New Page 6

IL-ĠUBLEW 2025

Spes non confundit - It-tama ma tqarraqx. Bolla tal-indizzjoni mill-Papa Franġisku għall-Ġublew Ordinarju tas-Sena 2025. 09/05/2024.

Normi dwar il-konċessjoni tal-Indulġenza matul il-Ġublew Ordinarju tas-Sena 2025 imsejjaħ mill-Papa Franġisku. 13/05/2024.

Ittra tal-Papa Franġisku għall-Ġublew 2025.

It-Talba tal-Ġublew 2025.

Il-Motto u Logo tal-Ġublew 2025.

L-Innu tal-Ġublew 2025.

Il-Bieb Imqaddes tal-Ġublew.

X'inhuwa l-Ġublew?

Is-Sinodu jew il-Ġublew? Biex is-sinodu jkun ġrajja ġubilari u l-ġublew isir proċess sinodali

Preżentazzjoni powerpoint b'suġġerimenti prattiċi   jew   PDF  


TALB

Jum Dinji tar-Rużarju bi tħejjija għall-Ġublew

Ma' Pietru u Pawlu wara l-Imgħallem. Mixja ta’ talb bi tħejjija għall-Ġublew tas-saċerdoti, 2025

 


INĦEJJU GĦALL-ĠUBLEW 2025 - vidjos

Pellegrini tat-Tama fil-Kotba Mqaddsa. Il-Ġublew u l-Lectio Divina.

Il-Ġublew huwa żmien ta’ rikonċiljazzjoni speċjali.

Ittama fil-Mulej – żomm sħiħ u qawwi qalbek. Riflessjoni tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt Adorazzjoni tal-Kleru. Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 07/06/2024.

Is-Sena tal-Ġublew. Sena li fiha Alla se jżurna bil-grazzja tiegħu. Dun Pawl Sciberras. 01:14

Dokumentarju fuq il-Ġublew. 22.31    -    ara vidjo biss

Xi tfisser il-kelma, Ġublew? 00:41    -    ara vidjo biss

Il-Konċilju x’għandu x’jaqsam mal-Ġublew? Il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Gaudium et Spes fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum. 02:17    -    ara vidjo biss

Kristu huwa ċ-centru tal-Ġublew. Il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Lumen Gentium dwar il-Knisja. 02:12    -    ara vidjo biss

Il-Ġublew u l-Kelma ta' Alla. Il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Dei Verbum dwar ir-Rivelazzjoni Divina. 02:42    -    ara vidjo biss

Il-Ġublew u l-Liturġija. Il-Kostituzzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sacrosanctum Concilium dwar il-Liturġija. 03:53    -    ara vidjo biss

Fil-Pellegrinaġġ lejn il-Ġublew 2025. Il-Maġisteru riċenti dwar it-Tama. 03:30    -    ara vidjo biss

Mhux aħjar ninsewh, il-Ġublew? Imma l-mixja lejn it-tama trid tibqa’ għaddejja. 03:42    -    ara vidjo biss

Pellegrini fuq l-art li fiha qegħidna l-Mulej. It-Tama tal-ħolqien fil-Ħallieq. 03:53    -    ara vidjo biss

Hemm bżonn nistenna l-2025 biex niċċelebra l-Ġublew? 02:59    -    ara vidjo biss

Tagħrif ġenerali dwar il-Ġublew. L-1 Intervita minn Bridget MIcallef lil Joe Farrugia fil-programm, Kuntatt ta' Radju Marija. 15/05/2024.

Il-Bolla tal-Ġublew 2025. It-2 Intervita minn Bridget MIcallef lil Joe Farrugia fil-programm, Kuntatt ta' Radju Marija. 29/05/2024.

Il-Ġublew 2025: Pellegrini tat-Tama. Intervista minn Pio Dalli lil Joe Farrugia. UTv. 36:41  -  vidjo    -    awdjo


IL-PAPIET FUQ IT-TAMA NISRANIJA

Is-Sena Mqaddsa tal-Ġublew hi waqt ta' qawmien ġdid tal-kuxjenza. Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 07/05/1975.

Katekeżi tal Papa Ġwanni Pawlu I fuq it-Tama. 20/09/1978.

Spe Salvi. Enċiklika tal-Papa Benedittu XVI fuq it-Tama. 30/11/2007.

38 katekeżi  mill-Papa Franġisku fuq it-Tama Nisranija. 2016 - 2017.

Nota: Il-Papa Ġwanni Pawlu II kien ukoll ta sensiela ta' intervist lil Vittorio Messori li wara ġew publkati wkoll bil-Malti fil-ktieb, "Immorru 'l hemm mill-għatba tat-tama". 1995.


DUN PAWL SCIBERRAS FUQ L-ASPETT BIBLIKU

Pellegrinaġġ / Pellegrini bil-Bibbja.

Il-Ġublew fit-Testment il-Qadim.

Il-Ġublew fit-Tesment il-Ġdid.

It-Tama fil-Kotba Mqaddsa,

L-Ispirtu s-Santu: ħmira tat-tama. Diskors fil-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin fil-Knisja ta’ San Pubilju, Floriana. 18/05/2024.


ĠUBLEWIJIET RIĊENTI OĦRA

Il-Ġublew straordinarju tal-Ħniena. 2015 - 2016.

L-Indulġenza tal-Ġublew straordinarju tal-Ħniena.

Omelija fil-ftuħ tal-Porta Santa fil-bidu tal-Ġublew tar-Redenzjoni. Solennità tal-Annunzjazzjoni tal-Mulej. Bażilika ta’ San Pietru. 25/03/1983.

Sena Mqaddsa, Bieb Imqaddes, Postijiet Imqaddsa, Ġimgħa Mqaddsa. Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Ewwel Udjenza tas-Sena Ġubilari Straordinarja tar-Redenzjoni. 30/03/1983.

Ittra Appostolika Tertio Millenio Adveniente tal-Papa Ġwanni Pawlu II fuq it-tħejjija għall-Ġublew il-Kbir tas-Sena 2000. 10/11/1994.

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx