LAIKOS.org

GLOBAL ROSARY RELAY - Katina ta' Rużarju madwar id-dinja kollha għall-qdusija tas-Saċerdoti.

Fl-2019, il-Global Rosary Relay ser isir il-Ġimgħa 28 ta' Ġunju, meta l-Knisja tiċċelebra s-Solennitą tal-Qalb ta' Ġesł.

Dakinhar ir-Rużarju minn Malta u Għawdex ser jixxandar minn dawn il-postijiet u f'dawn il-ħinijiet ..

Mis-Santwarju tal-Qalb ta' Ġesł, Ħaż-Żebbuġ, Malta fil-7.30 am - Misteri tal-Ferħ

Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex fis-1.00 pm - Misteri tal-Glorja

Mis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtł, Rabat, Malta fis-5.00 pm - Misteri tad-Dawl