L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Il-kelma omm (mater) tfakkarna wkoll

fil-kelma materja.

 

QUDDIESA FIS-SOLENNITÀ TAL-IMQADDSA MARIJA OMM ALLA

LI JUM DINJI TAL-PAĊI

KAPPELLA PAPALI

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika tal-Vatikan

It-Tnejn 1 ta’ Jannar 2018

It-test kollu f'format għall-istampa