Riżorsa Pastorali mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex. Is-siltiet, meħuda kollha mill-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Evangelii Gaudium huma miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard, u magħżula u editjati minn Dun Richard Nazzareno Farrugia.   Għalkemm int tista' tniżżel verżjoni pdf ta' dan il-ktejjeb, id-drittijiet ta' din il-pubblikazzjoni huma miżmuma mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex.  Min jixtieq jordna kopji stampati, jista' jagħmel dan billi jikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali tal-Bażilika fuq info@sangorg.org.

Ara kopja tal-ktejjeb