SNIN:   2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -   2019  -  2020  -  2021

AKTAR ŻIDIET FIL-LAIKOS

SENA 2021

Novembru 2021

Is-sens tat-test bibliku fit-tradizzjoni tal-komunità. Patri Joseph Agius. op.

Indrì afdat bl-iżjed ħsibijiet importanti ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ Sant’Andrija, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2021.

L-Isqof Annetto Depasquale, bniedem ta’ ħafna virtujiet. L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 29/11/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku għat-30 sena tal-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. 09/11/2021.

Kelma wa]da biss. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 28/11/2021.

Sinjal ta’ tama. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/11/2021.

Iridna nistennewh b’għajnejna miftuħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-1 Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Marija Addolorata fiċ-Ċimiterju ta’ Ħad-Dingli. 28/11/2021.

Lectio Divina għall-1 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla. 28/11/2021.

Kalendarju tal-Avvent 2021 (png)    -    (pdf)

Kliemu ma jgħaddix. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/11/2021.

Nawguralkom qalb għarfa li tagħraf il-bżonn uman. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2021.

Sta Katerina ħalliet ħajjitha biex ma tiċħadx lil Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ Santa Katerina ta’ Lixandra, verġni u martri . Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/11/2021.

San Ġużepp fl-istorja tas-salvazzjoni. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali, Bażilika ta' San Pietru. 24/11/2021.

Il-Beatitudnijiet tal-Isqof. Rigal tal-Papa Franġisku liċ-Cei.

Għaxar attitudnijiet għall-Avvent.

Nippromwovu soċjetà li tgħożż u tieħu ħsieb dak li jkun. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-ftuħ taċ-ċentru terapewtiku ‘Tal-Ibwar’ immexxi minn Caritas Malta. Ċentru tal-Ibwar, Siġġiewi. 23/11/2021.

L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem hi li tgħix fil-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira tal-Papa San Klement I. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/11/2021.

Omeliji oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fosthom erbgħa li kien għamel fil-jiem ta' qabel l-attentat fuq ħajtu f'Mejju 1981.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-korsijiet tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Katidral tal-Imdina, Imdina. 22/11/2021.

Qalb sinċiera u ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2021.

Il-verità hi l-proġett ta’ mħabba ta’ Alla għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

Il-Fidwa tagħkom hi fil-qrib. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re. Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu, Għarb. 21/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

L-imħabba hi l-qawwa tas-saltna tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/11/2021.

It-Talb. Sett ta' 7 filmati qosra dwar it-talb.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ Kristu Re. Katidral tal-Assunta, Victoria. 21/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Pjazza San Pietru. 21/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Bażilika ta' San Pietru. 21/11/2021.

Nafdaw f’dak li ħabbna, li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina, Żejtun. 21/11/2021.

Il-konsagrazzjoni ta’ dan l-artal hu sinjal ta’ tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni tal-artal. Kappella mal-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani, Qormi. 20/11/2021.

Imqabbdin miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea Djoċesana 2021. 18/11/2021.

Naħdmu ħalli din l-Assemblea u li jiġri warajha jħallu l-frott. Messaġġ ta' Introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. 18/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ mill-Kardinal Mario Grech lill-Isqfijiet tal-Istati Uniti. 18/11/2021.

San Kolumbanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/06/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tad-Dedikazzjoni tal-Bażiliċi ta’ San Pietru u ta’ San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2021.

Id-Dekalogu tal-Familja.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-ċentru li se joffri servizz ta’ respite. 17/11/2021.

Deżert. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Aktar katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali. Jannar 1977.

San Ġużepp u l-ambjent li fih għex. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 17/11/2021.

San Klement ta’ Ruma. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/03/2007.

Santa Matilde ta’ Hackeborn. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/09/2010.

Il-konverżjoni tal-qalb hi sinjal ta’ salvazzjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/11/2021.

Sant’Eliżabetta tal-Ungerija. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.  Udjenza Ġenerali. 20/10/2010.

Qalb sensittiva għall-persuni emarġinati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Jum il-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 14/11/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 14/11/2021.

Tal-aħħar m’għandux ibeżżagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 14/11/2021.

Mhix il-gwerra biss hi strument tal-mewt. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-33 Ħadd matul is-sena u Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2021.

Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, il-Ħadd 21 ta' Novembru 2021. Dettalji taċ-ċelebrazzjoni djoċesana u l-ktejjeb ppublikat mill-Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi.

L-Arċipriet irid ikun pont li jgħaqqadna mal-qalb ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Joseph Mizzi bħala arċipriet tal-Parroċċa tar-Rabat. Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl, Rabat. 13/11/2021.

San Oddone ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/09/2009.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa ta' talb u xhieda fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Foqra. Assisi. 12/11/2021.

Santa Ġertrude l-Kbira. Każekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/10/2010.

Deċiżjoni mhux disperazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Ġosafat, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/11/2021.

Ħajja ta’ għerf b’valuri rebbieħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/11/2021.

San Albertu l-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/03/2010.

San Martin stqarr il-fidi tiegħu bl-imħabba matul ħajtu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Martin ta’ Tours. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2021.

San Teodoru Studita. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/05/2009.

L-għerf hu dak li jżewweġ il-moħħ u l-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/11/2021.

Ma nħallux l-għeja tiġri bina. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franpisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 10/11/2021.

San Ljun il-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/03/2008.

Il-vera purifikazzjoni tat-tempju tippurifika l-fidi tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa b’suffraġju għal ruħ isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallew din id-dinja. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 09/11/2021.

Ġesù hu t-tempju li minnu joħroġ l-ilma frisk li jagħti l-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/11/2021.

Ġebla tat-tħin f’qiegħ ta’ baħar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2021.

Mhux il-paroli fl-imħabba imma l-għixien tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Albert Buhagiar bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. Knisja Parrokkjali ta’ San Filep ta’ Agira, Ħaż-Żebbuġ. 07/11/2021.

Ġwanni Duns Skotu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali.07/07/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 07/11/2021.

Qalb ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-32 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/11/2021.

Mhux x’tagħti imma kemm tagħti mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-32 Ħadd matul is-sena. Kappella taċ-Ċimiterju, Siġġiewi. 07/11/2021.

Il-mewt tfakkarna fil-komunjoni ta’ bejnietna. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fil-bidu tal-Quddiesa b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 06/11/2021.

Ġwanni Skotu Eriugena. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/06/2009.

Ħaddem rasek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

A true life of service. Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna during a Mass in which Fra Francis Vassallo makes his solemn vows as Knight of the Order of St John. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 04/11/2021.

Il-fidi trid tkun l-għażla tiegħek magħmula b’intelliġenza. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-75 anniversarju tal-Iskola St Michael. L-Iskola St Michael, Santa Venera. 04/11/2021.

Kartelluni ta' talb u tagħlim għat-tfal u l-adolexxenti.

Nimxu fl-Ispirtu. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 03/11/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2021.

Saltna ta’ verità. Messaġġ fil-Flimkien ta’ Novembru 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi.

Dan il-jum ifakkarna li l-Mulej se jħabbat ukoll fuq il-bieb tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Mejtin Kollha. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 02/11/2021.

Xi jkun das-Sinodu? Kitba tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Flimkien, Novembru 2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku ghas-36 Jum Dinji taż-Żgħażagħ ċelebrat fil-21 ta' Novembru.

It-triq għall-qdusija: li nfittxu wiċċ il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta’ żewġ seminaristi. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2021.

Il-qaddisin juruna dak li hu sabiħ, dak li hu veru, dak li jiswa fil-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2021.

Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla. (Mt 5, 9) Kelma tal-Ħajja ta' Novembru 2021.

Il-messsaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-5 Jum Dinji tal-Foqra, li se niċċelebraw ħmistax oħra, il-Ħadd 14 ta' Novembru flimkien ma' powerpoint bil-messaġġ fil-qosor.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Novembru 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Novembru 2021. Nitolbu għal kull min qed ibati minn depression jew burn-out.

 

Ottubru 2021

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 31/10/2021.

Ħa tkun l-imħabba li tmexxina f’ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-31 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/10/2021.

Parlamentari li jfittxu l-interess u l-ġid ta' kulħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-31 Ħadd matul is-sena u fil‑100 anniversarju mit‑twaqqif tal‑Parlament Malti. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/10/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konferenza Internazzjonali Centesimus Annus. 23/10/2021.

L-appostli huma dixxipli u frott tat-talb ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ San Xmun u San Ġuda, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/10/2021.

Il-Katekeżijiet kollha li ta l-Papa Pawlu VI matul l-1978, l-aħħar sena tal-pontifikat tiegħu,

Il-frott tal-Ispirtu. It-13-il Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 27/10/2021.

Is-saltna t’Alla hi proċess li jsir fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/10/2021.

Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/10/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 24/10/2021.

Xi jsejħilna nagħmlu Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tletin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, Ħamrun. 24/10/2021.

Id-dawl għal ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 23/10/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-Ġurnata Missjunarja. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 23/10/2021.

Mhux biss formazzjoni għaż-żgħażagħ imma esperjenza ta’ Knisja. Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-Ċentru Parrokkjali Santu Rokku, Valletta. 22/10/2021.

Education and solidarity: the roots and principles of democracy. Message by Archbishop Charles Jude Scicluna on the launch of the photojournalism exhibition ‘People Power’. 22/10/2021.

Bilanċ bejn il-ħin fuq is-social media u l-ħin ma’ sħabna. Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-istudenti u t-tmexxija tal-MCAST f’Raħal Ġdid. 22/10/2021.

Nagħżlu s-sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Papa, San Ġwanni Pawlu II. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/10/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna liċ-chaplains u r-religious counsellors fl-iskejjel. 21/10/2021.

Il-prezz li nħallsu biex nimxu wara Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2021.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u tnedija tal-ktieb ‘Sliem Għalik Ġużeppi Bin David’ miktub minn Patri Martin Mamo. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużpepp, il-Kalkara. 20/10/2021.

Il-libertà titwettaq fil-karità. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin: 20/10/2021.

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-konklużjoni tat-Tieni Assemblea Straordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 07/12/1985.

Tajjeb li nixxenqu għall-ġenna imma nibdewha minn hawn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/10/2021.

San Luqa: l-evanġelista tal-ħniena ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2021.

Sinodalità u Komunjoni. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa fil-Ftuħ Djoċesan tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 17/10/2021.

Nimxu flimkien bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/10/2021.

Niksbu l-aħjar post meta nkunu qaddejja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-29 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 16/10/2021.

Alla jieħu ħsiebna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/10/2021.

Jgħajjat il-ġebel. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira tal-150 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Mosta. 15/10/2021.

Li nkunu Knisja li tisma’ hu mod kif ngħixu diġà l-Evanġelju. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq il-webinar ‘Knisja li tisma'. 14/10/2021.

Bin Alla.  Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku mfisser minn Dun Pawl Sciberras.

Inwasslu lill-proxxmu tagħna għand Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Kallistu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/10/2021.

Il-libertà Nisranija, ferment universali ta’ ħelsien. Il-ħdax-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 13/10/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fit-tmien anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II. Angelus. 11/10/1970.

Ir-riċetta għal qalb safja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/10/2021.

L-aqwa sinjal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/10/2021.

X'jaħsbu x-xjenzati dwar ir-reliġjon. Miġbura minn Edward Tagliaferro.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tmienja u għoxrin Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/10/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika ta' San Pietru. 10/10/2021.

Id-devozzjoni lejn San Ġużepp f'Malta u Għawdex. Kitba ta' Mons. Joseph Bezzina. 10/10/2021,

Dak li għandek lest taqsmu ma’ ħaddieħor? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-28 Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, il-Ħamrun. 10/10/2021

Mument ta' riflessjoni għall-bidu tal-Mixja Sinodali. Diskors tal-Papa Franġisku. 09/10/2021.

Ħa jkun hu t-teżor ta’ qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-28 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/10/2021.

Kritika tal-Papa Franġisku kontra l-abort u l-ewtanasja. Diskors lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 27/09/2021.

Laqgħa bejn il-Knisja u Gvern Franċiż dwar is-sigriet tal-Qrar. 09/10/2021.

Kemm hi għażiża din id-dar! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/10/2021.

Il-fraternità mhix biss ta’ sentiment u rieda, imma wkoll deċiżjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-fraternità Ġesù u Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn. 07/10/2021.

Il-Papa Franġisku jieħu sehem f’laqgħa ta’ paċi mal-mexxejja ta’ reliġjonijiet differenti u jitolbu għall-paċi. 07/10/2021.

Kristu ħelisna. L-għaxar katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 06/10/2021.

L-Armata hija garanzija li nibqgħu pajjiż ċivilizzat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/10/2021.

Formazzjoni minn Marta għal Marija. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tas-Sena ta’ Formazzjoni 2021-2022. Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 05/10/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Fawstina Kowalska. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/10/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Victoria. 04/10/2021.

Is-samaritana t-tajba ta’ żmienna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi.Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 03/10/2021.

Vokazzjoni importanti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 03/10/2021.

L-għatx biex inkunu f’ambjent ta’ mħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-27 Ħadd ta’ matul is-Sena. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 03/09/2021.

Caring for our common home. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 03/10/2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona 2023.

Xewka għal min ma jridx iħallas għat-taħwid tiegħu u tama għal min irid jgħix sew. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ Ġwann, Valletta. 01/10/2021.

Flimkien ta’ Ottubru 2021. Magazin ta’ kull xahar maħruġ mill-Kulleġġ tal-Kappillan.

L-intenzjoni tal-Papa Frangisku għat-talb matul Ottubru 2021. Sabiex kull mgħammed jikkommetti ruħu fl-evanġelizzazzjoni. 01/10/2021.

 

 

Settembru 2021

Sant’Injazju ta’ Antjokja.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/03/2007.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fil-ftuħ tar-raba' sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Festa tas-Salib Imqaddes. 14/09/1965.

Ir-Regola ta' San Benedittu.

San Franġisk ta' Assisi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/01/2010.

Il-ħajja fil-fidi. Id-disa' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 29/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-istudenti u l-edukaturi kollha fil-bidu ta’ sena skolastika ġdida. 28/09/2021.

Romanu l-Melodi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/05/2008.

Il-Libertá tbeżżagħna. Konverżazzjoni tal-Papa Franġisku mal-Ġiżwiti Slovakki. Bratislava. 13/09/2021.

Qalb li tilqa'. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira ta’ San Vinċenz de Paul. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/09/2021.

Konċilji Ekumeniċi. Għaliex il-Konċilji jissejħu ekumeniċi?  Mons Hector Scerri.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 26/09/2021.

Magħna jew kontrina. Omelija tas-26 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 26/09/2021.

Talba għas-Sena Pastorali 2021-2022 f'Għawdex. Sena Pastorali 2021-2022. U baqa’ miexi magħhom … X’intom tgħidu bejnietkom?

Sycamore. Grupp għaż-żgħażagħ ta' Malta u Għawdex. Jgħinek tiskopri r-rieda ta' Alla għalik.

X'intom tgħidu? Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tas-Sena Pastorali 2021-2022 fil-Djoċesi ta' Għawdex. 14/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt konċelebrazzjoni Ewkaristika mal-Kunsill tal-Konferenza Episkopali Ewropea. 23/09/2021.

Lill-Ispirtu s-Santu u lilna dehrilna. Djalogu mal-Ispirtu s-Santu u bejnietna. Diskors tal-Papa Franġisku lill-fidili tad-Djoċesi ta' Ruma. Awla Pawlu VI. 18/09/2021.

Intervista mal-Kardinal Mario Grech dwar il-mixja sinodali u l-Papa Franġisku. 17/09/2021.

Tweġiba li ġejja mill-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ appostoliku tiegħu f’Budapest u fis-Slovakkja. Udjenza Ġenerali. 22/09/2021.

Sinodu tal-Isqfijiet. Lejn Knisja sinodali: komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Dokument Preparatorju. 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. Mużew tal-Arti, Budapest. 12/09/2021.

Infittxu f’kollox il-ġustizzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Statali f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u Katekisti. Bratislava. 13/09/2021.

San Ġirolmu. II: It-tagħlim tiegħu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/11/2007.

San Ġirolmu. I: Ħajja u kitbiet. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/11/2007.

Meta dak li hu moħbi ma jibqax mistur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2021.

Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt Quddiesa organizzata minn LifeNetwork. Kappella tal-Lunzjata, Rabat. 19/09/2021.

Sultan - Saltna ta' Alla.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberars. 19/19/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 19/09/2021.

Min irid ikun mexxej irid ikun qaddej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-sena. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 19/09/2021.

X'inhu il-mistiċiżmu?  It-tielet parti minn sensiela dwar mistiċi u mistiċiżmu. Joe Galea. 19/09/2021.

Rivoluzzjoni, riskju u ġenerożità. Riflessjoni waqt is-Seminar Navis (KDŻG) mill-Isqof Anton Teuma. Ċentru taż-Żgħażagħ (NTYC), Nadur. 18/09/2021.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sittin sena wara. Monsinjur Lawrence Gatt. 18/09/2021.

Qaddejja bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju Tal-Virtù, Rabat. 18/09/2021.

Katekeżi u Katekisti għal Evanġelizzazzjoni Ġdida. Diskors tal-Papa Franġisku. Sala Clementina. 17/09/2021.

M’aħniex Knisja tal-perfetti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku fit-titjira lura minn Bratislava. 15/09/2021.

Hi traġedja li affarijiet orribbli jsiru f’isem Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fil-jum ta’ talb u sawm għall-Afganistan. Kappella tal‑Junior College, l‑Imsida. 16/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ispjanata tas-Santwarju Nazzjonali, Šaštin. 15/09/2021.

Mistiċi ta' reliġjonijiet oħra. It-tieni minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 15/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa maż-żgħażagħ fil-Grawnd Lokomotiva, Košice. 14/092021.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Komunità Rom. Kwartier Luník IX, Košice. 14/09/2021.

Candor Lucis Æternæ - Ġmiel ta' Dawl Etern. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-700 sena mill-mewt ta' Dante Alighieri. 25/03/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Liturġija Divina Biżantina ta' San Ġwann Kriżostmu. Slovakkja. 14/09/2021.

It-tieni jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Nadurawk, Ġesù u mberkuk ... Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), Valletta. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunitá Għebrajka fi Bratislava. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet fil-Ġnien tal-Palazz Presidenzjali, Bratislava. 13/09/2021.

Kelma waħda biss. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/09/2021.

L-ewwel jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Kelma tal-Ħajja ta’ Settembru 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt Laqgħa Ekumenika fi Bratislava. 12/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Mistiċi. Huma relevanti għal żmienna, imma min huma? L-ewwel minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 12/09/2021.

Il-fedeltà fiż-żwieġ irħisa? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-24 Ħadd matul is-sena, Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 12/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Kunsill Ekumeniku. Budapest. 12/09/2021.

Il-ħasda li kien fiha messaġġ qawwi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-24 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Bibbja f’biċċa azzar. Paġna mill-Bibbja li ma nħarqitx fl-attakk ta’ 20 sena ilu fuq it-Twin Towers.

Jiena Naħfirlek. Ġwida ta' tagħlim u tagħrif dwar is-Sagrament tal-Qrar. Patri Thomas Moore ofm conv. 2015.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. iI: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/09/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. I: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/09/2010.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/09/2021.

Tmien messaġġi tal-Papa Pawlu VI fi tmiem il-Konċilju Vatikan II lil kategoriji differenti ta persuni. 08/12/1965.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tal-Kapitlu Ġenerali tal-Fergħa tal-Bniet tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, Floriana. 08/09/2021.

Infiqu u nikbru flimkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 08/09/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 08/09/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-25 Kungress Marjoloġiku Marjan Internazzjonali. 8-11 Settembru 2021. 22/08/2021.

Aħna wlied Alla. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 08/09/2021.

Min hu l-għadu tagħna llum? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Vitorja. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 07/09/2021.

Papa Franġisku jgħid li l-impenn għall-paċi għandna bżonnu iktar minn qatt qabel. 07/09/2021.

Fuq il-passi tat-tnax-il appostlu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/09/2021.

Omm u għalliema tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Parroċċa Marija Bambina, Mellieħa. 06/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 12 ta' Settembru 2021. It-24 Ħadd matul is-Sena "B".

San Ċiprijanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/06/2007.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/09/2021.

Madre Tereża: ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 05/08/2021.

Widnejna u fommna fil-ħsieb ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. II: Is-snin f’Kostantinopli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 26/09/2007.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 05/09/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu Vi fil-ftuħ tat-tieni sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 29/09/1963.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-23 Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. I: Is-snin f’Antjokja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 19/09/2007.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

Xi tifkiriet dwar il-Konċilju Vatikan II. Minn Mons. Ġorġ Frendo op, 04/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-mitt sena mill-Inkurunazzjoni tal-Bambina. Bażilka Minuri tal-Isla, l-Isla. 04/09/2021.

Il-leġjunarju hu dak li jaf jisma'. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċentinarju tal-Leġjun ta’ Marija. Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 04/09/2021.

Bħal drapp li jintiseġ mill-kelma tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/09/2021.

Messaġġ konġunt għall-għożża tal-ħolqien mill-Papa Franġisku, il-Patrijarka Ekumeniku Bartilmew u l-Arċisqof ta’ Canterbury Justin. 01/09/2021.

Galatin bla moħħ. Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 01/09/2021.

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha. Messaġġ tal Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Flimkien ta' Settembru 2021. 01/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 5 ta' Settembru 2021. It-23 Ħadd matul is-Sena "B".

Flimkien Nru 202. Rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Settembru 2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Settembru 2021.

Il-fehma tal-Papa għal Settembru. Nitolbu biex nagħmlu għażliet għal stil ta’ ħajja sempliċi u favur ambjent sostenibbli. 01/09/2021.

 

 

Awwissu 2021

Biex ma nfallux. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/08/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista. Rotunda ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 29/08/2021.

L-imħabba li tifdi. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġiljan. Knisja Parrokkjali, San Ġiljan. 29/08/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto. Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 29/082021.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-laqgħa maż-Żgħażagħ fl-ispjanata ta' Montoroso. Loreto. 09/09/1995.

San Girgor il-Kbir. II. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/06/2008.

San Girgor il-Kbir. I. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/05/2008.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-tnejn u għoxrin Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 29/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-22-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 29/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ Santu Wistin. Knisja ta’ Santu Wistin, il-Belt Victoria. 28/08/2021.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni ta' forma straordinarja tal-għaxar laqgħa dinjija tal-familja. 02/07/2021.

Biex iż-żejt ma jonqosx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/08/2021.

Episcopalis Communio. Kostituzzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet. 15/09/2018.

Papa Franġisku. Omelija fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Moqrija mill-Isqof Rino Risichella. 25/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/08/2021.

Il-perikli tal-Liġi. Is-sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 25/08/2021.

Aħna ltqajna ma’ Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Bartilmew, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/08/2021.

Barka.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Bis-sinċerità tal-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Funeral tal-Kan. Pietru Sammut. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 19/08/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-wieħed u għoxrin Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 22/08/2021.

L-għażla f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 22/08/2021.

It-tagħlim ta’ Ġesù ma jinbidel qatt. Omelija tal-21-il Ħadd matul is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 22/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Marija Inkurunata. Santwarju arċipretali ta’ Santa Marija, Żebbuġ. 22/08/2021.

Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Konferenza dwar ir-rwol tad-Dumnikani fil-ħidma pastorali tal-Knisja. 06/08/2021.

Imorru flimkien. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Il-Mulej jistieden lil kulħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/08/2021.

Santu Wistin. V: Il-konverżjoni tripla. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/02/2008.

Il-valur propedewtiku tal-Liġi. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 18/08/2021.

Santu Wistin. IV: Il-kitbiet. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 20/02/2008.

Santu Wistin. III: It-tagħlim. Fidi u raġuni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 30/01/2008.

Santu Wistin. II: L-aħħar snin u l-mewt. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/01/2008.

It-teżor veru hu l-paċi tal-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/08/2021.

L-aħħar tislima lil Dun Tancred Sultana. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna  fil-Knisja ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. 16/08/2021.

Il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu, jitkellem ma’ Radju Marija dwar is-Sinodu. 16/08/2021.

Santu Wistin. I: Ħajtu. Katekeżi tal-Papa Bernedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/01/2008.

Père Jacques Hamel. Martri ta' żmienna maqtul fi Franza minn żewġ Jihadisti. 2016.

Biex ma nkunux qalbna sewda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa fl-għeluq tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 15/08/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Imqaddsa Verġni Marija. Pjazza San Pietru. 15/08/2021.

Alla jitkellem permezz tal-poplu tiegħu. Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Pontifikal tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħ’Attard. 15/08/2021.

Il-Mulej għażilha bħala ommna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika Minuri, Mosta. 15/08/2021.

Mit-trab tal-art għas-sema. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 14/08/2021.

Santu Wistin. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/08/2010,

Dak li jgħaqqad Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Funeral ta’ Dun Nicholas Cachia. Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi, Malta. 13/08/2021.

San Piju X. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/08/2010.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/08/2021.

San Bernard ta’ Clairvaux. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/10/2009.

Maħfra mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/08/2021.

San Ġwann Eudes u l-formazzjoni tal-kleru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 19/08/2009.

Il-Liġi ta’ Mosè. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 11/08/2021.

San Tarċisju. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/08/2010.

Inkunu qaddejja għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Lawrenz. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/08/2021.

San Massimu l-Konfessur. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/06/2008.

Biż-żejt fil-musbieħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2021.

Il-quddiesa hi ċentrali fil-ħajja tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-Dsatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 08/08/2021.

Knisja sinodali hija Knisja li tisma’ lill-Ispirtu. Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Parroċċa tal-Qala. 08/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, San Lawrenz. 08/08/2021.

Santa Kjara ta’ Assisi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 15/09/2010.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-dsatax il-Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 08/08/2021.

L-Ewkarstija tgħallimna li hemm kontinwazzjoni bejn din il-ħajja u l-ġenna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-19-il Ħadd matul is-sena . Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 08/08/2021.

Santa Edith Stein u San Massimiljanu Marija Kolbe. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.  Udjenza Ġenerali, 13/08/2008.

San Duminku ta’ Guzman. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 03/02/2010.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 06/08/2021.

Ninsġu n-newl li jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 06/08/2021.

Naċċettaw ir-rieda ta’ Alla bla tgergir. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2021.

Il-Papa Ġwanni XXIII. L-aħħar diskors tieghu fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Għeluq l-Ewwel Sessjoni. 08/12/1962.

Dan il-Misteru huwa Kbir. Ef: 5:32. Ikona minn P. Marko Ivan Rupnik sj għall-10 laqgħa dinjija tal-familji. 26 ta' Ġunju 2022.

Il-Vanġelu hu wieħed biss. It-Tielet katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 04/08/2021.

Fidi u rieda soda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħamis tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/08/2021.

San Ġwann Marija Vianney, il-Qaddis Kurat ta’ Ars. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/08/2009.

Ġesù għandu l-qawwa jfejjaqna u jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/08/2021.

San Ewsebju ta’ Vercelli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 17/10/2007.

Fiduċja f’Alla u fina nfusna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea tat-Tnejn tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tmintax-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 01/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġużepp. Santwarju arċipretali tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, Qala. 01/08/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-pittura ta’ San Lawrenz. Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 01/08/2021.

Għinna nfittxu dak li jibqa’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-18-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 01/08/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Awwissu 2021.

Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2021. Nitolbu għall-Knisja biex tirċievi mingħand l-Ispirtu s-Santu l-grazzja u l-forza li ġġedded lilha nfisha fid-dawl tal-Vanġelu.

 

Lulju 2021

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 31/07/2021.

Il-Kardinal Mario Grech dwar it-tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet. Intervista mill-Osservatore Romano. 21/07/2021.

Il-Patt tal-Katakombi. Iffirmat minn 42 Isqof tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fil-Katakombi ta' Domitilla. 16/11/1965.

Tfixklu minħabba xiex? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/07/2021.

Kaċċa għat-Teżor Marjana. Riżorsa kateketika għat-tfal dwar mumenti prinċipali fil-ħajja ta' Marija.

Il-Mulej iwegħedna ħajja ta’ dejjem fis-sliem bla turufnament. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/07/2021.

Ma tistax tħobb lil Alla u tobgħod lil bniedem xbieha t’Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/07/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f'Jum in-Nanniet u l-Anzjani. Residenza Sant’Anna tal-Isptar Ġenerali, Għawdex. 26/07/2021.

Mill-frott tagħhom nagħrfuhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Sant’Anna u San Ġwakkin. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Margerita Santa Margerita. Parroċċa Sannat. 25/07/2021.

Ġid b’abbundanza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 25/07/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/07/2021.

Closeness, compassion, tenderness. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 25/07/2021.

Napprezzaw l-għerf tan-nanniet tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ Sant’ Anna, Wied il-Għajn. 25/07/2021.

Magħna dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Sant’Anna. Knisja Żebbiegħ. 24/07/2021.

Traditionis Custodes. Motu proprio tal-Papa Franġisku dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-riforma tal-1970. 16/07/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet tad-dinja kollha biex jippreżentalhom il-Motu Proprio, Traditionis Custodes dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-Riforma tal-1970. 16/07/2021.

Dar għażiża. Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Briġida tal-Iżvezja, Reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/07/2021.

Evanġelju. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras, 23/07/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑oratorju tal‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/07/2021.

Santa Briġida tal-Iżvezja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/10/2010.

Jum dinji tan-Nanniet u Anzjani. Suġġerimenti għat-Talbiet tal-Fidili u biex issir tifkira tal-anzjani li mietu fil-Pandemija. Ċelebrat il-Ħadd 25 ta’ Lulju 2021.

Għanijiet pastorali tal-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.

Il-Familja ta' Ġesù hi kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/07/2021.

Lanqas jekk jagħmlilhom l-ilma jiżfen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 18/07/2021.

Direzzjoni, Protezzjoni, Attenzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-16-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 18/07/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità titulari ta’ San Ġorġ Martri/ Bażilika San Ġorġ, Victoria. 18/07/2021.

Il-paċenzja hi l-lingwa tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja tal-Bidnija. Knisja tas-Sagra Familja, Bidnija. 18/07/2021.

Omelija tas-16-il Ħadd matul is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Nikola, il-Belt Valletta. 18/07/2021.

Tliet minuti mal-Patri.  Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena "B".  Minn Patri Marcello Ghirlando ofm. 17/07/2021.

Il-kobor ta' Marija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/07/2021.

San Benedittu ta’ Norcia. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/04/2008.

Tliet katekeżijiet tal-Papa Pawlu VI dwar il-Knisja: Inħossuna Knisja, il-forza vitali tal-Knisja, u il-Knisja komunità li titlob u temmen. Udjenzi Ġenerali. 1978.

San Bonaventura (3). It-Tielet Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 17/03/2010.

X’responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Enriku. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/07/2021.

San Bonaventura (2). It-Tieni Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 10/03/2010.

San Bonaventura. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/03/2010.

Indikazzjonijiet għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Imfakkar fil-25 ta' Lulju 2021.

Għażliet ta’ legalità, ġustizzja u integrità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’ Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2021.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Joseph Mamo OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar. Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar. 11/07/2021.

Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 11/07/2021.

Margerita t’Oingt. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/11/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Poliklinika Gemelli, Ruma. Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 11/07/2021.

L-Ordnijiet Mendikanti. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 13/01/2010.

Pietru Lombardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/12/2009.

L-oriġni tal-Milied. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/12/2009.

Safjin u għaqlin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/07/2021.

Message from the Archbishop Charles J. Scicluna for the book launch ‘Dying to Live – Stories from Refugees on the Road to Freedom’, The Archbishop’s Curia, Floriana. 08/07/2021.

L-istorja tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sensiela ta' sitt ktbiet minn Tony Castle. 2012.

Ġwanni ta’ Salisbury. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/12/2009.

Jum ta’ talb għall-migranti li mietu fil-Mediterran fil-11 ta’ Lulju.

L-imħabba fil-familja. Ir-raba' sussidju tas-Sena Familja Amoris Laetitia.

Rupertu ta’ Deutz. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/12/2009.

Talba għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani ċelebrat fir-Raba' Ħadd ta' Lulju.   -   Aktar riżorsi relatati ...

Guliermu ta’ Saint-Thierry. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/12/2009.

L-imħabba vera ma toħnoqx. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Goretti, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/07/2021.

Ugo u Rikkardu ta’ San Vitor. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/11/2009.

Il-Papa Franġisku ser jagħmel żjara pastorali fis-Slovakkja bejn it-12 u l-15 ta' Settembru.

Id-dmir tal-penitenza. Katekeżi tal-Papa Pawlu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/03/1978.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali. Knisja Parrokkjali San Pawl il-Baħar. 05/07/2021.

Viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/07/2021.

Il-Katidral mill-arkitettura Romaneska għal dik Gotika, l-isfond teoloġiku. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 18/11/2009.

Kif għandek titlob il-Lectio Divina? Spjega pass pass bl-istampi.

Eħlisna mir-ras iebsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-14-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 04/07/2021.

Nisimgħu lil min qed ikellimna f’isem il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-14-il Ħadd matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 04/07/2021.

Marija u Eliżabetta jgħallmuna ngħixu l-imħabba. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Parroċċa tal-Viżitazzjoni, Għarb. 04/07/2021.

Ir-riforma ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/11/2009.

Żewġ mudelli teoloġiċi f’konfront: Bernard u Abelardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/11/2009.

Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fit-Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 01/07/2021.

Teoloġija Monastika u Teoloġija Skolastika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/10/2009.

Kelma tal-Ħajja ta’ Lulju 2021. “Agħmel il-qalb, binti; il-fidi tiegħek fejqitek” (Mt 9, 22).

Il-Fehma tal-Papa għal Lulju 2021. Nitolbu biex f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali tinħoloq klima ta' djalogu u ħbiberija.

 

 

Ġunju 2021

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin – 2. Udjenza Ġenerali. Pawlu Appostlu veru. 30/06/2021.

M’intomx weħidkom! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Gradwazzjoni tal-Caritas. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan. 30/06/2021.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Kitba ta' Mons. Lawrenz Cachia.

L-arti tas-smigħ. Messaġġ tal‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi fil-Flimkien ta' Lulju 2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru. 29/06/2021.

It-Tama ta' Pietru u Pawlu fil-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, L-Imdina. 29/06/2021.

Aktar katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali. 1978,

Pietru l-Venerabbli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/10/2009.

Mulej, int taf kollox. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tas-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 28/06/2021.

Ċar ma' kulħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta' San Ġwann il-Battista. Rotunda Arċipretali ta' San Ġwann Battista, Xewkija.

San Ġwann Leonardi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/10/2009.

Kull ħajja hi ta’ min jgħożżha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-13-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 27/06/2021.

Bis-setgħa tal-qawmien jiżra’ fina ż-żerriegħa tal-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-13-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 27/06/2021.

Xmun it-Teologu Ġdid. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 16/09/2009.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena.  Tliet minuti ma' Patri Marcello Ghirlando ofm. vidjo.

Il-ħajja hija don għall-oħrajn. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 26/06/2021.

 AĦBARIJIET  Messaġġ tal-Caritas għall-Jum Dinji kontra l-abbuż tad-droga. 26/06/2021.

Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani. Ċelebrat fil-25 ta' Lulju 2021.

Rabanu Mawru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/06/2009.

Tgħid lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tnax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/06/2021.

Salvazzjoni: It-Testment il-Ġdid. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Ambroġ Autpert. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 22/04/2009.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-fqar issibuhom dejjem magħkom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ħames Jum Dinji tal-Fqar. 2021.

Ġwanni l-Battista jgħin il-missirijiet jiskopru mill-ġdid il-paternità tagħhom. L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-vġili tas-solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 23/06/2021.

Introduzzjoni għall-Ittra lill-Galatin. L-Ewwel Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 23/06/2021.

Riflessjoni tal-Papa Benedittu XVI fuq bosta qaddisin.  Udjenza Ġenerali. 20/08/2008.

Stedina biex qalbna tfur bit-tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Solenni fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2021.

Fidi li nistqarruha bla biża’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’quddiesa bil-preżentazzjoni ta’ tfal. Knisja ta' San Ġorġ, Qormi. 22/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 22/06/2021.

 AĦBARIJIET  Il-Papa ser jagħti Indulġenzi Plenarji fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.

Salvazzjoni: It-Testment il-Qadim. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Boezju u Kassjodoru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 12/03/2008.

 AĦBARIJIET  Il-Knisja ta’ San Ġużepp f'Beirut terġa' tiftaħ wara l-isplużjoni tal-2020.

Psewdo-Djonisju l-Arjopagita. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 14/05/2008.

Bejn ġudizzju u ġudizzju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tnax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 20/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù, Nadur. 20/06/2021.

Magħna fil-maltemp tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-12-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20/06/2021.

Omelija mill-Kardinal Mario Grech fl-Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 20/06/2021.

Kif għandha tkun l-imħabba ta’ kull missier? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-12-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 20/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-12-il Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 20/06/2021.

Ewsebju ta' Ċesarija. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 13/06/2007.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Ordinazzjoni Djakonali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/06/2021.

Ir-Randan: rebbiegħa tal-ispirtu. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI. 01/02/1978.

Impenn sfieq għall-ġid soċjali. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI. 01/02/1978.

Tertulljanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/05/2007.

Teżor li ma jintemmx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/06/2021.

Oriġene ta’ Lixandra. II: It-tagħlim. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/05/2007.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-għeluq tal-Aġġornament tal-Kleru. 16/06/2021.

Oriġene ta’ Lixandra. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personaġġi kbar tal-Knisja tal-qedem. 25/04/2007.

It-talba saċerdotali ta’ Ġesù. It-38 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 16/06/2021.

Klement ta' Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personalitajiet kbar tal-Knisja tal-qedem. 18/04/2007,

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-parteċipanti tal-Uffiċċju Kateketiku Nazzjonali Taljan. 30/01/2021.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/06/2021.

Kriżi ta’ umanità u ta’ fidi? Messaġġ mingħand l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Aġġornament tal-Kleru. 14/06/2021.

Inkissru ċ-ċirku tal-mibegħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet, Għajnsielem. 13/06/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 13/06/2021.

Il-valur tal-ordinarju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-11-il Ħadd matul is-sena. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 13/06/2021.

Nitgħallmu nistennew liż-żerriegħa tikber. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-11-il Ħadd matul is-sena fil-Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 13/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-11-il Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 13/06/2021.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri Pastorali. Id-19-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 28/01/2009.

L-attakki tal-ħażen niġġildulhom bit-tajjeb. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 25/01/1978.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri lill-Kolossin u lill-Efesin. It-18-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 14/01/2009.

Il-qima spiritwali. Is-17-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 07/01/2009.

Is-Seba’ xeni tal-imħabba. Riflessjoni mill-Isqof Anton Teuma fl-Adorazzjoni tal-Kleru tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/06/2021.

Ir-rwol tas-sagramenti. Is-16-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 10/12/2008.

Jikber fil-moħbi. Ħsieb vidjo minn P. Hayden ofm cap dwar l-Evanġelju tal-ħdax-il Ħadd, Sena B.

Aktar posters bi ħsieb mill-Evanġelju tal-Ħadd.  Il-ħdax-il Ħadd matul is-Sena B.

Adam u Kristu: mid-dnub (oriġinali) għal-libertà. Il-15-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 03/12/2008.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi ta' Ancona. 10/06/2021.

Att ta konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù.

Inpoġġu l-għeruq tagħna fl-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Kappella ta’ San Vinċenz De Paul. 11/06/2021.

Malta u Għawdex f'kuruna ta' rużarju madwar id-dinja kollha mill-Kalkara, minn Ta' Pinu u minn Ħad-Dingli. 11/06/2021.

Il-vokazzjoni tal-familja. It-tielet sussidju għas-Sena Familja Amoris Laetitia 2021-2022,

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-fidi għall-opri. L-14-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 26/11/2008.

Se nħallu r-rabja titkibna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2021.

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-opri għall-fidi. It-13-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 19/11/2008.

Nipperseveraw fl-imħabba. Is-37 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar fuq it-talb. Udjenza Ġenerali. 09/06/2021.

Il-Papa Franġisku jikkundanna l-Mafja. 07/06/2021.

Eskatoloġija: l-istennija tal-Parusija. It-12-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 12/11/2008.

L-importanza tal-Kristoloġija: id-deċiżività tal-Qawmien. Il-11-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 05/11/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/06/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Bażilika ta' San Pietru. 06/06/2021.

Mill-Papa Pawlu VI. L-ewwel tliet katekeżi  waqt l-Udjenzi Ġenerali ta' Jannar 1978.

Ferħ li jibqa'. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

In-niket tal-Papa Franġisku għas-sejba fi skola Kanadiża. Angelus. 06/06/2021.

L-Afrika teħtieġ il-paċi. Il-Papa jitlob għall-Burkina Faso. Angelus. 06/06/2021.

Talba uffiċjali għall-X Laqgħa Dinjija tal-Familji, 22-26 ta’ Ġunju 2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/06/2021.

San Pawl. L-importanza tal-Kristoloġija: it-teoloġija tas-Salib. L-10 katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. 29/10/2008.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 06/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 06/06/2021.

L-Ewkaristija: L-ikel u x-xorb tar-ruħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Mdina.06/06/2021.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II. Jannar 1981.

L-importanza tal-Kristoloġija: preeżistenza u inkarnazzjoni. Id-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 22/10/2008.

Id-dimensjoni ekkleżjoloġika tal-ħsieb ta’ Pawlu. It-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 15/10/2008.

Il-periklu li ningħalqu fina nfusna. Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-laqgħa, L-istat tan-nazzjon. Palazz Verdala, il-Buskett. 04/06/2021.

San Pawl. Ir-relazzjoni ma' Ġesù storiku. Is-7 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 08/10/2008.

Iħobb jistaqsi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fid-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Ninfetħu għall-oħrajn. Sintesi Nru 6 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq it-talb. Ġesù, mudell u ruħ ta’ kull talba. Udjenza Ġenerali. 02/06/2021.

Il-“Konċilju” ta’ Ġerusalemm u l-inċident ta’ Antjokja. Is-6 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 01/10/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Erbgħa tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2021.

Diskors tall-Papa Pawlu VI fl-aħħar laqgħa pubblika tal-Konċilju Vatikan II. 07/12/1965.

Pawlu, it-Tnax u l-Knisja pre-Pawlina, Il-5 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 24/09/2008.

Ittra tal-Papa Franġisku lil Enzo Bianchi. 09/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, it-Tlieta tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/06/2021.

Il-barrani fit-triq. Il-ġlieda kontra l-indifferenza. Sintesi Nru 5 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Flimkien ta' Ġunju 2021. Magażin publikat mill-Kulleġġ tal-Kappillani.

Ċelebrazzjonijiet li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2021.

Il-Fehma tal-Papa għall-Ġunju 2021. Nitolbu għaż-żgħażagħ li qed iħejju ruħhom għaż-żwieġ bl-għajnuna tal-komunità Nisranija.

 

Mejju 2021

Il-Papa Franġisku stieden lill-Mexxejja Nsara tal-Libanu biex jiltaqgħu miegħu fil-Vatikan. 31/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-professjoni temporanja ta’ Lorna Cassar mal‑Qaddejja taċ‑Ċenaklu. Kappella tad‑Dar tal‑Kleru, Birkirkara. 31/05/2021.

Il-kunċett Pawlin tal-Appostolat. Ir-4 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli Pawlu. 10/09/2008.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2021.

Hekk sewwa? Sensiela ta' programm awdjo dwar il-morali u l-etika nisranija minn Dun George Frendo u Antoine Vassallo.

It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 30/05/2021.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar għajnuna lin-nisa li jinsabu f'diffikulta. 30/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 30/05/2021.

Il-konverżjoni ta' San Pawl. It-3 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 03/09/2008.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fil-Munxar. 30/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa . Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 30/05/2021.

The seamless garment of life. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 30/05/2021.

Il-ħajja ta' San Pawl qabel u wara Damasku. It-2 katekeżi tal-Papa Bednedittu XVI dwar l-Appostlu Pawl. 27/08/2008.

San Pawl. L-ambjent reliġjuż-kulturali. L-1 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 02/07/2008.

Fiduċja f'Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tmien Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/05/2021.

Intervista lill-Isqof Anton Teuma fuq TVM. 27/05/2021.

Profeta. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberas.

In-nisa għall-qadi tal-Vanġelu. 14/02/2007,

Akwila u Prixxilla. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 07/02/2007.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tmien Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2021.

Barnaba, Silvanu u Apollu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 31/01/2007.

Stiefnu, i-protomartri. Katekeżi tal-Papa Beneditu XVI. 10/01/2007.

It-talb u ċ-ċertezza li aħna mismugha. Il-35 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 26/05/2021.

Omelija f’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-edukaturi u l-għalliema. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 25/05/2021.

Timotju u Titu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dawn iż-żewġ kollaboraturi tal-Appostlu Pawlu. 13/12/2006.

Pawlu. Il-ħajja fil-Knisja. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 22/11/2006.

Pawlu. L-Ispirtu fi qlubna. It-tielet katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 15/11/2006.

Pawlu. Iċ-ċentralità ta' Ġesù Kristu.  It-tieni katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 08/11/2006.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq it-800 sena mill-mewt ta’ San Duminku. Knisja ta’ San Duminku u l-Verġni Mbierka, ir-Rabat. 24/05/2021.

Lectio Divina fis-Solennitá ta' Għid il-Ħamsin mill-Isqof Anton Teuma. 23/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli f'Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 23/05/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 23/05/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 23/05/2021.

Il-Papa Franġisku jirrakonta miraklu li ra huwa stess meta kien Isqof fl-Arġentina.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 23/05/2021.

Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 23/05/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 22/05/2021.

Sinodu tal-Isqfijiet, djoċesan, kontinentali u universali.  Il-Kardinal Mario Grech jħabbar Sinodu tal-Isqfijiet deċentralizzat. 22/05/2021.

Pawlu ta' Tarsu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 25/10/2006.

Għid il-Ħamsin. Tliet minuti mal-Patri.  Minn P. Marcello Ghirlando ofm 22/05/2021.

Ġuda l-Iskarjota u Mattija. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli, 18/10/2006

Omelija mill-tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi il-Ġimgħa tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 21/05/2021.

Xmun il-Kanani u Ġuda Taddew. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 11/10/2006.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut 2021. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta' San Bernardinu ta' Siena. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 20/05/2021.

Bartilmew. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. Udjenza Ġenerali. 04/10/2006.

Distrazzjonijiet, nixfa, għażż. Katekeżi numru 34 tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 19/05/2021.

Sintesi tal-Enċiklika Fratelli tutti. Franġisku: il-kuntest u t-teoloġija tiegħu. It-tieni vidjo minn Daniel Borg.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-quddiesa fl‑ewwel Tlieta ta’ San Duminku. Knisja tal‑Lunzjata, Birgu. 18/05/2021.

Tumas, it-tewmi.  Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Tumas. 27/09/2006.

Messaġġ fil-bidu tal-Live-in tal-Kappillani mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 18/05/2021.

Sintesi tal-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Fratelli tutti.  In-novità ta' Franġisku. L-ewwel f'sensiela ta' vidjos qosra minn Daniel Borg.

Filippu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 06/09/2006.

Waħdi m'inhiex. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tnejn tas-Seba' Ġimgħa tal-Għid. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 17/05/2021.

Mattew.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 30/08/2006.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Pjazza San Pietru. 16/05/2021.

Jimliena bit-tama. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennita’ tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 16/05/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Bażilika ta' San Pietru. 16/05/2021.

Aħna ħaġa waħda ma' Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 16/05/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Katidral tal-Assunta, Victoria. 16/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni ta’ żewġ djakni ġodda. Santwarju Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 15/05/2021.

Jekk il-familji ma jkunux iċ-ċentru tal-preżent, m'hemmx futur. Diskors tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Istati Ġenerali tan-Natalità. 14/05/2021.

Ġwanni, il-veġġent ta' Patmos. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 23/08/2006.

Ġwanni, it-teologu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 09/08/2006.

Mattia, don ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Mattija Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/05/2021.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Velja ta’ talb bi tħejjija għall-ordinazzjoni djakonali. Bażilika Minuri ta’ San Pawl, ir-Rabat. 13/05/2021.

Ġwanni, bin Żebedew.  Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. Udjenza Ġenerali. 05/07/2006.

Il-ġuf huwa post għażiż u qaddis. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ħamis tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2021.

Il-Ministeru tal-Katekista. Antiquum Ministerium. Motu Proprju tal-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Ministeru tal-Katekista. 10/05/2021.

It-taqbida tat-talb. it-33 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 12/05/2021.

Ġakbu, iż-żgħir.  Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 26/06/2006.

Min jobgħod lill-bniedem, jobgħod lil Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/05/2021.

Il-Familja fid-dawl tal-Kelma ta' Alla. Sussidju Nru 2, Sena Familja.

Tagħlim sabiħ mhux okkażjonijiet ta' vizzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca. Dar Ġenerali tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 10/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 09/05/2021.

L-isbaħ u l-aħjar. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 09/05/2021.

Il-qalb ta' omm u l-qalb ta' Alla. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Dar Ġesu Nazzarenu, Żejtun. 09/05/2021.

Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 09/05/2021.

Pietru, il-blata li fuqha Kristu waqqaf il-Knisja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 07/06/2006.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni ta’ erba’ Saċerdoti ġodda. Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 08/05/2021.

Pietru, l-appostlu. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/05/2006.

Għażilna Hu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi waqt il-Velja ta’ Talb għas-Saċerdoti l-ġodda. Quddiem il-Knisja tal-Kapuċċini, Kalkara. 06/05/2021.

Storja ta' Ruħ. Santa Tereża ta' Lisieux. Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd.

Pietru, s-sajjied. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 17/05/2006.

It-talb kontemplattiv.  It-32 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 05/05/2021.

Is-Suċċessjoni appostolika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/05/2006.

Is-sliem li ma joħodulna ħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Erbgħa tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Ejja u ara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2021.

Seba' invokazzjonijiet ġodda fil-Litanija ta' San Ġużepp. 02/05/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 02/05/2021.

Dizzjunarju Bibliku. Dun Pawl Sciberras dwar il-kelma, Ilma, fil-Bibbja.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħames Ħadd tal-Għid. 02/05/2021.

Rabta qawwija. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/05/2021.

Mulej tħallini qatt ninfired minnek! Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija. 02/05/2021.ż

Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 02/05/2021.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Ispirtu s-Santu. Waqt laqgħa ma' gruppi tal-Moviment Kariżmatiku, 01/06/2014.

L-Ispirtu s-Santu: Skont Ġesù - Il-Frottijiet - Ir-Rigali - Ħabib fil-MIxja. Vidjos.

Par idejn bieżla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 01/05/2021.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Mejju 2021. Għal dawk li jmexxu l-finanzi. 01/05/2021.

Ċelebrazzjonijiet li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2021.

 

April 2021

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Azzjoni Kattolika Taljana. 30/04/2021.

Lid-dinja noffrulha l-Ġesú. melija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 30/04/2021.

It-Tradizzjoni Appostolika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 03/05/2006.

Ordinazzjoni ta' erba' sacerdoti ġodda mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Il-meditazzjoni.  Il-31 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 28/04/2021.

Il-komunjoni fiż-żmien: it-Tradizzjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 26/04/2006.

Is-servizz tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 05/04/2006.

Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin. Fis-sena tal-pandemija 2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2021. Ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. 06/01/2021.

Id-don tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 29/03/2006.

Il-bieb li jagħti għall-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2021.

Fiduċja, tiġdid, qadi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-350 sena mill-kanonizzazzjoni ta' San Gejtanu. Knisja Arċipretali San Gejtanu, Ħamrun. 25/04/2021.

L-Appostli, xhieda u mibgħuta ta’ Kristu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 22/03/2006.

Iħaddanna miegħu u jmexxina b’għożża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 25/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Ħadd ir-Ragħaj it-Tajjeb. Pjazza San Pietru. 25/04/2021.

Il-libertà tassew hi ta' min jagħżel it-tajjeb. Omelija tal-Arcisqof Charles J. Scicluna lill-Scouts u Girl Guides. Seminarju. Tal-Virtù, Rabat. 25/04/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru.25/04/2021.

Matul Mejju, maratona dinjija tat-talba tar-Rużarju għal tmiem il-pandemija. Ta' Pinu fost it-30 Santwarju Marjan. 25/04/2021.

Taqtax qalbek. Tgħallem afda fil-ħniena ta' Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat. 25/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 25/04/2021.

Tliet minuti mal-Patri. Riflessjoni ta' Patri Marcello Ghirlando dwar l-Evanġelju tar-Raba' Ħadd tal-Għid. 24/04/2021.

L-omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II fir-Republika Tedeska. Novembru 1980.

Jum ta' talb għall-vokazzjonijiet. Mfakkar fir-Raba Ħadd tal-Għid, 25 ta' April 2021.

Pontifikal mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 23/04/2021.

Il-Papa jżur il-foqra huma hu jirċievu l-vaċċin tal-Covid-19. 23/04/2021.

Preżenza reali, ikel essenzjali, ħajja ta' dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/04/2021.

L-ewwel Jum Dinji għan-Nanniet u l-Anzjani se jiġi ċċelebrat il-Ħadd 25 ta’ Lulju 2021.

Il-fidi fil-qawmien għall-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2021.

It-talb bil-fomm. It-30 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 21/04/2021.

Il-Papa Benedittu XVI dwar San Franġisk ta' Assisi. Udjenza Ġenerali. 27/01/2021.

Ġesù: il-ħobż li jtaffu l-ġuħ tal-umanità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/04/2021.

Politika mħawwla fil-poplu. Vidjo messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Internazzjonali organizzata miċ-Ċentru tat-Teoloġija u Komunità. 15/04/2021.

L-Ewkaristija tagħtina l-qawwa u enerġija biex ngħixu l-patt taż-żwieġ. AL 318.

Jisimgħu mhux dak li jridu, imma li għandhom bżonn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 18/04/2021.

Mill-biża’ għall-ferħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 18/04/2021.

Lura fil-knejjes biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Kappella tas-Sorijiet ta’ Madre Tereża, Bormla. 18/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Istitut tal-Familja. Victoria. 18/04/2021.

Kemm hija sabiħa d-dar tiegħek, O Alla.  B'apprezzament u radd ta' ħajr lil Alla fil-ftuħ lura tal-knejjes għall-quddies. 17/04/2021.

Politika msejjsa fin-nies. Messaġġ awdjo-viżiv tal-Papa Franġisku lil Konferenza Internazzjonali organizzata miċ-Ċentru għat-Teoloġija u l-Komunità f’Londra. 15/04/2021.

Ħa l-ħobż, radd il-ħajr u qasmu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tieni Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/04/2021.

San Ġużepp: il-ħolma tal-vokazzjoni. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-58 Jum il-Vokazzjonijiet mfakkar fil-25 ta' April 2021.

35 sena miż-żjara storika tal-Papa San Ġwann Pawlu II fis-Sinagoga ta’ Ruma

Stedina mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Quddies  tal-Ħadd li ġej. 14/04/2021.

Il-Knisja għalliema tat-talb. Id-29 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 14/04/2021.

Il-martri se jkunu dejjem magħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-Tieni Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/04/2021.

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd tal-Għid minn Dun Richard N. Farrugia. 11/04/2021.

Sena Familja Amoris Laetitia. Nimxu flimkien. Sussidju Nru 1. Vidjo Nru 1.

Nitwieldu mill-ġdid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tieni Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. 11/04/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja Santo Spirito in Sassia. 11/04/2021.

Isaħħaħna fil-fidi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/04/2021.

Il-paċi miegħek. Aktar riżorsi għat-tfal, ġenituri u katekisti.

Il-paċi fil-qalb tiġi mill-maħfra u l-ħniena ta' Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 11/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 11/04/2021.

Tliet minuti mal-patri. Riflessjoni dwar l-Evanġelju tal-Ħadd minn Patri Marcello Ghirlando ofm.

L-abbundanza li jġibilna Kristu Ħaj. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/04/2021.

San Ġużepp: Missier li jilqa’. Riflessjoni tal-Isqof Anton Teuma waqt Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 08/04/2021.

Nitolbu f'komunjoni mal-qaddisin. It-28 katekeżi mill-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 07/04/2021.

Il-quddies mhux ta' quddiem it-TV imma nghixuha fil-komunitá. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tal-Erbgħa fl-Ottava tal-Għid. Knisja l-Qadima ta' Santa Katarina, Iż-Żejtun. 07/04/2021.

Nagħrfu lil Kristu f'ħutna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-Tlieta fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 05/04/2021.

Il-kuntrast bejn il-konfużjoni u l-paċi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Urbi et Orbi fl-Għid il-Kbir. Bażilika ta' San Pietru. 04/04/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma f'Ħadd il-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/04/2021.

Inħarsu lil ommna l-art. Kitba ta' Patri Philip Cutajar ofm cap. 04/04/2021.

Il-Qawmien ta' Kristu fi żmienna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Parroċċa Balzan. 04/04/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 04/04/2021.

Id-dritt li nittamaw, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Parroċċa Balzan. 03/02/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 03/04/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 03/04/2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Għid 2021. 03/04/2021.

Ħares lejn il-Kurċifiss u kkwieta. Riflessjoni ta' San Ġorg Preca.

Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/04/2021.

Is-Siegħa tal-Omm. Ċelebrazzjoni mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 03/04/2021.

It-Triq tas-Salib immexxija mil-Papa Franġisku. Miktuba u moqrija mit-tfal.

It-Triq tas-Salib mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni ta-Pas//sjoni  u l-Mewt tal-Mulej. Is-Seminarju tal-Virtu', Rabat. 02/04/2021.

It-Triq tas-Salib immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/04/2021.

Il-bluha ta’ Alla hi għarfa aktar mill-bnedmin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/04/2021..

Il-leġġenda tal-pitiross marbuta mal-ġrajja tal-Ġimgħa l-Kbira.

Niftakru f'min qed isofri fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 0/04/2021.

Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum f'Jum il-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/04/2021.

L-għanja tal-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 01/04/2021.

Is-Salib, effett tad-dgħufija taghna imma wkoll tal-gidma tas-serp. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Bażilika ta' San Pietru. 01/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/04/2021.

Id-dritt li tqim lil Alla ħaj hu essenzjali iktar mill-banka tal-lottu u s-supermarkets. Omelija  mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 01/04/2021.

Rasna fuq sider Ġesu’. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma lis-Saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka. 01/04/2021.

Mix-xquq tal-ħajja tiegħi jiddi d-dawl tal-ħniena tiegħu. Omelija tal-Arċisqof Charles J.Scicluna fil-quddiesa tal-Griżma bit-tberik taż-żjut. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 01/04/2021.

Il-Fehma tal-Papa għal April 2021. Nitolbu għal kull min jissogra ħajtu sabiex jiġġieled għad-drittijiet fundamentali fi stati li jinsabu taħt dittatorjat.

 

 

Marzu 2021

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 31/03/2021.

Jiena Hu l-Ħabsi. Via Sagra mal-Ħabsin b'meditazzjonijiet imnebbħa mill-ħabs ta' Padova. Ġimgħa l-Kbira 2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-Tridu tal-Għid. Udjenza Ġenerali. 31/03/2021.

Inħallu l-bieb miftuħ għall-ħniena ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/03/2021.

Riflerssjonijiet għall-Viżti f'Ħamis ix-Xirka. Mill-Enċiklika Fratelli Tutti tal-Papa Franġisku flimkien ma’ riflessjonijiet mill-passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu. NTYC. 31/03/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fit-Tleta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 30/03/2021.

Tagħti ħajtek għal-Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fil-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/03/2021.

Rajt raġel. Poeżija dwar it-talba u l-barka tal-Papa Franġisku fis-27 ta' Marzu 2020. vidjo.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fit-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 29/03/2021.

Ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. It-Tnejn fil-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/03/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma f'Ħadd il-Palm. Istitut tal-Familja, Victoria. 28/03/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tall-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 28/03/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. 28/03/2021.

Dan kien tassew Bin Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 28/03/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta. Victoria. 28/03/2021.

Nafu lil Ġesù? Jien ma' Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 28/03/2021.

The creativity of love. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Times of Malta. 28/03/2021.

 LIVE  Id-Duluri minn Ta' Pinu. Il-Ġimgħa 26 ta' Marzu 2021 fis-7.30 pm

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Isqof Anton Teuma fid-Djoċesi ta' Għawdex matul il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa u t-Tridu tal-Għid 2021.

Dak li Marija għamlet ma' Ġesù, aħna nistgħu nagħmluh ukoll. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Marija Addolorata. Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 26/03/2021.

Ejjew nimxu flimkien bħala familja. L-ewwel minn sensiela ta' vidjos tal-Vatikan dwar is-Sena Familja Amoris Laetitia.

Ngħixu l-Ġimgħa Mqaddsa fi djarna. Ktejjeb li jgħin lill-familja biex fiż-żmien il-pandemija tinġabar f'mumenti ta' talb. Publikat mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Omm it-tama. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Marija Addolorata. Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 26/03/2021.

Hawn jien! Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tas-Solernnità tat-Tħabbira tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 25/03/2021.

Mit-Taħbira sas-Salib. Marija kontinwament tagħtina lil Binha. The Baker Woman, Song li xxebbaħ lill-Verġni Marija ma' furnara.

L-iva tal-Omm u tal-Iben. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2021.

Il-verità teħlisna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Erbgħa fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/03/2021.

Nitolbu f'komunjoni ma' Marija.  Is-27 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 24/03/2021.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Erbgħa fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/03/2021.

It-Triq tas-Salib fid-dawl tal-Laudato si'.

Rakkont tal-Passjoni tal-Mulej Ġesù għat-Tfal.

Fil-Jum Dinji tal-ilma, l-Papa Franġisku saħaq biex ma naħlux u lanqas inniġsu l-ilma. 23/03/2021.

Nifhmu min hu Ġesù permezz tat-talb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/03/2021.

Salvalha ħajjitha u d-dinjità tagħha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/03/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 21/03/2021.

Nixtiequ narawh. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 210/03/2021.

X'nitgħallmu mit-tbatija ta' Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 21/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja, Victoria. 21/03/2021.

San Ġużepp: il-ħolma tal-vokazzjoni. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-58 Jum il-Vokazzjonijiet mfakkar fil-25 ta' April 2021. 19/03/2021.

Il-Papa Franġisku jniedi s-Sena Familja Amoris Laetitia. 19/03/2021.

Bdiet is-Sena ddedikata lill-Familja Amoris Laetitia. 19 ta' Marzu 2021 - 26 ta' Ġunju 2022.

Is-Sena Familja Amoris Laetitia. Intervista mal-Kardinal Kevin Farrell. Mir-Rivista Famiglia Cristiana.

Fommu mitbuq u qalbu f’idu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Parroċċa Balzan. 19/03/2021.

Common Denominator Love. Eżerċizzi għat-Teens u ż-Żgħażagh minn Dun Joseph Bajada. Organizzati min-NTYC. 2021.

San Ġużepp: qalb li tħobb fis-silenzju u tobdi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita’ ta’ San Ġużepp. Knisja Ta’ Ġieżu, Rabat. 19/03/2021.

Ġużeppi, il-Qaddis l-aktar maħbub ta’ San Piju ta’ Pietrelcina. Minn Fr Joe Buttiġieġ ofm cap.

Xi glorja qed infittxu? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2021.

L-Ispirtu ta' Kristu; jitlob, jaħfer, jagħder u jagħmel il-ġid. Minn Angelo Xuereb. 18/03/2021.

It-Talb u t-Trinità (2). Is-26 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 17/03/2021.

It-Triq tas-Salib ma' Marija Omm Ġesù - Via Sagra mal-Madonna.

Għadu jaħdem sa issa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Erbgħa tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2021.

Golgota.  Mit-Triq tas-Salib sal-Qawmien. Ispirata mill-pitturi ta' Jerzy D. Gracz. Animata minn Dr Andrew Baldacchino. 2021.

Tberik ta' unjoni bejn persuni ta' l-istess sess. Responsum tal-Kongregazzjoni tal-Fidi. 2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-500 sena ta' Evanġelizzazzjoni tal-Filippini. Bażilika ta' San Pietru. 14/03/2021.

Ħsibijiet fuq pittura. Ġesù mgħobbi bis-Salib. Kitba minn Joe Galea.

Ġesu għandi bżonnok. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/03/2021.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ħames Ħadd tar-Randan.

Kelma li sseħħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2021.

Vittma ta' sistema. L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-valenu tad-dipendenza li nagħtu lill-uliedna. San Blas. 14/03/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 14/03/2021.

Il-qalba tal-ħajja nisranija. Omelija tal-Isqof Aw/iljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 14/03/2021.

Titlifx it-triq. Il-Kardinal; Mario Grech dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet u Toroq Sinodali. Intervista minn KNA. 12/03/2021.

Najn. Aktar Riflessjonijiet dwar ħajja u fidi minn Patri Mario u Patri Joseph ofm conv.

Soċjetà li ma tibżax mid-dawl ta' Ġesù. Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta’ San Blas. 14/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 14/03/2021.

Il-Papa Franġisku jagħlaq tmien snin minn meta ġie elett bħala Kap tal-Knisja Kattolika u Messaġġier tal-Paċi. 13/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma. Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 13/03/2021.

Riflessjoni ta’ Mons. Isqof Anton Teuma waqt Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 11/03/2021.

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd. 10/03/2021.

Riflessjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-Raba' Ħadd tar-Randan.

Min hu Ġesù għalik? Kors ta' Eżerċizzi tar-Randan mill-Missjunarju Dun Raymond Portelli.

Qima tal-Wiċċ ta' Kristu. Eżerċizzju ta' San Ġorġ Preca.

Mument ta’ sfida biex infittxu l-vera imħabba għal xulxin. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. L-Isla.12/03/2021.

Ittra lill-Papa Franġisku.  Għażiż Papa Franġisku, sibniek ħati!

Smajna tiri t’arma tan-nar u rajna tifel minxur mal-art. Kien hemm xmara ta’ demm fit-triq. 11/03/2021.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Iraq. Udjenza Ġenerali. 10/03/2021.

Il-Knisja fil-Bangladesch daħlet għal Proġett Laudato Si', siġra minn kull Kattoliku. 10/03/2021.

Il-Knisja tista' tgħin fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa.

Wara l-Iraq għall-Ungerija. Il-Papa Franġisku qal li sejjer f'Settembru għall-għeluq tal-Kungress Ewkaristiku.

Ewkaristija. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Randan: Aktar eżerċizzi spiritwali għal matul dan iż-żmien speċjali fis-sena liturġika.

Aħfrilna bħalma naħfru. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. It-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2021.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mill-Iraq lura lejn Ruma. 08/03/2021.

Reazzjoni vjolenti għall-veritá. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Omelija fl-Istadju Franso Hariri. Erbil. 07/03/2021.

Ma’ Alla ma tagħmilx negozju. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Diskors waqt l-Angelus mill-Knisja tal-Kunċizzjoni Immakulata f'Qaraqosh. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Talba b'suffraġju tal-Vittmi tal-gwerra. Mosul. 07/03/2021.

Esperjenza qawwija ta' Miriam, mill-Iraq.  Lesta taħfer lill-Isis. 07/03/2021.

L-Iraq jiddikjara s-6 ta’ Marzu “Jum Nazzjonali ta’ Tolleranza u Koeżistenza”. 07/03/2021.

Żjara sabiex il-ħitan jinbidlu f'pontijiet. 07/03/2021.

Lil Alla nħobbuh għax iħobbna mhux għax jikkastigana. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq.  Kompli segwi mil-Laikos aktar rapporti aġġornati dwar dan il-Vjaġġ Appostoliku tant importanti. 07/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Diskors waqt laqgħa inter-reliġjuża fil-pjanura ta' Ur. 06/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Omelija mill-Katidral Kaldew ta' San Ġużepp. 06/03/2021.

L-Iraq fil-Bibbja. Il-pajjiż fejn il-Papa Franġisku qed jagħmel żjara storika mit-5 sat-8 ta’ Marzu, hu msemmi diversi drabi fir-rakkonti tal-Bibbja. 06/03/2021.

Talba ta' Wlied Abraham. Il-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa interreliġjuża fil-Pjanura ta' Ur. 06/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Laqgħa mal-Awtotritajiet. Palazz Presidenzjali, Bagdad. 05/03/2021.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għat-Tielet Ħadd tar-Randan. 05/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Persuni Konsagrati, Seminaristi u Katekisti. Katidral Siro-Kattoliku “Ommna Marija tas-Salvazzjoni”, Bagdad. 05/03/2021.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-ġurnalisti li kienu miegħu waqt it-titjira lejn l-Iraq. 05/03/2021.

L-immigranti Iraqini huma l-vuċi għar-refuġjati. Il-Papa fi triqtu lejn l-Iraq. 05/03/2021.

Biex Ġesù jkun il-ġebla tax-xewka f’ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. Il-Ġimgħa tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan. 05/03/2021.

Il-Papa se jżur iż-żona fejn inqatlu eluf ta’ Nsara u eluf oħra kienu sfurzati jaħarbu. 05/03/2021.

Illum jibda l-vjaġġ diffiċli, imma importanti tal-Papa Franġisku fl-Iraq. 05/03/2021.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Iraq: Nibdew mill-ġdid minn Abraham biex nagħrfu lil xulxin bħal aħwa. 04/03/2021.

Il-Papa jitlob lill-fidili biex jitolbu għaż-żjara tiegħu fl-Iraq. 03/03/2021.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku hija sinjal ta’ qrubija mal-Knisja fl-Iraq. 03/03/2021.

Il-Papa jappella għat-tmiem tal-vjolenza fuq d-dimostranti tal-Mjanmar. 03/03/2021.

It-Talb u t-Trinità (1). Il-25 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 03/03/2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma dwar l-allegati abbużi minn membri tal-kleru fuq minuri. 02/03/2021.

Paternità f'isem Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Kurja. 02/03/2021.

Eżerċizzi għall-Familja minn Fr Ħayden ofm cap, 2021.

Ħielsa mill-ktajjen. melija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2021.

FEHMA TAL-PAPA GĦAL MARZU 2021: Nitolbu biex ngħixu l-esperjenza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni b’mod aktar profond, ħalli nduqu l-ħniena bla qies ta’ Alla.

 

Frar 2021

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 28/02/2021.

X’jiġri fuq żewġ muntanji. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd. Knisja Parrokjali, Balzan. 28/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Kappella tat-Trasfigurazzjoni fil-Faċilità Korretiva ta’ Kordin. 28/02/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 28/02/2021.

Patris Corde.  Siltiet qosra mill-Ittra tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp. (test u awdjo)

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għat-Tieni Ħadd tar-Randan.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-funeral ta’ Mons. Saver Calleja. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 27/02/2021.

Esiġenti, imma ta' ġid kbir, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq il-120 anniversarju tal-Kunsill Studenti Universitarji. Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta. 25/02/2021.

Preżentazzjoni b'ġabra tal-punti ewlenin tal-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2021.

Itolbu u jingħatalkom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Beata Adeodata Pisani. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/02/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: L-edukazzjoni għall-fidi. AL 288.

Fir-Randan, naħfru u nitolbu maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/02/2021.

Mibnija fuq blata. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Katedra ta' San Pietru. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 22/02/2021.

Titnieda l-Assoċjazzjoni għall-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' Henry u Inez Casolani. 22/02/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. 21/02/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Ewwel Ħadd tar-Randan fl-Istitut tal-Familja. Victoria. 21/02/2021.

Redemptoris Custos, L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar San Ġużepp. Għall-okkażjoni tas-Sena Ġużeppina ġiet rekordjata bil-Malti.

Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż Żabbar. 21/02/2021.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Ħsieb online għar-Randan. Sensiela ta' vidjos qosra minn Fr Roderick Baldacchino.

Nibnu soċjetà ta' għożża u solidarjetà. Ittra pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2021.

Magħmudija. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 19/02/2021.

Sawm li jogħġob lill-Alla, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/02/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ras ir-Randan. Bażilika ta' San Pietru. 17/02/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Parroċċa Balzan. 17/02/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ras ir-Randan . Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni. Sarria, Floriana.Furjana. 17/02/2021.

Vidjo tal-messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2021 bil-Malti.

L-Erbgħa tal-Irmied. Vidjo u preżentazzjoni bis-slides dwar Ras ir-Randan.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Xogħol l-edukazzjoni hu li tgħin lid-dinja u lis-soċjetà. AL 276.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2021.

Sinjal speċjali. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2021.

Tħabbira tar-Randan mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja, Victoria. 14/02/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 14/02/2021.

Għażla favur l-emarġinati u l-iskartati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 14/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sitt Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Bert, Tarxien. 14/02/2021.

Omelja mill-Isqof Anton Teuma fis-Sitt Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 14/02/2021.

Sussidju Bibliku għar-Randan 2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Madonna tal-Fiduċja. Bażilika tax-Xagħra. 13/02/2021.

Ir-Randan: żmien ta' tiġdid tal-fidi, it-tama u l-imħabba. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2021.

Tifel jismu Ġorġ. Fl-anniversarju tat-twelid ta' San Ġorġ Preca. 12/02/2021.

X'jagħmel Ġesù lil widnejja u lil-fommi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/02/2021.

L-Ordni Karmelitan. Intervista ma' P Joe Saliba oc u ma' P. Ivan Scicluna oc.

FAMILJA AMORIS LAETITIA:  L-edukazzjoni tal-ulied huwa dmir li ħadd ma jista' jieħdu lill-ġenituri. AL 84.

Nitolbu fil-ħajja ta' kuljum. L-24 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 10/02/2021.

Gratitudni kbira. Omelija Mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta' San Pawl Missierna, Parroċċa Balzan. 10/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal‑festa ta' San Pawl Missierna, Patrun ta' Malta. Kolleġġjata ta' San Pawl, Valletta. 10/02/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-jum ta' talb u riflessjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin. 08/02/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Korp Diplomatiku. Sala tal-Benedizzjonijiet. 08/02/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu San Pawl. Knisja ta' San Pawl, Marsalforn. 08/02/2021.

Immissu mqar tarf il-mantar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/02/2021.

Biex il-ħajja umana tkun imħarsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħames Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 07/02/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 07/02/2021.

Imħabba, Kompassjoni, Għożża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f'Jum il-Hajja. Konkattidral, Valletta. 07/02/2021.

Xi jfisser it-talb għalina? Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħames Ħadd tal-Għid. Knisja ta' San Bert, Tarxien. 07/02/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Ħames Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 07/02/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment tal-Fokolari. Awla Pawlu VI. 06/02/2021.

Il-ħajja mhix propjeta tagħna. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 06/02/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/02/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Jum Internazzjoanli tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

President ġdida mill-Art Imqaddsa għall-Moviment tal-Fokolari. 04/02/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 04/02/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-vizzju tad-droga hu waħda mill-pjagi ta' żmienna. AL 51.

Santa Tereża Benedetta tas-Salib. Edith Stein. Intervista ma' P. Juan De Bono ocd.

Il-Papa jibgħat messaġġ lill-Forum tal-Popli Indiġeni tal-IFAD. 03/03/2021.

Nitolbu fil-Liturġija. It-23 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 03/02/2021.

Omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/02/2021.

Il-Papa Franġisku jżid it-tifkira ta' sitt Qaddisin fil-Kalendarju Ruman. 02/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Kunvent tas-Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. 02/02/2021.

Il-Papa ser jipparteċipa fl-Ewwel Jum Dinji tal-Fraternità Umana ċelebrat fl-4 ta' Frar 2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tal-Preżentazzjoni tal-Mulej għar-reliġjużi u l-persuni tal-ħajja kkonsagrata. Ta' Pinu, l-Għarb. 01/02/2021.

Mulej, twarrabx minn ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 01/02/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi Frar 2021.

 

Jannar

Jum Dinji għan-Nanniet u l-Anzjani, kull sena fir-Raba' Ħadd ta' Lulju. Mħabbar mill-Papa Franġisku wara l-Angelus. 31/01/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul is-Sena. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 31/01/2021.

L-awtorità li teħles. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 310/01/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 31/01/2021.

Bin il-Bniedem. Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-mibgħeda tax-xitan u l-paċi tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba' Ħadd matul s-Sena. Knisja ta’ San Girgor, Żejtun.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 31/01/2021.

L-Innu uffiċjali ta' Jum iż-Żgħażagh li ser isir f'Lisbona fl-2023.

Bla daqq tat-trombi u mingħajr frattarija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-kappella tal-Kurja, Floriana. 29/01/2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Frar 2021. Għan-nis li huma vittmi tal-vjolenza.

Ġesù ġie bħala dawl. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta’ San Tumas t’Aquino. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/01/2021.

It-talb bl-Iskrittura Mqaddsa. Katekeżi nru 22 tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 27/01/2021.

Ħrief qalb l-ilpup. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl, San Paolo furi le Mura. 25/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għall-Komunikazzjoni Soċjali 2021. 23/01/2021.

Inkunu bħal San Pawl u niltaqgħu ma' Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Tal-Virtù. 25/01/2021.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Isqof Anton Teuma għall-preżenza tas-Sorijiet Klarissi f’Għawdex. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 24/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd matul is-Sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. 24/01/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katidral, Imdina. 24/01/2021.

Għandi aħbar tajba x'nagħtik. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-3 Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Knisja ta’ S. Katarina, Żejtun. 24/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Knisja Parrokkjali, l-Għasri. 24/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-Tieled Ħadd matul is-Sena. 24/01/2021,

Il-Ġesti fil-Quddiesa. Għaliex inqumu bilwieqfa għall-Evanġelju. It-tielet minn sensiela ta' filmati qosra.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Istitut tal-Familja, Victoria. 24/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnalisti u l-Kittieba Għawdxin. Istitut tal-Familja. Victoria. 23/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Id-divorzju hu ħazin. AL 246.

Pubilju, protettur ta' Malta. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/01/2021.

ĦADD IL-KELMA TA ALLA: Riflessjoni minn P. Marcello Ghirlandi ofm.

Il-kuraġġ li tkun xhud ta' Ġesù Kristu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Inħarsu b’umiltà lejn ir-realtà tal-familja. Vidjo ieħor għas-sena speċjali msejjħa mill-Papa Franġisku.

Antikrist. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku, imfissra min Dun Pawl Sciberras.

Riflessjonijiet Bibliċi. Ġimgħa ta' talb għall-għaqda bejn l-Insara 2021. Kunsill Pontifiċju għall-Għaqda bejn l-insara.

It-talb għall-għaqda bejn l-insara. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 20/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: L-ewwel minn sensiela ta' 12-il vidjo dwar Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku.

Id-dinja li nixtieq. Intervista minn Fabio Marchese Ragona ta' Canale 5 lil Papa Franġisku. 10/01/2021.

Dizzjunarju Ekumeniku. Vidjos qosra b'tifsir dwar kliem u termini dwar l-Ekumeniżmu.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/01/2020.

Sussidju għal Ħadd il-Kelma ta' Alla mfakkar fit-Tielet Ħadd matul is-Sena.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-preżenza tal-Mulej fil-familja hi vera u konkreta. AL 315.

Nibqgħu fl-imħabba tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/01/2021.

Ibqgħu miegħi. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd matul is-sena. Parroċċa Burmarrad. 17/01/2021.

Sejħa biex naħdmu favur il-fraternità. Il-Kardinal Czreny dwar L-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Bażilika tax-Xagħra. 17/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tieni Ħadd matul is-Sena. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku.17/01/2021,

Man of action. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi. Sunday Times of Malta. 17/01/2021.

ĦADD IL-KELMA TA'  ALLA: Nhar il-Ħadd li ġej li jkun it-3 Ħadd matul is-sena.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott. Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2021.

It-tliet kelmiet mill-Vanġelu tal-lum. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Girgor, Żejtun. 17/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-2 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 17/01/2021.

Stedina għal laqgħa virtwali mal-Papa. Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. 16/01/2021.

Niċċelebraw fi djarna. It-Tieni Ħadd matul is-Sena. Imsejħin ngħixu l-Vanġelu. 16/01/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar San Ġużepp. 15/01/2021.

Fidi li tiftaħ is-soqfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid imfakkar fil-11 ta' Frar 2021.

L-eżami tal-ġurnata. Ħsieb awdjo għal kull jum tal-ġimgħa minn Dr Andrew Baldacchino.

Knejjes u lukandi għal persuni bla dar. 14/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-familja hi s-santwarju tal-ħajja. AL 83.

Santa Tereża ta' Ġesù (ta' Avila). Intervista ma' P. Juan De Bono ocd. 14/01/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2021.

It-talb ta' tifħir. Il-21 katekekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 13/01/2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-Familja. 36 katekeżi bil-Malti b'filmati u sottotitoli.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2021.

Spiritus Domini. Ittra Appostolika f'għamla ta' Moto Proprju dwar Lettorat u Akkolitat għal persuni femminili. 10/01/2021.

Vidjos dwar diversi suġġetti. Aktar minn 40 paġna b'mijiet ta' vidjos dwar temi differenti.

Grazzi - Jekk jogħġbok - Aħfirli. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-koppji li żżewġu fl-2020. 11/01/2021.

Interpretazzjoni tal-Bibbja. Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

"Etikament kulħadd għandu jieħu l-vaċin." Il-Papa Franġisku f'intervista fuq Canale 5. 10/01/2021.

Regoli u preċetti biss? Vidjo ieħor fis-sensiela Najn. P. Mario u P. Joseph ofm conv.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Soċjetà naturali msejsa fuq iż-żwieġ. AL 51.

Ħallew ix-xbiek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 10/01/2021.

Ulied għeżież. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 10/01/2021.

Mgħammdin fil-Mulej. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja ta’ San Girgor, Żejtun. 10/01/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Istitut tal-Familja, Victoria. 10/01/2020.

Il-ġesti fil-quddiesa. Is-Sinjal tas-Salib. L-ewwel minn sensiela ta' vidjos, inizjattiva ta' katekisti tat-tfal. Victoria.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-familja hi ġid li s-soċjetà ma tistax tgħaddi mingħajru. AL 44.

Patris corde. Moqrija bil-Malti l-Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp.

Anġlu. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.

Ifittex imkien imwarrab. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 08/01/2021.

San Ġwann tas-Salib dwar il-ħames tapep li ruħ trid tgħaddi minnhom sa' ma tasal għall-għaqda sħiħa ma' Alla. Patri Juan De Bono ocd.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Servizz Ekumeniku onlajn. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.

Il-Qalb ta' Ġesù, qalb ta' mogħdrija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Hi l-familja li tintroduċi l-imħabba tal-aħwa fid-dinja. AL 194.

Recording tal-Litanija tal-Madonna kif aġġornata bl-aħħar invokazzjonijiet miżjuda mill-Papa Franġisku.

lI-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Epifanija tal-Mulej. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 06/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2021.

Messaġġ tal-Kardinal Kevin Farrell dwar is-Sena Familja Amoris Laetitia. 04/01/2021.

Id-data tal-Għid il-Kbir u dati oħra marbuta magħha matul is-sena 2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-valuri tal-Isports.

Mid-dlam għad-dawl. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2021.

L-10 laqgħa dinjija tal-familji. L-Imħabba fil-familja vokazzjoni u triq tal-qdusija. 04/01/2021.

Ittra tal-Isqof Anton Teuma, "Id-Don tas-Sorijiet Klarissi". 03/01/2021.

Għadna napprezzaw l-għeruq tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, l-Isla. 03/01/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fl-Epifanija tal-Mulej. Istitut tal-Familja, Victoria. 03/01/21021.

Mixja mal-Familja: 12-il triq biex nimxu flimkien mal-familji biex inpoġġu fil-prattika Amoris Laetitia.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 03/01/2020.

Hu Alla li jimla l-qalb. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennita’tal-Epifanija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 03/01/2020.

Nilqgħu lil Ġesù b'qalb safja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/01/2021.

L-Epifanija tal-Mulej. Dokumentarju qasir dwar din is-solennità fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja. 02/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel tas-Sena 2021.

L-Omm tal-bidu ġdid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Ewwel tas-Sena u Festa ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku, moqrija mill-Kardinal Pietro Parolin fl-Ewwel tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2021.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel tas-Sena, Solennita’ ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Id-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji għall-Paċi ċelebtrat fl-1 ta' Jannar 2021.

B’qalb ta’ missier. Messaġġ tal‑Isqof Awżiljarju Joe Galea‑Curmi fil-Flimkien ta' Jannar 2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jannar 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2021.

Flimkien. Ir-rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Jannar 2021.

 

SENA 2020

Diċembru

Omelija tal-Papa Franġisku moqrija mill-Kardinal Giovanni Battista Re fl-Aħħar tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 31/12/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/12/2020.

Inħennu għal xulxin. Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Konkatidral, Valletta. 31/12/2020.

Mulej, ħenn għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2020.

Mulej, ħenn għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2020.

It-talba ta' radd il-ħajr. L-20 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 30/12/2020.

Marija, bint, omm u għarusa. Mill-’Assenjatur’, il-laqgħat ta’ kuljum għas-Soċji tal-M.U.S.E.U.M.

Lest tagħti ħajtek biex tkun xhud ta' Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/12/2020.

Insara maqtula u knisja maħruqa fin-Niġerja lejliet il-Milied. 28/12/2020.

Il-Papa jħeġġeġ lill-komunità Taizé biex tifrex it-tama fi żminijiet diffiċli. 28/12/2020.

Nipproteġu lil dawk l-aktar dgħajjfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2020.

Lectio Divina fil-Festa tal-Familja Mqaddsa mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja. Victoria. 27/12/2020.

Il-Papa Franġisku jħabbar sena speċjali, Amoris Laetitia għal riflessjoni dwar il-familja. 27/12/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. 27/12/2020.

Il-familja f’pandemija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Parroċċa Balzan. 27/12/2020.

Iż-żwieġ hu għotja tagħna nfusna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Kappella ta’ Sant Antnin, Manoel Island. 27/12/2020.

A fatherhood for our times. Article by Archbishop Charles J. Scicluna on the Times of Malta. 27/12/2020,

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/12/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. 26/12/2020.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Furjana. 26/12/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied. 25/12/2020.

Ir-Reġina Eliżabetta titkellem dwar il-fidi nisranija. Messaġġ tal-Milied. 25/12/2020.

L-imħabba libera tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'jum il-Milied. Katidral, Imdina. 25/12/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f'jum il-Milied. Katidral, Victoria, 25/12/2020.

Ma ngħidulux full up. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Lejl tal-Milied. Parroċċa Balzan. 24/12/2020.

Il-ħlewwa, l-istedina ta’ dan il-Milied. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' nofsillejl. Katidral, Imdina. 24/12/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-lejl tal-Milied. Katidral, Victoria. 24/12/2020.

Illum twieled għalina Salvatur. Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tal-Milied. 24/12/2020.

Kif nistgħu nitolbu waqt li nħejju l-mejda tal-ikla tal-Milied. 25/12/2020.

Il-Milied huwa għanja tal-ħajja fil-ġuf tal-omm. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Vġili tal-Milied. Konkatidral, Valletta. 24/12/2020.

It-Twelid tat-Tabib tar-ruħ. Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna. 24/12/2020.

Il-Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied. 24/12/2020.

Il-Festa tad-Dawl, Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2020.

Ġesù fil-presepju jurina t-triq tal-ħlewwa u biex inkunu qrib xulxin. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Milied. Udjenza Ġenerali. 23/12/2020.

Kriżi fl-oqsma tas-saħħa, ekonomika, soċjali u anke ekkleżjali. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kardinali tal-Kurja. 21/12/2020.

Żewġ ommijiet li jitkellmu bl-istess lingwaġġ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/12/2020.

Niskopru mill-ġdid - Nikkontemplaw - Inħabbru. Diskors tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema fil-Vatikan. 21/12/2020.

Il-Vatikan dwar il-moralità tal-vaċċini kontra l-covid-19. 21/12/2020.

Tara tnejn imma huma erbgħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/12/2020.

It-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Vidjo bil-Malti minn Catholic Kids Media. 2020.

Lectio Divina tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja, Victoria. 20/12/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 20/12/2020.

Il-qawwa tal-iva ta’ Marija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 20/12/2020.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Isptar Mater Dei, Imsida. 20/12/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/12/2020.

Postijiet tal-Milied. Imfissra fil-qosor mill-biblista Mons. Lawrenz Sciberras. 2020,

Inħallu t-tmun f'idejn Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2020.

Rigali. Novena tal-Milied f'sensiela ta' vidjos mill-Parroċċa tan-Nadur. 2020.

Min kienet Santa Eliżabetta tat-Trinità? Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd.

O Holy Night. Messaġġ-vidjo mill-Aħwa Kappuċċini Maltin għall-Milied 2020.

Jiena hu l-barrani. Novena tal-Milied f'sensiela ta' vidjos mill-Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 2020.

Il-Kardinal Mario Grech maħtur membru fil-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Għaqda Nisranija. 16/12/2020.

It-talb ta' interċessjoni. Id-19-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 16/12/2020.

San Ġorġ Preca dwar San Ġużepp flimkien ma' aktar riżorsi ġodda għas-Sena Ġużeppina.

Beżqilhom mis-sunnara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Ġwann tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/12/2020.

San Ġużepp tal-Papa. Tagħrif dwar l-istatwetta ta' San Ġużepp li l-Papa Franġisku ġab miegħu mill-Arġentina.

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/12/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 13/12/2020.

Għajta fid-deżert. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-3 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 13/12/2020.

Antifoni "O".  Ġabra ta' tagħrif dwar dawn l-antifoni speċjali tal-Avvent.

Omelija tal-Arċisqof Chareles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Santu Kristu, Ħal Għaxaq. 13/12/2020.

Quddiesa tal-Isqof Anton Teuma tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/12/2020.

Archbishop Charles J, Scicluna to the Sovereign Military and Hospitaller Order of St John. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 12/12/2020.

Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Vġili tat-3 Ħadd tal-Avvent. Ta' Pinu, l-Għarb. 12/08/2020.

 SENA ĠUŻEPPINA:   Ġabra ta' dokumenti, diskorsi u riżorsi dwar San Ġużepp.

Bil-fedeltà, bis-serenità u b’ħafna mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 11/12/2020.

Patris Corde. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fil-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/12/2020.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fl-Isptar Mater Dei. 10/12/2020.

Santa Eliżabetta tat-Trinità.  Tagħrif awdjo-viżiv minn Patri Juan De Bono ocd.

Sforz biex ngħixu f’armonija u paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Madonna ta’ Loreto. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 10/12/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem il-quddiesa ta' radd il-ħajr mill-Kardinal Mario Grech. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/12/2020.

Quddiesa ta’ radd il-ħajr mill-Kardinal Mario Grech. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 09/12/2020.

It-talb ta' petizzjoni. It-18-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 09/12/2020.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jipproklama s-Sena Ġużeppina. 08/12/2020.

Quddiesa ta’ merħba lill-Kardinal Mario Grech. Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/12/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennita tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Marija. 08/12/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Parroċċa Balzan. 08/12/2020.

Il-Papa jitlob għal Ruma u għad-dinja f’riġlejn il-Madonna. 08/12/2020.

Il-Papa Franġisku sejjer fuq Vjaġġ Appostoliku fl-Iraq fil-bidu ta' Marzu 2021. 08/12/2020.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Kardinal Mario Grech fl-okkażjoni tal-35 anniversarju ta’ Dar Ġużeppa Debono. 08/12/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita’ tat-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Marija. Kappella tal-Kunċizzjoni, San Ġiljan. 08/12/2020.

Quddiesa mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennita’ tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Knisja Arċipretali tal-Qala. 08/12/2020.

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Istitut Ġwanni Pawlu II, Victoria. 06/12/2020.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech waqt quddiesa ta' radd il-ħajr. Rotunda tax-Xewkija. 06/12/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 06/12/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 06/12/2020.

Intervent tal-Isqof Anton Teuma waqt kors online għaż-żgħazagħ li kien organizzat mill-MCYN u KDŻG. 12/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Is-sitwazzjoni katastrofika fis-Sirja u r-refuġjati.

Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Sant Antnin ta’ Padova, Manoel Island. 06/12/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 06/12/2020.

Aħwa mill-istess ġuf. Il-Kardinal Peter Turkson dwar l-Enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku, Fratelli tutti.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/12/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Persuni b'diżabilità. 03/12/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-10 edizzjoni tal-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 26/11/2020.

L-Aħbar it-tajba. Aħna wlied u mhux skjavi. Riżorsa oħra għall-Avvent minn Fr Christopher Vella sj.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-100 sena tal-Partit Laburista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/12/2020.

Il-Barka. Is-17-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 02/12/2020.

Kelmet il-Qaddisin.  Ġabra ta' 365 sentenza minn bosta qaddisin.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Diċembru 2020.

 TALB:  Il-Feħma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2020.

 

Novembru

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2020.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fl-1 Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja, Victoria. 29/11/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 29/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 29/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa mal-Kardinali l-ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 29/11/2020.

L-Avvent fi żmien il-pandemija. 29/11/2020,

Il-Papa Franġisku mal-Kardinali l-ġodda għamlu żjara lill-Papa Emeritu Benedittu XVI. 28/11/2020.

 LIVE:  Quddiesa mill-Papa Franġisku flimkien mal-Kardinali l-ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 29/11/2020. 10:00.

Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta’ Wied Għammieq, Kalkara. 29/11/2020.

Niċċelebraw l-Avvent fi djarna. Aktar riżorsi għal matul l-Avvent 2020 ċelebrat fil-familja.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-kreazzjoni ta' 13-il Kardinal ġdid. Bażilika tal-Vatikan. 28/11/2020.

Diskors li l-Kardinal Mario Grech għamel waqt il-Konċistorju f'isem il-Kardinali ġodda kollha. 28/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma f'jum il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 28/11/2020.

L-Arċisqof Charles j. Scicluna jifraħ lill-Kardinal Mario Grech. 28/11/2020.

San Kożma u Damjan. Is-Sede Titulari tal-Kardinal Mario Grech,

 LIVE:  Mill-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, Il-Konċistorju ta' 13-il Kardinal ġdid, fosthom l-Isqof Mario Grech. 04:00pm. 28/11/2020.

Messaġġ tal-Kardinal Mario Grech f'jum il-kreazzjoni tiegħu bħala Kardinal. 28/11/2020.

Ġwanni l-Battista. Sensiela ta' 8 katekeżijiet minn Patri Marcello Ghirlando ofm.

Il-Ħdud tal-Avvent. Ishru, l-ewwel riflessjoni minn Fr Keith Bonnici. 28/11/2020.

 AVVENT:  Isħru. Talb fid-dar għal kull jum tal-ewwel ġimgħa. 27/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/11/2020.

X'Milied ġej fuqna? Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma għall-Knisja f'Għawdex. 22/11/2020.

Dettalji dwar il-Konċistorju u ż-żjara f'Malta tal-Kardinal Mario Grech.

 BREVJAR APP:  Tiġbor fiha l-Liturġija tas-Sigħat b'għażla ta' diversi ċelebrazzjonijiet, qari tal-Quddies u għażliet għal xi Istituti Reliġjużi.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-funeral tal- Prof. Oliver Friggieri. Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2020.

It-Talba tal-Knisja tal-bidu. Is-16-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 25/11/2020.

Qaddisin matul is-sena liturġika. Paġna estensiva ta' filmati qosra mfakkar u ċelebrati fil-liturġija.

Intom l-eroj tal-pandemija. Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. 20/11/2020.

Vidjo-messaġġ tal-Papa Franġisku dwar il-Knisja, il-Papa Franġisku u l-Pandemija.  19/11/2020.

 AĦBARIJIET:  L-insara llum huma ppersegwitati fi 3 minn kull 4 pajjiżi. 24/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja tal-Lunzjata, l-Imdina. 24/11/2020.

Illum huwa it-8 anniversarju episkopali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/11/2020.

L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi dwar l-enċiklika, Fratelli tutti tal-Papa Franġisku. 23/11/2020.

Powerpoint bi tħejjija għall-ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena "B"

Talba għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2023.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 23/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan u l-konsenja tas-Salib għall-WYD 2023. Bażilika ta' San Pietru. 22/11/2020.

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-enċiklika Fratelli tutti, waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Sultan. Bażilika ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. 22/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 22/11/2020.

L-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Pjazza San Pietru. 22/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Kappella ta’ Wied Għammieq, Kalkara. 22/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennita ta’ Kristu Sultan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 22/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Galea Curmi fil-Konferenza Stampa dwar ir-rapport: Beyond GDP. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Florian. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2020.

Katekeżi oħra mill-Papa Franġisku dwar it-talb (Nru 15).  Il-Verġni Marija, mara li titlob. Udjenza Ġenerali. 18/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja,Furjana. 17/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Fqar. Bażilika Vatikana. 15/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 15/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/11/2020.

Quddiesa tat-33 Ħadd tas-Sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta’ Wied Għammieq, il-Kalkara. 15/11/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-33 Ħadd matul is-sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 15/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għal ruħ l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi. Bażilika tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 15/11/2020.

It-Talba ta' David (3). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tal-24 ta' Ġunju 2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għal ruħ is-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/11/2020.

Telefonata mill-Papa Franġisku dwar, "Se jkollna Milied din is-sena?"

It-Talba ta' David (2). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tal-24 ta' Ġunju 2020.

Messaġġ tal-Papa fl-40 sena mit-twaqqif tal-JRS. "Agħtu leħen lill-abbandunati." 13/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/11/2020.

It-Talba ta' David (1). Riflessjoni minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisu tal-24 ta' Ġunju 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 12/11/2020.

It-Talba ta' Mosè (3). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

It-talb perseveranti. L-14-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 11/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Fl-Uganda kien maqtul mexxej ta' kongregazzjoni nisranija. 11/11/2020.

It-Talba ta' Mosè (2). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

Ittra tal-Kardinal Gualtiero Bassetti dwar l-Ewkaristija. Mis-sodda tal-isptar waqt li hu marid bil-Covid 19.10/10/2020,

Għix il-Misteru Ewkaristiku.  Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Knisja taċ-Ċili. 10/11/2020.

 AĦBARIJIET:   Il-Papa Franġisku jiltaqa’ ma’ saċerdot missjunarju li nħeles wara sentejn maqbud. 09/11/2020.

It-Talba ta' Mosè. Riflessjoni minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja. Floriana. 10/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-32 Ħadd tas-Sena. Radju Marija. 08/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Id-drittijiet tal-bniedem kruċjali għall-missjoni tal-Knisja. 09/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa b'suffraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu matul is-sena. Bażilika ta' San Pietru. 05/11/2020.

Why Context Matters. An article by Auxiliary Bishop published in The Sunday Times of Malta. 08/11/2020.

Omelija tal-Papa Pawlu Vi f'għeluq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 08/12/1965.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 09/11/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar Santa ELiżabetta tal-Ungerija. Udjenza Ġenerali. 20/10/2010.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 08/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Wara l-Urugan eta, il-Papa jitlob għall-Amerka Ċentrali. 08/11/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fit-32 Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla, Victoria. 08/11/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-32 Ħadd matul is-sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 08/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Bażilka ta’ San Pawl, Rabat. 08/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Velja tal-Ordni Ekwestri tas-Santu Sepulkru. Bażilka ta’ Sant’Elena, B’kara.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Mejtin. Santa Maria f'Camposanto. 02/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/11/2020.

Il-Knisja fuq il-fruntiera. Intervista lill-Isqof Mario Grech minn Antonio Spadaro sj.  Civiltà Cattolica. 03/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar Ġesù mgħallem tat-talb. It-13 Katekeżi dwar it-talb. 04/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 03/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Mejtin kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Solennita’ tal-Qaddisin kollha. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 01/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Konkatidral, Valletta. 01/11/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2020.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Novembru 2020.

 

Ottubru

Il-wasla f'Malta tal-Kardinal-elett Mons. Mario Grech u l-istemma kardinalizja. 30/10/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku dwar l-Ewropa. Rwol aktar rilevanti fil-kuntest tal-pandemija. 22/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-professuri u studenti tal-Fakultà tat-Teoloġija, Marianum. Ruma. 24/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 29/10/2020.

Omelija, diskors u appell tal-Papa Franġisku lill-Komunità Sant Eġidju. 28/10/2020.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Anton Teuma f’Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta. Victoria. 28/10/2020.

Carlo Acutis. Infografika miġbura u preżentata mill-KDŻG.

Fratelli tutti. L-Enċiklika tal-Papa Franġisku f'disa' folji infografiċi.

Il-Papa Franġisku dwar Ġesù bniedem ta' talb. It-12 Katekeżi dwar it-talb. 28/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/10/2020.

L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex jifirħu lill-Kardinal elett Mario Grech, lill-familja tiegħu u lid-Djoċesi ta' Għawdex. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku ħabbar il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-30 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Ursola u 30 Ħadd matul is-Sena. Katidral, Victoria. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex. Dar Ċentrali tal-AK, Victoria. 24/10/2020.

Messaġġ vidjo mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-istudenti tal-Kulleġġ San Injazju. 23/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi (2). Il-11 Katekeżi dwar it-talb. 21/10/2020.

Samaritanus bonus. Il-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi dwar il-kura ta' persuni f'fażijiet kritiċi u terminali. 22/09/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 19/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 18/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta' San Franġisk, Rabat. 18/10/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 18/10/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 18/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Bidnija. 17/10/2020,

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ikel. 16/10/202

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/10/2020.

Intervista minn Civiltà Cattolica mal-Isqof Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 14/10/2020.

L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt seminar online dwar il-ħidma pastorali fl-iskejjel. 14/10/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missunarja 2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku dwar it-tibdil fil-klima. 10/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/10/2020.

Taħdita tal-Isqof Anton Teuma lill-Katekisti. Knisja ta’ Loreto, Għajnsielem. 14/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi.  L-10 Katekeżi dwar it-talb. 14/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moneyval. 08/10/2020,

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 13/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/01/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Beatu Żagħżugħ, Carlo Acutis. 11/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/10/2020,

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-28 Ħadd tas-Sena. Balzan. 11/10/2020.

L-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex. 11/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 11/10/2020.

Carlo Acutis. Żagħżugħ ta' żmienna. Beatifikat illum f'Assisi. 10/10/2020.

Bishops' statement about support for mental health patients. 09/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 09/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-dedikazzjoni tal-Katidral. Imdina. 08/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-Enċiklika, Fratelli tutti tal-Papa Franġisku, 07/10/2020.

Il-Papa Franġisku jkompli bil-Katekeżi dwar it-talb. It-talba ta' Elija. 07/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 06/10/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. Fratelli tutti u s-Samaritan it-tajjeb, 05/10/2020.

Fratelli tutti. L-enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku fil-qosor. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/10/2020.

Ħajja ta’ frott bnin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 04/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Transtu ta’ San Franġisk. Knisja ta' S. Franġisk, Victoria. 03/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-inawgurazzjoni tan-Nadur Teen & Youth Centre. Nadur. 03/10/2020.

Il-Quddiesa tal-Papa Franġisku f'Assisi fejn iffirma l-Enċiklika, Fratelli tutti. 03/10/2020.

Omelija f’Quddies mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-pussess ta’ Kanonċi ġodda. Kolleġġjata tal-Kunċizzjoni, Bormla. 03/10/2020.

Il-Papa Franġisku ffirma l-Enċiklika Fratelli tutti, 03/10/2020.

Fratelli tutti. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità u ħbiberija soċjali. 03/10/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Ġwardja Zvizzera Pontrifiċja. 02/10/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku lill-Assemblea Ġenerali tal-UN. 25/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santwarju ta’ Santa Tereża, B’kara. 01/10/2020.

Il-bioetika u l-ħames sensi. Diskors tal-Arċisqof Charles J, Scicluna f'konferenza internazzjonali online. 01/10/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa għall-istaff u l-ħaddiema tas-saħħa. Sptar Mater Dei. 01/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral, Valletta. 01/10/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser ikunu mmexxija mill-Arċisqof matul Ottubru 2020.

 

Settembru

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2020. Nitolbu għal sehem akbar lil-lajċi fil-Knisja.

Scripturae Sacrae Affectus. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-XVI iċ-ċentinarju mill-mewt ta' San Ġirolmu. 30/09/2020.

Infejqu d-dinja. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 30/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa b'tifkira tat-trabi li ma tweldux. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 29/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Arkanġli. Kurja, Floriana. 29/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 28/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/09/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tas-26 Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 27/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Ġesù Nazzarenu. Knisja ta’ Ġesù Nazzarenu, ix-Xagħra. 27/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 27/09/2020.

Omelija milll-Isqof Anton Teuma mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/09/2020.

Il-Papa jipprova jeħles lill-Verġni Marija mill-Mafja. 25/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 25/09/2020.

Riflessjoni mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f'laqgħa tal-Provinċja Agostinjana. Knisja ta’ Santu Wistin, Valletta. 24/09/2020.

Mulej, għand min immorru? Ġimgħa ta' tagħlim online mis-Soċjetà tal-MUSEUM.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 24/09/2020.

Il-Papa bierek qanpiena dedikata għat-trabi li ma twildux. 23/09/2020.

Karatteristiċi ta’ Skola Kattolika. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lill-Edukaturi ġodda fl-iskejjel tal-Knisja, 23/09/2020.

Infejqu d-dinja. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 23/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 22/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Victoria. 21/09/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-mistednin ċkejknin taċ-Ċentru tal-Awtiżmu, Sala Klementina. 21/09/2020.

Mystici Corporis Christi. Enċiklika dwar il-Knisja bħala l-Ġisem Mistiku ta' Kristu. 29/06/1943.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2020.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Bażilika Minuri ta’ San Pawl, Rabat. 20/09/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ parti mill-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 20/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-25 Ħadd matul is-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 20/09/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-25 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Fundazzjoni Banco Farmaceutico. Awla Pawlu VI. 19/09/2020.

Sussidju Kateketiku dwar Qaddisin u Beati tal-Karità.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-ftuħ taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju. Tal-Virtù. 19/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/09/2020.

Ingress Solenni tal-Isqof Anton Teuma fil-Katidral ta’ Għawdex. 16/09/2020.

Infejqu d-dinja. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/09/2020.

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. 14/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 14/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-24 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/09/2020.

Riflessjoni mill-Isqof Galea Curmi waqt quddiesa mil-LifeNewtork għall-vittmi tal-abort. 13/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 13/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 13/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa tal-Komunitajiet Laudato' Si'. Awla Pawlu VI. 12/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-International Gynecologic Cancer Society. Awla Pawlu VI. 11/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 11/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Snapshots from the Borders. 10/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 10/09/2020.

Il-Kongregazzjoni għall-Kleru dwar il-konverżjoni pastorali tal-komunità parrokkjali. 29/06/2020.

Infejqu d-dinja. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 09/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tat-Twelid ta’ Marija. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 08/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Marija Bambina mill-Kolleġġjata tan-Naxxar. 08/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ lejlet is-Solennità tat-Twelid ta’ Marija Bambina. Xagħra. 07/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza dwar it-Tema tal-Laudato si'. 03/09/2020.

Omnes fratres. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità universali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. 06/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 06/09/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Providenza. 06/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-140 anniversarju tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, St Francis School, Msida. 03/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta' San Girgor il-Kbir. Kurja, Floriana. 03/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’quddiesa mas-Sorijiet tal-Karità, Balzan. 02/09/2020.

Infejqu d-dinja. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 02/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 01/09/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Settembru 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Settembru 2020. Biex ir-riżorsi tal-pjaneta ma jiġux sfruttati bla rażan. 01/09/2020.

 

Awwissu

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-sena. 30/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 30/08/2020.

A heavy cross to bear. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Sunday Times of Malta, 30/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 30/08/2020.

L-ewwel Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma. Inroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech. 29/08/2020.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-indissolubilità taż-Żwieġ bħala ġid għall-umanità kollha. 28/01/2002.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 28/08/2020.

Konċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr għall-Ministeru Episkopali tal-Isqof Mario Grech. Rotunda tax-Xewkija. 27/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Twaqqif tal-Kolleġġjata fil-Parroċċa tan-Naxxar. 27/08/2020.

Infejqu d-dinja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 26/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/08/2020.

It-Televiżjoni u l-Familja. Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni, 15/05/1994.

Diskors tal-Papa Franġislu waqt l-Angelus tal-21 Ħadd matul is-sena. 23/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 23/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 23/08/2020.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem iċ-ċerimonja tal-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. 21/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. 21/08/2020.

L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof il-ġdid ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. Rotunda tax-Xewkija. 21/08/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-61 laqgħa ta' Ħbiberija bejn il-Ġnus. 05/08/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Dun Anton Teuma. 20/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 21/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 19/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/08/2020.

Omelija fl-20 Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 16/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Assunta. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral tal-Assunta, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Rużarju u Att ta’ konsagrazzjoni lill-Verġni Marija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa. Rabat. 15/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Il-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex, immexxija mill-Isqof-maħtur Anton Teuma u l-Isqof Mario Grech.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 14/08/2020.

L-istemma u l-Motto Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. U baqa' miexi magħhom.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta San Ponzjanu u San Ippolitu fil-Kurja, Floriana. 13/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 12/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, Għawdex.09/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 09/08/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Duminku. Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. 08/08/2020.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI f'laqgħa mal-fidili ta' Loreto. 02/09/2007.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fl-Angelus waqt żjara f'Loreto. 02/09/2007.

Tweġibiet  tal-Papa Benedittu XVI għall-mistoqsijiet taż-Żgħażagħ f'Loreto. 01/09/2007.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/08/2020.

Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Kelma tal-Ħajja ghall-Awwissu 2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija. 06/08/2020,

Infejqu d-dinja. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 05/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-ruħ tal-Isqof Baldassare Cagliares. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 02/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju ta’ San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.01/08/2020.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Awwissu 2020.

 

Lulju

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa ta’ ringrazzjament għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa. Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 30/07/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna for the incardination of two priests. Archbishop's Seminary, Tal-Virtú. 29/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-sena. 26/07/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 26/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa. 26/07/2020.

Omelija f’Quddiesa tal-Festa ta’ Sant’Anna mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, iż-Żebbiegħ. 25/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/07/2020.

It-tmien beatitudnijiet tal-politiku mill-Kardinal Van Thuan.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/07/2020.

Omelija tal-Isqof maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 19/07/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun. 19/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-80 anniversarju tal-adorazzjoni perpetwa, fil-Knisja tal-Ispirtu s-Santu, Żejtun. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/07/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. Santwarju ta’ Kerċem. 12/07/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Annunzjata. Knisja ta' Marija Annunzjata, Balzan. 12/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Leonardu, Ħal Kirkop. 12/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena. 12/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 09/07/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Flimkien ta' Lulju 2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Santwarju Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. 05/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/07/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/07/2020.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 04/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/07/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2020.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2020. Nitolbu għall-familji.

 

Ġunju

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Istampa Kattolika. Flimkien waqt li bogħod minn xulxin. 30/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Raħal Ġdid. 29/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Quddiesa tat-tberik taż-żjut mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 28/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. 28/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ erba’ kandidati għad-djakonat mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. 27/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni ta’ Bormla. 25/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/06/2020.

It-talba ta' David. It-tmien katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tnax-il Ħadd matul is-sena. 21/06/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 21/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Pawl, ir-Rabat. 21/06/2020.

A consistent life ethic. Article by Bishop Joe Galea Curmi published on the Sunday Times of Malta. 21/06/2020.

Il-Papa jżid tliet invokazzjonijiet ġodda mal-Litanija tal-Verġni Mqaddsa Marija. 20/06/2020.

L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni ta’ Saċerdot u żewg Djakni. Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Bażilika tal-Isla. 19/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/06/2020.

It-talba ta' Mosè.  Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 17/06/2020.

Pastorali mill-Isqof Mario Grech fll-ħatra ta’ Mons. Anton Teuma bħala Isqof ġdid għad-Djoċesi ta’ Għawdex. 17/06/2020.

L-Arċidjoċesi ta ’Malta tifraħ lill-Isqof-elett ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. 17/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 17/06/2020.

Omelija f’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 16/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-IV Jum Dinji tal-Foqra. Imfakkar fil-15 ta' Novembru 2020. 13/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 14/06/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 14/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 14/06/2020.

Archbishop Charles J. Scicluna on the Solemnity of Body and Blood of Christ. St Paul’s Parish Church, Rabat. 14/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Sant’Antnin s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 14/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 14/06/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. 13/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/06/2020.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-75 anniversarju tar-Rivista “Il-Ħajja f’Għawdex”. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 10/06/2020.

It-talba ta' Ġakobb. Is-sitt katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 07/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/06/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Grotto, Rabat. 07/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jniedi d-dokument ta' viżjoni, Knisja waħda u vjaġġ wieħed. 07/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Grotta ta' San Pawl, Rabat. 07/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Fundazzjoni Scholas Occurruentes. 05/06/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-President Iván Duque Márquez tal-Kolombja. 05/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 04/06/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma. 03/06/2020.

Il-ħajja wara l-pandemija. Kitba tal-Kardinal Michael Czerny sj dwar 8 diskorsi riċenti tal-Papa Franġisku.

It-talba ta' Abraham. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 03/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/06/2020.

Żjieda għall-Missal Ruman tat-Tnejn fuq Għid il-Ħamsin. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. 02/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/06/2020.

Livestreams ta’ ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Ġunju 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Ġunju 2020. Għal dawk li qed ibatu biex isibu triqthom fil-ħajja.

Kliem il-Ħajja. Publikzzjoni tal-Patrijiet Kapuċċini Maltin. Ġunju 2020.

 

 

Mejju 2020

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2020. Hawn jien, ibgħat lili. 31/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-avveniment, Thy Kingdom Come. 31/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 31/05/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli f'nhar Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 31/05/2020.

Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/05/2020.

Pentecost Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa. 31/05/2020.

Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħ. 31/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 30/05/2020.

Il-Pjan Pastorali tal-Knisja f'Malta. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fl-aħħar Assemblea Djoċesana.  21/11/2019.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-adolexxenti li qed iħejju għas-Sagrament tal-Griżma. 30/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 29/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/05/2020.

Riflessjoni dwar il-Laudato Si'. Filmat tal-webinar organiżżat fil-ħames anniversary tal-Enċiklika. 28/05/2020.

Mexxi, O Kristu, fil-verità. Talba tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. Ruma. 02/12/1979.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/05/2020.

It-talba tal-ġusti. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Frangisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 27/05/2020.

Talba mill-Papa Franġisku għas-Sena ddedikata għal-Laudato Sì. 24/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Viżjoni ta' Knisja għall-Knejjes Lokali ta' Malta u Għawdex għas-snin 2020-2030. Kummissjoni Dottrinali. 06/10/2019.

Talba f'riġlejn Ġesù Kurċifiss.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Istqarrija tal-Fidi u l-Ġurament tal-Fedeltà ta' żewġ djakni. Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 24/05/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 24/05/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria. 23/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Santa Rita ta' Cashia. 22/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Ħames snin minn Laudato si’. 22/05/2020.

Maħbuba Amażonja. Fr Tony Sciberras dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia.

O Verġni qed jidlam. Talba ta' Père Claude Wittock.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Opri Missjunarji Pontifiċji. 21/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/05/2020.

It-tielet katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Il-misteru tal-ħolqien. Udjenza ġenerali. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 19/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa b'tifkira taċ-ċentinarju mit-twelid ta' San Ġwanni Pawlu II. Bażilika tal-Vatikan. 18/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Infermiera. 12/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Migrant u r-Refuġjat. Imfakkar fis-27 ta' Settembru 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 17/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2020.

Quddiesa tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 17/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-ħafna persuni li jnaddfu l-isptarijiet, it-toroq, li jbattlu l-iskart u jiġbruh mid-djar. 17/05/2020.

L-Ispirtu s-Santu. Fr Norbert Bonavia mssp b'seba' riflessjonijiet dwar l-Ispirtu s-Santu, id-doni u l-frott li jagħtina.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jidfnu lil min miet minħabba dil-pandemija. 16/05/2020.

Il-Kanoni tal-Bibbja. Vidjo ieħor minn Dun Pawl Sciberras fis-sensiela Dizzjunarju Bibliku.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex fihom joktor l-Ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-imħabba, tar-rispett, tal-libertà. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju fil-festa ta’ San Mattija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 14/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu ‘l Alla jħenn għalina f’dal-waqt traġiku tal-pandemija. 04/05/2020.

Talba ta' Konsagrazzjoni tal-Familja lil Ommna Marija Għajnuna tal-Insara.

It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb.  It-talba tan-Nisrani. Udjenza Ġenerali. 13/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għal dawk li qed jistudjaw u għall-għalliema li jkollhom ifittxu metodi ġodda biex ikomplu jgħallmu. 13/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-infermieri li f’daż-żmien ta’ pandemija taw eżempju ta’ eroiżmu u wħud ħallsu wkoll b’ħajjithom. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi mill-Kurja, Floriana.11/05/2020.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Nitolbu għal dawk ħutna li qed ibatu minħabba n-nuqqas ta’ xogħol. 11/05/2020.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-5 Ħadd tal-Għid. 10/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikber fl-għaqda tal-fratellanza li ssaħħaħ lill-popli l-għaqda bid-diversità. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill–Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 10/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm ‘fil-Ħlewwa ta’ Mejju’. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għas-sorijiet vinċenzjani li ilhom jmexxu dan iċ-ċentru tas-saħħa u li jaħdmu fid-Dar Santa Marta. 09/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Ġorġ Preca. Kappella ta’ Sidtna Marija tal‑Midalja Mirakoluża, il‑Blata l‑Bajda. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar. 08/05/2020.

Social Doctrine of the Church and Political Science. Eight video lectures by Tonio Fenech.

Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompei u Rużarju mill-Knisja ta’ Marsaxlokk. 08/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitlob għall-artisti għal darb’oħra għax jgħinuna nifhmu x’inhi s-sbuħija. 07/05/2020.

Pastorali wara l-pandemija. Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-Kappillani ta' Għawdex. 07/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/05/2020.

L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Talb. Il-Misteru tat-Talb. 06/05/2020.

San Ġorġ Preca; dwaru u minn fommu. Paġna ġdida dwar dan il-Qaddis Malti.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal kull min jaħdem fil-qasam tal-meżżi tal-komunikazzjoni. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal dawk li mietu minħabba l-pandemija. 05/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 05/05/2020.

Diskors ta' Fr Arthur Vella sj dwar id-Dixxerniment Spiritwali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex ikomplu jgħixu fil-paċi, bil-kreattività u bil-paċenzja, tul il-kwarantina. 04/05/2020.

Il-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Vokazzjonijiet. 03/05/2020.

Akatistos. Innu liturġiku tal-Knisja tal-Lvant lill-Omm Qaddisa ta' Alla.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna at the Seminary, Rabat. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għar-rgħajja li madwar id-dinja kollha jagħtu ħajjithom għall-fidili, anki matul dil pandemija. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-governanti li għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu ħsieb il-popli tagħhom f’daż-żmien ta’ kriżi. 02/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 01/05/2020.

Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Mejju 2020. Moviment tal-Fokolarini.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-ħaddiema biex ħadd ma jkun imċaħħad mix-xogħol u kollha jitħallsu kif jixraq u jgawdu d-dinjità tax-xogħol u tas-sbuħija tal-mistrieħ. 01/05/2020.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi minn Mons Charles J. Scicluna matul Mejju 2020.

 

April 2020

Flimkien. Ir-Rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Mejju 2020. 30/04/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-mejtin, dawk li mietu minħabba l-pandemija u dawk anonimi. 30/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fil-Kurja, Floriana. 30/04/2020.

Vestis Honoris. Libsa ta' ġieħ lill-Madonna bil-kant.  Kitba ta' San Ġorġ Preca.

Id-9 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin l-ippersegwitati minħabba s-sewwa .. Udjenza Ġenerali. 29/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 29/04/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-għaqda tal-Unjoni Ewropea: biex ilkoll flimkien nibqgħu mexjin ‘il quddiem bħall-aħwa. 29/04/2020.

Il-Papa f'Santa Marta: Nitolbu għall-grazzja tal-prudenza u l-ubbidjenza għall-istruzzjonijiet ħalli l-pandemija ma terġax terfa' rasha. 28/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 28/04/2020.

Il-Litanija tal-Madonna. Riflessjonijiet dwar l-invokazzjonijiet tal-Litanija minn Fr Norbert Bonavia mssp. (awdjo).

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-artisti biex permezz tat-triq tas-sbuħija juruna t-triq li għandna nterrqu. 27/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 27/04/2020.

Il-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Biblijoteka Appostolika. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni kollha ta’ qalbhom sewda. 26/04/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from Church of St Francis, Ħamrun. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 26/04/2020.

Jum ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-3 ta' Mejju 2020. Ktejjeb b'riżorsi għal matul il-quddiesa u talb ieħor.

Talba mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-San Pubilju prinċep u patrun ta' Malta.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jagħtu servizz fil-funerali. 25/04/2020.

Ittra u żewġ talbiet mill-Papa Franġisku għax-xahar ta' Mejju 2020.

Tberik tal-Familji li kull familja tista' tagħmel b'tifkira tal-Magħmudija. (2020).

Vlogg tal-Arċisqof: Kuraġġ u ġenerożità. 25/04/2020.

Il-Papa Frangisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-għalliema u għall-istudenti. 24/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 24/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 23/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-familji fil-bżonn u għall-użuraj biex il-Mulej imissilhom qalbhom u jikkonvertu. 23/04/2020.

Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. Kitba ta' Patri Marcello Ghirlando ofm dwar l-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II, Dominum et Vivificantem.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-50 Jum Dinji tal-Art. Udjenza Ġenerali. 22/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa. Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikseb l-għaqda li ħolmu l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea. 22/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 22/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu biex is-silenzju jgħallimna nisimgħu. 21/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil‑Kurja, Floriana. 21/04/2020.

Kwarta mal-Kelma.  Patri Marcello Ghirlando OFM b'sensiela ta' vidjos qosra dwar il-Qawmien tal-Irxoxt.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Illum nitolbu għall-irġiel u n-nisa li għandhom vokazzjoni politika. 20/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja, Floriana. 20/04/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-Talba tar-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja ta' Santo Spirito in Sassia. 19/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja ta' Santo Spirito in Sassia. 19/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 19/04/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Church of St Francis of Assisi, Ħamrun. 19/04/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Franġisk t’Assisi, Ħamrun . 19/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għal dawk li joffru servizz lill-persuni b’diżabbilta’. 18/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għan-nisa li qed jistennew tarbija u huma mħassbin. 17/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 17/04/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 tax-xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. 16/04/2020.

Kliem il-Ħajja. Mejju 2020. Għalissa tkun publikata biss fuq il-Laikos. 16/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitlob għall-ispiżjara; huma wkoll jaħdmu sfiq biex jgħinu lill-morda jeħilsu mill-mard tagħhom. 16/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja, Floriana. 16/04/2020.

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin dawk li jġibu l-paċi. 15/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Nitolbu għall-anzjani, speċjalment għal dawk li huma iżolati fid-djar tax-xjuħ. 15/04/2020.

Purċissjoni Privata ta' San Girgor. L-Erbgħa fuq l-Għid il-Kbir tal-Mulej - 2020. 15/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Kurja, Floriana. 15/04/2020.

Qalb tal-Laħam - Our Heart of Flesh. Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat fit-Times of Malta. 15/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Nitolbu biex il-Mulej itina l-grazzja tal-għaqda bejnietna. 14/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta‑Kurja, Floriana. 14/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. 13/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-57 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/03/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu biex il-politiċi u x-xjenzati jfittxu soluzzjoni għall-poplu u mhux għall-flus. 13/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 13/04/2020.

Via Lucis - It-Triq tad-Dawl: Erbatax-il waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt u jwasslu sa Għid il-Ħamsin.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Katidral tal-Assunta, Victoria. 12/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 12/04/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Għid il-Kbir. 12/04/2020.

Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali, Balzan. 12/04/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Solenni tal-Għid tal-Mulej. Kurja tal-Arċisqof. 12/04/2020.

A Learning Curve. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi published in The Sunday Times of Malta. 12/04/2020.

Vlogg mill-Arċisqof: Għid ta’ Tama. 12/04/2020.

Omelija fil-Vġili tal-Għid mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 11/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 11/04/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tal-Għid. Kurja tal-Arċisqof. 11/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja Solenni tal-Għid. Katidral ta’ Għawdex. 11/04/2020.

Omelija ta' P. Raniero Cantalamessa fit-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 10/04/2020.

Min qal li mhux sa jkollna Ġimgħa l-Kbira? Don Miguel Àngel Ferres. 2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni, is-Siegħa tal-Omm. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 11/04/2020.

Lill-Kurċifiss tiegħi. Kantiku miktub mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 11/04/2020.

Anzjani: fejn hemm is-solitudni, il-Coronavirus joqtol iktar. Dikasteru Pontifiċju għal-Lajċi, Familja u Ħajja. 06/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’intervista minn Austen Ivereigh għal The Tablet. 08/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/04/2020.

Via Crucis mal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Ġimgħa l-Kbira. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 10/04/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Funzjoni Liturġika tal-Ġimgħa l-Kbira. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 10/04/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Liturġija tal-Passjoni tal-Mulej u l-Adorazzjoni tas-Salib. Katidral tal-Assunta, Victoria 10/04/2020.

Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ġimgħa l-Kbira. Kurja tal-Arċisqof. 10/04/020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħamis ix-Xirka. L-Ewkaristija, il-qadì u d-dilka. Bażilika ta' San Pietru. 09/04/2020.

L-Arċisqof Charles Scicluna f'mument ta’ talb u riflessjoni f’Ħamis ix-Xirka. Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina. 09/04/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech f'Ħamis ix-Xirka. Katidral tal-Assunta, Victoria. 09/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Ħamis ix-Xirka fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/04/2020.

Omelija f’Quddiesa f’Ħamis ix-Xirka mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/04/2020.

Quddiesa u Adorazzjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka. 09/04/2020.

Vlog tal-Arċisqof: Messaġġ lis-saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka – Ġimgħa Mqaddsa. 09/04/2020.

Għid Lhudi Kristjanizzat.Vidjo u preżentazzjoni bis-slides dwar it-tifsira ġdida tiegħu fil-Kristjaneżmu. 

Il-Liturġija tas-Sigħat matul it-Tridu tal-Għid, minn Ħamis ix-Xirka sa Sibt il-Għid. (vidjo)

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Liturġija Penitenzjali fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 08/04/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa fil-Ġimgħa Mqaddsa. 08/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 08/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Alla jikkonverti l-Ġuda tal-lum li jisfruttaw lil dawk fil-bżonn. 08/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta jitlob għall-Innoċenti li jsofru sentenzi inġusti. 07/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Messaġġ tal-Ġimgħa Mqaddsa, mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għat-Tfal. 06/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Il-foqra se jkunu dejjem magħkom u fihom insibu lil Ġesù. 06/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm. 05/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm. Bażilika ta' San Pietru. 05/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. fil-Katidral ta’ Għawdex. 05/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2020. “Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!” 11/02/2020.

Quddiesa f’Ħadd il-Palm mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 05/04/2020.

Quddiesa ta' Ħadd il-Palm mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-proċess tat-tentazzjoni. 04/04/220.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġimgħa Mqaddsa 2020.

L-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku dwar l-idolatrija tal-flus. Kitba ta' Fr Reuben Deguara.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum id-Duluri mill-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Marija Addolorata, dixxiplu u omm. 03/04/2020.

Ġid mis-Sawm mill-Ewkaristija. Kitba ta' Joe Abdilla. 03/04/2020.

Vidjo qasir dwar ir-Rakkont tal-Passjoni f'Ħadd il-Palm ppreżentat għat-Tfal. 03/04//2020.

Quddiesa f’Jum id-Duluri ta' Marija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Ittra lill-Poplu ta’ Alla mill-Isqof Mario Grech dwar għajnuna biex jinxtara ventilator. 03/04/2020.

Agios O Theos. Innu li jitkanta waqt iċ-ċerimonja tal-Adorazzjoni tas-Salib nhar il-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Qima ta' Wiċċ Kristu. Vidjo dwar devozzjoni li San Ġorġ Preca ried li ssir kull nhar ta' Ħamis.

Kelma tal-Ħajja ta' April 2020. Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa dwar Knisja li toħroġ. 30/11/2019.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: It-tliet dimensjonijiet tal-ħajja nisranija: ħatra, wegħda, patt. 02/04/2020.

Il-Kristjaneżmu u l-Epidemiji. Kif l-insara kienu jittrattaw id-dgħajjfa u l-morda. Filmat b'sotto-titoli bil-Malti.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Żommu fil-kelma tal-Mulej. 01/04/2020.

It-Triq tas-Salib. Via Sagra mis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. 01/04/2020.

Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Is-safa tal-qalb. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 01/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/04/2020.

L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-Talb matul April 2020.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2020.

 

Marzu 2020

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/020.

Il-Papa Franġisku f’ Dar Santa Marta jitlob għall-persuni li m’għandhomx saqaf fuq rashom. 31/03/2020.

Riflessjoni dwar il-Verġni Marija taħt is-Salib ta' Binha Ġesù.  Fr Norbert Bonavia mssp. 31/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Vidjo bir-rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù biex jinqara għat-tfal fil-familja. Joe Galea.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

FLIMKIEN.  Il-ħarġa ta' April 2020 pubblikata mill-Kulleġġ tal-Kappillani.

Messaġġ ta' kuraġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-ħaddiema u l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei. 30/03/2020.

 EŻERĊIZZI  - Paġna b'għadd ta' Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan ġodda minn diversi Saċerdoti.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta offra l-quddiesa għal min hu mbeżża’ minħabba l-pandemija. 30/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Aktar Omeliji li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien għamel fl-1979.  Issa bil-Malti.

Id-Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-5 Ħadd tar-Randan. Biblioteka tal-Palazz Appostoliku. 29/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-biki ta' Ġesù. 29/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 29/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta’ Ħal Balzan. 29/03/2020.

Ħsieb għat-tfal għall-5 Ħadd tar-Randan. Fr Mark Mallia Pawley u Kummissjoni Tfal, Dingli. 29/03/2020.

Lectio Divina għall-5 Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 28/03/2020.

Ħsieb għat-tfal dwar l-Evanġelju tal-5 Ħadd tar-Randan. Sena A. 28/03/2020.

It-Talba Saċerdotali ta' Ġesù.  Tliet meditazzjonijiet (awdjo) minn Fr Norbert Bonavia mssp. 28/03/2020.

Il-Qima tal-Pjagi ta' Kristu. Eżerċizzju li kiteb San Ġorġ Preca.  Kitba ta' Joe Galea. 28/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta talab għall-familji li diġà bdew iħossu l-għafsa tal-Corona Virus. 28/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 28/03/2020.

Supplika Litanika fi żmien il-pandemija. Parti mill-mument straordinarju ta' talb li mexxa l-Papa Franġisku. 27/03/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Mument Straordinarju ta' Talb bil-barka Urbi et Orbi. Sagrad tal-Bażilika ta' San Pietru. 27/03/2020.

Is-sens u r-relevanza tal-Indulġenzi.  Joe Galea. 27/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

 LIVE  - Mument straordinarju ta' talb mal-Papa Franġisku llejla fis-6.00 pm - 27/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta jrodd ħajr li kull min qed jgħin lil dawk li jinsabu f’diffikultà. 27/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Riflessjoni dwar Ġesù Msallab. Angelo Xuereb. 27/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Supplika lill-Madonna Ta' Pinu mill-Isqof Mario Grech fiż-żmien tal-imxija tal-Covid-19. 25/03/2020.

Meditazzjoni tal-Papa Benedittu XVI dwar it-tifsira tal-Għid. 19/04/2006.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nitolbu l-għajnuna tal-Mulej biex insaħħu l-fiduċja u negħlbu l-biżgħat tagħna. 26/03/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitá tat-Tħabbira tal-Mulej. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 25/03/2020.

Covid-19. Digriet mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar it-Tridu tal-Għid il-Kbir 2020.

Il-Papa Franġisku jfakkar il-25 Anniversarju tal-Enċiklika, Evangelium Vitae tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Udjenza Ġenerali. 25/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin. 25/03/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 25/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għas-sorijiet li jirriskjaw u jagħtu ħajjithom biex jassistu lill-morda. 25/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 25/03/2020.

Talba lil Ġesù fil-Ġuf ta' Marija. Dedikata għall-Ommijiet li qegħdin jistennew tarbija. 25/03/2020.

Messaġġ ta' kuraġġ mit-tfal għat-tfal. Kummissjoni Djoċesana Tfal. 24/03/2020.

Video speċjali tal-Papa Franġisku għal dan iż-żmien tal-pandemija tal-Corona Virus. 24/03/2020.

Konsagrazzjoni tad-Dinja lil Marija minħabba l-mixja tal-Corona Virus. 24/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’ Dar Santa Marta talab għas-saċerdoti u t-tobba li mietu bil-coronavirus. 24/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Fidi, perseveranza u kuraġġ fit-talb. 23/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 23/03/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan. 22/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta’ Ħal Balzan. 22/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa jitlob għall-vittmi tal-coronavirus u għall-familjari tagħhom. 22/03/2020.

Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 22/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-familji, speċjalment dawk bit-tfal. 21/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 21/03/2020.

Il-Papa Franġisku: “La tibżgħux”.Il-Covid-19 tgħallimna li aħna familja umana waħda”. Intervista ma’ La Stampa. 20/03/2020.

Digriet tal-Penitenzerija Appostolika dwar l-għoti ta’ Indulġenzi speċjali lill-fidili fil-qagħda attwali ta’ pandemija. 20/03/2020.

Nota tal-Penitenzerija Appostolika dwar is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni fil-qagħda attwali ta’ pandemija. 20/03/2020.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech dwar il-Corona Virus. 20/03/2020.

Maħfra bla Saċerdot? Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta jfakkarna kif nirċevuha. 20/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għat-tobba, għall-operaturi sanitarji li qed jagħtu saħħtihom u ħajjithom biex jgħinu lill-morda bil-COVID-19. 20/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 20/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 19/03/2020.

Dokument Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Amażonja. 26/10/2019.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta offra l-quddiesa għall-ħabsin u ħeġġiġna biex nagħmlu t-tqarbna tax-xewqa. 19/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Festa ta' San Ġużepp. 19/03/2020.

Intervista ta' La Repubblica mal-Papa Franġisku. 18/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mit-twelid ta' Chiara Lubich. 29/01/2020.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Beatitudnijiet: Henjin dawk li jħennu. 18/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta waqt quddiesa għall-operaturi sanitarji li tilfu ħajjithom kemm ilha li bdiet il-pandemia. 18/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-anzjani li qiegħdin waħedhom. 17/03/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Ir-rieda ta' Ġesù għall-Knisja u l-għażla tat-Tnax. 15/03/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Bari. 23/02/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Mulej jgħin lill-familji biex isibu lill xulxin mill-ġdid waqt dan iż-żmien diffiċli. 16/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Times of Malta. Time to refocus on what really matters. 15/03/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Biblioteka tal-Vatikan. 15/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għall-ħaddiema kollha li qed jagħtu servizz essenzjali f’daż-żmien diffiċli. 15/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja ta' San Franġisk, Hamrun. 15/03/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet f'Bari. 23/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għall-paċi fil-familji f’dan il-waqt diffiċli. 14/03/2020.

Vlogg lis-saċerdoti u r-reliġjużi: Nafdaw f’idejn Sidtna Marija. 14/03/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa mill-Kappella tal-Kurja fil-Floriana. 14/03/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Rgħajja qrib il-poplu, il-miżuri drastiċi mhux dejjem tajbin. 13/03/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/03/2020.

Ittra mill-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti. 12/03/2020.

Il-Papa Franġisku f' Dar Santa Marta: Nitolbu għall-awtoritajiet bla ma ninsew lill-foqra. 12/03/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. O Marija, aħna nintelqu f'idejk, Saħħa tal-Morda. 11/03/2020.

Il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx għall-ġustizzja. 11/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-ħabsin.11/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-Papa jħeġġeġ lis-saċerdoti biex jieħdu l-Ewkaristija lill-morda bil-Coronavirus. 10/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Talb u miżuri fil‑knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il‑Coronavirus. 09/03/2020.

Il-Papa Frangisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Mill-Biblijoteka tas-Santa Sede. 08/03/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/03/2020.

Talba għaż-Żjara tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex.

Eżerċizzi spiritwali għal matul ir-Randan minn Dun Effie Masini.

L-iskop tal-Evangelii Gaudium. Ħsibijiet ġenerali min Mons Hector Scerri.

Eżerċizzi tar-Randan minn Fr Hayden.  It-Tieni priedka. 07/03/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna meta nawgura l-wirja ‘The Voice of Survivors Through Art’ fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 06/03/2020.

Lectio Divina tal-Vanġelu tat-2 Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 05/03/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral ta’ Miriam Pace. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 05/03/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ mill-ġdid tal-Kripta fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/03/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoti tal-Lettorat lil żewġ seminaristi. Seminarju, Tal‑Virtù, Rabat. 02/03/2020.

Eżerċizzi tar-Randan minn Fr Hayden OFM cap.  L-Ewwel priedka. 01/03/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 01/03/2020.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Marzu 2020. Għall-Kattoliċi fiċ-Ċina.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Marzu 2020.

Lectio Divina dwar il-Qari tal-Ħdud tar-Randan.

 

Frar 2020

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku. Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq. 28/02/2020.

Messaġġ mill-Isqof Mario Grech waqt il-preżentazzjoni tal-ktieb, Crux Invicta. Victoria. 28/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina, Ruma. 26/02/2020.

L-erba' ħolmiet tal-Papa Franġisku għall-Amażonja. Kumment tar-Rev. Dr Raymond Portelli, missjunarju fil-Perù.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar ir-Randan: Nidħlu fid-deżert. Udjenza Ġenerali. 26/02/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 26/02/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'Ras ir-Randan fil-Kamra tal-Avukati, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta. 26/02/2020.

Omelija tal-Arċisqof fl-Erbgħa tal-Irmied fil-Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 26/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: L-akbar wieħed fil-Knisja hu dak li jservi mhux li għandu l-akbar għadd ta’ titli. 25/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Bari. 23/02/2020.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Times of Mala. 23/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Tkun nisrani jfisser li taċċetta t-triq ta’ Ġesù sa fuq is-salib. 20/02/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Il-Katedra ta' Pietru. Don ta' Kristu lill-Knisja tiegħu. 22/02/2020.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin ta' qalbhom ħelwa. 19/02/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-90 sena mill-preżenza tal-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin. 18/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Alla jrid minna qalb miftuħa u mimlija kumpassjoni. 18/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija. Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 16/02/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-6 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 16/02/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja parrokkjali ta’San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2020.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta. 10/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Lil min jakkumpanjana fil-mixja tal-ħajja nżommuh fi qlubna. 14/02/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. 02/02/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Meta niżżersqu lejn il-mondanità nkunu qed nitbegħdu mill-qalb ta’ Alla. 13/02/2020.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin l-imnikkta ...12/02/2020.

Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. Publikata l-Eżortazzjoni appostolika postsinodali tal-Papa Franġisku dwar ir-Reġjun tal-Amażonja. 12/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'Jum il-Morda. Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkikara. 11/02/2020.

Komunikat li bih l-Isqof Mario Grech ħabbar fid-Djoċesi ta’ Għawdex iż-Żjara tal-Papa Franġisku. 10/02/2020.

Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha. 10/02/2020.

L-Arċisqof Charles j. Scicluna fil-Pontifikal Solenni fil-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl. Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 10/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, Valletta. 09/02/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Fil-Knisja wkoll tkun nieqsa l-umiltà jekk ma naċċettawx l-umiljazzjoni. 07/02/2020.

Verbum Domini. L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Benedittu XVI moqrija bil-Malti. 06/02/2020.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin il-foqra fl-ispirtu. 05/02/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Alla jibki meta aħna nitbiegħdu minnu. 04/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar 03/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fiċ-ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/02/2020.

Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. Eżortazzjoni Appostolika Postsinodali tal-Papa Franġisku dwar l-Amażonja. 02/02/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u tar-Rit tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Ta’ Pinu. 02/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja Parrokkjali tal-Fgura. 01/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. Bażilika tal-Vatikan. 01/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 02/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2020 li jkun iċċelebrat fl-24 ta' Mejju 2020.

Ittra tal-Isqof Mario Grech għal Jum il-Ħajja 2020. 02/02/2020.

Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Frar 2020. Sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata l-importanza li tixraqlu.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser ikunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2020.

 

Jannar 2020

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-fratellanzi u l-għaqdiet Ġużeppini f’Malta. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 19/01/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020. 18/01/2020.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tal-Viżta Pastorali tiegħu fil-Parroċċa ta' Fleur de Lys. 17/01/2020.

L-20 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 15/01/2020.

Ut Unum Sint. Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-Impenn fl-Ekumeniżmu. 15/05/1995.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-aħħar tas-Sena 2019. Bażilika tal-Vatikan. 31/12/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pussess ta’ Patri Andrew Galea bħala kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Qawra. Knisja Parrokkjali San Franġisk t’Assissi, il-Qawra. 12/01/2020.

L-Awguri għas-Sena l-ġdida tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 11/01/2020.

Il-Papa f'Dar Santa Marta dwar l-imħabba ta' Alla u dik tal-proxxmu. 10/01/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Professjoni Perpetwa ta' Soru Agostinjana. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’kara. 04/01/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 01/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Pjazza San Pietru. 01/01/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-Dar tal-Providenza. 01/01/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 01/01/2020.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Jannar 2020.

Ċelebrazzjonijiet LIturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2020.

 

SENA 2019

Diċembru 2019

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 26/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku, Urbi et Orbi, fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. 25/12/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Vġili tal-Milied. 24/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-4 Ħadd tal-Avvent. 22/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-pubbliku waqt l-iskambju tal-awgurju tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Il-Kurja, Floriana. 22/12/2019.

Kitba tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fuq The Malta Independent on Sunday. 22/12/2019.

Il-Papa Franġsiku f'Dar Santa Marta. Id-deżert iwarrad bis-saħħa tal-Mulej. 19/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Ispeaker tal-Parlament. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 19/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Kap tal-Oppożizzjoni. 19/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Kabinett tal-Ministri. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 19/12/2019.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Presepju, Vanġelu tad-dar. Udjenza Ġenerali. 18/12/2019.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Impjegati tal-Kurja. 16/12/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Impjegati tal-Kurja. 16/12/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Żewġ attitudnijiet ta' Nsara bierda. 16/12/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Edituri u Kollaboraturi ta' Aggiornamenti Sociali. 06/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tnedija tal-biografija ta' Mons. Philip Calleja. 04/12/2019.

Is-17-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 04/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Persuni b'Diżabilità. 03/12/2019.

Admirabile Signum. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-Tifsira u l-Valur tal-Presepju. 01/12/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fi tmiem il-Viżta Pastorali fl-Imsida. 01/12/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 01/12/2019.

 

Novembru 2019

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej. 29/11/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-Titjira mill-Ġappun lura lejn Ruma. 26/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Ġappun. Diskors lill-Awtoritajiet. 25/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Ġappun. Diskors dwar l-Armi Nukleari. Nagasaki. 24/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġsku fil-Ġappun. Omelija f'Nagasaki. 24/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fit-Tajlandja. Omelija liż-Żgħażagħ f'Bankok. 22/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fit-Tajlandja. Laqgħa mal-Buddisti. 21/11/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-Iskola St Michael, Sta Venera. 06/11/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katakombi ta' Santa Prixilla. 02/11/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha. Katidral, Victoria, Għawdex. 02/11/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2019.

 

Ottubru 2019

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Konferenza tat-Tiġdid Kariżmatiku. 27/10/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. It-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. 25/10/2019.

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Monasteru Sant’Ursola, Valletta. 21/10/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Jum Dinji Missjunarju. Pjazza San Pietru. 20/10/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Seminaristi. Kappella tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 12/10/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Aperuit Illis. Vidjo qasir dwar il-Motu Proprju tal-Papa Franġisku, Aperuit Illis dwar Ħadd il-Kelma ta' Alla.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Minflok il-fidi nkunu nagħżlu xi ideoloġija. 08/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju Ordinarju. Kappella Papali. 05/10/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 06/10/2019.

Thomas More u John Henry Newman. Xebħ u Kuntrasti.

Aperuit Illis. Ittra Appostolika li biha il-Papa Franġisku waqqaf Jum il-Kelma ta' Alla. 30/09/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-26 Ħadd matul is-Sena. Jum Dinji tal-Migranti. Pjazza San Pietru. 29/09/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex. 03/10/2019.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Meta l-Kelma ta' Alla tmiss il-qalb, ikun hemm festa. 03/10/2019.

Il-Kanonizzazzjoni tal-Beatu John Henry Newman fit-13 ta' Ottubru 2019. Kumment minn Fr Geoffrey G. Attard.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt fil-ftuħ tax-Xahar Missjunarju. 01/10/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, f’Quddiesa għall-ġenituri li tilfu tarbija qabel it-twelid. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 02/10/2019.

Vidjo tal-Papa.  Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għax-Xahar Straordinarju tal-Missjoni. Ottubru 2019.

Newsletter mis-Soċjetà Patrisika Maltija. Ħarġa Nru 20. Ottubru 2019.

L-10 Katekeżi tal-Papa Franġisku Dwar l-Atti tal-Appostli. Filippu l-ġirja tal-Vanġelu f'toroq ġodda. 02/10/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Membri tal-Forzi Armati. 02/10/2019.

Omelija tal-Arcisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2019-2020. Konkatidral, Valletta. 01/10/2019.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof għal matul Ottubru 2019.

L-Intenzjoni tal-Papa għal Ottubru 2019. Biex in-nifs tal-Ispirtu s-Santu jnissel rebbiegħa missjunarja ġdida fil-Knisja.

 

Settembru 2019

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-kultura tat-tama tibda bil-kura taż-żgħar u l-anzjani. 30/09/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jgħaddi formalment l-Istitut Cini lill-Hospice. 29/09/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus minn Pjazza San Pietru. 29/09/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju ta’ erba’ sorijiet tal-Karità fil-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 29/09/2019.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fit-teħid tal-pussess tal-Bażilika tal-Lateran. 12/11/1978.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ewwel anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Istatwa tal-Madonna. Parroċċa Sacro Cuor, Sliema. 29/09/2019.

Il-Kariżmi fi ħdan il-Knisja Komunjoni. L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt seminar mill-Forum tal-Għaqdiet. 28/09/2019.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-bidu tas-Sena Pastorali 2019-2020. 28/09/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-bruda spiritwali tagħmlilna ħajjitna qiesha ċimiterju. 26/09/2019.

Id-Disa' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Stiefnu mimli bl-Ispirtu s-Santu. 25/09/2019.

Ittri tal-Isqof Mario Grech lill-Edukaturi. 23/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tberik ta’ artal ġdid u preżentazzjoni tat-trabi. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 22/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 22/09/2019.

Fil-Laikos: paġna ġdida dwar il-Kardinal John Henry Newman fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni tiegħu li ser issir ft-13 ta' Ottubru 2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech, fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: L-Indipendenza ta’ Malta. 21/09/2019.

Il-Papa f’Santa Marta: L-isqof għandu jkun qrib il-poplu t’Alla. 20/09/2019.

Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawli II, Slavorum Apostoli.  Tifkira ta' San Metodju u San Ċirillu. 02/06/1985.

Il-Papa f’Santa Marta: Il-ministeru hu rigal, mhux impjieg jew kuntratt tax-xogħol. 19/09/2019.

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Il-kriterji ta' Gamaljel. 18/09/2019.

Il-ħniena hi att ta' ġustizzja. Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 17/09/2019.

Nitolbu għall-politiċi.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 16/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Vitorja. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 15/09/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f’Quddiesa għas-sewwieqa tal-muturi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu.15/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Parroċċa ta’ St Patrick’s fil-Belġju. 15/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 15/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Redemptoris Mater. L-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Mqaddsa Marija fil-ħajja tal-Knisja. Pellegrina fid-Dinja,. 25/03/1987.

Missier iż-Żgħażagħ.  Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-100 anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Bosco. 31/01/1988.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’quddiesa għall-anzjani organizzata mill-Caritas. Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta. 12/09/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt ċelebrazzjoni mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. 11/09/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Afrika. Udjenza Ġenerali. 11/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi matul irtir għas-saċerdoti. Ir-rwol tal-qassisin fl-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida. 10/09/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura mill-Afrika lejn Ruma. 10/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mauritius. Omelija tal-Papa f'Port Louis. 09/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mauritius. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 09/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors lis-Saċerdoti. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Omelija tal-Papa f'Antananarivo. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagacar. Messaġġ tal-Papa waqt Angelus. 08/09/2019.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lil grupp ta’ żgħażagħ li se jmorru Gwatemala. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Talba tal-Papa għall-Ħaddiema. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors liż-Żgħażagħ. 07/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 07/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal għall-Okkażjoni tas-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. Knisja Arċipretali tal-Mellieħa. 07/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. It-Twelid tal-Madonna, Solennità. 07/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mozambique. Omelija fl-Istadju Zimpeto. 06/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mozambique. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 05/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 01/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 01/09/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2019.

Il-Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini għal Settembru 2019.

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi fid-Djoċesi ta' Għawdex. Settembru 2019.

It-Triq. Fuljett mill-Grupp ta' Talb fost il-Ħaddiema. Settembru 2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2019.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Settembru 2019.

 

Awwissu 2019

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fin-Novena tal-Festa ta’ Marija Bambina. Knisja ta’ Marija Bambina, in-Naxxar. 31/08/2019.

Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli, X'ħin jgħaddi Pietru .. Udjenza Ġenerali. 28/08/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. 25/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara. 24/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof. Kelma ta' kuraġġ lis-Saċerdoti. 24/08/2019.

L-Isqof Galea-Curmi f'intervista fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. 22/08/2019.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. "Kellhom kollox flimkien". Udjenza Ġenerali. 21/08/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-20 Ħadd matul is-Sena. 18/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Imġarr Malta. 15/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejliet il-Festa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. 17/08/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Għid tal-Assunta. 15/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J, Scicluna fil-Għid tal-Assunta. 15/08/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/08/2019.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-investitura tal-kanonċi l-ġodda. Katidral, Mdina. 14/08/2019.

Velja tal-Għid tal-Assunta u l-Għeluq tas-Sena Djoċesana Marjana, fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għawdex. 14/08/2019.

L-esperjenza persoanli tal-Kardinal Francis-Xavier Van Thuan, 13-il sena f'ħabs komunista. Vidjo tal-intervista li kien ta.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Magħqudin flimkien fil-festa ta' Santa Marija. 10/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi fl-anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Kwadru tal-Assunta. Bażilka tal-Mosta. 10/08/2019.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija u l-Għeluq tas-Sena Marjana f'Għawdex. 10/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-bidu tat-Tridu tal-festa ta' San Gejtanu. Knisja Parrokkjali tal-Ħamrun. 07/08/2019.

Il-Ħniena ta' Alla. Meditazzjoni miktuba mill-Papa Ġwanni XXIII waqt wieħed mill-irtiri tiegħu.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 07/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija  06/08/2019.

Ittra tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti fil-160 Anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Maria Vianney. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi. Monasteru “Nazareth” tas-Sorijiet Klarissi. Victoria. 03/08/2019.

Katekeżi dwar il-Bolla ta' Indizzjoni tal-Papa Franġisku, Misericordiae Vultus. Kitba ta' Fr Reuben Deguara.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann. 03/08/2019.

Tliet programmi awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp dwar il-Verġni Mqaddsa Marija.

Filmat fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Awwissu 2019.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Awwissu 2019.

 

Lulju 2019

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tal-Kwindiċina tal-Assunta, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 31/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea -Curmi fil-bidu  tal-Kwindiċina tal-festa ta' Santa Marrija. Gudja. 30/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-Sena. 28/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Lino Grech, fil-Bażilka tal-Mosta. 28/07/2019.

Katekeżi dwar l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si. Minn Fr Reuben Deguara.

Min inaddaf u min iħammeg: Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 27/07/2019.

Katekeżi dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetita. Minn Fr Reuben Deguara.

Omelija tal-Papa Beneditu XVI f'Loreto fl-okkażjoni tal-50 anniversarju taż-żjara tal-Papa Ġwanni XXIII. 04/10/2012

Omelija tal-Papa Benedittu XVI fl-okkażjoni tal-Agora taż-Żgħażagħ Taljani.  Loreto. 02/09/2007.

Talba tal-Papa Benedittu XVI fis-Santwarju ta' Loreto. 01/09/2007.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt Żjara Pastorali f'Loreto. 10/09/1995.

Ittra Pastorali tal-Kardinal Martini lis-Saċerdoti. 08/09/1980.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-16-il Ħadd matul is-sena. 21/07/2019.

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja tal-Familja Mqaddsa, il-Bidnija. 21/07/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Knisja tal-Balluta. 19/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2019.

Message of Bishop Mgr Mario Grech during an Ecumenical Meeting, at Ta’ Pinu Sanctuary, Gozo.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa b'suffraġju għall-Pulizija mejtin. Ċimiterju ta' Santa Marija, Xewkija. 15/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena. 14/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali Kristu Re tar-Raħal Ġdid. 14/07/2019.

Il-proxxmu tiegħi min hu? Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 13/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Pulizija. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 12/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta' San Benedittu. Monasteru ta’ San Benedittu, Mdina. 11/07/2019.

Intervista lill-Papa Franġisku mxandra fuq l-istazzjoni Messikan Televisa. 28/05/2019.

Omelija mill-Isqof Mario Grech lill-Forzi  Armati ta' Malta. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 09/07/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-anniversarju taż-żjara li kien għamel f'Lampedusa. 08/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. 07/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Kunvent Ulied il-Qalb ta' Ġesù. Fleur-de-Lys. 07/07/2019.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Pawl. Rabat, 07/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Festa tal-Beatu Nazju Falzon, fil-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2019.

 

Ġunju 2019

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Ġorġ Martri. Ħal Qormi. 30/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġuisku waqt l-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. 30/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Festa ta' San Nikola. Siġġiewi. 30/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-ġuf. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 30/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-quddiesa tal-175 tal-Appostolat tat-Talb. Knisja ta' San Alwiġi, Birkirkara. 29/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità Ta' San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 29/06/2019.

Vos Estis. Ittra Appostolika f'forma ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku b'regoli ġodda dwar l-Abbużi Sesswali. 07/05/2019.

Riflessjoni mill-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qalb ta' Ġesu. Fontana. 28/06/2019.

Festi nsara jew pagani? Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 28/06/2019.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 26/06/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Gradwazzjoni organizzata minn Caritas f'San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 26/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. S cicluna fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann Battista. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 24/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista. Xewkija. 24/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Parrokkjali, Rabat. 23/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Casalbertone, Ruma. 23/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 23/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fs-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral tal-Imdina. 23/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta' San Josemaria Escriva. Kappella tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara. 21/06/2019.

Il-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ jiddisklutu l-Eżortazzjoni Christus Vivit. Rapporti minn Ruma. 20/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Camerino. 16/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Foqra mfakkar fis-17 ta' Novembru 2019. 13/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2019. 09/06/2019.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udenza Ġenerali. 19/06/2019.

Omelija tal-Isqof mario Grech lis-Seminaristi, Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù, Victoria. 18/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Camerino. 16/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati. Il-Wardija. 15/06/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea plenarja tal-Isqfijiet tal-Polonja. Walbrzych. 14/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt l-Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/06/2019.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 12/06/2019.

Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta' Għemmaws. Taħdita mill-Isqof Johannes Bonny lill-Operaturi Pastorali lajċi. 11/06/2019.

EDITORJAL: X'għamel, ġie u u reġa' mar? Marija Omm il-Knisja. 10/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku qabel ir-Regina Coeli. Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Għid il-Ħamis. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 09/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Moviment tat-Tiġdid Kariżmatiku Charis. 08/06/2019.

Il-Kultura tal-Abbużi Sesswali fuq it-Tfal. Konferenza mid-Djoċesi ta' Għawdex. 07/06/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jagħti l-Ittra Pastorali ta' Għid il-Ħamsin. 07/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa b'suffraġju għall-Vittmi tas-Sette Giugno. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 07/06/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ tiegħu fir-Rumanija. Udjenza Ġenerali. 05/06/2019.

Affidament tad-Djoċesi ta' Għawdex lill-Madonna. Omelija tal-Isqof Mario Grech. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 05/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Ġudikanti Panamerikani. 04/06/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mir-Rumanija lura lejn Ruma. 02/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant' Antnin. Għajnsielem. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija.  Laqgħa mal-Komunità Rom. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' seba' Martri. 02/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess tal-Kappillan Dun Josef Mifsud. Siġġiewi. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Diskors qabel it-Talba tar-Regina Coeli. 02/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeuq il-Kwaranturi fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fis-Santwarju ta' Sumuleu-Ciuc. 01/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt il-Viżta Pastorali f'Baħar iċ-Ċagħaq. 01/06/2019.

Ċiviltà ta' mħabba u rispett. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 01/06//2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Pulizija. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, Għarb. 01/06/2019.

Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani mill-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 01/06/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2019.

 

Mejju 2019

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tat-tberik tal-post il-ġdid ta' Radju marija. Rabat. 31/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Diskors lis-Sinodu Ekumeniku tal-Knisja Ortodossa. 31/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Katidral Ta' San Ġużepp. 31/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumaija. Diskors lill-Awtoritajiet Ċivili. 31/05/2019.

L-1 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 29/05/2019.

Intervista lill-Papa Franġisku mxandra fuq l-istazzjoni Messikan Televisa. 28/05/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. In-Nisrani għandu jibqa' dejjem żgħażugħ. 28/05/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Parroċċa tat-Trinità, Marsa. 27/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 26/05/2019.

National Sorry Day. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'The Sunday Times of Malta. 26/05/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna il-każ ta' Lassane Cisse - storja ta' mibgħeda razzjali.  L-Università ta' Malta. 24/05/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku lill-Caritas Internationalis. Bażilika tal-Vatikan. 23/05/2019.

Kull fejn tkun, sejjaħ lill-Missier. Is-sittax-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. 22/05/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażoni tat-Tberik tan-Niċċa tal-Madonna taħt il-pont tal-Kappara. 22/05/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'San Miguel Resources Centre, Pembroke. 22/05/2019.

Il-Paċi ta' Ġesù tixbaħ il-kalma ta' qiegħ il-baħar.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 21/05/2019.

 

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 19/05/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Ġwann tas-Salib, Ta' Xbiex. 19/05/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Caritas Malta u servizz iehor ta' tama lill-pajjiż. 18/05/2019.

Ecclesiam Suam. Ittra Enċiklika tal-San Papa Pawlu VI dwar il-Knisja. Publikata 6 ta' Awwissu 1964. Test ġdid bil-Malti.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tberik ta' ġebla kommemorattiva taċ-Ċentru Terapewtiku għall-Adolexxenti Tal-Ibwar. 17/05/2019.

137 Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Lulju 1991 - Awwissu 1995. Issa kollha bil-Malti.

Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.

Imma eħlisna mid-deni. Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 15/05/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-300 Anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Battista De La Salle. Kulleġġ De La Salle, Kottonera. 15/05/2019.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-Iskola ta' St Dorothy. Ħaż-Żebbuġ. 13/05/2019.

Għand Ġesù permezz ta' Marija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kunvent tas-Sorijiet Salesjani, Victoria. 13/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-talba tar-Regina Coeli fir-Raba' Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 12/05/2019.

Inwegħdkom il-ferħ tal-Ispirtu s-Santu. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 12/05/2019.

Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Madonna tal-Mirakli. Ħal-Lija. 11/05/2019.

Nintelqu f'dirgħajn Ommna Marija. Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum l-Omm. 11/05/2019.

L-Insara namrati mal-liġi ta' Alla, imma qatt rashom iebsa.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 10/05/2019.

Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ftuħ tal-esibizzjoni tal-arti fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-Caritas Malta. Kurja, Floriana. 10/05/2019.

Konferenza tal-Aħbarijiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vatikan. 09/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Bulgarija u l-Maċedonja ta' Fuq. Udjenza Ġenerali. 08/05/2019.

Vos Estis. Ittra Appostolika f'forma ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku b'regoli ġodda dwar l-Abbużi Sesswali. 07/05/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira minn Skopje lejn Ruma. 07/05/2019.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja. Talba waqt iż-żjara lill-Memorjal ta' Madre Teresa. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-Awtoritajiet. Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Diskors tal-Papa fil-Laqgħa Ekumenika. Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Omelija tal-Papa fi Pjazza Maċedonja, Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors lill-Komunità Kattolika. Sofija. 06/05/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors fil-kamp tar-Refuġjati. Sofija. 06/05/2019.

Il-kuraġġ li nirriskaw għall-wegħda ta' Alla.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Vokazzjonijiet 2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa għall-Paċi. Sofija. 06/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bugarija. Omelija waqt il-Quddiesa bl-Ewwel Tqarbina. Rakovsky. 06/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Omelija fi Pjazza Knyaz Alexander I, Sofija. 05/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Regina Coeli. Sofija. 05/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors lill-Awtoritajiet. 05/05/2019.

Ngħidu le għall-vjolenza. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali tal-Floriana. 05/05/2019.

San Publiju u l-Patrimonju Malti. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 05/05/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 05/05/2019.

Publiju: F'qalbu il-protezzjoni tal-ħajja umana. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejliet il-festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 04/05/2019.

Soċjetà li ma twarrabx is-sinjal tas-Salib. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa bit-tberik tal-Kurċifiss Ta' Ġieżu. Valletta. 03/05/2019.

La ddaħħallniex fit-tiġrib.  L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 01/05/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-125 sena tas-Sorijiet Agostinjani f'Malta. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 01/05/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2019.

 

April 2019

Inħallu l-Ispirtu s-Santu jkun protagonista f'ħajjitna.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 30/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità Liturġika ta' San Ġorġ. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 29/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Victoria. 29/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid u festa tal-Ħniena Divina. Pjazza San Pietru. 28/04/2019.

Il-Ħniena li tfejjaqna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħnien Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 28/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pusses ta' Fr Charlon Muscat bħala kappillan tal-parroċċa ta' San Ġusepp Ħaddiem, Bitrkirkara. 27/04/2019.

Agħtu ħajjitkom biex il-ferħ tagħkom fil-Mulej ma jonqosx. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta' erba' sacċerdoti ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 27/04/2019.

It-Tlettax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Bħal ma naħfru lil min hu ħati għalina. Udjenza Ġenerali. 24/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-talb tar-Regina Coeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. 22/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-Barka Urbi et Orbi fis-Solennita tal-Għid il-Kbir. 21/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddies Pontifikali ta' Jum il-Għid il-Kbir. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 21/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Katidral tal-Assunta, Victoria. 21/04/2019.

Il-Jum tar-Rebħa. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'The Malta Independent on Sunday. 21/04/2019.

Il-mixja tagħna mhix qed taħbat ma' ġebla. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl Qaddis tal-Għid. Bażilika tal-Vatikan. 20/04/2019.

Ir-Rebħa. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Vġili tal-Għid il-Kbir. Katidral ta' San Pawl, Imdina. 20/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 20/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/04/2019.

Elementi ta' qerda jsiru elementi ta' salvazzjoni. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 20/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni, is-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. 20/04/2019.

It-Talba tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. 19/04/2019.

Omelija ta' Padre Raniero Cantalamessa fit-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 19/04/2019.

Hu ħa fuq d-dnub tal-umanità. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Dar tal-Kleru, Birkirkara. 19/04/2019.

Wara l-mewt ta' Kristu ħadd ma hu waħdu. Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt it-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Katdral tal-Assunta. Victoria. 19/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 19/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej fil-Ħabs ta' Velletri, Ruma. 18/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Bażilika tal-Vatikan. 18/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Għid.  It-talba lill-Missier fil-ħin tal-prova. Udjenza Ġenerali. 17/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 14/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru, 14/04/2019.

Tifkira ħajja ta' dak li għamel għalina Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 14/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Istudenti u l-għalliema. Sala Pawlu VI. 13/04/2019.

Il-Beatitudnijiet tal-Politiku. Proposti mill-Kardinal Van Thuan fil-kitbiet tiegħu.

Qed nisma' l-kelma ta' Alla?  Qiegħed inwettaqha? Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa lill-Impjegati tal-APS Bank fil-festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

L-Omm li qatt ma tabbandunana. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-ħaddiema u pazjenti tal-Isptar Mater Dei fil-Festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

Ma naħlux it-tbatija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, Victoria.  12/04/2019.

Aħfrilna dnubietna. It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 10/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nisrani li jintrikeb mill-falliment. 09/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd tar-Randan. 07/04/2019.

Nixtieq ninbidel f'Marija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fi tmiem Via Crucis Djoċesana fis-Santwarju Madonna ta' Pinu. Għarb. 07/04/2019.

Ġesù jżarmana u jarmana. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-60 anniversarju mill-ordinazjoni tal-Qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 06/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Bażilika tal-Madonna tall-Karmnu, Valletta. 04/04/2019.

Sinteżi tal-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku, Christus vivit, indirazzata liż-żgħażagħ u lill-poplu ta' Alla kollu. 02/04/2019.

Eżerċizzi tar-Randan għall-Familja. Predikatur Fr Hayden Williams ofmcap. (2019).

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Vinċenż Ferreri. 05/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nitolbu bil-kuraġġ u l-ħerqa mhux bit-telqa. 04/04/2019.

Lectio Divina tal-Ħames Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 04/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-President Dr George Vella. 04/04/2019.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Marokk. Udjenza Ġenerali. 03/04/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' April 2019.

 

Marzu 2019

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk.  Konferenza stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 31/03/2019.

Għani fil-Ħniena. Omelija fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imtarfa. 31/03/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Diskors tal-Papa fil-laqghħa mas-Saċerdoti, Reliġjużi u Persuni Kkonsagrati. Rabat. 31/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-proċess għall-kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-Qaddes ta' Alla, Brother Louis Camilleri FSC. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta.  31/03/2019.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Appell tar-Re Mohammed VI u l-Papa Franġisku fuq Ġerusalemm. 31/03/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Omelija waqt Quddiesa fil-Kumpless Sportiv. Rabat, 31/03/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 30/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pellegrinaġġ tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 30/03/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt is-Servizz Penitenzjali - 24 Siegħa għall-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 29/03/2019.

Tfajtni f'Qiegħ il-Ħofra. Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'egħluq il-50 sena mill-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija. 27/08/1989.

Ersaq lejn il-qrar. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla. 29/03/2019.

Caritate Christi Compulsi. Enċiklika tal-Papa Piju XI dwar il-qalb Imqaddsa. 03/05/1932.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-Qalb iebsa titlef il-fedeltà u tikkalunja lill-Mulej. 28/03/2019.

Il-Ħdax-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierana. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Udjenza Ġenerali.  27/03/2019.

Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Lunzjata.  Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 25/03/2019.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Loreto. Diskors fil-Pjazza tas-Santwarju. Ifraħ mimlija bil-grazzja. 25/03/2019.

Marija, Omm il-memorja. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Lunzjata, Victoria. 25/03/2019.

Fik sibna ragħaj ta' qalb ħelwa u umli. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni presbiterali tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP. 24/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-quddiesa ta' radd il-ħajr  għall-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu. 24/03/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tar-Randan. 24/03/2019.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tal-50 sena mill-ordinazzjoni ta' Mons Pawl Camilleri u Mons Victor Zammit Mckeon. 22/03/2019.

Niċċelebraw il-vokazzjoni saċerdotali, reliġjużi u missjunarji. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 22/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa fit-tielet anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Ġuzeppi Mercieca. Katidral, Mdina. 21/03/2019.

Ir-Rikonċiljazzjoni. Meditazzjoni tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Kleru ta' Ruma. Bażilika ta' San Ġwann fil-Lateran. 07/03/2019.

Ikun li trid int. L-Għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 20/03/2019.

Ma tismax ħossu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità ta' San Ġużepp. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' San Ġużepp. Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, il-Qala. 19/03/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Imitaw il-ħniena tal-Mulej u l-bwiet iżżommuhomx magħluqa. 18/03/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 17/03/2019.

Eżerċizzi Spiritwali għall-Koppji. Kors ta' ħames riflessjonijiet immexxija minn Dun Noel Debono.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2019. Il-kuraġġ li nirriskjaw għall-wegħda ta' Alla.  Ċelebrat fir-Raba' Ħadd tal-Għid.

Via Sagra għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal tal-Arċidjoċesi ta' Malta. (2017).

Ir-Randan mal-Kelma t'Alla. Poster u silta mill-Bibbja ghal kull jum tar-Randan. (2019).

Eżerċizzi Spiritwali għar-Randan mogħtija minn Fr Hayden (2019) u oħrajn minn snin preċedenti.

Mixja tar-Randan. Poster u ħsieb għal kull jum matul ir-Randan. (2019).

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. 10/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa wara l-Pellegrinaġġ Penitenzjali f'Ħaż-Żabbar. 10/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor. Santwarju Parrokkjali ta' Kerċem. 10/03/2019.

Ħafna aktar minn ftitra.  Kitba tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'gazzetta lokali. 10/03/2019.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti ta' Għawdex fi tmiem Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan fis-Sala tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Għarb. 09/03/2019.

Il-Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2019. Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija. 09/03/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-Insara m'għandhomx ikunu ipokriti bil-maskra. 08/03/2019.

l-vera tifsira tas-sawm fir-Randan. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa waqt irtir għll-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku. 08/03/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta.  Ma ninsewx dak li Alla għamel f'ħajjitna. 07/03/2019.

Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom.  07/03/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 06/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 06/03/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied fil-Katidral ta' Għawdex, Victorai. 06/03/2019.

Litanija ta' Rikonċiljazzjoni. Miktuba fil-Katidral ta' Coventry 18-il sena wara l-bumbardament tiegħu f'Novembru 1940.

Id-disa' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna.  Tiġi Saltnatek. Udjenza Ġenerali. 06/03/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-8 Ħadd matul is-Sena. 03/03/2019.

Tibżax tieħu għandek lil Marija. Sensiela ta' 24 riflessjoni dwar il-Beata Verġni Marija. Rikordjati awdjo. 2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 04/03/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmex/xew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2019.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Marzu 2019.

 

Frar 2019

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Alla hu ħanin imma jagħdab ukoll. 28/02/2019.

Erba' diskorsi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II waqt il-Pellegrinaġġ Appostoliku tieghu f'Fatima fil-Portugal. Mejju 1982.

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2019. “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19)

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Tiġi Saltnatek. Udjenza Ġenerali. 27/02/2019.

Fl-Iskola ta' Marija. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-Grupp Kultura Marjana fil-Knisja ta' San Ġakbu, Valletta. 26/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Beata Adeodata Pisani. Monasteru tal-Benedittini, Mdina. 25/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 25/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Fr Noel Vella, fil-Parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 25/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa dwar il-Protezzjoni tal-Minuri fil-Knisja. 24/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-7 Ħadd matul is-Sena. 24/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Arċidjoċesi ta' Benevento. Bażilika tal-Vatikan. 20/02/2019.

Il-Madonna Ta' Pinu. Il-ġrajja rrakkuntata minn min dammha.

Introdzzjoni mill-Papa Franġisku fil-laqgħat għall-Protezzjoni tal-Minuri fil-Knisja. Awla tas-Sinodu. 21/02/2019.

L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri akkost ta’ kollox. It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Intervista mill-istazzjon tat-TV Kanadiż lill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-programm, Witness. 20/02/2019.

Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 20/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.

Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum. 19/02/2019.

L-Ateiżmu: Id-dramm spiritwali ta' żminijietna. 10/10/1980.

Il-Papa minn Dar Santa Marta. X'post għandu f'qalba ħuna bil-ġuħ, marid jew fil-habs. 18/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Sitt Ħadd matul is-Sena. 17/02/2019.

Il-Brevjar kollu tax-xahar ta' Marzu jew ġurnata ġurnata ...   -   jew inkella tista' tniżżel tax-xahar kollu ...

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum il-Morda. Sptar Ġenerali ta' Għawdex. 17/02/2017.

Aktar Katekeżi mill-Papa Ġwannni Pawlu II dwar sehem il-lajċi fil-Knisja. Udjenzi Ġenerali 1994.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Maġistrati. 09/02/2019.

Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija mill-Isqof Awziljarju Joseph Galea-Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 14/02/2019.

Istruzzjoni dwar il-Magħmudija tat-Trabi. Publikata mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi fl-20 ta' Ottubru 1980.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Missierna. Missier ta' kulħadd. Udjenza Ġenerali. 13/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Jum Dinji tal-Morda u festa tal-Madonna ta' Lourdes. 11/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 10/02/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, Valletta.

San Pawl, l-Ewkaristija u l-Ħadd. Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 10/02/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.

L-Isqof Mario Grech ikellem lill-Adolexxenti li ser jagħmlu l-Griżma. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Il-ħajja fiha valur meta tingħata. 08/02/2019.

Messaġġ mill-Ħames Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Messaġġ lill-Familji Nsara fid-Dinja tallum.  25/10/1980.

Posters tal-Qari tal-Quddiesa għall-Ħdud tar-Randan, Sena Ċ u għall-Festa ta' Marija Addolorata.

Diskors tal-Isqof Mario Grech waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Dar Ġużeppa Debono. 08/02/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Biex niftħu l-qlub tal-oħrajn ninħtieġu l-umiltà u manswetudni. 07/02/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku fl-Emirati Għarab Magħquda. 06/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura. 05/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Omelija waqt il-Quddiesa f'Zayed Sports City. 05/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa Interreliġjuża. 04/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati  Għarab Magħquda. Il-Fratellanza Umana għall-Paċi fid-Dinja u l-Konvivenza Komuni. Dokument iffirmat mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku u l-Imam il-Kbir ta’ Al-Ahzar, Ahmad Al-Tayyeb.  04/02/2019.

L-ewwel tliet katekeżijiet tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar ir-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Mogħtija f'Ottubru u Novembru 1993.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-Raba' Ħadd matul is-Sena. 03/02/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/02/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Jum il-Ħajja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 03/02/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 02/02/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 02/02/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 02/02/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Stabru fil-waqtiet tal-miżerja. 01/02/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2019.

Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Frar 2019. Biex il-vittmi ta' traffikar, prostituzzjoni sfurzata u vjolenza jsibu min jilqagħhom b'qalb ġeneruża.

 

Jannar 2019

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Is-Saċerdoti għandhom ikunu ferrieħa bħal Don Bosco. 31/01/2019.

X'tistenna l-Knisja f'Malta minna l-konsagrati. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi  dwar il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 31/01/2019.

Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II lir-Reliġjużi Nisa u lill-Membri tal-Istituti Sekulari fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 22/05/1988.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Panama.  Udjenza Ġenerali. 30/01/2019.

Dikjarazzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi dwar l-Ewtanasja. Publikata fil-5 ta' Mejju 1980.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjara tat-Tribunali Ekkleżjastiċi ta' Malta u Għawdex. 28/01/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira tieghu mill-Vjaġġ Appostoliku tiegħu mill-Panama. 27/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors qabel it-Talba tal-Angelus. 27/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Campo San Juan Pablo II. 27/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-wasla tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu lura fis-Santwarju tagħha. 27/01/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Vġili tal-Festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Katidral ta' San Pawl. Imdina. 27/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors waqt il-Velja maż-Żgħażagħ. 26/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija fil-Katidral ta' Santa Maria la Antigua. 26/01/2019.

Laqgħa li ġabet bidla radikali. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Knisja Parrokkjali ta' Fleur de Lys. 25/01/2019.

Aktar Katekeżijiet tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 73 - 75. Mogħtija waqt l-Udjenzi Ġenerali f'Ottubru 1993.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Via Crucis. 25/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija waqt servizz penitenzjali maż-Żgħażagħ imċaħħda mil-libertà. 25/01/2019.

Xhieda ta' Ekumeniżmu u Karità. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 25/01/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-żjara tal-kwardru tal-Madonna fil-parroċċa ta' Kerċem. 25/01/2019.

Tliet kelmiet li jfissru ħafna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 25/01/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-tnedija ta' ktieb u l-inawgurazzjoni tar-restawr. 24/01/2019.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Diskors lill-Isqfijiet. 24/01/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-53 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2019. 24/01/2019.