja. 30/07/1997.


58. Marija tip u mudell tal-Knisja. 06/08/1997.


59. Marija mudell tal-maternità tal-Knisja. 13/08/1997.


60. Marija mudell tal-verġinità tal-Knisja. 20/08/1997.


61. Marija mudell tal-qdusija tal-Knisja. 03/09/1997.


62. Marija mudell tal-Knisja fil-kult divin. 10/09/1997.


63. Omm il-Knisja. 17/09/1997.


64. L-interċessjoni ċelesti tal-Omma tal-grazzja divina. 24/09/1997.


65. Marija Medjatriċi. 01/10/1997.


66. Il-kult tal-Beata Verġni. 15/10/1997.


67. In-natura tal-kult Marjan. 22/10/1997.


68. Id-devozzjoni Marjana u l-kult tax-xbihat. 29/10/1997.


69. It-talb lil Marija. 05/11/1997.


70. L-Omm tal-għaqda u tat-tama. 12/11/1997.


 

 

 

 

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link