L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

It-trasmissjoni tal-fidi tista’ ssir biss bid-djalett tal-familja,

tal-papā u l-mamā, tan-nannu u n-nanna

 

FESTA TAL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ

ĊELEBRAZZJONI TAL-QUDDIESA U L-MAGĦMUDIJA TA’ XI TRABI

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Kappella Sistina

Il-Ħadd 7 ta’ Jannar 2018

It-test kollu f'format għall-istampa