L

A

I

K

0

S

 

IL-PAPA FRANĠISKU

UDJENZA ĠENERALI

Katekeżi fuq l-Atti tal-Appostli:

4. “U kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Appostli u fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb” (Atti 2:42).

Il-ħajja tal-komunità tal-bidu bejn l-imħabba ta’ Alla u l-imħabba tal-aħwa.

Pjazza San Pietru

L-Erbgħa 26 ta’ Ġunju 2019