L

A

I

K

0

S

 

IL-PAPA FRANĠISKU

UDJENZA ĠENERALI

Pjazza San Pietru

L-Erbgħa 15 ta’ Mejju 2019

Katekeżi fuq il-“Missierna”: 15. Imma eħlisna mid-deni