customisable counter

 

L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Home

Ikkuntatjana

 

Id-diskorsi kollha huma miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb.

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Ikklikkja fuq it-temi ta' hawn taħt.   Skrolja 'l isfel għal aktar għażliet.


01. “U intom min tgħidu li jien?”  07/01/1987.


02. Ġesù Kristu, Iben ta’ Alla u Salvatur. 14/01/1987.


03.  Ġesù Kristu mnissel bl-opra tal-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni.  28/01/1987.


04. Ġesù Kristu huwa iben Iżrael, poplu magħżul minn Alla fil-patt il-qadim. 04/02/1987.


05. Kristu huwa Messija - Sultan. 11/02/1987.


06. Kristu huwa Messija - Qassis. 18/02/1987.


07. Kristu huwa Messija - Profeta. 25/02/1987.


08. Kristu huwa l-milja tal-profeziji messjaniċi. 04/03/1987.


09. Ġesù Kristu huwa l-bidu u l-milja tas-saltana ta’ Alla. 18/03/1987.


10. Ġesù Kristu – Messija u Għerf Divin. 22/04/1987.


11. Ġesù Kristu Bin il-Bniedem. 29/04/1987.


12. Ġesù Kristu Iben ta’ Alla. 13/05/1987.


13. Il-qalba tax-xhieda tal-Evanġelju. 20/05/1987.


14. Il-Missier jixhed għall-Iben. 27/05/1987.


15. Il-Prologu tal-Evanġelju ta’ Ġwanni huwa sintesi tal-Fidi tal-Knisja Appostolika. 03/06/1987.


16. Ġesù Kristu huwa l-Iben mibgħut mill-Missier . 24/06/1987.


17. Il-konoxenza ta’ Ġesù dwar ir-relazzjoni unika tiegħu mal-Missier. 01/07/1987.


18. Ġesù Kristu, l-Iben f’rabta intima mal-Missier. 08/07/1987.


19. Ġesù Kristu, l-Iben li jgħix għall-Missier. 15/07/1987.


20. L-Iben jitkellem mal-Missier fit-talb.  22/07/1987.


21. L-Iben jgħix biex irodd ħajr lill-Missier.  29/07/1987.


22.  Ġesù Kristu jiġi bil- qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  05/08/1987.


23. Ġesù Kristu jġ l-Ispirtu s-Santu lill-Knisja u lill-Umanità. 12/08/1987.


24. Ġesù Kristu jirrivela t-Trinità. 19/08/1987.


25.Ġesù Kristu, veru Alla u veru Bniedem. 26/08/1987.


26. Ġesù Kristu l-Kelma Eterna tal-Missier. 02/09/1987.


27. Ġesù  Kristu jieħu għalih nnifsu attributi ta’ divinità. 09/09/1987.


28. Ġesù Kristu għandu s-setgħa li jiġġudika. 30/09/1987.


29. Ġesù Kristu għandu s-setgħa li jaħfer id-dnubiet. 07/10/1987.


30. Ġesú Kristu li jagħti l-Liġi Divina. 14/10/1987.


31. Emmnu f'Alla u emmnu fija.  21/10/1987.


32. Min jitlef ħajtu minħabba fija u fl-Evanġelju jsalvha.  28/10/1987.


33. Ġesù Kristu irrivela lilu nnifsu bħala Dak li stabilixxa s-saltna ta’ Alla fl-istorja tal-umani. 04/11/1987.


34. Il-fatt u s-sinifikat tal-mirakli ta’ Kristu. 11/11/1987.


35. Qiegħed ngħidlek, "Qum".  18/11/1987.


36. Il-mirakli ta’ Kristu bħala sinjali tal-poter feddej tiegħu. 25/11/1987.


37. Il-mirakli ta’ Kristu – Sinjali Salvifiċi. 02/12/1987.


38. Il-Mirakli ta’ Kristu juru Imħabba Salvifika. 09/12/1987.


39. Il-mirakli huma sejħa għall-fidi. 16/12/1987.


40. Il-mirakli huwa turija tal-Ordni Sopranaturali. 13/01/1988.


41. Ġesù Kristu veru bniedem. 27/01/1988.


42. Bħalna f’kollox minbarra d-dnub. 03/02/1988.


43. Ġesú, Bniedem f’solidarjetá mal-Umanitá kollha.  10/02/1988.


44.  Ġesù Kristu li żvoljta lilu nnifsu. 17/02/1988.


45. Il-Formolazzjoni tal-Fidi tal-Knisja fi Kristu. 02/03/1988.


46. Il-Konċilji tal-Knisja dwar Kristu. 09/03/1988.


47. It-Twemmin tal-Knisja f’Ġesù Kristu skont id-definizzjonijiet konċiljari. 16/03/1988.


48. Il-Konċilju ta’ Kalċedonja u l-Ereżija Monofiżità. 23/03/1988.


49. Id-definizzjonijiet Kristoloġiċi u l-fidi tal-Knisja llum. 13/04/1988.


50. Il-Missjoni ta’ Kristu. 20/04/1988.


51. Is-Saltna ta' Alla. 27/04/1988.


52. Jiena ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. 04/05/1988.


53.  Il-Missjoni ta’ Kristu hija li jurina l-Missier. 01/06/1988.


54. Ġesù Kristu, ix-Xhud Fidil. 08/06/1988.


55. Kristu huwa l-Fundatur tal-Knisja tiegħu. 15/06/1988.


56. Kristu huwa l-Fundatur tal-istruttura ministerjali tal-Knisja. 22/06/1988.


57. Ġesù huwa l-Fundatur tal-istruttura Sagramentali fil-ħajja tal-Knisja.13/07/1988.


58. Il-Qdusija tal-Knisja tiġi minn Kristu. 23/07/1988.


59. Ġesù jeħlisna mill-jasar tad-dnub. 27/07/1988.


60.  Ġesù jeħlisna biex infitxu lil Alla fil-verità. 03/08/1988.


61. Ġesù jeħles l-umanità ghal ħajja ġdida. 10/10/1988.


62. Ġesù huwa l-mudell tagħna. 17/10/1988.


63. Ġesù huwa l-mudell tat-talb. 24/08/1988.


64. Ġesù Kristu huwa l-mudell ta’ Imħabba Perfetta. 31/08/1988.


65. Is-Sagrifiċċju ta’ Kristu jwettaq il-pjan tal-Imħabba ta’ Alla, 07/09/1988.


66.  Il-mewt ta’ Kristu bħala ġrajja storika. 28/09/1988.


67.  Il-koxjenza ta’ Ġesù dwar il-missjoni tiegħu. 05/10/1988.


68.  Il-valur tat-tbatija u l-mewt ta’ Ġesù Kristu. 19/10/1988.


69. Il-valur redentiv tas-Sagrifiċċju ta’ Kristu. 26/10/1988.


70. It-tifsira tat-tbatija fid-dawl tal-Passjoni ta’ Kristu. 09/11/1988.


71. Missier, aħfrilhom. 16/11/1988.


72. Hawn hi, Ommok. 23/11/1988.


73. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? 30/11/1988.


74. L-aħħar kliem ta’ Kristu fuq is-Salib. 07/12/1988.


75. “Mill-milja ta’ Kristu aħna lkoll nirċievu grazzja fuq grazzja”. 14/12/1988.


76.  Ġesù niżel bejn l-imwiet. 11/01/1989.


77. Il-Qawmien mill-Mewt ta’ Kristu huwa ġrajja storika u affirmazzjoni tal-fidi. 25/01/1989.


78. Mill-Qabar vojt għal-Laqgħa ma’ Kristu Rxoxt. 01/02/1989.


79.  Id-Dehriet ta’ Kristu Rxoxt. 22/02/1989.


80. Il-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt huwa ġrajja storika li titraxxendi l-istorja. 01/03/1989.


81.  Il-Qawmien ta’ Kristu mill-Mewt u l-quċċata tar-Rivelazzjoni. 08/03/1989.


82. Il-Qawwa Salvivifika tal-Qawmien ta’ Kristu mill-Mewt. 15/03/1989.


83. It-Tlugħ ta’ Kristu fis-Sema huwa misteru li tħabbar minn qabel. 05/04/1989.


84. It-Tlugħ ta’ Kristu fis-Sema huwa t-twettiq tal-misteru tal-Inkarnazzjoni. 12/04/1989.


85. Ġesù Huwa l-Mulej. 19/04/1989.


 

 

 

 

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link