Awla Pawlu VI

L-Erbgħa 21 ta’ Awwissu 2019

Katekeżi fuq l-Atti tal-Appostli:

6. “Kellhom kollox flimkien” (Atti 4:32)