L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Nirringrazzjawh lil Tumas, għax ma kkuntentax ruħu

li jisma’ lill-oħrajn jgħidu li Ġesù huwa ħaj

 

QUDDIESA TAL-ĦNIENA DIVINA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU 

Pjazza San Pietru

It-II Ħadd tal-Għid, 8 ta’ April 2018

It-test kollu f'format għall-istampa