L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Anki l-Insara tal-lum imdawrin minn tant deżerti

 spiritwali, li jnixxfu t-tama u l-ferħ

 

ĊELEBRAZZJONI TAT-TIENI GĦASAR

FIS-SOLENNITÀ TAL-KONVERŻJONI TA’ SAN PAWL APPOSTLU

OMELIJA TAL-PAPA FRANĠISKU

Bażilika ta’ San Pawl fuori le Mura

Il-Ħamis 25 ta’ Jannar 2018

It-test kollu f'format għall-istampa