L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

 

 

Is-Sagramenti u Ċelebrazzjonijiet oħra

RIŻORSI BIL-MALTI

Ir-Rit tal-Magħmudija

Tqarbin tal-Morda.  Rit Ordinarju tat-tqarbin tal-morda minn Ministru Straordinarji. 26/10/1988.

Ir-Rit tal-Assoluzzjoni fil-Qrar

Ir-Rit taż-Żwieġ

Barka tal-Għarajjes fil-Quddiesa taż-Żwieg.

Rit tal-Ordinazzjoni tad-Djakni

Rit tal-Griżma tal-Morda.

Rit tal-Funerali.

Rit tat-Tifi tal-Blandun fi tmiem Żmien l-Għid.

Talba għat-Tberik tal-Għarajjes f'jum l-għerusija.

Tiġdid tal-wegħdiet taż-żwieġ - forma twila.

Tiġdid tal-wegħdiet taż-żwieġ - forma mqassra.

 

RIŻORSI BL-LINGWI OĦRA

Rite of Anointing of the Sick

Rite of Catholic Marriage with Mass

Rite of Marriage wih Mass (.doc)

Rite of Funerals with Mass

 

AKTAR

Żieda għall-Propju tal-Qaddisin