customisable counter

 

L

A

I

K

0

S

 

Id-diskorsi kollha huma miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb.

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja

Ikklikkja fuq it-temi ta' hawn taħt.   Skrolja 'l isfel għal aktar għażliet.

 

01. Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika. 10/07/1991.

02. Analiżi tal-isem tal-Knisja. 17/07/1991.

03.  Aħna nemmnu fil-Knisja imma fl-istess waqt aħna l-Knisja. 24/07/1991.

04. Il-Knisja hija fatt storiku. 31/07/1991.

05. Il-Knisja fit-Testment il-Qadima. 07/08/1991.

 

06. Is-Saltna ta' Alla, is-Saltna ta' Kristu. 04/09/1991.

07. Il-Knisja hija wkoll Fatt Storiku. 11/09/1991.

08. Il-Knisja hija rrivelata fil-parabboli. 18/09/1991.

09. Il-parabboli jirrevelaw it-tkabbir tal-Knisja. 25/09/1991.

10. It-Twelid tal-Knisja nhar Għid il-Ħamsin. 02/10/1991.

 

11. Il-Knisja tgħix fl-Imħabba tat-Trinità. 09/10/1991.

12. Alla għamel patt ma' Iżrael. 30/10/1991.

13. Il-Knisja hija l-Poplu Ġdid ta' Alla. 06/11/1991.

14. Il-Knisja hija universali min-natura. 13/11/1991.

15. Il-Knisja hija il-Ġisem ta' Kristu. 20/11/1991.

 

16. Il-Knisja għandha Natura Sagramentali. 27/11/1991.

17. L-Iva ta’ Marija hija l-Bidu tal-Patt il-Ġdid. 04/12/1991.

18. Ġesù huwa l-Għarus tal-Poplu tiegħu. 11/12/1991.

19 Kristu jħobb lill-Għarusa tiegħu, il-Knisja. 18/12/1991.

20 L-Ispirtu u l-Għarusa jgħidu "Ejja". 08/01/1992.


21 Il-Knisja hija Komunjoni ta’ Mħabba. 15/01/1992.

22. Il-Knisja “Communio” ta’ Talb. 29/01/1992.

23. Il-Knisja tgħix fil-Misteru tal-“Communio”. 05/02/1992.

24. Is-Sejħa għall-Qdusija hija essenzjali għall-Knisja. 12/02/1992.

25.

 

Ikomplu.  B'kollox f'din is-sensiela hemm 137 katekeżi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Link