New Page 6

IL-ĠUBLEW 2025

Ittra tal-Papa Franġisku għall-Ġublew 2025.

It-Talba tal-Ġublew 2025.

Il-Motto u Logo tal-Ġublew 2025.

L-Innu tal-Ġublew 2025.

Il-Bieb Imqaddes tal-Ġublew.

X'inhuwa l-Ġublew?

Is-Sinodu jew il-Ġublew? Biex is-sinodu jkun ġrajja ġubilari u l-ġublew isir proċess sinodali.

Preżentazzjoni powerpoint b'suġġerimenti prattiċi   jew   PDF  


VIDJOS

Is-Sena tal-Ġublew. Sena li fiha Alla se jżurna bil-grazzja tiegħu. Dun Pawl Sciberras. 01:14

Dokumentarju fuq il-Ġublew. 22.31

Xi tfisser il-kelma, Ġublew? 00:41


IL-PAPIET FUQ IT-TAMA NISRANIJA

Is-Sena Mqaddsa tal-Ġublew hi waqt ta' qawmien ġdid tal-kuxjenza. Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 07/05/1975.

Katekeżi tal Papa Ġwanni Pawlu I fuq it-Tama. 20/09/1978.

Spe Salvi. Enċiklika tal-Papa Benedittu XVI fuq it-Tama. 30/11/2007.

38 katekeżi  mill-Papa Franġisku fuq it-Tama Nisranija. 2016 - 2017.

Nota: Il-Papa Ġwanni Pawlu II kien ukoll ta sensiela ta' intervist lil Vittorio Messori li wara ġew publkati wkoll bil-Malti fil-ktieb, "Immorru 'l hemm mill-għatba tat-tama". 1995.


DUN PAWL SCIBERRAS FUQ L-ASPETT BIBLIKU

Pellegrinaġġ / Pellegrini bil-Bibbja.

Il-Ġublew fit-Testment il-Qadim.

Il-Ġublew fit-Tesment il-Ġdid.

It-Tama fil-Kotba Mqaddsa,


ĠUBLEWIJIET RIĊENTI OĦRA

Il-Ġublew straordinarju tal-Ħniena. 2015 - 2016.

L-Indulġenza tal-Ġublew straordinarju tal-Ħniena.

Ittra Appostolika Tertio Millenio Adveniente tal-Papa Ġwanni Pawlu II fuq it-tħejjija għall-Ġublew il-Kbir tas-Sena 2000. 10/11/1994.

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx