L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Missier, ħobż, maħfra.

PELLEGRINAĠĠ EKUMENIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU FĠINEVRA FL-OKKAŻJONI TAS-70 ANNIVERSARJU MIT-TWAQQIF

TAL-KUNSILL EKUMENIKU TAL-KNEJJES

QUDDIESA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Palexpo (Ġinevra)

Il-Ħamis 21 ta Ġunju 2018

It-test kollu f'format għall-istampa