LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

Ġesù bis-sawt f’idu li qed ikeċċi ’l barra lil dawk kollha li approfittaw mit-Tempju

 

ŻJARA LILL-PARROĊĊA RUMANA TA’

SANTA MARIJA OMM IL-FEDDEJ F’TOR BELLA MONACA

 OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

It-III Ħadd tar-Randan, 8 ta’ Marzu 2015

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org