L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Humanae Vitae tal-Papa Pawlu VI

Ħajr lill-Ms Helen DeBattista għall-għajnuna tagħha fit-typing tad-dokument

Qari tal-Enċiklika bil-Malti minn

Maria Schembri

 

Bil-kortesija ta'

Radju Leħen il-Belt Victoria

 

 

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta