L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Ejjew nieqfu quddiem il-presepju,

biex irroddu ħajr lil Alla

 

 

L-EWWEL GĦASAR

TAS-SOLENNITÀ TA’ MARIJA SANTISSMA OMM ALLA

U TE DEUM TA’ RADD IL-ĦAJR GĦAS-SENA LI NTEMMET

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika tal-Vatikan

Is-Sibt 31 ta’ Diċembru 2016

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...