L-Evanġelju tal-Ħadd għat-Tfal preżentazjoni ta' Joyce u Raymond Zammit

 

 

 

SENA A

SENA B

SENA Ċ