01. Il-pożizzjoni tad-divorzjati li reġgħu żżewġu. Dun Hector Scerri13/02/2012.

02. Id-dibattitu dwar il-pożizzjoni tad-divorzjati li reġgħu żżewġu. Dun Hector Scerri. 28/02/2012.

03. Wara l-pastorali mad-divorzjati li għaddew għal żwieġ ieħor. Il-pożizzjoni li ppropona Paul De Clerck, 16/03/2012.

04. Same-Sex Unions: Ġabra ta’ materjal u riflessjonijiet. 26/04/2012.

05. Same-Sex Unions: Aktar materjal u riflessjonijiet. 14/05/2012.

06. Same-Sex Unions: Ftit aktar materjal u riflessjonijiet. 21/05/2012.

07. Tkompli r-riflessjoni dwar l-Epikeia, Dun Hector Scerri. 18/06/2012.

08. L-Evanġelizzazzjoni Ġdida: Inħejju ruħna għas-Sena tal-Fidi. L-ewwel parti, Dun Hector Scerri. 06/07/2012.

09. L-Evanġelizzazzjoni Ġdida: Inħejju ruħna għas-Sena tal-Fidi. It-tieni parti, Dun Hector Scerri 16/07/2012.

10. L-Evanġelizzazzjoni Ġdida: Inħejju ruħna għas-Sena tal-Fidi. It-tielet parti, Dun Hector Scerri. 26/07/2012.

11. Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'għeluq is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida għat-tixrid tal-Fidi Nisranija. Dun Pawl Sciberras. 09/11/2012.

12. Wara l-Pastorali tar-Randan, 2013, Materjal ta’ għajnuna għall-Omeliji u Eżerċizzi tar-Randan. Dun Hector Scerri. 18/02/2013.

13. Ġesu’ Kristu - Pellikan Qaddis, Taħdita kommemorattiva li fiha Dun Hector Scerri jitkellem dwar il-kliem, Pellikan qaddis li San Tumas ta’ Aquino kiteb fl-għanja-talba magħrufa Adoro te devote. Dun Hector Scerri. 28/04/2013.

14. Il-Knisja u l-Ewkaristija: Apprezzament Teoloġiku. Dun John A. Berry. 05/06/2013.

15. Apprezzament tal-Ġisem ta' Kristu; Ewkaristija u Knisja. Ms Pauline Dimech. 05/06/2013.

16. Synthesis of the Human Act 1, Mons Anton Borg. 10/07/2013.

17. Synthesis of the Human Act 2, Mons Anton Borg. 18/07/2013.

18. Synthesis of the Human Act 3, Mons Anton Borg. 29/08/2013.

19. Synthesis of the Human Act 4, Mons Anton Borg. 29/08/2013.

20. Domanda: Meta f'pajjiż, il-leġiżlatur jiġi biex jipproponi liġi li tmur kontra l-moralita` Nisranija, kif għandu jirrejaġixxi n-Nisrani? Għal liema tip ta' argumentazzjoni jista’ jirrikorri? Patri Christopher Caruana op.30/09/2014.

21. Xi tfisser il-ħniena fl-Iskrittura, Dun Pawl Sciberras, 08/10/2013.

22. Noti dwar il-punti ewlenin li għamel l-Isqof Awżiljarju, Mons. C. Scicluna, bi tweġiba għall-Abbozz imressaq favur l-Unjoni Ċivili, Christopher Caruana OP, 13/11/2013.

23. L-Enċiklika Lumen Fidei tal-Papa Franġisku, Skema fi tmiem is-Sena tal-Fidi, Dun Hector Scerri, 23/11/2013.

24. Linji gwida dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium, Fr Hector Scerri,  16/12/2013.

25. Eżortazzjoni Appostolika Evanġelii Gaudium tal-Papa Franġisku, Indiċi tat-temi, Maħdum minn Dun Hector Scerri, 29/03/2014.

26. Does sex have a purpose? Dun Hetor Scerri. 11/07/2014.

27. Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, Dun Pawl Sciberras. 28/07/2014.

28. Edizzjoni Ġdida bil-Malti tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Dun Hector Scerri. 04/11/2014.

29. Niżel bejn l-imwiet, Dun Hector Scerri. 17/11/2014.

30. L-Inkarnazzjoni tistedinna għal Rivoluzzjoni ta’ Ħlewwa: L-Inkarnazzjoni fit-Tagħlim ta’ Papa Franġisku. Dun Hector Scerri. 09/12/2014.

31. Creating three-parent embryos is eugenics - sadl, British MPs don't get it. They have voted 3 to 1 to go down the path. Dun Hector Scerri. 05/02/2015.

32. Il-Misteru tal-Fidwa fil-Maġisteru ta’ Papa Franġisku. Dun Hector Scerri. 16/03/2015.

33. Misericordiae Vultus. Ħsibijiet, Temi Prinċipali, u Analiżi tal-Bolla tal-Indizzjoni tal-Papa Franġisku dwar il-Ġublew tal-Ħniena. Miġbura minn Dun Hector Scerri. 07/05/2015.

34. Wiċċ il-Ħniena (Misericordiae Vultus), Bolla tal-Indizzjoni mill-Papa Franġisku dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Indiċi ta’ Temp Prinċipali. Dun Hector Scserri. 21/05/2015.

35. Aspetti dwar l-Enċiklika Għani fil-Ħniena tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. L-Ewwel Parti. Dun Hector Scerri. 04/03/2016.

36. Aspetti dwar l-Enċiklika Għani fil-Ħniena tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. It-Tieni Parti. Dun Hector Scerri. 14/03/2016.

37. Aspetti dwar l-Enċiklika Għani fil-Ħniena tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. It-Tielet Parti. Dun Hector Scerri. 22/03/2016.

38. Sintesi dwar l-ewwel tliet kapitli tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dun Pawl Sciberras, Dun Ray Zammit, Dun Richard N Caruana. 31/05/2016.

39. Sintesi tar-raba' u l-ħames kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dun Hector Scerri. 08/06/2016.

40. Sintesi tas-sitt u s-seba' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dr Pauline Dimech. 17/06/2016.

41. Sintesi tat-tmien kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dr Nadia Delicata. 28/06/2016.

42. Sintesi tad-disa' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Spiritwalità tal-Miżżewġin u tal-Familja. Dun John A. Berry. 06/07/2016.