L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

HOME

Sussidji Teoloġiċi mill-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana

 

 

42. Sintesi tad-disa' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Spiritwalità tal-Miżżewġin u tal-Familja. Dun John A. Berry. 06/07/2016.

41. Sintesi tat-tmien kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dr Nadia Delicata. 28/06/2016.

40. Sintesi tas-sitt u s-seba' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dr Pauline Dimech. 17/06/2016.

39. Sintesi tar-raba' u l-ħames kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dun Hector Scerri. 08/06/2016.

38. Sintesi dwar l-ewwel tliet kapitli tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. Dun Pawl Sciberras, Dun Ray Zammit, Dun Richard N Caruana. 31/05/2016.

37. Aspetti dwar l-Enċiklika Għani fil-Ħniena tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. It-Tielet Parti. Dun Hector Scerri. 22/03/2016.

36. Aspetti dwar l-Enċiklika Għani fil-Ħniena tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. It-Tieni Parti. Dun Hector Scerri. 14/03/2016.

35. Aspetti dwar l-Enċiklika Għani fil-Ħniena tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. L-Ewwel Parti. Dun Hector Scerri. 04/03/2016.

34. Wiċċ il-Ħniena (Misericordiae Vultus), Bolla tal-Indizzjoni mill-Papa Franġisku dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Indiċi ta’ Temp Prinċipali. 21/05/2015.

33. Misericordiae Vultus.  Ħsibijiet, Temi Prinċipali, u Analiżi tal-Bolla tal-Indizzjoni tal-Papa Franġisku dwar il-Ġublew tal-Ħniena. Miġbura minn Dun Hector Scerri.  07/05/2015.

32. Il-Misteru tal-Fidwa fil-Maġisteru ta’ Papa Franġisku. 16/03/2015.

31. Creating three-parent embryos is eugenics - sadl, British MPs don't get it.  They have voted 3 to 1 to go down the path.   05/02/2015.

30. L-Inkarnazzjoni tistedinna għal Rivoluzzjoni ta’ Ħlewwa: L-Inkarnazzjoni fit-Tagħlim ta’ Papa Franġisku. 09/12/2014.

29. Niżel bejn l-imwiet, 17/11/2014.

28. Edizzjoni Ġdida bil-Malti tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 04/11/2014.

27. Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, 28/07/2014.

26. Does sex have a purpose? 11/07/2014.

25. Eżortazzjoni Appostolika Evanġelii Gaudium tal-Papa Franġisku, Indiċi tat-temi, Maħdum minn Dun Hector Scerri, 29/03/2014.

24. Linji gwida dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium, Fr Hector Scerri,  16/12/2013.

23. L-Enċiklika Lumen Fidei tal-Papa Franġisku, Skema fi tmiem is-Sena tal-Fidi, Dun Hector Scerri, 23/11/2013.

22. Noti dwar il-punti ewlenin li għamel  l-Isqof Awżiljarju, Mons. C. Scicluna, bi tweġiba għall-Abbozz imressaq favur l-Unjoni Ċivili, Christopher Caruana OP, 13/11/2013.

21. Xi tfisser il-ħniena fl-Iskrittura, Dun Pawl Sciberras, 08/10/2013.

20. Domanda: Meta f'pajjiż, il-leġiżlatur jiġi biex jipproponi liġi li tmur kontra l-moralita` Nisranija, kif għandu jirrejaġixxi n-Nisrani? Għal liema tip ta' argumentazzjoni jista’ jirrikorri? 30/09/2014.

19. Synthesis of the Human Act – 4, Mons Anton Borg, Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana, 29/08/2013.

18. Synthesis of the Human Act – 3, Mons Anton Borg, Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana, 29/08/2013.

17. Synthesis of the Human Act – 2, Mons Anton Borg, Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana, 18/07/2013.

16. Synthesis of the Human Act – 1, Mons Anton Borg, Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana, 10/07/2013.

15. Ms Pauline Dimech, Apprezzament tal-Ġisem ta' Kristu; Ewkaristija u Knisja, 05/06/2013.

14. Rev Dr John Berry, Il-Knisja u l-Ewkaristija: Apprezzament Teoloġiku, Kurja tal-Arċisqof, Floriana, 05/06/2013.

13. Ġesu’ Kristu - Pellikan Qaddis, Taħdita kommemorattiva li fiha Dun Hector Scerri jitkellem dwar il-kliem, Pellikan qaddis li San Tumas ta’ Aquino kiteb fl-għanja-talba magħrufa Adoro te devote, 28 ta' April 2013.

12. Wara l-Pastorali tar-Randan, 2013, Materjal ta’ għajnuna għall-Omeliji u Eżerċizzi tar-Randan, 18 ta’ Frar 2013.

11. Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'għeluq is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida għat-tixrid tal-Fidi Nisranija, 9 ta’ Novembru 2012.

10. L-Evanġelizzazzjoni Ġdida: Inħejju ruħna għas-Sena tal-Fidi, It-tielet parti, 26 ta’ Lulju 2012.

09. L-Evanġelizzazzjoni Ġdida: Inħejju ruħna għas-Sena tal-Fidi, It-tieni parti, 16 ta’ Lulju 2012.

08. L-Evanġelizzazzjoni Ġdida: Inħejju ruħna għas-Sena tal-Fidi, L-ewwel parti, 6 ta’ Lulju 2012.

07. Tkompli r-riflessjoni dwar l-Epikeia, 18 ta’ Ġunju 2012.

Ara wkoll:- The Pastoral Approach to Marriage must be found on Truth, by Cardinal Joseph Ratzinger, 1998.

06. Same-Sex Unions: Ftit aktar materjal u riflessjonijiet, 21 ta’ Mejju 2012.

05. Same-Sex Unions: Aktar materjal u riflessjonijiet, 14 ta’ Mejju 2012.

04. Same-Sex Unions: Ġabra ta’ materjal u riflessjonijiet, 26 ta’ April 2012.

03. Wara l-pastorali mad-divorzjati li għaddew għal żwieġ ieħor, Il-pożizzjoni li ppropona Paul De Clerck, 16 ta’ Marzu 2012.

02. Id-dibattitu dwar il-pożizzjoni tad-divorzjati li reġgħu żżewġu, 28 ta’ Frar 2012.

01. Il-pożizzjoni tad-divorzjati li reġgħu żżewġu, 13 ta’ Frar 2012.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link