customisable counter

 

L

A

I

K

0

S

 

Id-diskorsi kollha huma miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb.

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja

Ikklikkja fuq it-temi ta' hawn taħt.   Skrolja 'l isfel għal aktar għażliet.

 

IL-MISTERU TAL-KNISJA FIL_PJAN TA' ALLA

01. Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika. 10/07/1991.

02. Analiżi tal-isem tal-Knisja. 17/07/1991.

03.  Aħna nemmnu fil-Knisja imma fl-istess waqt aħna l-Knisja. 24/07/1991.

04. Il-Knisja hija fatt storiku. 31/07/1991.

05. Il-Knisja fit-Testment il-Qadima. 07/08/1991.

06. Is-Saltna ta' Alla, is-Saltna ta' Kristu. 04/09/1991.

07. Il-Knisja hija wkoll Fatt Storiku. 11/09/1991.

08. Il-Knisja hija rrivelata fil-parabboli. 18/09/1991.

09. Il-parabboli jirrevelaw it-tkabbir tal-Knisja. 25/09/1991.

10. It-Twelid tal-Knisja nhar Għid il-Ħamsin. 02/10/1991.

11. Il-Knisja tgħix fl-Imħabba tat-Trinità. 09/10/1991.

12. Alla għamel patt ma' Iżrael. 30/10/1991.

13. Il-Knisja hija l-Poplu Ġdid ta' Alla. 06/11/1991.

14. Il-Knisja hija universali min-natura. 13/11/1991.

15. Il-Knisja hija il-Ġisem ta' Kristu. 20/11/1991.

16. Il-Knisja għandha Natura Sagramentali. 27/11/1991.

17. L-Iva ta’ Marija hija l-Bidu tal-Patt il-Ġdid. 04/12/1991.

18. Ġesù huwa l-Għarus tal-Poplu tiegħu. 11/12/1991.

19 Kristu jħobb lill-Għarusa tiegħu, il-Knisja. 18/12/1991.

20 L-Ispirtu u l-Għarusa jgħidu "Ejja". 08/01/1992.

21 Il-Knisja hija Komunjoni ta’ Mħabba. 15/01/1992.

22. Il-Knisja “Communio” ta’ Talb. 29/01/1992.

23. Il-Knisja tgħix fil-Misteru tal-“Communio”. 05/02/1992.

24. Is-Sejħa għall-Qdusija hija essenzjali għall-Knisja. 12/02/1992.

25. IL-Knisja hija komunità saċerdotali. 18/03/1992.

26. Il-Magħmudija: Id-Dħul fil-Ħajja tal-Grazzja. 25/03/1992.

27. Il-Griżma tal-Isqof tipperfezzjona l-Grazzja tal-Maghmugħdija. 01/04/1992.

28. L-Ewkaristija hija s-Sors tal-Ħajja tal-Knisja. 08/04/1992.

29. Il-Penitenza fil-Komunità Ekkleżjali. 15/04/1992.

30. Id-Dlik iġib Fejqan Spiritwali. 22/08/2018.

31 Kristu għamel iż-Żwieġ Sagrament. 06/05/1992.

32 Il-Knisja hija Komunità Profetika. 13/05/1992.

33 Il-Knisja tixhed lil Kristu. 20/05/1992.

34 Il-Knisja Xhud tat-Tama tal-Vanġelu. 27/05/1992.

35 Il-Knisja tixhed l-Imħabba ta’ Ġesù. 03/06/1992.

36. Ir-Rwol tal-Kariżmi fil-Ħajja tal-Knisja. 24/06/1992.

 

IL-MINISTERU TAL-ISQFIJIET.

37 Il-Knisja hija Soċjetà Strutturata. 01/07/1992.

38 L-Isqfijiet huma Suċċessuri tal-Appostli. 08/07/1992.

39 L-Isqfijiet huma kkonsagrati b’Sagrament. 30/09/1992.

40. L-Isqfijiet Jesprimu l-Unità tal-Knisja. 07/10/1992.

41. L-Isqfijiet jgħallmu, iqaddsu u jmexxu. 28/10/1992.

42. L-Isqfijiet huma Ħabbara tal-Vanġelu. 04/11/1992.

43. L-Isqfijiet huma Amministraturi tal-Grazzja ta’ Alla. 11/11/1992.

44. L-Isqfijiet imexxu l-Knejjes Lokali tagħhom. 18/11/1992.

45. Kristu jibni l-Knisja tiegħu fuq Pietru. 25/11/1992.

46. Pietru jqawwi lil Ħutu fil-Fidi. 02/12/1992.

47. Pietru mqabbad jagħlef in-Nagħaġ. 09/12/1992.

48. Pietru jikklassifika l-ewwel fost l-Appostli. 16/12/1992.

49. Pietru Jħalli li jkunu mgħammda l-Ġentili. 13/01/1993.

50. L-Isqof ta’ Ruma huwa s-Suċċessur ta’ Pietru. 27/01/1993.

51. Il-Papa jeżerċita Ġuriżdizzjoni Suprema. 24/02/1993.

52. Il-Papa Ruman huwa l-Għalliem Suprem. 10/03/1993.

53. Is-Suċċessur ta’ Pietru jgħallem b’Mod Infallibbli. 17/03/1993.

54. L-Ispirtu Santu Jassisti lill-Papa Ruman. 24/03/1993.

 

IL-MINISTERU TAL-PRESBITERI U D-DJAKNI.

55. Il-Presbiteri Jipparteċipaw fis-Saċerdozju ta’ Kristu. 31/03/1993.

56. Is-Saċerdoti jeżerċitaw il-Ministeru tal-Predikazzjoni. 21/04/1993.

57. Is-Saċerdoti jqaddsu permezz tas-Sagramenti. 05/05/1993.

58. Is-Saċerdoti jiġu ordnati biex jiċċelebraw il-Quddiesa. 12/05/1993.

59. Is-Saċerdot huwa Ragħaj għall-Komunità. 19/05/1993.

60. Is-Saċerdozju jeħtieġ Qdusija Personali. 26/05/1993.

61. Is-Saċerdoti għandhom ikunu devoti tat-Talb. 02/06/1993.

62. L-Ewkaristija hija fil-qalba tal-Ispiritwalità tas-Saċerdot. 09/06/1993.

63. Is-Saċerdoti għandhom irawmu fihom devozzjoni lejn Marija. 30/06/1993.

64. Is-Saċerdot huwa msejjaħ biex ikun bniedem tal-Karità. 07/07/1993.

65. Il-Knisja hija marbuta maċ-Ċelibat tas-Saċerdoti. 17/07/1993.

66. Kristu huwa l-mudell tal-faqar saċerdotali. 21/07/1993.

 

Ikomplu.  B'kollox f'din is-sensiela hemm 137 katekeżi.

 

 

 

 

 Link