LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

“Hu li kien ħabb li tiegħu, ħabbhom għall-aħħar”

 

QUDDIESA TA’ L-IKLA TAL-MULEJ

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Knisja “Missierna”

Casa circondariale Nuovo Complesso Rebibbia, Ruma

Ħamis ix-Xirka, 2 ta’ April 2015

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org