L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Ġesù jħejji għalina u jitlob lilna wkoll

biex nitħejjew

QUDDIESA U PURĊISSJONI EWKARISTIKA

FIS-SOLENNITÀ TAL-ĠISEM U D-DEMM IMQADDES TA’ KRISTU

QUDDIESA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU

Knisja ta’ Santa Monika (Ostia)

Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2018

It-test kollu f'format għall-istampa