SNIN:   2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -   2019  -  2020  -  2021  -  2022  -  2023

Ara l-Arkivju l-qadim tal-ewwel snin ...

AKTAR ŻIDIET FIL-LAIKOS

SENA 2023

April 2023

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Konferenza Stampa fit-Titjira tal-Papa lura lejn Ruma. 30/042023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Laqgħa mad-Dinja Universitarja u tal-Kultura. Università Kattolika Pázmány. Budapest. 30/04/2023.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 30/04/2023.

Imexxini fit-triq tas-sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 30/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Messaġġ waqt ir-Regina Coeli.   Budapest, Pjazza Kossuth Lajos. 30/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Omelija fil-Pjazza Kossuth Lajos, Budapest. 30/04/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma bir-Rit tal-Ammissjoni għall-Ordni Sagri. Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 30/04/2023.

Nitolbu ’l Mulej l-grazzja li jkollna ragħajja skont il-qalb tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tar-raba’ Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù. 30/04/2023.

Vokazzjoni: grazzja u missjoni. Messaġġ tal-Papa Franġsiku għas-60 Jum Dinji ta' talb għall-vokazzjonijiet. 30/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Laqgħa ma’ nies foqra u refuġjati. Knisja ta’ Santa Eliżabetta tal-Ungerija. 29/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Djakni, Persuni Kkonsagrati, Seminaristi u Operaturi Pastorali. 28/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Diskors lill-Awtoritajiet, lis-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 28/04/2023.

Hu fina u aħna fih. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/04/2023.

Xhieda: il-monakiżmu u l-qawwa tal-interċessjoni. Girgor ta’ Narek. it-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 26/04/2023.

Nitlob lil San Publiju li l-mexxejja tagħna jkunu mexxejja li jiddefendu d-dinjità tal-bniedem, hu min hu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ San Mark, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/04/2023.

Għalxiex għandna nitħabtu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/04/2023.

Lectio Divina fit-3 Ħadd tal-Għid minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju Madonna Ta' Pinu. Għarb. 23/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-3 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 23/04/2023.

Mulej, int tgħallimni t-triq tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-tielet Ħadd tal-Għid. Kappella ta’ San Ġorġ fil-Palazz tal-President, Attard. 23/04/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-pellegrinaġġ ta' radd il-ħajr tal-Beatifikazzjoni ta' Armida Barelli. Pjazza San Pietru. 22/04/2023.

Publju jurina kif ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’lejlet il-Festa ta’ San Publju. Knisja Arċipretali tal-Floriana. 22/04/2023.

Ingħataw għall-poplu imma sibu ħin ukoll għalikom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ żewġ djakni ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 22/04/2023.

Jimpurtah mill-bniedem sħiħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/04/2023.

Xhieda: Il-martri. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 19/04/2023.

Twieldet mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-mitt sena mill-mewt ta’ Madre Maria Teresa Nuzzo u l-għeluq tal-proċess djoċesan għall-kawża tal-Beatifikazzjoni tagħha. Knisja Parrrokjali, Żejtun. 17/04/2023.

Ġie fid-dlam biex jara d-dawl veru. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/04/2023.

Għajnuna kbira għall-fidi tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 16/04/2023.

Lectio Divina mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 16/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-2 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 16/04/2023.

Nersqu lejn il-qrar u l-ewkaristija li Ġesù waqqaf bħala laqgħat tagħna miegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 16/04/2023.

Jurini l-pjagi tiegħu u nemmen li Hu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tieni Ħadd talGħid. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 15/04/2023.

Il-Mulej iġib biss ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/04/2023.

Xhieda: 2. San Pawl. L-10 katekeżi fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Pjazza San Pietru. 12/04/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tnejn tal-Anġlu, l-għada tal-Għid il-Kbir. Pjazza San Pietru. 10/04/2023.

Lectio Divina ta' Ħadd il-Għid. (A) Minn Patri Marcello Għirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 09/04/2023.

L-Għid: il-festa tal-ħajja u tal-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 09/04/2023.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fl-Għid il-Kbir. Loġġa ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 09/04/2023.

Omelija mill-Isqof ta’ Anton Teuma fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 09/04/2023.

Jalla jkollna s-safa tal-qalb, tal-qalb li tifhem, tagħraf, li tħoss u tagħder. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/04/2023.

The bread of life. An article by Archbishop Charles Jude Scicluna, published in The Sunday Times of Malta. 09/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Għid fil-Lejl Qaddis. Bażilika ta' San Pietru. 08/04/2023.

It-tama ma tqarraqx bina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 08/04/2023.

Il-Vġili tal-Għid hu stedina biex aħna nibdew mill-ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/04/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Karidral tal-Assunta, Victoria. 08/04/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm f’Sibt il-Għid. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 08/04/2023.

It-Talb tal-Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum immexxi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/04/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/04/2023.

B’salibek u b’mewtek inti fdejtna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ġimgħa l-Kbira. Dar tal-Kleru, B’Kara. 07/04/2023.

Il-Passjoni ta’ Ġesù għadha magħna meta l-kefrija tal-bniedem tirbaħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/04/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/04/2023.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 06/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Aħħar Ikla tal-Mulej. Casa Circondariale Minorile ta’ Casal del Marmo. Ħamis ix-Xirka, 06/04/2023.

Imħabba bla kundizzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Ħamis ix-Xirka. Katidral Mdina. 06/04/2023.

L-imħabba trid tkun il-kejl ta’ dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/04/2023.

Ejjew nissieħbu f’din l-għotja kbira ta’ ħelsien u ta’ grazzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/0/2023.

Ngħixu bl-Ispirtu ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 06/04/2023.

Il-Kurċifiss, għajn ta’ tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 05/04/2023.

Dei Verbum. Dokumentarju fuq il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fuq ir-Rivelazzjoni Divina. Programm ieħor fis-sensiela, Seħħ u ghad irid iseħħ.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma lid-Djoċesi ta' Għawdex għall-Ġimgħa Mqaddsa 2023. 05/04/2023.

Taħt it-toqol tas-salib. Poeżija miktuba minn omm meta kienet għaddejja minn żmien diffiċli. 04/04/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2023.

Serp/Serpent:   Żewġ paġni oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. (1) Fit-Testment il-Qadim. - (2) Fit-Testment il-Ġdid.

Il-foqra dejjem magħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/04/2023.

Lectio Divina ta' Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej (A) minn Dun Noel Debono. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 02/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku qabel it-talba tal-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 02/04/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm (Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej). Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 02/04/2023.

Ejjew nissieħbu ma’ Ġesù fl-umiltà, fis-sabar u fl-għotja tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/04/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi tad-Djoċesijiet tal-Calabria. Sala tal-Konċistorju. 27/03/2023.

L-Għid ifisser rebħa fuq id-dnub u l-mewt. Minn Angelo Xuereb. 01/04/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul April 2023. Nitolbu biex tixtered il-paċi u n-non-vjolenza billi jitnaqqas l-użu tal-armamenti mill-pajjiżi u miċ-ċittadini.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Arċidjoċesi ta' Malta matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Isqof Anton Teuma fid-Djoċesi ta' Għawdex matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2023.

 

Marzu 2023

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum id-Duluri. Pjazza Indipendenza, Victoria. 31/03/2023.

Ejjew nitgħallmu nieħdu ħsieb xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum id-Duluri. Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 31/03/2023.

Riflessjonijiet għal festa tad-Duluri u għal matul il-Ġimgħa Mqaddsa. Minn Fr Norbert Bonavia mssp

Taħielna bħala Omm waqt l-akbar tbatija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi l-Ħamis tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Parlament ta’ Malta, Valletta. 30/03/2023.

Il-Vanġelu tat-Tbatija.  Minn P. Juan de Bpno ocd. 29/03/2023.

Xhieda: 1. San Pawl. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. 29/03/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/03/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi tad-Djoċesijiet tal-Calabria. Sala tal-Konċistorju. 27/03/2023.

Maħfra u impenn kontra l-ħażen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/03/2023.

Lectio Divina tal-5 Ħadd tar-Randan (A) minn Dun Charles Buttigieg. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 26/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-5 Ħadd tar-Randan.  Pjazza San Pietru. 26/03/2023.

Il-Ħadd, 26 ta’ Marzu 2023: Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħames Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. 26/03/2023.

The wheelchair – the new sedia gestatoria. An article by Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 26/03/2023.

Tagħna u mhix tagħna. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/03/2023.

Ma baqgħetx imħawda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/03/2023.

Il-Fidi fi żmien ta’ gwerra. Kitba ta' Joe Galea. 25/03/2023.

Nibqgħu nakkumpanjaw l-għeżież tagħna b’rispett u dinjità. Ittra Pastorali għar-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u mill-Isqpf Awżiljarju Joe Galea Curmi. 25/03/2023.

L-ewwel triq tal-evanġelizzazzjoni: ix-xhieda : It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 22/03/2023.

Meta taqa’, tibżax, erġa’ qum. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2023.

It-Terroriżmu taz-zekzik. Kwotazzjonijiet mill-Papa Franġisku.

Għamel kif ordnalu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ San Ġużepp, l-Għarus tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/03/2023.

Li aħna nieħdu ħsieb xulxin, dik hija wkoll paternità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. 19/03/2023.

Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena A. Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 19/03/2023.

Nemmen, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul ir-Randan. Pjazza San Pietru. 19/03/2023.

L-affarijiet ta’ vera ma tarahomx bl-għajnejn imma bil-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tar-Randan. Parroċċa tal-Madonna tal-Karmelu, Fgura. 19/03/2023.

Alla jafna, iħobbna, ħalaqna u fdiena. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna wara l-pellegrinaġġ tar-Redentur. Bażilika ta’ Marija Bambina, Isla. 17/03/2023.

L-ewwel u t-tieni flimkien. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2023.

Il-Papa Franġisku. 10 snin 10 temi. L-ewwel tema: L-Ambjent. 

Il-Papa Franġisku jagħmel appell għall-Malawi milqut miċ-ċiklun. 16/03/2023.

Il-Papa Franġisku: Id-disinn tal-arkitettura sagra jrid joħroġ mil-liturġija tal-Knisja. 16/03/2023.

Il-qrar l-aħwa huwa l-ikbar eżorċiżmu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/03/2023.

Pellegrinaġġ/ Pellegrini. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Konċilju Vatikan II. 2. Inkunu appostli fi Knisja appostolika. Katekeżi. Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 15/03/2023.

Eżerċizzi għall-Koppji u l-Ġenituri. Minn Dun Richard N. Farrugia. Parroċċa ta' Santa Margerita, Ta' Sannat. Randan 2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2023.

L-Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt il-Vjaġġ Apppostoliku tiegħu fi Spanja. Novembru 1982.

Il-verità toffendi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/03/2023.

Fl-għaxar anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku: 10 snin - 10 temi. Introduzzjoni. 13/03/2023.

Fl-Angelus, il-Papa jappella għas-solidarjetà ma’ dawk kollha milquta mill-gwerra. 12/03/2023.

Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan (A) minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 12/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-3 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 12/03/2023.

Ruħi bil-għatx għalik. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 12/03/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa liturġika ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor, Kerċem. 12/03/2023.

Fir-Randan ejja nagħtu ċans biex nisimgħu lil Ġesù u nsiru nafuh. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tielet Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ San Ġorġ, Qormi. 12/03/2023.

Fdalna ħafna f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/03/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2023.

Il-ħajja hija nżul u tlajja; daqqa għan-niżla u daqqa għat-telgħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Santwarju ta’ San Ġużepp, Rabat. 08/03/2023.

Il-Konċilju Vatikan II. L-evanġelizzazzjoni bħala servizz ekkleżjali. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 08/03/2023.

Il-Papa jitlob biex jitwaqqfu t-traffikanti tal-bnedmin wara t-traġedja tad-dgħajjes tal-migranti Taljani. 07/03/2023.

Il-Mulej isaffina minn kull pretensjoni u jistedinna għal umiltà profonda. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2023.

Il-Papa lis-seminaristi Amerikani: "Isimgħu lill-Mulej, imxu flimkien, offru xhieda". 06/03/2023.

Agħtini qalb tixbah lil tiegħek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/03/2023.

Il-Papa jibgħat il-kondoljanzi għal ħabta fatali tal-ferrovija fil-Ġreċja. 05/03/2023.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tar-Randan Sena A. Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 05/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-2 Ħadd matul ir-Randan.  Pjazza San Pietru. 05/03/2023.

Muntanja speċjali. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 05/03/2023.

Ittrasformaw id-diffikultajiet bl-imħabba, il-paċenzja, il-mogħdrija u l-maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tieni Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Santa Marija, Gudja. 05/03/2023.

Tħallux li l-Ġimgħa l-Kbira tfixkilkom milli tkunu qrib Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 03/03/2023.

Henjin dawk li jġibu l-paċi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/03/2023.

Ħsibijiet għat-tfal dwar il-Via Sagra ta’ fuq l-Għolja ta’ Għammar. Ċentru tad-Duttrina Ragħaj it-Tajjeb. Taċ-Ċawla, Għawdex. 2023.  pdf

Ħarsu lejn pajjiżna, nistgħu nagħmlu aħjar? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 01/03/2023.

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. It-Tielet Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 01/03/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Marzu 2023. Nitolbu biex il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternità u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Adorazzjoni Ewkaristika fi knejjes differenti matul Marzu 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2023.

 

Frar 2023

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. It-Tieni Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 28/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2023.

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. L-Ewwel Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 27/02/2023.

Henjin dawk li jħennu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/02/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/02/2023.

L-imħabba ma toqgħodx tkejjel. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 26/02/2023.

Lectio Divina tal-1 Ħadd tar-Randan, Sena A. Minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 26/02/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 26/02/2023.

L-għażla ta’ Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 26/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ewwel Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Santu Wistin, Valletta. 26/02/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan bil-Mandat lil-Letturi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/02/2023.

Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’. Storja ta’ ruħ. Noti min P. Juan De Bono ocd.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ras ir-Randan. Bażilika ta' Santa Sabina. 22/02/2023.

Talbiet tal-Quddiesa għal matul ir-Randan.

Pariri tassew konkreti tal-Papa Benedittu XVI biex nitqaddsu ta’ kuljum ftit aktar.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Irmied (Ras ir-Randan). Katidral tal-Assunta, Victoria. 22/02/2023.

Il-protagonista tat-tħabbira: L-Ispirtu s-Santu. Ir-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali, 22/02/2023.

Il-mixja tar-Randan għandna ngħixuha bħala l-mixja tal-libertà. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Erbgħa tal-Irmied (Ras ir-Randan). Knisja tal‑Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), Floriana. 22/02/2023.

Għinna u ħenn għalina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/02/2023.

Urejthom liċ-ċkejknin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Franġisku u Santa Ġaċinta. Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, G’Mangia. 19/02/2023.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-seba’ Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/02/2023.

Il-maħfra tagħmilna ħielsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-7 Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/02/2023.

II-Korresponsabiltà tal-Lajċi fil-Knisja. Rapport fuq il-konferenza internazzjonali li saret fil-Vatikan. 15-18 ta' Frar 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-7 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 19/02/2023.

Il-paċi m’għandhiex prezz. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-seba’ Ħadd matul is-sena. Oratorju Konfraternita’ tal-Karità, Valletta. 19/02/2023.

Il-fidili lajċi mhumiex “il-mistednin" fil-Knisja, imma jinsabu f’darhom. Il-Papa Franġisku fil-konvenju għal-Lajċi. Ruma. 18-02-2023.

Sinjal ta’ komunità li tinġabar flimkien u toħloq is-sbuħija. Diskors mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tat-tieni fażi ta’ pitturi ġodda tas-saqaf tal-Bażilka tal-Isla. Bażilka ta’ Marija Bambina, l-Isla. 18/02/2023.

L-axxeżi tar-Randan, mixja sinodali. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2023.

Niċħdu lilna nfusna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/02/2023.

Kalendarju tar-Randan għat-tfal  b'enfasi fuq it-tiftix fil-Vanġelu u qari minnu.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2023.

L-Ordni Tereżjan. Il-ġrajja, l-ispiritwalità u l-qaddisin tiegħu (vidjos) kif ukoll kitbiet fuq l-istorja tiegħu f'Malta.

L-ewwel appostolat. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 15/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ċirillu, Raħeb, u San Metodju, Isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2023.

Il-Vanġelu. It-6 filmat qasir fis-sensiela, Il-Quddiesa mfissra. Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-delegazzjoni ta' Tobba u Morda fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Morda. Sala Klementina. 09/02/2023.

Il-Ġublew fit-Testment il-Qadim.  Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Ġublew fit-Testment il-Ġdid.  Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Jaraw ħafna sinjali u xorta jridu sinjal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/02/2023.

Lectio Divina tas-6 Ħadd ta’ matul is-Sena "A" fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb minn Dun Noel Debono. Il-Ħadd 12 ta’ Frar 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-6 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 12/02/2023.

Omelija tas-6 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 12/02/2023.

Ġej mill-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-sitt Ħadd matul is-sena. Knsija ta’ Sant’ Agata, Rabat. 12/02/2023.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Pawl. Knisja ta’ San Pawl, Marsalforn. 11/02/2023.

Aħna għeżież għal Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes u f’Jum il-Morda. San Vincenz de Paule. 11/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Konferenza stampa fit-titjira lura lejn Ruma. 05/02/2023.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl, Munxar. 10/02/2023.

Assemblea Kontinentali Ewropea tas-Sinodu tal-Isqfijiet fuq is-Sinodalità. Praga 5-12 Frar 2023.  (en)

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Omelija f'Giuba. 05/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Talba Ekumenika. Giuba, 04/02/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fis-Sudan ta’ Isfel. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 08/02/2023.

Alla jrid il-ġid sħiħ tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2023.

Il-ħajja ma għandhiex prezz. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/01/2023.

Lectio Divina tar-5 Ħadd ta’ matul is-Sena (A) fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb minn Dun Charles Buttigieg. Il-Ħadd 5 ta’ Frar 2023.

Melħ tal-art u Dawl tad-dinja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-ħames Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana. 05/02/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Sibt tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan t'Isfel. Diskors lill-Awtoritajiet, s-Soċjeta Ċivili, u l-Korp Diplomatiku. Giuba. 03/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan t'Isfel. Diskors lill-Isqfijiet. Kinshasa. 03/02/2023.

Dawl jiddi f’konċentrazzjoni ta’ ħażen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan ta' Isfel. Diskors lil rappreżentanti ta' diversi Opri tal-Karità. Nunzjatura Appostolika, Kinshasa. 01/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan ta' Isfel. Omelija fl-Ajruport ta' Ndolo. 01/02/2023.

L-ewwel jum tal-Papa Franġisku fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. 01/02/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Frar 2023. Nitolbu biex il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternità u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2023.

 

Jannar 2023

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan ta' Isfel. Diskors lill-Awtoritajiet, s-Soċjetà Ċivili, l-Korp Diplomatiku. Kinshasa. 31/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Ġwann Bosco, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/01/2023.

Magħna biex jeħlisna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tal-Festi Ċentinarji tal-wasla tal-Istatwa titulari tal-Qalb ta’ Ġesù fil-Fontana. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 29/01/2023.

Il-karta tal-identità tagħna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-4 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 29/01/2023.

Lectio Divina għar-4 Ħadd matul is-Sena "A". Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 29/01/2023.

Nitkellmu mill-qalb. Nagħmlu s-sewwa fl-imħabba. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-57 Jum dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali, 2023. 24/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Kappella tal-Oratorju Don Bosco, Victoria. 29/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-4 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 29/01/2023.

Ilqa’ l-barkiet tal-Mulej biex tkun verament hieni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tar-raba’ Ħadd matul is-sena. Knsija Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke. 29/01/2023.

Familja ta’ ispirazzjoni u akkumpanjament. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Parroċċa Iklin. 28/01/2023.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma f’laqgħa għaż-Żgħażagħ fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 27/01/2023.

Qlub imkebbsa, saqajn mexjin. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja, 2023. 06/01/2023.

Żerriegħa f’art tajba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Anġela Merici, Verġni. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ San Titu u San Timotju, Isqfijiet. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2023.

Spiritus et Sponsa. Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II fl-40 Anniversarju tal-Kostituzzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fuq il-Liturġija, Sacrosanctum Concilium. 04/12/2003.

Il-Papa Franġisku sejjer fuq Vjaġġ Appostoliku fil-Kongo u fis-Sudan t-Isfel mifnijin bil-ġlied bejn il-31 ta'Jannar u l-5 ta' Frar 2023.

Ġesù mgħallem tat-tħabbira. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. 25/01/2023.

Xi swiet lil Pawlu l-konverżjoni tiegħu li l-Knisja tfakkar fil-25 ta' Jannar. Minn Joe Galea. vidjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Sales, Isqof. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/01/2023.

Ibgħat fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/01/2023.

Lectio Divina għat-3 Ħadd matul is-Sena "A". Minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 22/01/2023.

Ifirħu bit-Tama. Ħsibijiet minn Joseph Bonnici waqt laqgħa għall-Mexxejja tal-Għaqdiet u Movimenti tal-Lajċi. Dar Ħanin Sammaritan. 21/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-3 Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Pjazza San Pietru. 22/01/2023.

Għażla favur il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għall-Fundazzjoni tal-Life Network. Lunzjata, Rabat. 22/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-3 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 22/01/2023.

Aħna ta’ min aħna xhieda? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-3 Ħadd matul is-sena. Katirdal tal-Imdina. 22/01/2023.

L-Att Penitenzjali. It-2 vidjo qasir fis-sensiela, Il-Quddiesa Mfissra. Mill-Parroċċa ta' San Ġorġ Martri, Victoria. 22/01/2023.

Do good, seek justice. Message by Bishop Joseph Galea Curmi published on The Sunday Times of Malta. 22/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd ta’ matul is-sena u fl-okkażjoni tal-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 21/01/2023.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku liż-żgħażagħ li qed jitħejjew għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta' Lisbona 2023. 20/01/2023.

X’jiġri fuq l-għolja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Monasteru ta’ Sant’Ursula, Valletta. 19/01/2023.

Ġesù mudell tat-tħabbira. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 18/01/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festa liturgika ta’ San Anton Abbati. Knisja fix-Xagħra. 17/01/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkreditati mas-Santa Sede għall-awguri tas-sena l-ġdida. 09/01/2023.

Liema preparazzjoni għaż-Żwieġ Sagrament fi żmienna? Diskors tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/01/2023.

Le għall-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi.  Messaġġ tal-Konferenza Episkopali Taljana għall-45 Jum Nazzjonali tal-Ħajja 2023.

Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara; Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2023. Materjal għall-użu pastorali u spiritwali.

Lectio Divina għat-2 Ħadd matul is-Sena "A". Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 15/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 15/01/2023.

Il-Bieb. L-1 vidjo qasir fis-sensiela, Il-Quddiesa Mfissra, MIll-Bażilika ta' San Ġorġ Martri, Victoria. 15/01/2023.

Daħal mis-saqaf u ħareġ mill-bieb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/01/2023.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fil-Ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/01/2023.

Diskors ta’ merħba mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali tal-Provinċja Ekkleżjastika Maltija. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/01/2023.

Is-sejħa għall-appostolat. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 11/01/2023.

Ħu ħsiebu. Il-kompassjoni bħala eżerċizzju sinodali ta’ fejqan. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-31 Jum Dinji tal-Marid mfakkar fil-11 ta' Frar 2023. 10/01/2023.

Tama.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2023.

L-isbaħ għażla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/01/2023.

Lectio Divina tas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Sena "A". Minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 08/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 08/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 08/01/2023.

Vjaġġ tassew prezzjuż. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Epifanija tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 08/01/2023.

L-Epifanija tfakkarna li għadna sejħa li nkunu parti minn familja li tinsab fid-dinja kollha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/01/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 08/01/2023.

U beda jfissrilhom l-Iskrittura” – il-Kelma ta’ Alla għalija. Riflessjoni mill-Isqof Anton Teuma fil-laqgħa tal-awguri tas-sena l-ġdida lill-kleru. Marsalforn. 07/01/2023.

Is-Sagrament taż-Żwieġ huwa pjan tal-grazzja ta’ Alla għalikom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa għall‑koppji li żżewġu fl‑2022. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/01/2023.

Dixxiplu ta’ Ġesù, il-buffu mdendel mal-għuda. Omelija mill-Kardinal Mario Grech f’Quddiesa b’suffraġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 06/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2023.

L-għaxqa u l-għożża tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-funeral tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Sagrat tal-Bażilika ta' San Pietru. 05/01/2023.

Il-Papa Benedittu għallimna niddefendu d-dinjità tal-bniedem bil-verità, bil-paċenzja u bl-umiltà. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa b’suffraġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/01/2023.

L-akkumpanjament spiritwali. l-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. 04/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2023.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt quddiesa votiva għall-Knisja Universali matul il-Vjaġġ Appostoliku fl-Istati Uniti tal-Amerika. Katidral ta' San Patrizju, New York. 19/04/2008.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2012.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2011.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2010.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2009.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2008.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2007.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2006.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2005.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus fl-Ewwel tas-Sena u Solenità ta' Marija Omm Alla. Pjazza San Pietru. 01/01/2023.

Omm il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 01/01/2023.

Lectio Divina mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità ta’ Marija, Omm Alla. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 01/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum fis-Solennità ta’ Marija, Omm Alla. Kartidral tal-Assunta, Victoria. 01/01/2023.

Testment spiritwali tal-Papa Emeritu Benedittu XVI miktub fid-29 ta' Awwissu 2006.

Issib il-paċi meta titgħallem tafda f’Alla li ħalqek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2023.

L-intenzjoni tal-Papa għat-Talb matul Jannar 2023. Nitolbu għall-Edukaturi.

L-Intenzjonijiet tal-Papa għas-Sena 2023.

Mill-Covid-19 infittxu flimkien mogħdijiet ta’ paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-56 Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2023.

Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2023.

 

SENA 2022

Diċembru 2022

Totum Amoris Est. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fir-IV ċentinarju mill-mewt ta' San Franġisk de Sales. 28/12/2022.

Talba għal ruħ il-Papa Benedittu XVI li miet fil-31 ta' Diċembru 2022. 31/12/2022.

Ġie fostna biex jagħmlilna kuraġġ. Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fuq il-Papa Emeritu Benedittu XVI. 31/12/2022.

Tislima lill-Papa Benedittu XVI. Ħaddiem umli fl-għalqa tad-dwieli tal-Mulej. 31/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/12/2022.

Il-Papa Franġisku ħeġġiġna nitolbu għall-Papa Emeritu Benedittu li jinsab marid ħafna. Awla Pawlu VI. 28/12/2022.

Il-Milied ma’ San Franġisk de Sales. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 28/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. Pjazza San Pietru. 26/12/2022.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu filgħaxija. Villa Rundle, Victoria. 25/12/2022.

Lectio Divina tas-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Krisu minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 25/12/2022.

Ferħ għall-poplu kollu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 25/12/2022.

It-tarbija, iben Marija ta’ Nazaret li llum jitwieled biex aħna nieħdu r-ruħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Katidral Metropolitan tal-Imdina. 25/12/2022.

Twieled Alla tal-istorja tiegħi. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 25/12/2022.

The bonds that bind. Article by Archbishop Charles J. Scicluna published in ‘The Sunday Times of Malta’. 25/12/2022.

Lil dawk li ma jistgħux jagħlqu għajn m'għajn ... illum tweldilkom is-Salvatur. Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-lejl tal-Milied. Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 24/12/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tas-Solennità tat-Twelid tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 24/12/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/12/2022.

Jalla fil-kultura tagħna kull wild jibqa’ aħbar tajba u barka. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Vġili tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Katidral Metropolitan tal-Imdina. 24/12/2022.

Alla sar persuna mhux vijabbli. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied. 24/12/2022.

Għożża, Kenn u Faraġ. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied. 24/12/2022.

Ġesù tarbija f’idejn San Ġejtanu. Minn Joe Galea.

Prekursur tal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/12/2022.

Dnub.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 22/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Mid-Dar tal-Kleru, B’Kara. 22/12/2022.

Konklużjoni tas-sensiela ta' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Awla Pawlu VI. 21/12/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festi tal-Milied 2022.

Il-Maxtura ta’ Ġesù u l-Ewkaristija. Minn Angelo Xuereb. 21/12/2022.

Il-ġuf ta’ kull omm huwa post qaddis għax huwa l-post tal-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/112/2022.

San Ġorg Preca u l-ispirtu veru tal-Milied. 20/12/2022.

Aktar omelija mill-Papa San Ġwanni Pawlu II matul is-sena1982.

Dubju u fidi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-4 Ħadd tal-Avvent.  Pjazza San Pietru. 18/12/2022.

Ried isalva lill-omm u lit-tarbija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 18/12/2022.

F’dan l-Avvent nitolbu lil San Ġorġ Preca biex Alla jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-4 Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera, Santa Venera. 18/12/2022.

Lectio Divina tar-4 Ħadd tal-Avvent minn Mons. Joseph Sultana.  Santwarju Ta' Pinu. 18/12/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa bl-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat lil żewġseminaristi. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 18/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Parroċċa ta’ Santa Venera. 18/12/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi żmien il-Milied u l-bidu tas-sena l-ġdida. 18/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/12/2022.

Musbieħ jixgħel u jiddi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/12/2022.

Talbiet tal-Quddies għal matul l-Avvent: Kolletta, Talba fuq l-Offerti u Talba wara t-Tqarbin.

Is-sahra. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 14/12/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-festa tal-Verġni Marija ta' Guadalupe. Bażilika ta' San Pietru. 12/12/2022.

Il-Vjaġġ ikompli. Sensiela ta' programmi awdjo fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 1962 -1965.

Mixja ma' Ġesù. Sensiela ta' 13-il programm awdjo fuq siltiet mill-Evanġelju skont San Mark.

Is-sinċerità tal-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/12/2022.

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent.  Mis-Santwarju Ta' Pinu u mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Għawdex. 11/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-3 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 11/12/2022.

Aħna nafu min hu Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Parroċċa ta’ Ħal Għaxaq. 11/12/2022.

Fra John irrealizza li fil-Mulej Ġesù hemm ir-risposta: nistennew lilu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral tal-Gran Mastru Fra John Critien. Knisja Arċipretali ta’ San Lawrenz, Birgu. 10/12/2022.

Mhux qasba tixxejjer mar-riħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tielet Ħadd tal-Avvent għall-Gruppi Familja Nsara (Grufan). Konkattidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/12/2022.

Il-ħmara li ġarret lill-Marija. Minn Catherine Doherty.  Poster ieħor fis-sensiela ta' Posters Kateketiċi.

Sliem għalik Marija. Talba ta’ San Lwiġi Marija de Montfort.

Nilqgħu l-kelma ta’ Alla u nwassluha bla biża’. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/12/2022.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Marija Immakulata. Att ta' Qima lill-Immakulata fi Pjaza di Spagna. 08/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-tnissil bla tebgħa tal-Beata Verġni Marija. Pjazza San Pietru. 08/12/2022.

Is-saħħa għandek tħarisha bis-sħiħ imma ma tħarishiex billi toqtol lil ħaddieħor. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Madonna tas-Saħħa, Rabat. 08/12/2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, Qala. 08/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Seminarju f’tal-Virtù, ir-Rabat. 08/12/2022.

Marija, mudell ta’ Knisja Sinodali. Omelija tal-Kardinal Mario Grech fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja ta’ San Franġisk, Victoria. 08/12/2022.

Ma ninqdewx bil-fidi biex Alla jagħmel li rridu aħna. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja ta’ San Franġisk, Victoria. 07/12/2022.

Il-konferma ta’ għażla tajba. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. 07/12/2022.

Gwida għall-Qrar. Poster ieħor fis-sensiela ta' posters kateketiċi.    -    Ara l-lista kollha.

Servizz Ekumeniku bis-sehem tal-Arċisqof Charles J. Scicluna u tal-Patrijarka Bartilmew I. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/12/2022.

Tibda ż-żjara tal-Patrijarka Bartilmew I f’Malta. 04/12/2022.

Il-maħfra hija l-akbar għotja. Inkompli nitkellmu fuq il-maħfra issa li ġej il-Milied. Minn Fr Philip Cutajar ofm cap.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent. Minn Mons Anton Mizzi. 2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 04/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-2 Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ San Niklaw, Żejtun. 04/12/2022.

Messaġġ tal‑Papa Franġisku fl‑okkażjoni tal‑Jum Internazzjonali tal‑Persuni b'Diżabilità 2022. 03/12/2022.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent. Minn Dun Joseph Mercieca. 2022.

Nipproteġu kull ħajja umana. Nota Pastorali minn għand l-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex. 02/12/2022:

Ittra miftuħa mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex lill-membri tal-Parlament Malti fuq l-emenda proposta fil-Liġi ta' Malta fuq it-terminazzjoni tat-tqal. 01/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2022.

Ittamaw fil-Mulej, għal dejjem ta’ dejjem, għax il-Mulej hu l-blata ta’ dejjem. Kelma tal-Ħajja Mill-Moviment tal-Fokolari. Diċembru 2022.

Il-Konċilju Vatikan II fuq il-mużika tal-Knisja. Sacrosanctum Concilium, par.112. Minn Joe Galea.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2022. Nitolbu għall-organizzazjonijiet tal-volontarjat impenjati fl-iżvilupp tal-bniedem.

Adorazzjoni Ewkaristika għal matul ix-xahar ta' Diċembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2022.

 

 

Novembru 2022

Il-konsolazzjoni awtentika. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 30/11/2022.

Talba ma' Ġesù jikber fil-ġuf ta' Marija.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2022.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fuq l-emenda proposta fil-Liġi ta’ Malta għat-terminazzjoni ta’ tqala. 28/11/2022.

Biżżejjed kelma waħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. 27/11/2022.

Kunu lesti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent fl-Inawgurazzjoni tal-Grupp Scouts. Seminarju Tal-Virtù. 27/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 27/11/2022.

Fil-Milied x’se niċċelebraw, li daħħalna liġi li toqtol it-tfal fil-ġuf? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. Knisja ta’ Ħ’Attard. 27/11/2022.

All lives matter.  Archbishop Charles J. Scicluna's article in the Times of Malta. 27/11/2022.

Fil-ġuf tal-mara hemm xi ħadd mhux xi ħaġa.  Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Gradwazzjoni tal-istudenti tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Parroċċa Attard.25/11/2022.

Lectio Divina għall-1 Ħadd tal-Avvent. Sena A, Minn Dun Joseph Mercieca. 2022.

Il-Mulej ġej, oħorġu ilqgħuh. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2022. Mid-Djoċesi ta' Għawdex. pdf u awdjo

Gratitudni u Apprezzament. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq il-quddiesa tal-10 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Charles Scicluna. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Nitlobkom tkunu hemm għalija, tħennu għalija, tieħdu paċenzja bija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-10 Anniversarju Episkopali tal-Arċisqof mill-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Unitatis Redintegratio u Orientalium Ecclesiarium. Intervista ma' Fr Hector Scerri fuq dawn iż-żewġ digrieti tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. awdjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa mill-Freeport. 24/11/2022.

Il-konsolazzjoni. id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 23/11/2022.

Il-problema tqum meta din ir-realtà tal-qtil ta’ bniedem tinbidel f’kwistjoni politika. Il-Papa Franġisku f'intervista mal-magazine "America". 22/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2022.

Iċ-Ċensier: Poster ieħor fis-sensiela ta' Posters Kateketiċi mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Nagħmlu r-rieda tal-Missier. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral ta' Asti. 20/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-talba tal-Għasar fis-Solennità ta’ Kristu Sultana tal-Ħolqien kollu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/11/2022.

Ftakar fina, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Kristu Re. Knisja Parrokkjali Balzan. 20/11/2022.

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu mill-Isqof Anton Teuma. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 20/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Asti. 20/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Kappella tal-Universita’, Tal-Qroqq. 20/11/2022.

L-ispirtu tal-Konċilju fid-dokumenti u l-messaġġi tal-Papa Pawlu VI. Is-7 vidjo fis-sensiela dwar Vatikan II fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Mandat lill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb.18/11/2022.

Tempju li rridu ngħożżu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2022.

Nagħtu sehemna biex inkunu Knisja ħajja. Messaġġ ta’ introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2022 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Sala taċ-ĊAK, Birkirkara. 17/11/2022.

Għaliex inħossuna deżolati? It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 16/11/2022.

Gravissimum Educationis fuq l-Edukazzjoni Nisranija. Intervista ma' Fr Carl Mario Sultana fuq dan id-dokument tal-Konċilju Vatikan II. awdjo

Optatam Totius fuq il-Formazzjoni Saċerdotali u Presbyterorum Ordinis fuq il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri. Intervista ma' Fr Jimmy Bonnici fuq dawn iż-żewġ dokumenti tal-Konċilju Vatikan II. awdjo

L-aqwa żmien huwa ż-żmien meta nħarsu u ngħożżu l-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għall-Gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. fil-Quddiesa mal-gradwati tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2022.

L-għajta ta’ min qed ibati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena u l-Jum Dinji tal-Foqra.  Pjazza San Pietru. 13/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 13/11/2022.

In-newtralità tagħna qatt ma tista’ tkun kompliċità mal-ħerba tal-gwerra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u tletin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/11/2022.

Strengthening solidarity. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi first published by The Sunday Times of Malta. 13/11/2022.

Ġesù Kristu ftaqar minħabba fikom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-VI-Jum Dinji tal-Foqra imfakkar fit-13 ta' Novembru 2022.

Attenti, mhux aljenati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2022.

Dinja. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Baħrein. Udjenza Ġeerali. 09/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2022.

Kien jemmen li s-saħħa tas-soċjetà titqies mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Funeral tal-eks Prim Ministru Dr Karmenu Mifsud Bonnici. Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 07/11/2022.

Skandlu, maħfra u fidi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/11/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/11/2022.

Il-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn u Tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 06/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-32 Ħadd matul is-sena u f’Jum l-Uffiċjali Korrettivi ta’ Kordin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/11/2022.

Ġesù jagħżel lit-tnax. Il-ħames programm awdjo fis-sensiela, Mixja ma' Ġesù. Produzzjoni tas-Segretarjat għal-Lajċi. Imxandar minn Radju Marija.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors fil-laqgħa ta' talb mal-isqfijiet, saċerdoti. persuni konsagrati, seminaristi u operaturi pastorali. Manama. 06/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 06/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Laqgħa maż-żgħażażgħ. Awali. 05/11/2022.

Vatikan II. Sittin sena ilu fil-Knisja Kattolika kellna Konċilju.

Apostolicam Actuositatem. Id-Digriet tal-Konċilju Vatikan II fuq l-Appostolat tal-Lajċi. Il-5 programm awdjo fis-sensiela, Il-Vjaġġ Ikompli. Intervista ma' Francesco Pio Attard.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Omelija f'Awali. 05/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisju fil-Baħrein. Diskors tal-Papa f'Għeluq il-Forum għad-Djalogu Lvant u Punent għal Eżistenza Umana Flimkien. 04/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors waqt il-laqgħa Ekumenika. Awali. 04/11/2022.

L-għaqal li għandna bżonn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors lill-Awtoritrajiet, lis-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. Awali. 03/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-tifkira tal-fidili mejtin kollha. Bażilika ta' San Pietru. 02/11/2022.

Kabbar l-għarix tiegħek. Preżentazzjoni ta’ dokument bi tħejjija għas-Sinodu dwar is-Sinodalità.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Għid tal-Imwiet. Kappella tar-Resurrezzjoni, f’Ħal Qormi. 02/11/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2022.

Kelma tal-Ħajja ta' Novembru 2022. Henjin dawk li jħennu għax humajsibu ħniena. Moviment tal-Fokolari.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Novembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2022.

Il-Fehma tal-Papa għal matul Novembru 2022. Nitolbu għat-tfal li qed ibatu, l-aktar dawk bla dar, orfni u vittmi tal-gwerra, biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni u ċ-ċans li jgawdu l-għożża ta’ familja.

 

Ottubru 2022

Imħabba bla kundizzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-wieħed u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/10/2022.

Ġie biex ifittex u jsalva l-mitluf. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-wieħed u tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 30/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 30/10/2022.

Mixja ma' Ġesù. L-ewwel erba' programmi b'riflessjoni fuq siltiet mill-Evanġelju skont San Mark - awdjo

Il-Vjaġġ ikompli.  L-ewwel erba' programmi fuq id-dokumenti tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju - awdjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-wieħed u tletin Ħadd ta’ matul is-sena. Konkatidral ta’ San Gwann, Valletta. 30/10/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika Taljana. Awla Pawlu VI. 29/10/2022.

Desiderio desideravi. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fuq il-formazzjoni liturġika tal-Poplu ta' Alla. 29/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni ta’ Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta, Victoria. 28/10/2022.

Ma għażilx nies perfetti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Xmun u San Ġuda, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/10/2022.

Harmonise – Building Bridges. A message by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi at an academic Conference on multiculturalism in Catholic schools entitled ‘Harmonise – Building Bridges’. Dolmen Hotel, Bugibba. 26/10/2022.

Il-materja tad-dixxerniment. Id-deżolazzjoni. is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 26/10/2022.

Injazju. Sensiela ta' 13-il programm awdjo fuq San Injazju ta' Loyola. Mit-Tabib Andrew Baldacchino.

Il-ħajja tal-bniedem hi tant prezzjuża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Anton Marija Claret. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/10/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti u lis-Seminaristi li jistudjaw Ruma. Awla Pawlu VI. 24/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-bidu tal-Ministeru Pastorali ta’ Dun Anthony Bajada bħala Kappillan. Parroċċa ta’ San Lawrenz, Għawdex. 23/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 23/10/2022.

Alla jisma’ t-talba tal-umli. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 23/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Ursola. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-30 Ħadd matul is-Sena u l-Festa ta’ Sant’Ursola, Protettriċi ta’ Għawdex. Katidral tal-Assunta, Victoria. 23/10/2022.

Ħalli lil Alla jagħmlek ġust. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tletin Ħadd ta’ matul is-sena u Jum il-Missjoni. Bażilika tal-Mosta, Mosta. 23/10/2022.

Il-Papa Pawlu VI. Il-Konċilju jkompli. Is-6 vidjo fis-sensiela fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Seħħ u għad irid iseħħ.

Il-ġudizzju li rridu nagħmlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ Sant’Ursula, Verġni. Monasteru ta’ Sant’ Ursula, Valletta. 20/10/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Il-ktieb ta’ ħajti. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru.19/10/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2022.

Talba ta’ San Klement ta’ Ruma. L-eqdem talba nisranija li mhix fil-Bibbja.

X’se nieħdu magħna? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 16/10/2022.

La jongħos u lanqas jorqod. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-disgħa u għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 16/10/2022.

Il-Mulej hu dak li jħarisna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-125 sena parroċċa. Knisja Parrokkjali M’Xlokk. 16/10/2022.

Qegħdin hawn biex l-assasinju tal-bnedmin qatt u qatt ma jkun business as usual. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-disgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Bidnija. 16/10/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Ix-xewqa. Il-5 katekeżi fuq id-dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 12/10/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-60 anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan Ii. Bażilika ta' San Pietru. 11/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex. Katidral tal-Assunta, Victoria. 11/10/2022.

Diskors spontanju li għamel il-Papa Ġwanni XXIII mit-tieqa tal-Palazz Appostoliku lill-folla miġbura wara purċissjoni aux flambeaux fi tmiem il-jum li fih fetaħ il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/10/1962.

Is-sinjal l-iktar importanti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus fi tmiem Quddiesa u Kanonizzazzjoni tal-Beati Giovanni Battista Scalabrini – Artemide Zatti. Pjazza San Pietru. 09/10/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni tal-Beati Giovanni Battista Scalabrini – Artemide Zatti. Pjaza San Pietru. 09/10/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-28 Ħadd matul is-sena bl-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamangia. 09/10/2022.

Għamel magħna ħwejjeġ kbar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tmienja u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 09/10/2022.

Esperti ta’ Alla u esperti tal-bnedmin. Omelija tal-Isqof Anton Teuma, Isqof ta’ Għawdex fil-Ftuħ tas-Sena tal-Formazzjoni. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 07/10/2022.

Marija, għallimna nitolbu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/10/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Inkunu nafu lilna nfusna. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 05/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2022.

U beda jfissrilhom l-Iskrittura. Pjan Pastorali tal-Knisja f’Għawdex għas-Sena 2022-2023.

Il-qaddisin jgħallmuna paċenzja straordinarja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fis-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena. Ghigo Community Residence, Gudja. 04/10/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Quddies b’tifkira tat-trabi li ma tweldux. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 03/10/2022.

Media għas-servizz tal-bniedem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 sena tar-Radju tal-Knisja u fl-10 snin tan-Newsbook. Knisja Sarria, Floriana. 03/10/2022.

Il-bżonn li ċ-ċittadin iħossu rispettat quddiem il-magna tal-ġustizzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena "Ċ". 02/10/2022.

Mhux iżjed reliġjon għandna bżonn imma iżjed fidi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-27 Ħadd matul is-sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2022.

U beda jfissrilhom l-Iskrittura. Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma lill-Knisja f'Għawdex. 01/10/2022.

Adorazzjonijiet għal matul ix-xahar ta' Ottubru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2022.

Matul Ottubru 2022, il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-Knisja tkun dejjem fidila u qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu. 01/10/2022.
 

Settembru 2022

L-għażla f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira ta’ San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ l-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Knisja tas-Salib Imqaddes, Floriana. 29/09/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Il-familjarità mal-Mulej. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. 28/09/2022,

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet, Saċerdoti, Djakni, Konsagrati, Seminaristi u Operaturi Appostoliċi Lajċi fil-Każakistan. 15/09/2022.

Umiltà u inklussività. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Kosma u San Damjan, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'għeluq is-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjonali. Matera. 25/09/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-għeluq tas-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjoanali. Matera. 25/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sessjoni Plenarja tas-VII Kungress tal-Mexxejja tad-Dinja u tat-Traduzzjonijiet Rekliġjużi. Każakaistan. 14/09/2022.

Nitolbu biex qatt ma nwebbsu qalbna għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-sitta u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Kunċizzjoni, Baħrija. 25/09/2022.

Tgħidu lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/09/2022.

L-Għoxrin Konċilju Ekumeniku ta' qabel Vatikan II.  Ir-raba' vidjo fl-okkażjoni tas-60 sena mill-bidu tal-Konċilju mill-Papa Ġwanni XXIII fil-11 ta' Ottubru 1962.

Jien wiċċek infittex, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa li tat bidu għas-Sena Pastorali. Parroċċa Iklin. 22/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv tal-Fondazzjoni, Populorum Progressio. 16/09/2022.

Personaġġi mill-Konċilju: Ir-riżenja tal-Kardinal Paul-Emile Leger sentejn biss wara l-Konċilju Ekumeniku Vatikan II u ftit jiem wara s-sehem tiegħu fl-ewwel Sinodu tal-Isqfijiet.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku fil-Każakistan. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 21/09/2022.

Umiltà, solidarjetà u ħarsien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Andrija Kim Taegon, Presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2022.

Inħallu d-dawl jiddi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 18/09/2022.

Naqdu lil Alla mhux lill-flus. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħamsa u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 18/09/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-25 Ħadd matul is-sena. 18/09/2022.

Il-verità u s-sbuħija ma jinxtrawx bil-flus. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ħamsa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Sta Marija f’Bir Miftuħ, Gudja. 18/09/2022.

Omm li hi magħna dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tad-Duluri. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2022.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mill-Każakistan lura lejn Ruma. 15/09/2022.

Jaqdu minn ġidhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/09/2022.

Il-Papa Franġisku jirritorna Ruma wara tliet ijiem fuq Vjaġġ Appostoliku fil-Każakstan. 15/09/2022.

Il-Papa Franġisku lil ġurnalisti: “Diffiċli tiddjaloga ma’ min beda gwerra, imma jrid isir”. 15/09/2022.

Il-Papa Franġisku lill-kleru tal-Każakstan: “Agħtu xhieda tal-ferħ tal-Evanġelju”. 15/09/2022.

Eżempju sabiħ ta’ kif tkun mexxej mingħajr ħafna storbju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa De Requiem għar-Reġina Eliżabetta II. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 15/09/2022.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Każakistan. Omelija waqt il-quddiesa fil-pjazza tal-Expo. 14/09/2022.

Il-qawwa tas-sinjal tas-Salib. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 14/09/2022.

L-ewwel jum fil-Każakstan: l-Papa Franġisku u l-importanza tal-paċi. 13/09/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Każakistan. Diskors lill-Awtoritajiet, lis-Soċjetà Ċivili u lill-Korp Diplomatiku. 13/09/2022.

Talb fil-Knejjes tal-Ewropa għall-paċi fl-Ukrajna, l-Erbgħa 14 ta' Settembru, festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib.

"Marija qamet u marret tħaffef"'.Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-XXXVII Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2022-2023. 15/08/2022.

Kelma li tfejjaq. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 11/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress internazzjonali tal-Katekisti. Awla Pawlu VI. 10/09/2022.

Il-ferħ tal-ħniena ta’ Alla hu meta jkun jista’ jħaddanna miegħu mill-ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-erbgħa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara. 11/09/2022.

Messaġġ bir-radju mill-Papa Ġwanni XXIII eżattament xahar qabel ta bidu għall-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/09/1962.

X’qed nagħmlu bil-patrimonju tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/09/2022.

Quddiem il-ħażen u l-inġustizzja ma tistax tkun newtrali!. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Vitorja. Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, Birgu. 07/09/2022.

Eżempju: Injazju ta’ Loyola. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 07/09/2022.

Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 

L-aħħar messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu I lejliet li miet. 27/09/1978.

Liema Papa sejjer għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2023? Jista’ jkun li s-suċċessur ta’ Franġisku jkun Ġwanni XXIV?

Nagħmlu l-ġid u nsalvaw il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/09/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa u beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu I. Pjazza San Pietru. 04/09/2022.

Il-Papa Ġwanni Pawlu I, il-Papa tat-tbissima, dikjarat Beatu. 04/09/2022.

Il-Kardinal Roberto Tucci fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Intervistat minn Giovanni Sale. La Civiltà Cattolica. 02/05/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/09/2022.

Alla l-ewwel u qabel kollox. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-tlieta u għoxrin Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 04/09/2022.

Listen to the Voice of Creation. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi published in ‘The Sunday Times of Malta’. 04/09/2022.

Għad li ma jiena marbut ma’ ħadd, jien għamilt lili nnifsi lsir ta’ kulħadd biex nirbaħ lil ħafna!”. Kelma tal-Ħajja. Settembru 2022.

Kollox għall-glorja ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/09/2022.

Matul Settembru 2022, nitolbu mal-Papa Franġisku sabiex il-liġi tal-piena tal-mewt, li teħodha kontra d-dinjità tal-bniedem, titneħħa minn kull pajjiż.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Settembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2022.

 

Awwissu 2022

Xi jfisser tagħmel dixxerniment? L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 31/08/2022.

Is-Sinodalità fl-esperjenza tas-Sinodu Djoċesan ta’ Malta (1999-2003). Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi publikat fi Knisja 2000 ta’ Lulju – Settembru 2022.

Lejn Knisja Sinodali. Ħarġa nru 141 ta' Knisja 2000. Lulju – Settembru 2022.

Il-Papa Franġisku jiftaħ il-Bieb Imqaddes tal-Maħfra Ċelestinjana f’Aquila. 30/08/2022.

Il-Kardinali jiddiskutu l-importanza tal-komunjoni u l-outreach fil-Knisja. 30/08/2022.

Il-Kardinali tad-Dinja qed jiltaqgħu mal-Papa Franġisku biex jirriflettu fuq ir-riforma tal-Kurja Rumana. 30/08/2022.

Il-Papa lill-Kardinali l-ġodda: “Jalla nwasslu n-nar tal-imħabba ta’ Alla lil kulħadd”. 30/08/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi tal-għargħar li laqat lill-Pakistan waqt l-Angelus f’Aquila. 30/08/2022.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Inawgurazzjoni tal-estensjoni tal-Oratorju tas-Salesjani, Ħad Dingli. 29/08/2022.

Il-Papa Franġisku u l-kardinali l-ġodd jżuru lil Papa Emeritu Benedittu XVI. 29/08/2022.

Il-prezz tal-fedeltà. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/08/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Żjara Pastorali f'L'Aquila. 28/08/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa titulari tal-Madonna ta’ Loreto. Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 28/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza tal-Bażilika ta’ ‘Santa Maria in Collemaggio’. 28/0/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt Żjara Pastorali fl-Aquila. 28/08/2022.

Min jitkabbar jiċċekken. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/08/2022.

Id-dinjità tiegħek ma tiddependix fuq x’jaħsbu dwarek in-nies! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-tnejn u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 28/08/2022.

Inwieġeb għall-għemil tiegħi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/08/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Konferenza Mondjali tal-Istituti Sekulari (CMIS). Sala tal-Konċistorju. 25/08/2022.

L-uġigħ tal-ħlas tal-ħolqien. L-istorja tal-ħlejqa bħala misteru ta’ tqala. It-18-il katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 24/08/2022.

Ġwanni XXIII u s-sejħa għall-Konċilju. Fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. It-tielet programm fis-sensiela, Il-Vjaġġ ikompli.

Ġesù jpoġġi l-ħniena flimkien mal-ġustizzja fil-qalba tal-Liġi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-wieħed u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2022.

Nibdlu n-negattiv fil-pożittiv. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Inawgurazzjoni tal-estensjoni tal-Oratorju tas-Salesjani, Ħad Dingli. 29/08/2022.

Min irid isaltan jitgħallem iħobb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Marija Reġina. Knisja Parrokkjali Marija Reġina, Marsa. 22/08/2022.

Reġina tal-imħabba u tal-ħniena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija Reġina. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/08/2022.

Ħarsa fuq l-oħrajn minn għajnejn l-Assunta. Omelija Anton Teuma fil-festa titulari ta’ Marija Mtellgħa s-Sema. Santwarju arċipretali ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Żebbuġ. 21/08/2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ Marija Mtellgħa s-Sema. Santwarju arċipretali ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Żebbuġ. 21/08/2022.

Bieb wieħed. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 21/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 21/08/2022.

Inġeddu kollox fi Kristu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-festa tal-Papa San Piju X u fil-50 anniversarju mit-tberik tal-Knisja. Knisja Parrokkjali tal-Papa San Piju X, Santa Luċija. 21/08/2022.

X’se jsalvana? X’se jwassalna l-Ġenna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-wieħed u għoxrin Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Manikata. 21/08/2022.

Il-Mulej jgħaddik mill-bieb id-dejjaq għax iħobbok. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-21 Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk. 20/08/2022.

L-Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Portugal, fosthom waħda f'Fatima, li għamel fl-ewwel anniversarju minn meta sparaw fuqu. 13/05/1982.

Widna tal-paċenzja, qalb li tifhem u istint qawwi u proattiv. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral ta’ Mons. Philip Calleja. Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta. 19/08/2022.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-okkażjoni tal-25 Anniversarju tal-FAO. 16/11/1970.

Ix-“Xiħ fil-għomor”. Ix-xjuħija tiżgurana dwar id-destinazzjoni għall-ħajja li ma tmut qatt. Is-17-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 17/08/2022.

It-test veru tal-imħabba safja hi l-maħfra lil xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Beata Verġni Marija. Pjazza San Pietru. 15/08/2022.

Fly high. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Assunta. Parroċċa Balzan. 15/08/2022.

Poster ieħor fil-lista ta' Posters Kateketiċi. Santa Fawstina.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’jum il-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema. 15/08/2022.

Marija ttellagħna ’l fuq. Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum is-Solennità tal-Għid tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2022.

Marija turina biċ-ċar li timxi magħna u tħarisna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika tal-Assunta, Mosta. 15/058/2022.

X’inhi d-Domma tal-Assunzjoni u r-rilevanza tagħha llum? Kitba ta' Joe Galea.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 14/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 14/08/2022.

Iva għall-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum id-Don tal-Ħajja u l-Preżentazzjoni tat-Trabi. Parroċċa ta’ Santa Marija Assunta, Dingli. 14/08/2022,

X’inhu n-nar li ġab Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Xmun Appostlu, Wardija. 14/08/2022.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, It-Tieni Programm. Il-Knisja qabel il-Konċilju.

F’telefonata, il-President Ukren jirringrazzja lill-Papa Franġisku għat-talb. 13/08/2022.

Fin-Niġerja nqabdu l-persuni suspettati bl-attakk tal-Knisja ta’ Owo. 13/08/2022.

Kun siġra li tissieħeb mal-foresta ta’ siġar li jikbru fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun David Farrugia bħala arċipriet tal-Parroċċa ta’ Ħad-Dingli. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħad-Dingli. 12/08/2022.

Telefonata li l-Papa Franġisku kien għamel fl-2013 lil Mons. Loris Capovilla, Segretarju tal-Papa Ġwanni XXIII.

Sejjer inħejjilkom post. Ix-xjuħija, żmien indirizzat lejn il-milja. Is-16-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 10/08/2022.

Poster ieħor fil-lista ta' Posters Kateketiċi. Santa Tereża Benedetta tas-Salib. (Edith Stein)

Il-Papa Ġwanni XXIII fis-Santwarju ta' Loreto. Diskors ftit jiem qabel il-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 04/10/1962.

Isqfijiet fin-Nikaragwa ‘qrib’ tal-Isqof Alvarez li qiegħed taħt arrest f’daru. 09/08/2022.

Is-salib tiegħi hu l-uniku tama tiegħi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi ta’ nirien kbar f’depot tal-fjuwil Kuban. 09/08/2022.

Ta' ebda skandlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tad-dsatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 07/08/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju arċipretali ta’ San Ġużepp, Qala. 07/08/2022.

Erba' omelija oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II.  Mejju 1982.

Knisja tassew inklużiva. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fid-dsatax-il Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Bon Pastur, Balzan. 07/08/2022.

Il-Papa Franġisku jfakkar it-tieni anniversarju tal-isplużjoni tal-Port ta’ Beirut. 05/08/2022.

Il-Patrijarka Sako iwissi dwar ir-riskji ta’ tsunami politiku fl-Iraq. 05/08/2022.

Ċaħda u salib. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2022.

Isma’ leħen il-ħolqien. Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-jum dinji ta' talb għall-għożża tal-ambjent. Ċelebrat fl-1 ta' Settembru 2022.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Vjaġġ Appostoliku fil-Kanada. Udjenza Ġenerali. 03/08/2022.

Il-Papa Franġisku liż-żgħażagħ f’Medjugorje: “Afdaw f’Ġesù u ssibu l-paċi”. 03/08/2022.

F’Settembru, l-Papa Franġisku se jżur il-Każakistan. 03/08/2022.

Alla permezz ta’ ħutna, imidd idu, jaqbadna u jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2022.

Tħassarhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/08/2022.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fosthom waħda lill-membri tal-Moviment tal-Fokolari. 1982.

Il-maħfra tal-Porzjunkola. Indulġenza mogħtija darba fis-sena, nhar it-2 ta' Awwissu. Kitba ta' Patri Dijonisju Mkintoff ofm. 01/08/2022.

Kelma tal-Ħajja. “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jien naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”. Awwissu 2022.

Pass pass. Ħsieb qasir għal matul ix-xahar ta' Awwissu. Joe Fenech.

Publikazzjioni Missio Malta ta' Awwissu 2022.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Awwissu 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Awwissu 2022.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2022. Għan-negozji żgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali ... 01/08/2022.

 

Lulju 2022

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 29/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija fil-Liturġija tal-Kelma. Lac Ste. Anne. 26/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija fil-Festa ta' San Ġwakkin u Sant'Anna. Edmonton. 26/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija waqt il-Quddiesa għar-Rikonċiljazzjoni. 28/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors liż-Żgħażagħ u l-Anzjani. Iqaluit. 29/07/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 31/07/2022.

Nistagħnu quddiem Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tmintax-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 31/07/2022.

X’jiswa li jkollok il-ġid imma m’għandekx imħabba? Omelija mill-Arċisqof fit-Tmintax-il Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum in-Nanniet. Knisja Parrokkjali ta’ Wied il-Għajn. 31/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors fil-laqgħa mad-delegazzjoni tal-Indiġeni. Québec. 29/07/2022.

Bidu tal-ferħ tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lejlet il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, Balluta. 30/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Il-mumenti l-aktar importanti tal-vjaġġ f'minuta. 24 - 30 ta' Lulju 2022.

Il-Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kanada: “Inħalli l-Kanada arrikkita ħafna minn popli indiġeni”. 30/07/2022.

Il-Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Il-Papa liż-żgħażagħ Inuit tal-Kanada,“Ejjew araw l-wiċċ Inuk ta’ Ġesù. 30/07/2022.

Kif se nagħti valur lil ħajti? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Mosè Borg. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 30/07/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-18-il Anniversarju mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 29/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija waqt laqgħa mal-isqfijiet, saċerdoti, djakni, persuni kkonsagrati, seminaristi u operaturi pastorali. Québec. 28/07/2022.

Il-Papa Franġisku fil-Quddiesa fi Quebec: “Ġesù imexxina mill-falliment għat-tama u l-fejqan. 29/07/2022.

Il-Papa Franġisku jistieden lill-kleru Kanadiż biex jikkonfronta l-isfidi tad-dinja sekularizzata. 29/07/2022.

Familja ta' ħafna mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija (ta’ Betanja) u San Lazzru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/07/2022.

Il-Papa Franġisku jżur l-anzjani u l-morda fiċ-Ċentru Fraternité Sant Alfons fil-Kanada. 29/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors lill-Awtoritajiet Ċivili, Rapprezentanti tal-Popli Indiġeni u l-Korp Diplomatiku. 27/07/2022.

Il-Papa Franġisku fil-Kanada: Ippromwovu d-drittijiet tal-popli indiġeni. 28/07/2022.

Inħallu lill-Mulej jgħaġġinna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis fis-sbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/07/2022.

It-tielet jum tal-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada.  27/07/2022.

Ġesti ta' solidarjetà mill-Papa Franġisku u mill-Papiet ta' qablu. 27/07/2022.

Il-Papa fil-Kanada: Ippreservaw l-istorja tagħkom biex tipproteġu l-futur tagħkom. 26/07/2022.

Il-Papa Franġisku fil-Kanada: Il-Popli Indiġeni u n-nanniet huma teżor prezzjuż tal-Knisja. 26/07/2022.

It-tieni jum tal-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada.  26/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors waqt laqgħa mal-popli indiġeni u mal-membri ta' komunità parrokkjali. Edmonton. 25/07/2022.

L-ewwel jum tal-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada.  25/07/2022.

Il-Papa Franġisku: Kristu, msallab fl-istudenti tal-iskejjel residenzjali tal-Kanada, jirrikonċiljana fuq is-Salib. 25/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors waqt laqgħa mal-popli indiġeni. Maskwacis. 25/07/2022.

Il-Papa Franġisku huwa d-dispjaċut ħafna għall-Popli Indiġeni fil-Kanada. 25/07/2022.

L-għażla bejn li tisparpalja l-patrimonju jew tħaddmu biex jikber. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 anniversarju mit-twaqqif tal-NAO. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 26/07/2022.

Sittin sena ilu miet il-Qaddis Malti Dun Ġorġ Preca. 26 ta' Lulju 1962.

Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-60 sena mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca. Kappella ta’ Fra Diegu, Ħamrun. 25/07/2022.

Fuq il-lemin u fuq ix-xellug. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa ta’ San Ġakbu, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/07/2022.

Għallimna nitolbu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sbatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/07/2022.

Ngħallmu lil uliedna l-alfabett tal-fidi tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/07/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ Santa Margerita. Knisja Arċipretali ta’ Santa Margerita, Sannat. 24/07/2022.

Il-Papa Franġisku jafda l-Vjaġġ Appostoliku tiegħu lejn il-Kanada lill-Madonna. 24/07/2022.

Erba' omeliji oħra tal-Papa Ġwanni Pawlu II. April 1982,

In-Niġerja: F’xahrejn, aktar minn 60 Nisrani ġew maqtula f’Benue. 24/07/2022.

Appostlu tal-appostli. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa ta’ Santa Marija Maddalena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/07/2022.

Teoloġija, Soċjetà u Ħajja Pastorali. Vidjo Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażżjoni tat-2 Kungress Kattoliku Pan-Afrikan fuq it-Teoloġija, Soċjetà u Ħajja Pastorali. 19-22 ta' Lulju 2022.

Il-Papa Franġisku qal li l-midja diġitali qed tqajjem kwistjonijiet serji ta’ etika. 21/07/2022.

Il-Papa ġie u mar: X'baqa'? Mill-Kan. Richard N. Farrugia.

Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II matul il-Ġimgħa Mqaddsa, April 1982.

Dawl u saħħa mit-talb. Poster ieħor fis-sensiela ta' posters kateketiċi.

Ittra tal-Papa Ġwanni XXIII lill-Isqfijiet tal-Amerika Latian. 08/12/1961.

Il-Madonna tgħallimna nagħmlu r-rieda tal-Missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pellegrinaġġi tal-UMTAL. Grotta ta’ Lourdes, Franza. 19/07/2022.

Jiena qiegħed miegħek il-jiem kollha. Talba għall-Jum Dinji tan-Nanniet u tal-Anzjani. Mfakkar fl-24 ta' Lulju 2022.

Is-sabiħ tal-akkoljenza, Kitba ta' Joe Galea. 18/07/2022.

Għandna s-sinjal definittiv. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sittax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/07/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-16-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 17/07/2022.

San Ġorġ u l-frott tal-Ispirtu.  Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 17/07/2022.

Xogħol li jkun frott is-smigħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tas-Sagra Familja, f’Ħal Qormi. 17/07/2022.

Persekuzzjoni pulita kontra t-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Kitba ta' Joe Galea. 17/07/2022.

Il-Papa Franġisku f'awgurju lill-parteċipanti li qed jieħdu sehem f'konferenza dwar il-bidla tal-klima, qal lin-nazzjonijiet iridu jaħdmu flimkien biex jadattaw għall-klima. 17/07/2022.

Nimxu fuq il-pass ta’ ommna Marija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2022.

Il-Kardinal Parolin jappella għall-għaqda u mhux għall-firda, bħala reazzjoni għal-kriżijiet globali. 15/07/2022.

L-Arċisqof Charles Scicluna jiltaqa’ mas-Segretarju Ġenerali ta’ Caritas Internationalis Dr Aloysius John. 14/07/2022.

Permezz ta’ Ġesù t-toqol isir ħelu u ħafif. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħmistax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/07/2022.

Ispirati minn Ġesù r-ragħaj it-tajjeb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa li fiha sar il-mandat lill-operaturi pastorali mat-tfal u l-adolexxenti. Parroċċa Familja Mqaddsa, Iklin. 12/07/2022.

Il-battalja biex l-umanità tgħix skont is-sewwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2022.

Imma ħaġa waħda hi meħtieġa. Kelma tal-Ħajja. Publikazzjoni mill-Moviment tal-Fokolari. Lulju 2022.

Swor Marcellina Tabone FCJ. Fil-25 sena mill-mewt tagħha fil-Pakistan. Ġunju 2022.

Fittex lil Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Benedittu, Abbati, Patrun tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/07/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-15-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/07/2022.

Inkunu proxxmu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena u fil-25 anniversarju mill-Konsagrazzjoni tas-Santwarju ta’ Santa Tereża, B’Kara. 09/07/2022.

M’hemmx agħar mill-kultura tal-iskart! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 10/07/2022.

Ngħaġ u lpup, ħamiem u sriep. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-erbatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/07/2022.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-150 sena mit-twaqqif tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Ulied Marija ‘Għajnuna tal-Insara’ (Sależjani). Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għarb. 07/07/2022.

L-Arċisqof Malti Joseph Spiteri nħatar mill-Papa Franġisku bħala n-Nunzju Appostoliku għas-Santa Sede fil-Messiku. 07/07/2022.

Il-ħajja hi għażiża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tal-Bon Pastur, Balzan. 04/07/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-14-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 03/07/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Bażilika tal-Viżitazzjoni, Għarb. 03/07/2022.

Il-messaġġ li tagħtina d-Dar tal-Providenza. L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-bidu tal-quddiesa li qaddes fid-Dar tal-Providenza, 03/07/2022.

“Ħrief” għax Kristu r-ragħaj it-tajjeb tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-14-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 03/07/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-10 Laqgħa Dinjija tal-Familja. Pjazza San Pietru. 25/06/2022.

Il-Papa Franġisku: Ir-rikonċiljazzjoni Nisranija hija triq lejn il-paċi fost gwerra ‘bla sens’. 02/07/2022.

Il-Papa Franġisku lil Caritas Spanja: Realtajiet ġodda jeħtieġu kura għal nies fil-faqar. 02/07/2022.

It-tagħlim huwa l-għajn ta’ kull ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2022.

Posters kateketiċi fuq suġġetti differenti.

Nancy Pelosi f’laqgħa mal-Papa Franġisku. 01/07/2022.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2022. Għall anzjani għall-anzjani li jirrapreżentaw l-għeruq u l-memorja ta’ kull poplu sabiex ... 01/07/2022.

Pass pass.  Ħsieb qasir fil-bidu ta' kull jum.

Adorazjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Lulju 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Lulju 2022.

 

Ġunju 2022

Dawl. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 30/06/2022.

Għaliex nagħmlu festa? Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 29/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru.29/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-25 Anniversarju mill-qtil ta’ Sr Marcellina Tabone FCJ fil-Pakistan. Katidral tal-Assunta, Victoria. 29/06/2022.

Il-Papa Franġisku jitlob biex jieqfu l-attakki ‘barbariċi’ fl-Ukrajna, u jitlob biex tintemm il-gwerra. 29/06/2022.

L-Imnarja tfakkarna li l-għeruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli. Katidral tal-Imdina, Mdina. 29/06/2022.

Il-Papa Franġisku jħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu messaġiera ta’ tama. 29/06/2022.

Il-Papa se jibgħat lis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan fis-Sudan t’Isfel u fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. 28/06/2022.

X’jitlob minna l-Mulej? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlettax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2022.

Id-diskorsi tal-Papa Franġisku f’Malta miġbura fi ktieb bil-Malti. 27/06/2022.

Il-Papa lin-Neokatekumenali: Kunu doċli mal-Ispirtu u ubbidjenti lejn Ġesù. 27/06/2022.

Il-kowċ għandu dritt li jitlob fil-grawnd. Deċiżjoni tal-ogħla qorti fl-Amerika. 27/06/2022.

Il-Papa Franġisku fi djalogu mal-Edituri ta’ ġurnali Ġiżwiti Ewropej. 18/06/2022.

Ħadd u xejn qabel il-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlettax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena "Ċ". Pjazza San Pietru. 26/06/2022.

Rifjut, impenn u perseveranza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 26/06/2022.

Il-Mulej jiġi bil-qawwa tal-ħniena tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 26/06/2022.

The sad fate of unwanted human beings. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 26/06/2022.

The Joy of the Church is to evangelise. Article by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi published by the Catenian Association. June 2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/06/2022.

L-Isqfijiet tal-Istati Uniti jilqgħu d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema li taqleb id-deċiżjoni ta’ Roe vs Wade. 25/06/2022.

Il-Papa jappella għad-djalogu tal-ħajja mal-Knejjes Ortodossi Orjentali. 25/06/2022.

Posters Kateketriċi oħra: Talba  lill-Ispirtu s-Santu u Il-Qalb ta' Ġesù.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Gradwazzjoni ta’ Caritas Malta. Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 24/06/2022.

Il-qalb li tfittex in-nagħġa l-mitlufa. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Santwarju Parrokkjali Fontana. 24/06/2022.

Tnax-il resident temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga ta’ Caritas. 24/06/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Familji. L-10 Laqgħa Dinjija tal-Familji. Sala Pawlu VI. 22/06/2022.

Il-Festi Ewkaristiċi tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu u tal-Qalb ta' Ġesù. Manwel Cutajar.

Jalla kull familja tibqa' tkun skola ta' mħabba. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-laqgħa li l-Papa Franġiksu nieda għall-familji kollha tad-dinja. 24/06/2022.

Qalb ħanina li tagħder, li taħfer. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2022.

Santa Margerita Marija Alacoque. Persunaġġ importanti fl-istorja riċenti tal-qima lejn il-Qalb ta’ Ġesú.

Global Rosary Relay 2022 minn Dar Karmni Grima, Għarb, Għawdex. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 17:00.

Global Rosary Relay 2022 mal-Istudenti tal-Iskola Sekondarja ta' Santa Monika Gżira. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 13:00.

Global Rosary Relay 2022 mal-Komunità tar-Residenza ta' San Vinċenz de Paul, Luqa. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 07:00.

M’hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/06/2022.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Assisi. 12/03/1982.    ....   Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal ta’ filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2022.

Pietru u Ġwanni. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 22/06/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi tat-terremot devastanti fl-Afganistan. 22/06/2022.

Laqgħa Dinjija tal-Familji: L-importanza tal-ħidma pastorali vokazzjonali. 22/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Filgħodu fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu bis-Supplika lill-Madonna. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma lejliet it-Tifkira tas-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 21/06/2022.

Marija qamet u marret tħaffef. It-Tema tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona 2023.

Il-Papa Franġisku se jżur l-Ukrajna? 21/06/2022.

It-triq id-dejqa ta’ Ġesù fiha d-diffikultajiet imma twasslek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2022.

X’inhu s-Sinodu? Fr Jimmy Bonnici intervistat minn Tonio Bonello (PBS). 20/06/2022.

Il-ġudizzju f'idejn Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/06/2022.

Jingħata għalina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu, Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 19/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, Corpus Christi. Pjazza San Pietru. 19/06/2022.

Il-ġieħ li tkun ‘qaddej’. Omelija mill-Isqof George Frendo OP, fl-Ordinazzjoni Djakonli tas-seminarista Matthew Bajada. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/06/2022.

Il-Quddiesa. Sitt modi kif tgħix bl-aħjar mod il-Quddiesa.

Ersqu għat-tqarbin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej. Katidral tal-Imdina. 19/06/2022.

Rużarju. Seba' pariri kif titlob ir-Rużarju mal-familja. poster

Riflessjoni kif ngħixu l-umiltà fuq il-passi ta’ San Ġwann il-Battista. Angelo Xuereb.

Is-sejħa ta’ San Pietru u San Pawl u dik tagħna. Angelo Xuereb.

Riflessjoni fuq il-Qalb ta' Ġesù. Il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù hija okkażjoni biex aħna nimmeditaw fuq il-ħlewwa u t-tjubija ta’ qalbu. Angelo Xuereb,

Fl-2021, mill-ġbir ta’ San Pietru ġew iffinanzjati proġetti ta’ karità b’valur ta’ 10 miljun euro.18/06/2022.

Papa lill-Buddisti: Ejjew naħdmu flimkien biex nikkultivaw il-kompassjoni u l-ospitalità.18/06/2022.

Papa Franġisku: Il-Knisja trid tikkomunika l-fidi b’teoloġija li hi ħajja’.18/06/2022.

Teżori fis-sema. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/06/2022.

Ewkaristija. Tmien modi kif titlob waqt l-Adorazzjoni Ewkaristika. poster

Il-Qalb ta' Ġesù. Kummentarju għal matul il-purċissjoni. Magħha wkoll preżentazzjoni powerpoint. Joe Galea.

Living for brotherly love, tolerance and mutual acceptance. Message by Archbishop in memory of Lassana Cisse. Mariam Al-Batool Mosque, Paola. 16/06/2022.

Sejħa għall-għeruq lill-Poplu ta’ Alla f’dawn il-gżejjer. Analiżi tal-wirt ta’ tagħlim li ħallielna l-Papa Franġisku fil-jumejn tiegħu fostna. Daniel Borg.

Is-servizz hieni tal-fidi li nagħrfuh fil-gratitudni. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 15/06/2022.

Il-kelma ta’ Ġesù twassalna għal-libertà vera. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fil-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat. 15/06/2022.

Aktar katekeżijiet mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali fl-1977.

Knisja li titwieled mill-ġdid. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f’tal-Virtù, ir-Rabat. 14/06/2022.

Il-libertà fil-qalb u l-ġenerożità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f’tal-Virtù, ir-Rabat. 13/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 12/06/2022.

Imħabba li tħaddan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Kappella tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/06/2022.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fuq id-digriet Ad Gentes, tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/03/2006.

Meta għandna ngħidu ‘le’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2022.

Ir-riforma li beda l-Konċilju, kif sejra, fostkom? Silta minn diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet u Saċerdoti Sqallin. 09/06/2022.

Il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha, hi min hi u hi f’liema ċirkustanza hi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/06/2022.

Nikodemu. “Kif jista’ wieħed jitwieled wara li jkun xjieħ?” It-13-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija: 08/06/2022.

X’qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Għajnsielem.05/06/2022.

L-Ispirtu s-Santu. Sitt filmati qosra minn Dun Pawl Sciberras għall-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali.  vidjos

Kontra l-gwerra. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Santwarju Madonna Ta' Pinu. 05/06/2022.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 05/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 05/06/2022.

Spirtu s-Santu, kun il-faraġ tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin. Zuntier tas-Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 04/06/2022.

L-Ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għal Għid il-Ħamsin. 04/06/2022. vidjo

L-akkoljenza – il-laqgħa. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Santa Veronika Giuliani. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 15/12/2010.

San Ċirillu ta’ Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/10/2007.

L-imħabba ssuqna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/06/2022.

Imħabba u tolleranza mhux piki fil-festi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/06/2022.

Titlaqnix meta tħallini saħħti. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 01/06/2022.

San Massimu ta’ Turin. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 31/10/2007.

San Ġużepp Cafasso. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/06/2010.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2022.

Adorazzjonijiet li jitmexxew minn Joe Fenech sdc matul Ġunju 2022.

Matul Ġunju 2022 nitolbu mal-Papa għall-familji Nsara fid-dinja kollha biex iħaddnu u jipprattikaw l-imħabba bla ebda kundizzjoni u hekk jikbru fil-qdusija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. 01/06/2022.

 

Mejju 2022

San Pawlinu ta’ Nola. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 12/12/2007.

Mirakli Ewkaristiċi. Daħla: sinjali tal-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija.

Vokazzjoni mimlija tbatija li timbuttaha għall-karità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2022.

Mulej, agħmel minna nies li nġorru tama, Talba fi tmiem il-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Migranti u Rifuġjati 2022.

Nibnu l-ġejjieni mal-migranti u r-rifuġjati. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Migranti u r-Rifuġjati mfakkar fil-25 ta' Settembru 2022.

Armida Barelli. Taljana li kienet dikjarata Beata fit-30 ta' April 2022.

Sant’Antnin ta’ Padova. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali.10/02/2010.

Il-ħtieġa ta' politika tajba. X'qalilna l-Papa Franġisku f'Malta u f'Għawdex. Ir-raba minn sensiela ta' disa' vidjos minn Daniel Borg. 31/05/2022.

Ferħana u jbierku lil Alla. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 29/05/2022.

Rebbieħa miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/05/2022.

L-Ispirtu fit-Testment il-Ġdid. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 30/05/2022.

L-ispirtu fit-Testment il-Qadim. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 30/05/2022.

L-Għanja tal-Ħlejjaq. Kummenti ta' Patri Dijonisju MIntoff ofm fuq l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si'. Fl-okkażjoni tal-ġimgħa Laudato Si', 2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej Ġesù fis-Sema. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 29/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 29/05/2022.

Tlugħ il-Mulej Ġesù fis-Sema. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għas-Seba' Ħadd tal-Għid. 22/05/2022. vidjo

Il-gżira li laqgħet il-ferħ tal-Kelma. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 29/05/2022.

San Efrem, is-Sirjan. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 28/11/2007.

San Bonifaċju. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/03/2009.

Niċċelebraw ir-realtà li Alla magħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Knisja l-Qadima tas Salvatur, Lija. 29/05/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-Delegazzjoni ta' Buddisti mill-Mongolja. 28/05/2022.

San Ġustinu, filosfu u martri. Katekeżi  tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/03/2007.

Il-ħarsien tal-ambjent. X'qalilna l-Papa Franġisku f'Malta u f'Għawdex. It-tielet minn sensiela ta' disa' vidjos minn Daniel Borg. 27/05/2022.

Nużaw il-ġid tagħna biex inkomplu l-missjoni tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna tal-Karità. Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 27/05/2022.

Ferħ li ma jeħodhulna ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira ta’ Karmni Grima. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 25/05/2022.

Koħelet: il-lejl inċert tas-sens u tal-ħwejjeġ tal-ħajja. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 25/05/2022.

Għajnuna tal-Insara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Knisja ta’ St Patrick’s, Sliema. 24/05/2022.

Il-ħbiberija ma’ Ġesù tilliberak. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju, f’Tal-Virtù, Rabat. 24/05/2022.

L-Ispirtu tal-Verità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/05/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għas-6 Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/05/2022.

Sant' Anton tad-Deżert.  Vita Antonii. Il-Ħajja ta' Sant' Anton Abbati minn Sant' Atanasju.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-6 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 22/05/2022.

Alla jgħammar fina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd tal-Għid u l-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 22/05/2022.

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti: Ħsieb mill-Isqof Joe Galea Curmi fis-6 Ħadd tal-Għid. 21/05/2022. vidjo

San Beda l-Venerabbli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/02/2009.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Gabriel Vella. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/05/2022.

Il-Ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. X'qalilna il-Papa Franġisku f'Malta. Introduzzjoni. Daniel Borg.

Il-kmandament tal-imħabba. Mejju 2022: Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/05/2022.

Ġob. Il-prova tal-fidi, il-barka tal-istennija. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 18/05/2022.

Għall-akbar glorja ta’ Alla u għall-ġid tal-oħrajn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-okkażżjoni tal-500 sena mill-Konverżjoni ta’ Sant’Injazju. Kulleġġ Sant’Injazju, Qormi.18/05/2022.

San Leonardu Murialdo u San Ġużepp Benedittu Cottolengo. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/04/2010.

Is-saċerdozju hu li tingħaqad mal-offerta ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pussess ta’ Dun Anton Refalo bħala Kappillan tal-Munxar. Pjazza tal-Munxar. 15/05/2022.

Inħarsu kelmtu għax inħobbuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/05/2022.

Lectio Divina tal-Ħames Ħadd tal-Għid immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 15/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-5 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru, 15/05/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa u kanonizzazzjoni ta' Beati. Pjazza San Pietru. 15/05/2022.

Minn xiex nintgħarfu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/05/2022.

Ilqgħu lil uliedkom bħalma jilqagħhom Alla l-Missier li ħalaqhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 15/05/2022.

Dixxiplu u Żmien.  Żewġ kelmiet oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Min kienet Karmni Grima. 1838 - 1932. Kitba u preżentazzjoni bis-slides pptx

L-imħabba. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. 14/05/2022. vidjo

Titilfux il-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni saċerdotali ta’ tliet saċerdoti ġodda. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 13/05/2022.

Biex qalbna ma titħawwadx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Madonna ta’ Fatima. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2022.

Nixbhu lil Ġesù Kristu qaddej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-60 sena tas-Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS). Knisja Parrokkjali San Publju, Floriana.12/05/2022.

Santa Ġuljana ta’ Norwich. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/12/2010.

San Ġermanu ta’ Kostantinopli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/04/2009.

Ġesù hu l-ewwel appostlu, il-mibgħut tal-Missier biex jurina l-qalb ta’ Alla li hu missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/05/2022.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tat-II Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. 2022.

Ġuditta. Żagħżugħa ammirevoli, xjuħija ġeneruża. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Pjazza San Pietru. 11/05/2022.

Il-paċi li jagħtina l-Mulej minn issa hi t-togħma tal-ġenna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/05/2022.

Il-bżonn tal-manswetudni fil-familji u fis-soċjetà tagħna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Ġorġ Preca. L-Awditorjum tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

Il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Saċerdot. Knisja tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

Ftit ħin ma' San Ġorġ Preca nhar il-festa tiegħu. 09/05/2022. vidjo

L-għożża tas-sabiħ li ġej mill-imgħoddi, il-ħarsa lejn il-futur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u l-ħatra ta’ żewġ kanonċi ġodda. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 08/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-4 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/05/2022.

Għożża, Protezzjoni u Gwida. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Virtù, Rabat. 08/05/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Ħniena (Merċedarjani) 07/05/2022.

Lectio Divina għar-raba' Ħadd tal-Għid. Dun Gerard Buhagiar. Santawarju tal-Madonna ta' Pinu. 07/05/2022. vidjo

Ix-xbieha tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba' Ħadd tal-Għid. 07/05/2022. vidjo

Il-Parlament għandu d-dover jagħti liġijiet li jkunu espressjoni tar‑raġuni, l‑ordni u l‑ġid komuni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-Parlament. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 0705/2022.

Imsejħin nibnu l-familja umana. Messaġġ tal-Papa Franġisku għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/05/2022.

Ma ġġibx ħlief barka. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/05/2022.

Inħeġġiġkom tersqu lejn il-mejda li ħejja Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/05/2022.

Elgħażar, il-koerenza tal-fidi, wirt tal-ġieħ. It-8 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 04/05/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Filippu u San Ġakbu, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2022.

San Atanasju ta’ Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 20/06/2007.

L-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2022.

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tal-Għid immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 01/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 01/05/2022.

Insiru mexxejja kbar bħal San Publiju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Publiju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 01/05/2022.

Trasformazzjoni bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Sta Venera. 01/05/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2022.

Matul Mejju 2022 nitolbu mal-Papa biex f’Marija ż-żgħażagħ jagħrfu t-triq tas-smigħ, dixxerniment għaqli, u kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi. 01/05/2022.

 

April 2022

Ħares dejjem lill-Maltin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa lejlet il-festa ta’ San Publiju. Knisja Parrokkjali San Publiju, Floriana. 30/04/2022.

Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curm fit-Tielet Ħadd tal-Għid. L-Appostlu Pietru. 30/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 30/04/2022.

Messaġġ ta' ringrazzjament mill-Papa Franġisku lill-Isqof Anton Teuma u l-Knisja f’Għawdex għall-merħba li tawh fiż-Żjara Appostolika li kellu f'pajjiżna. 05/04/2022.

Tiddejqux tammettu li għandkom bżonn ‘il Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Ordinazzjoni Djakonali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 30/04/2022.

Dekalogu ta' kif inkunu doċli għall-Ispirtu s-Santu. Padre Andrea Gasparino.

Santa Katerina ta’ Siena. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/11/2010.

Messaġġ ta’ ringrazzjament mill-Papa Franġisku lill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-merħba li kellu f'pajjiżna. 29/04/2022.

Talba tal-Papa Frangisku għall-paċi fil-konflitt bejn Ukrajna u r-Russja.  awdjo u vidjo

Għarrafthom lil min hu ċkejken. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/04/2022.

Rużarju onlajn mill-Worldpriest.com tmexxa mill-Arċisqof Charles J.Scicluna. 28/04/2022.

Il-missjunarju veru hu dak li jpoġġi l-għażla quddiem il-libertà tal-bniedem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/04/2022.

Nogħemi, il-patt bejn il-ġenerazzjonijiet li jiftaħ għall-futur. Is-7 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 27/04/2022.

Adorazzjonijiet fi knejjes differenti għal matul ix-xahar ta' Mejju 2022.

Dagħwa. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 26/04/2022.

Nippruvaw nifhmu l-kobor tal-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2022.

Inbajdu lbiesna fid-demm tal-ħaruf. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità Liturġika ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 25/04/2022.

Xandar tal-Evanġelju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/04/2022.

Ikollok ħniena minna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd il-Għid, Festa tal-Ħniena Divina. Knisja tal-Ħniena Divina, Naxxar. 24/04/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd tal-Ħniena Divina. 24/04/2022.

Lectio Divina għat-Tieni Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. 24/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid jew tal-Ħniena Divina. Bażilika ta' San Pietru. 24/04/2022.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. 24/04/2022.

Il-Papa Franġisku: “Marija tgħallimna biex ma nistħux mid-dmugħ” 23/04/2022.

Intervista lill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi dwar iż-Żjara tal-Papa Franġisku f’Malta. Il-Leħen. 24/04/2022.

L-Appostlu Tumas. L-ewwel minn seba' ħsibijiet mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi u li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 24/04/2022. vidjo

Il-Kardinal Czerny: Jum id-Dinja jitlob azzjoni urġenti. 22/04/2022.

Ma felħux jiġbdu x-xibka. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2022.

Sant’Anselmu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/09/2009.

Weġġaħ lil missierek u lil ommok: l-imħabba lejn il-ħajja mgħixa. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 20/04/2022.

Impenn qawwi bħar-riħ li jnaddaf. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għal ruħ Daphne Caruana Galizia. Knisja ta’ San Franġisk, Valletta. 20/04/2022.

Kif inhu differenti Kristu Rxoxt? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2022.

Tibżgħux tkomplu twasslu l-Aħbar it-Tajba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lis-saċerdoti li qed jiċċelebraw 60 sena saċerdozju. Dar tal-Kleru, Birkirkara. 18/04/2022.

Għaxar punti mill-messaġġ tal-Papa Franġisku lis-soċjetà Maltija. Artiklu mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’il-Leħen. 17/04/2022.

Fuqha sserraħ il-fidi tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 17/04/2022.

Lectio Divina ta’ Ħadd il-Għid (Sena Ċ) immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 17/04/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Urbi et Orbi ta' Ħadd il-Għid. Loġġa Ċentrali, Bażilika ta' San Pietru. 17/04/2022.

The joy of Pope Francis. Article by Archbishop Charles Scicluna published on the Sunday Times of Malta. 17/04/2022.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Bażilika San Ġorġ, Victoria. 17/04/2022.

Inħallu lil Alla jkellem lil qalbna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 17/04/2022.

May the message of Pope Francis sink deep into our hearts. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi on the Sunday Times of Malta. 17/04/2022.

Ħolqien ġdid fi Kristu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 16/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-velja tal-lejl qaddis tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta' San Pietru. 16/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Karidral tal-Assunta, Victoria. 16/04/2022.

Infittxu l-fwieħa tal-maħfra u l-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 16/04/2022.

It-Tama taħt assedju. Il-Papa Franġisku f'kollokju ma' Lorena Bianchetti fuq A Sua Imagine. Xandira speċjali tal-Ġimgħa l-Kbira mir-RaiUno. 15/04/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm f’Sibt il-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 16/04/2022.

Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum immexxi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/04/2022.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew fil-Ġimgħa l-Kbira. Ruma. 15/04/2022.

Ambulanza oħra mill-Knisja Kattolika lill-Ukrajna. 15/04/2022.

Liema hi l-vokazzjoni tal-Knisja. Il-Papa Franġisku f’konverżazzjoni mal-Ġiżwiti Maltin. Tal-Virtù, Rabat. 03/04/2022.

Ġesù msallab: l-imħabba rebbieħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ġimgħa l-Kbira. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 15/04/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/04/2022.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħamis ix-Xirka. Kumpless Penitenzjarju Ġdid ta’ Civitavecchia, Ruma. 14/04/2022.

Tah kollox f’idejh, u jdejh użahom biex jaqdi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Ħamis ix-Xirka. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 14/04/2022.

Ma niċħdux l-għatx li hemm fina għall-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma tal-Quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej f’Ħamis ix-Xirka. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 14/04/2022.

Li nkunu qrib Alla ġġagħlna nkunu wkoll viċin mal-poplu qaddis tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/04/2022.

Għas-sawm ma hemmx riċetta.  Kif, meta u għaliex għandi nsum. 14/04/2022.

Il-paċi tal-Għid.  Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali fil-Ġimgħa Mqaddsa. 13/04/2022.

Il-Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġimgħa Mqaddsa 2022. 13/04/2022.

Gwida għall-Ġimgħa Mqaddsa minn Ħadd il-Palm sa Ħadd il-Għid.

Minn fomm San Ġorġ Preca: Xi ħadd ittrattakat ħażin.  Dan u hafna aktar fil-paġna ta' dan il-Qaddis Malti.

Attakk fuq il-Caritas Mariupol.

It-Triq tas-Salib mal-Papa Franġisku: Il-familji jaqsmu l-uġigħ tat-telfa u l-kruhat tal-gwerra.

Il-Mulej hu ħafna ikbar mit-tradimenti tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2022.

Ir-Rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù. Minn Joe Galea, 2022. vidjo u powerpoint.

Nuru gratitudni u devozzjoni bħal ħut Lazzru. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 11/04/2022.

Il-Papa Franġisku jappella għal waqfien mill-ġlied fl-Ukrajna, għall-Għid. 10/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 10/04/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fit-talba tal-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 10/04/2022.

Mhux biss qoxra ta’ barra. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Ħadd il-Palm. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Katidral tal-Assunta, Victoria. 10/04/2022.

Santa Ġuljana ta’ Cornillon. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 17/11/2010.

X’inhi l-missjoni ta’ Ġesù? Isalva lili u lilek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal- Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/04/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għall-Ħadd il-Palm. 09/04/2022.

Il-Papa jitlob quddiem il-qabar tal-Qadds Malti San Ġorġ Preca. Blata l-Bajda. 03/04/2022.

Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Aktar omeliji tal-Papa bejn is-snin 1978 u 1982.

San Sidor ta’ Seville. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/06/2008.

Is-Seba' Simboli. Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija spirati mis-simboli tal-passjoni. NYTC. 2022.

Is-Seba' Viżti. Tmien riflessjonijiet mill-enċiklika Fratelli Tutti ta’ Papa Franġisku flimkien ma’ tmien riflessjonijiet mill-passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu. NYTC. 2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal Ħadd il-Palm. 09/04/2022.

Omm li tifhimna, takkumpanjana, tgħallimna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum id-Duluri. Knisja Parrokkjali Swatar. 08/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-tifkira devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria. 08/04/2022.

Via Matris. Mixja ma' Marija fid-Duluri tagħha. B'riflessjonijiet imħejjija minn Radju Prekursur. 2022.

Papa Franġisku: Il-ġustizzja trid takkumpanja dejjem it-tfittxija għall-paċi. 08/04/2022.

Ġwanni Klimaku. Katekeżi tal-Papa Benedittu xvi. Udjenza Ġenerali. 11/02/2009.

Papa Franġisku: Is-saċerdoti għandhom jagħtu xhieda tal-maħfra ta’ Kristu. 08/04/2022.

Il-Beata Pauline Marie Jaricot, fundatriċi ta’ Missio ser tkun dikjarata Qaddisa.

Il-Papa jixtieq Knisja miftuħa għall-isfidi l-kbar. Intervista ma' Padre Spadaro fuq il-laqgħa privata lil l-Papa Franġisku kellu mal-Ġiżwiti Maltin fin-Nunzjatura, f'Tal-Virtù, Rabat. 03/04/2022.

F'Jum id-Duluri, nifhmu u napprezzaw it-tenerezza tal-Madonna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum id-Duluri. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 08/04/2022.

Talba li l-Papa Franġisku kiteb lill-Madonna tal-Mellieħa u ffirmaha fit-2 ta' April 2022 meta kien Malta.

Xandiriet taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof fil-Ġimgħa Mqaddsa 2022.

Il-Papa jibki l-massakru li seħħ f'Bucha, u jitlob li tintemm il-gwerra fl-Ukrajna. 07/04/2022.

Ersaq lejn il-qawwa li jagħti Ġesù għall-maħfra ta' dnubietna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/04/2022.

Żjara Papali fil-Libanu qed tiġi ikkunsidrata.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu f'Malta. Udjenza Ġenerali. 06/04/2022.

Il-Papa Franġisku u t-Tagħlim Soċjali tal-Knisja. Kitba ta' Fr Raymond Gatt op. 05/04/2022.

Isqfijiet Maltin irringrazzjaw lill‑poplu għall‑merħba li ta lill‑Papa Franġisku f'pajjiżna. 05/04/2022.

Ġesù min hu għalija? Statwa tal-kartapesta? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2022.

Il-Papa jirringrazzja lill-Madonna għall-Vjaġġ Appostoliku li kellu f'Malta. Bażilika ta' Santa Marija Maggiore, Ruma. 04/04/2022.

Papa Franġisku jgħinna biex ikollna d-dawl tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2022.

Waqtiet importanti matul iż-Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex. 2 u 3 ta' April 2022.

Mal-Papa Franġisku mill-kwarantina tal-kunvent. Kitba ta' Patri Mario Attard ofm cap. 04/0/2022.

Telgramm tal-Papa Franġisku fit-tluq tiegħu minn Malta. 03/04/2022.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira minn Malta lura lejn Ruma. 03/04/2022.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa mal-Migranti fil-Laboratorju tal-Paċi. Ħal Far. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku mal-migranti fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far. 03/04/2022.

It-Talbiet tal-Papa Franġisku fil-Grotta ta' San Pawl u fil-Bażilika ta' San Pawl, Rabat, Malta. 03/04/12022.

Il-Papa Franġisku jitlob u jiltaqa' mal-morda fil-Grotta ta' San Pawl. 03/04/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Messaġġ fil-Laboratorju tal-Paċi f'Ħal Far. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Messaġġ wara t-talba tal-Angelus. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Omelija fuq il-Fosos tal-Furjana. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Omelija fis-Santwarju Nazzjonali Ta' Pinu. 02/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Diskors lil Awtoritajiet ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/04/2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ħames Ħadd tar-Randan. 01/04/2022.

Presentazione del 36° Viaggio Apostolico di Papa Francesco a Malta. Vatican News. 01/04/2022.

 LIVE  - Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex:  segwi minn hawn ...

Librett tac-celebrazzjoni f'Ta' Pinu u tal-Quddiesa tal-Ħadd fuq il-Fosos tal-Furjana. 2 u 3 ta' April 2022.

Adorazzjoni għal matul April 2022.

Il-fehma tal-Papa għal April 2022: Għall-ħaddiema li jieħdu ħsieb il-morda u l-anzjani fil-pajjiżi l-aktar fqar biex isibu l-għajnuna meħtieġa mill-gvernijiet u l-komunitajiet lokali. 01/04/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2022.

 

Marzu 2022

Nilqgħu lill-Papa Franġisku (5): Papa vjaġġatur.

Il-fedeltà għaż-żjara ta’ Alla għall-ġenerazzjoni li ġejja. Il-5 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 30/03/2022.

Il-Papa Franġisku qal li l-vjaġġ lejn Malta ser ikun għalih l-okkażjoni biex jerġa’ lura lejn l-għejun tax-xandir tal-Vanġelu. Udjenza Ġenerali. 30/03/2022.

Nisimgħu u nilqgħu lill-Papa fostna. Messaġġ mill-Arċisqof lit-tfal waqt il-preżentazzjoni ‘Ilkoll Aħwa’. Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 29/03/2022.

Min hu l-Papa Franġisku. Preżentazzjoni powerpoint imħejjija mill-Katekista Vanessa Attard.

Fratelli Tutti. Diskors tal-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni bl-isem ‘Fratelli Tutti’ mill-istudenti tal-iskejjel Għawdxin. Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Victoria. 29/03/2022.

Neħħu l-gwerra issa, qabel mal-gwerra tħassar l-umanità mill-istorja: Il-Papa Franġisku. 28/03/2022.

Id-delegazzjonijiet tal-indiġeni tal-Kanada: ‘Il-Papa Franġisku sema’ l-uġigħ tagħna’. 28/03/2022.

Emmen il-kelma li qallu Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Knisja l‑Qadima tas‑Salvatur, Lija. 28/03/2022.

Nilqgħu lill-Papa Franġisku: 4. Evangelii gaudium.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tar-4 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 27/03/2022.

Qalb ħanina li tagħder u taħfer. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 27/03/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja l‑Qadima tas‑Salvatur, Lija. 27/03/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għar-Raba' Ħadd tar-Randan 2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għar-Raba’ Ħadd tar-Randan 2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-ċelebrazzjoni ta' penitenza u att ta' konsagrazzjoni lill-Qalb bla Tebgħa ta' Marija. Bażilika ta' San Pietru. 25/03/2022.

Rużarju u talba ta’ konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/03/2022.

Il-kitbiet prinċipali tal-Papa Franġisku. Serje ta' 5 programmi awdo bi preparazzjoni għaż-Żjara Appostolika f'April 2022. Minn Francesco Pio Attard.

Ma baqgħetx imħawda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja Parrokkjali Lunzjata Balzan. 25/03/2022.

Alla hu l-qawwa tiegħi. Omelija Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2022.

Att ta' konsagrazzjoni mill-Papa Franġisku lill-Qalb bla tebgħa ta' Marija. 25/03/2022.

Innu ta' merħba lill-Papa Franġisku f'Malta. 2022.

It-tluq u l-wirt: memorja u xhieda. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 23/03/2022.

Jitkejjel lilna kif inkejlu ma’ xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/03/2022.

Qalagħha għax qal il-verità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2022.

Napprezzaw iż-żmien li l-Mulej jagħtina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 20/03/2022.

Ħniena mill-ġuf. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik tat-tarbija fil-ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. Għarb. 20/03/2022.

Nilqgħu lill-Papa Franġisku: 3. Habemus Papam!

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-3 Ħadd tar-Randan.  Pjazza San Pietru. 20/03/2022.

Irridu nieħdu paċenzja bina nfusna u l-ewwel paċenzja trid teħodha bik innifsek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Santwarju tal‑Madonna tal‑Mellieħa, Mellieħa. 20/03/2022.

Ittra lis-Saċerdoti mill-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet u l-Arċisqof Lazzaro You Hueng Sik, Prefett tal-Kongregazzjoni għall-Kleru. 19/03/2022.

Is-sawm: mod biex ninħeles biex inħobb dejjem iżjed!  Mit-Tabib Andrew Baldacchino. vidjo

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tar-Randan immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 19/03/2022.

Being prepared, especially during Lent, is to rediscover the beauty of the Lord’s patience and mercy. Homily by Archbishop Charles J. Scicluna during a Mass for foreign Catholics living in Malta. St. Paul’s Cathedral, Mdina. 19/03/2022.

Tliet minuti mal-Patri. Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta-3 Ħadd tar-Randan minn Patri Marcello Ghirlando ofm.

Via Crucis mil-Laboratorju tal-Paċi. Randan 2022.

Bniedem. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 17/03/2022.

Il-Papa Franġisku u l-Ħniena ta' Alla. Taħdita minn Dun Geoffrey G. Attard. 17/03/2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għat-Tielet Ħadd tar-Randan 2022. 19/03/2022.

Biex nagħmlu l-frott. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2022.

Kien kuxjenza li ċċaqlaqna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa b’suffraġju għal ruħ Dun Peter Serracino Inglott fl-10 anniversarju minn mewtu. Knisja tal-Erwieħ, Tarxien. 17/03/2022.

Hemm għalfejn jidhrulna affarijiet mid-dinja l-oħra biex nikkonvertu? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2022.

Aħfrilna, Mulej, għall-gwerra. Fl-aħħar tal-Udjenza Ġenerali l-Papa għamel din it-talba. 16/03/2022.

L-anzjanità, riżorsa għaż-żgħożija ta’ ħajja mtajra. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 16/03/2022.

Il-Papa se jikkonsagra lir-Russja u lill-Ukrajna lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.

San Ċirillu ta’ Ġerusalemm. 27/06/2007. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/06/2007.

Mulej saffina minn kull frugħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2022.

Talba għall-paċi fl-Ukrajna. vidjo

Santa Katerina ta’ Bologna. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/12/2010.

X’jiġifieri ma niġġudikawx? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor, Kerċem. 13/03/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-2 Ħadd tar-Randan.  Pjazza San Pietru. 13/03/2022.

Baqgħu mqajmin sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 13/03/2022.

Kif nistgħu nagħmlu għażliet tajba? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Paola. 13/03/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għat-Tieni Ħadd tar-Randan. 12/03/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Chiesa del Gesù f'Ruma. 12/03/2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għat-Tieni Ħadd tar-Randan 2022.

Tliet minuti mal-Patri. Ħsieb minn Patri Marcello Ghirlando ofm fuq l-Evanġelju tat-Tieni Ħadd tar-Randan.

Via Sagra għall-Adolexxenti minn Fr Joseph Hili.

Eżerċizzi tar-Randan minn Dun Franklin Vella. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

Il-Kardinal Krajewski f’Lviv: Refuġjati Ukreni grati għall-għajnuna.

Il-Mulej qed iqanqalna biex nagħmlu att ta’ fidi fih. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/03/2022.

Ibnu fis-sod. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa għal Jum il-Gradwazzjoni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/03/2022.

Il-gradwazzjoni tagħkom trid tkun ukoll messaġġ ta’ tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/03/2022.

Kant għat-tfal għal matul il-quddies tar-Randan.

Talb li jdaħħalna f’relazzjoni intima mal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2022.

Żewġ Kardinali jintbagħtu mill-Papa biex ikunu qrib l-poplu Ukren. 07/03/2022.

Għamiltuh miegħi, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2022.

Via Sagra għat-tfal. 2022.

Tħalliniex naqgħu fit-tiġrib. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/03/2022.

Appell ieħor mill-Papa Franġisku għall-paċi fl-Ukrajna. Pjazza San Pietru. 06/03/2022.

Nilqgħu lill-Papa Franġisku. 5 filmati qosra bi tħejjija għall-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Gżejjer Maltin. Parroċċa ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 06/03/2022.

Ħadd ma jirbaħ it-tentazzjoni jekk mhux għal xi mħabba ikbar. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 06/03/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għall-1 Ħadd tar-Randan.  Sena Ċ.  Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb. Victoria. 05/03/2022.

Il-Quddiesa. Ġesti u simboli. poster

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għall-Ewwel Ħadd tar-Randan 2022.

Kif tiċċelera r-Randan.   poster

Min hu Jorge Mario Bergoglio? Il-Papa Franġisku! cartoon

Sawm li jogħġob lill-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/03/2022.

Jum ta’ mistrieħ komuni f’kull ġimgħa. Sejħa mill-Alleanza Ewropea tal-Ħadd lill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea. 03/03/2022.

Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca.

Jekk tagħmel xi ħaġa bi mħabba, it-togħma tinbidel. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/03/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku għal Ras ir-Randan. Moqrija mill-Kardinal Segretarju tal-Istat. Bażilika ta' Santa Sabina. 02/03/2022.

Messaġġ mill-Isqof Anton Teuma għar-Randan 2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/03/2022.

Att ta’ affidament u konsagrazzjoni tad-dinja lill-Verġni Marija mill-Papa Ġwanni Pawlu II. 25/03/1984.

Il-ħajja twila: simbolu u opportunità. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 02/03/2022.

“Tkunu xhieda tiegħi.” Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2022.

Qalbi hi kamp ta’ inġustizzja jew ta’ paċi? )melija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Erbgħa tal-Irmied. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/03/2022.

Riżoluzzjonijiet għar-Randan.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa b’suffraġju għal ruħ l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 01/03/2022.

L-Arċisqof jitlob għall-paċi minn gwerra li qed tħalli l-vittmi fuq iż-żewġ naħat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2022.

Programm għall-Ħdud Randan bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa 2022. Proposta mill-Parroċċa San Ġorġ, Victoria, Għawdex.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Marzu 2022.

Il-Fehma tal-Papa għax-xahar ta' Marzu 2022. Għall-Insara li qed jiffaċċjaw sfidi bioetiċi ġodda.

 

Frar 2022

Inħallu lil Alla jimlielna qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2022.

Il-Papa Franġisku: Min jagħmel il-gwerra, min jipprovoka l-gwerra, ikun qed jinsa l-umanità. 27/02/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-8 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/02/2022.

Il-Papa Franġisku kellu konversazzjoni bit-telefon mal-President Ukren Volodymyr Zelenskyy. 27/02/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fit-Tmien Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Pawl Nawfragu, Naxxar. 27/02/2022.

Conviction not convenience. An article by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi. The Sunday Times of Malta. 27/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira tal-Madonna tal-Fiduċja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 26/02/2022.

Ma negħjew qatt nagħmlu l-ġid ... Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2022. 24/02/2022.

Nilqgħu fostna l-‘għannej tal-ħniena’. Ittra pastorali mill-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2022. 22/02/2022.

Il-Papa Franġisku mar l-ambaxxata Russa biex jesprimi tħassib fuq il-gwerra fl-Ukrajna. 25/02/2022.

Biża ta' Alla.  Espressjoni oħra fid-Dizzjunarju Bibliku tal-Laikos minn Dun Pawl Sciberras. 25/02/2022.

Iż-żwieġ hu vokazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/02/2022.

Appell tal-Papa Franġisku. Jum ta' talb u sawm għall-paċi fl-Ukrajna. 23/02/2022.

Il-grazzja taż-żmien u l-patt bejn l-etajiet tal-ħajja. l-1 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 23/02/2022.

Il-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Simpożju mill-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet. Awla Pawlu VI. 17/02/2022.

Mibnija fis-sod. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa tal-Katedra ta’ San Pietru, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/02/2022.

San Pier Damiani. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/09/2009.

Għinna fil-fidi dgħajfa tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/02/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-7 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 20/02/2022.

Mulej, għinna naħfru bħalma inti taħfer. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-seba’ Ħadd taż-żmien ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20//02/2022.

Kif għandna nġibu ruħna mal-għedewwa tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Seba’ Ħadd matul is-sena u Jum il-festa tal-Qaddisin ta’ Fatima. Knisja tal-Madonna ta’ Fatima, Pieta’. 20/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik tat-tarbija fil-ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 20/02/2022.

Nitolbok li jkollok qalb ta’ missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Ronnie Zammit bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Luċija. Knisja Parrokkjali ta’ San Piju X. 19/02/2022.

Archbishop Charles Scicluna describes an upcoming meeting of Bishops and Mayors of the Mediterranean as an opportunity for dialogue. Vatican News. 17/02/2022.

San Ġużepp, Patrun tal-Knisja universali. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 16/02/2022.

Pellegrini tat-tama. Ittra tal-Papa Franġisku lil Mons. Rino Fisichella għall-Ġublew 2025. 11/02/2025.

Bilanċ bejn il-fiduċja f’Alla u li nagħmlu dak li hemm bżonn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2022.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'MALTA  Iż-Żjara f'Malta tal-Papa Franġisku tfakkarna f'dawk ta' Ġwanni Pawlu II u ta' Benedittu XVI. - vidjo

San Ċirillu u San Metodju. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 17/06/2009.

Ħrief għax Ġesù hu r-ragħaj tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa ta’ San Ċirillu, raħeb, u San Metodju, isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2022.

Biex inkunu tassew henjin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Sitt Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 13/02/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-6 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 13/02/2022.

Min iwissik, iħenn għalik. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sitt Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. 13/02/2022.

Minn żmien il-Papa Ġwanni XXIII bdiet tingħata iktar enfasi fuq il-ħniena.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fit-Tifkira liturġika tal-Madonna ta’ Lourdes u Jum il-Morda. 11/02/2022.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'MALTA   Talba għaż-Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta. 2022.

Meta l-Papa Franġisku tkellem fuq Malta fit- 8, it-22 u l-25 ta' Jannar 2020.

Jitkellem sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tan-Nawfragju ta’ San Pawl. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, Munxar. 10/02/2022.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'MALTA   Il-Papa Franġisku ser iżurna fit-2 u 3 ta' April li ġej.

L-imħabba li għallimna Pawlu hi mibnija fuq il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Pontifikal fis-Solennità ta’ San Pawl Missierna, Patrun ta’ Malta. Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 10/02/2022.

Kull deni ħudu b’ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa leljet is-Solennità ta’ San Pawl Nawfragu. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 09/02/2022.

San Ġużepp, Patrun tal-mewt it-tajba. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 09/02/2022.

Ġabra ta' talb mill-Papa Franġisku.

Ittra tal-Papa Emeritu Benedittu XVI dwar ir-Rapport fuq l-Abbużi fl-Arċidjoċesi ta’ Munich-Freising. 06/02/2022.

It-tradizzjonijiet sbieħ tagħna ħadu post il-Kelma t’Alla? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Funeral ta’ Dun Ġwann Mizzi. Rotunda arċipretali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 07/02/2022.

Min hu l-Papa Franġisku. Sensiela ta' 23 programm awdjo.

Fejjaqna, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/02/2022.

l-Papa Franġisku fl-Angelus tal-5 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 06/02/2022.

Konvinzjoni mhux konvenjenza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd matul is-sena u f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, 06/02/2022. Valletta.

Il-Mulej qed jagħtikom missjoni fl-imħabba ta’ bejnietkom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ Sant’Agata, Rabat. 06/02/2022.

La qiegħed tgħid int. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-5 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/02/2022.

Il-filmini, metodu ta’ katekeżi li saħħar tant tfal. Joe Galea.

Il-Papa jgħid għaliex iħobb tant lil San Ġużepp.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Internazzjoanli tal-Fraternità Umana. 04/02/2022.

Mulej, eħlisna mill-mibegħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/02/2022.

Santa Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù. Minn Patri Juan De Bono ocd. [vidjo]

Id-dilka tal-morda ġġib ħafna barka u fejqan spiritwali. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/02/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u l-Jum Dinji għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2022.

San Ġużepp u x-xirka tal-qaddisin. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 02/02/2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għar-Reliġjużi u Persuni ta’ Ħajja Kkonsagrata fl-okkażjoni tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 01/02/2022.

L-inkwiet u t-tama tal-ġenituri għal uliedhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/02/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturgici mill-Arcisqof matul Frar 2022.

Adorazzjonijiet għal Frar 2022.

Nitolbu għan-nisa ta’ Ħajja Kkonsagrata. Il-Fehma tal-Papa Franġisku għal matul Frar 2022.

 

Jannar 2022

Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-4 ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/01/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-4 Ħadd matul is-Sena "Ċ". Pjazza San Pietru. 30/01/2022.

Bil-verità u bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-Raba’ Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 30/01/2022.

L-edukazzjoni hija ħaġa tal-qalb. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Kappella tal-Oratorju Don Bosco, Victoria. 30/01/2022.

Il-Knisja għandha tkompli titkellem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Oratorju tas-Salesjani ta’ Dun Bosco, Sliema. 30/01/2022.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑inawgurazzjoni tas‑Sena Ġudizzjarja tat‑Tribunali tal‑Knisja tal‑Provinċja Ekkleżjastika Maltija. Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 28/01/2022.

Isma' bil-widna tal-qalb. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 24/01/2022.

Pellegrini tat-Tama. Il-motto approvat mill-Papa Franġisku għas-Sena tal-Ġublew 2025.

Bla ma jaf kif. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/01/2022.

Il-Mulej jinsisti li d-dawl li jpoġġi fil-Knisja ma jinħebiex. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2022.

San Ġużepp jgħallimna l-vera umanità li tindokra d-dinjità ta’ kull persuna. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt li ġie mniedi ‘Il-ktieb ta’ San Ġużepp: ġabra ta’ studji’. Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 26/01/2022.

San Ġużepp, bniedem li “joħlom”. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 26/01/2022.

Mid-dnub għall-konverżjoni. Sensiela ta' tmien vidjos qosra fuq id-dnub u l-maħfra mid-dnub.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2022.

Il-Knisja hi l-familja ta’ Ġesù, ta’ dawk li laqgħuh f’ħajjithom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa tal-Konverżjoni San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/01/2022.

Fih dehret il-grazzja, il-ħniena u l-paċenzja ta’ Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa wara li l‑fdalijiet ta’ Bro Louis Camilleri FSC tqiegħdu f’qabar fil‑kappella tal‑Kulleġġ Stella Maris. Kappella tal-Kulleġġ Stella Maris, il-Gżira. 24/01/2022.

Demm. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 24/01/2022.

Nimxu minn fażi li donnha saret drawwa għal stat ta' ċertezza. Katekeżi mill-Papa Pawlu VI. 09/02/1977.

Erba' mitt sena mill-mewt ta' San Franġisk de Sales, Patrun tal-Ġurnalisti u l-Kittieba,  Vidjo minn Fr Fabio Attard sdb. 24/01/2022.

Ma niqfux lill-Ispirtu s-Santu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-III ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/11/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tielet Ħadd matul is-Sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Pjazza San Pietru. 23/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla. Bażilika ta' San Pietru. 23/01/2022.

Kelma li tgħinna biex ngħixu ħielsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-3 Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. 23/01/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Ħadd il-Kelma ta’ Alla u l-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. 23/01/2022.

Il-konverżjoni ta’ San Pawl hi l-bidu tal-konverżjoni tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-Traslazzjoni lejlet il-festa tal-konverżjoni ta’ San Pawl u għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 22/01/2022.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II.

San Irinew ta' Lyons dikjarat mill-Papa Franġisku bħala, Doctor unitatis. 21/01/2022.

San Irinew ta’ Lyons. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerrali. 28/03/2007.

Lejn soċjetà aktar magħquda. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt il-Konferenza tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. 21/01/2022.

Dawk li ried. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Sant’Anjeże verġni u martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2022.

San Ġużepp, missier fil-ħlewwa. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 19/01/2022.

San Tumas ta' Aquino (3). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/06/2010.

Il-“ġdid” li jagħtina Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-II ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/01/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 16/01/2022.

San Tumas ta' Aquino (2). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/06/2010.

Preżenza li tagħmel differenza kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tieni Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 16/01/2022.

Qegħdin inħallu l-Mulej jgħallimna l-lingwaġġ tal-imħabba? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Martin, Baħrija. 16/01/2022.

Omelija tat-2 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 16/01/2022.

Sibu mument biex titolbu flimkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li se jiżżewġu fl‑2022. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/01/2022.

San Tumas ta’ Aquino (1). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/06/2010.

X'ma qalx il-Konċilju. Ktieb publikat minn Dun Ġużepp Pace fl-2002 fl-okkażjoni tal-40 sena mill-bidu ta' Vatikan II.

Afrate, l-“Għaref”. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 21/11/2007.

Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Inpoġġu f'mixja ta' karità qrib min qed ibati. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 Jum Dinji tal-Marid ċelebrat fil-11 ta' Frar 2022.

Li kulħadd ikollu daru hu wkoll kontribut għad-dinjità tal-bniedem. Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fil-konferenza stampa dwar it-twaqqif tal-Fondazzjoni għal Akkomodazzjoni Affordabbli. 14/01/2022.

Erbgħa min-nies ta’ fidi kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2022.

Ħsieb mill-Isqof Anton Teuma waqt l-Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 13/01/2022.

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2022.

San Ġużepp, il-mastrudaxxa. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 12/01/2021.

Kellmu lill-Mulej dejjem; fil-ferħ u fin-niket. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2022.

Dun Mikiel Attard. Sensiela ta' programmi awdjo minn Francesco Pio Attard. Radju Marija 2022.

Il-qawwa ta’ Ġesù li tfejjaqna u teħlisna mix-Xitan. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkreditati mas-Santa Sede. Sala tal-Benedizzjonijiet. 10/01/2021.

Għallimna ninsġu stejjer u rakkmu. Talba għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-8 ta' Mejju 2022.

Nies ta’ qalb ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 09/01/2022.

L-għaxqa tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 09/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej u l-Magħmudija ta' xi trabi. Kappella Sistina. 09/01/2022.

Il-magħmudija tal-ħniena tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Santwarju tal-Madonna ta’ Pompej, Marsaxlokk. 09/01/2022.

Il-paċenzja tagħmel l-imħabba konkreta. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li żżewġu fl-2020 u l-2021. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/01/2022.

Nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Diskors onlajn tal-awguri tas-sena l-ġdid mill-Isqof Anton Teuma lill-kleru, ir-reliġjużi u s-saċerdoti msefrin, 08/01/2022,

Rispett, kompassjoni u sensitività. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2022.

San Illarju ta’ Poitiers. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/10/2007.

San Girgor ta’ Nissa. II: Tagħlim. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/09/2007.

San Girgor ta’ Nissa. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 29/08/2007.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2022.

Nitlobkom maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2022.

Il-Beata Angela ta’ Foligno. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 13/10/2010.

San Ġużepp, il-missier putattiv ta’ Ġesù. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 05/01/2022.

Diskors mill-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, dwar il-Mixja Sinodali. Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 04/01/20212.

Il-kelma bla għemil tkun vojta. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2022.

Is-Sena liturġika u l-kuluri wżati fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2022.

Adorazzjonijiet Ewkaristiċi mmexxija mis-Superjur Joe Fenech matul Jannar 2022.

San Bażilju. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/07/2007.

San Bażilju. II: It-tagħlim. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/08/2007.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Ħadd wara l-Ewwel tas-Sena. Pjazza San Pietru. 02/01/2022.

Festa tal-inklużjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Epifanija. Parroċċa Balzan. 02/01/2022.

Ersqu lejn il-Mulej għax hu jħenn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/01/2022,

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/02/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-55 Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2022.

Insebbħu u nfaħħru lil Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2022.

San Girgor Nazjanzenu. II: I-Tagħlim.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 22/08/2007.

San Girgor Nazjanzenu. I: Ħajtu u kitbietu.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 08/08/2007.

Lectio Divina tal-Epifanija mmexxija mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 01/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-55 Jum Dinji tal-Paċi 01/01/2022.

Mar-ragħajja fil-għar. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Pontifikal Solenni tal-Ewwel tas-Sena. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji tal-Paċi. Djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet, edukazzjoni u xogħol: għodod biex tinbena paċi dejjiema.1 ta' Jannar 2022.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2022. Nitolbu għal dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati. 01/01/2022.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2022.

 

 

 

SENA 2021

Diċembru 2021

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Te Deum ta' Radd il-Ħajr għas-Sena li għaddiet. Bażilika ta' san Pietru. 31/12/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2021.

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/12/2021.

Hawn aħna, Mulej, quddiemek. Bla nifs, wara mixja twila ta’ sena sħiħa. Talba tal-aħħar tas-Sena. Minn Don Tonino Bello.

Nimxu fid-dawl, nixhdu għad-dawl. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-seba’ jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2021.

L-għerf tal-anzjani tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/12/2021.

San Ġużepp, migrant ippersegwitat u kuraġġjuż. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 29/12/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema tal-Vatikan għall-bdil tal-awguri tal-Milied. 23/12/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kurja Rumana għall-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied. 23/12/2021.

Il-qtil tal-innoċenti qatt ma ġab barka fuq id-dinja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Miżżewġin fl-okkażjoni tas-Sena "Familja Amoris Laetitia". 26/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Familja Mqadssa. Pjazza San Pietru. 26/12/2021.

Erba' xtieli li għandna nkabbru fil-familja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 26/12/2021.

Nitolbu lill-Familja Mqaddsa biex tiddefendi lil uliedna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 26/12/2021.

To whom shall we go? An article by Archbishop Charles J. Scicluna published in the Sunday Times of Malta. 26/12/2021.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Pjazza San Pietru. 25/12/2021.

Imħabba li tagħmilna ħielsa u tagħtina ħajja ġdida. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 25/12/2021.

L-għażla li nilqgħuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/12/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral ta' San Pawl. 25/12/2021.

Ir-rivoluzzjoni tal-Milied. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Villa Rundle. Victoria. 25/12/2021.

Is-sinjali ta' bidu ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 24/12/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-lejl tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/12/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tas-Solennità tat-Twelid ta' Ġesù. 24/12/2021.

Għasel ta’ ħlewwa u ħniena ssawwab fuq id-dinja. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied 2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied 2021. 24/12/2021.

Imbierek il-Mulej li jsalvana. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2021.

It-twelid ta' Ġesù. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 22/12/2021.

Il-Milied huwa festa ta’ ferħ mhux mil-lat soċjali biss iżda aktar fuq livell spiritwali. Angelo Xuereb. 22/12/2021.

Bieb miftuħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/12/2021.

L-Inkarnazzjoni. Produzzjoni awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp. 20/12/2021.

San Ġużepp u l-Milied. Kitba ta' Angelo Xuereb, 20/12/2021.

Bikri. Kelma oħra fil-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 19/12/2021.

Meta l-ħeffa hi tajba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 19/12/2021.

F’dawn il-jiem nakkumpanjaw il-Mulej li ġej fostna.. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tar-4 Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Isptar Mater Dei, L-Imsida. 19/12/2021.

Id-dimostrazzjoni tal-Bambin tagħlaq 100 sena. Kitba ta' Robert Aloisio. 19/12/2021.

Sowing life-giving seeds. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 19/12/2021.

Lectio Divina għar-4 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 18/12/2021.

Ismijiet li għandhom tifsira kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fit-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/12/2021.

San Ġużepp bniedem tas-skiet. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 15/12/2021.

L-Antifoni l-Kbar tal-Milied. Antifoni "O". Bejn is-17 u t-23 ta' Diċembru.

Il‑funzjonijiet reliġjużi li se jmexxi l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna fl‑okkażjoni tal‑Milied jibdew filgħaxija f’lejlet il‑Milied. 15/12/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Luċija. Knisja ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Għawdex. 13/12/2021.

B'liema setgħa? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Luċija, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/12/2021.

St George Preca and the Christmas spirit. Joe Galea. 13/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-3 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 12/12/2021.

Liema hu l-ferħ tassew. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. Parroċċa tal-Viżitazzjoni, Għarb. 12/12/2021.

Il-Mulej iġib il-ferħ f'ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-3 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/12/2021.

Żomm idejk miftuħa għall-faqar ta' min hu għatxan għall-ħniena t'Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Louis bħala prepostu arċipriet tal-Parroċċa Sant' Elena, Birkirkara. 11/12/2021.

Lectio Divina għat-3 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 11/12/2021.

X'għandna nagħmlu? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Gruppi Familji Nsara fit-3 Ħadd tal-Avvent. Konkatidral ta’ San Ġwann. 11/12/2021.

Leħen il-ħabib hu l-leħen ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Loreto. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Konċepiment Immakulat tal-Beata Verġni Marija, Pjazza San Pietru. 08/12/2021.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, Qala. 08/12/2021.

Ngħożżu l-ġmiel. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni, Lija. 08/12/2021.

Ġużeppi: is-salvatur tas-Salvatur. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-għeluq tas-Sena Ġużeppina. Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 07/12/2021.

Ir-ragħaj man-nagħaġ fil-presepju hu xbieha tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta’ San Ambroġ, Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/12/2021.

.....

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Konferenza Stampa fit-Titjira lura mill-Greċja. 06/12/2021,

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors liż-Żgħażagħ. Ateni. 06/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara lir-Refuġjati. 05/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Ateni. 05/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Patrijarka Ieronymos. Ateni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors lill-Awtoritajiet, Is-Soċjetá Ċivili u l-Korp Diplomatiku. Ateni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u Katekist. Atreni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors fil-laqgħa mas-Sinodu Mqaddes. Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa ta' Talb Ekumeniku mal-Migranti. Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja, Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Djakni, Katekisti, Assoċjazzjonijiet u Movimenti Ekkleżjali. 02/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors f'laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/12/2021.

.....

Fidi u Perseveranza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/12/2021.

Mid-deżert jasal messaġġ qawwi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-2 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/12/2021.

Sant’Ambroġ. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/10/2007.

Bejn Ġwanni l-Battista u Ġużeppi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Għeluq is-Sena Ġużeppina. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 05/12/2021.

Mingħajr ġustizzja ma jkollniex paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-2 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-abbandunati, Wardija. 05/12/2021.

Omm beltna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa f’Jum il-Familja. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 04/12/2021.

Lectio Divina għat-2 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 04/12/2021.

Hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej. Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolari. Diċembru 2021.

San Ġwann Damaxxenu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/05/2009.

San Kromazju ta’ Aquileia. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/12/2007.

San Ġużepp. Kummenti tal-Isqfijiet Maltin fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

Ġużeppi, raġel ġust u żewġ Marija. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 01/12/2021.

Inkunu ta’ spalla għal tant nies li għandhom bżonn. Messaġġ waqt żjara fl-uffiċini tal-Malta Community Chest Fund Foundation fil-Belt Valletta. 01/12/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2021. Nitolbu għall-Katekisti. 01/12/2021.

 

Novembru 2021

Is-sens tat-test bibliku fit-tradizzjoni tal-komunità. Patri Joseph Agius. op.

Indrì afdat bl-iżjed ħsibijiet importanti ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ Sant’Andrija, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2021.

L-Isqof Annetto Depasquale, bniedem ta’ ħafna virtujiet. L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 29/11/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku għat-30 sena tal-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. 09/11/2021.

Kelma wa]da biss. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 28/11/2021.

Sinjal ta’ tama. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/11/2021.

Iridna nistennewh b’għajnejna miftuħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-1 Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Marija Addolorata fiċ-Ċimiterju ta’ Ħad-Dingli. 28/11/2021.

Lectio Divina għall-1 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla. 28/11/2021.

Kalendarju tal-Avvent 2021 (png)    -    (pdf)

Kliemu ma jgħaddix. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/11/2021.

Nawguralkom qalb għarfa li tagħraf il-bżonn uman. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2021.

Sta Katerina ħalliet ħajjitha biex ma tiċħadx lil Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ Santa Katerina ta’ Lixandra, verġni u martri . Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/11/2021.

San Ġużepp fl-istorja tas-salvazzjoni. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali, Bażilika ta' San Pietru. 24/11/2021.

Il-Beatitudnijiet tal-Isqof. Rigal tal-Papa Franġisku liċ-Cei.

Għaxar attitudnijiet għall-Avvent.

Nippromwovu soċjetà li tgħożż u tieħu ħsieb dak li jkun. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-ftuħ taċ-ċentru terapewtiku ‘Tal-Ibwar’ immexxi minn Caritas Malta. Ċentru tal-Ibwar, Siġġiewi. 23/11/2021.

L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem hi li tgħix fil-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira tal-Papa San Klement I. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/11/2021.

Omeliji oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fosthom erbgħa li kien għamel fil-jiem ta' qabel l-attentat fuq ħajtu f'Mejju 1981.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-korsijiet tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Katidral tal-Imdina, Imdina. 22/11/2021.

Qalb sinċiera u ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2021.

Il-verità hi l-proġett ta’ mħabba ta’ Alla għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

Il-Fidwa tagħkom hi fil-qrib. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re. Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu, Għarb. 21/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

L-imħabba hi l-qawwa tas-saltna tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/11/2021.

It-Talb. Sett ta' 7 filmati qosra dwar it-talb.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ Kristu Re. Katidral tal-Assunta, Victoria. 21/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Pjazza San Pietru. 21/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Bażilika ta' San Pietru. 21/11/2021.

Nafdaw f’dak li ħabbna, li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina, Żejtun. 21/11/2021.

Il-konsagrazzjoni ta’ dan l-artal hu sinjal ta’ tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni tal-artal. Kappella mal-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani, Qormi. 20/11/2021.

Imqabbdin miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea Djoċesana 2021. 18/11/2021.

Naħdmu ħalli din l-Assemblea u li jiġri warajha jħallu l-frott. Messaġġ ta' Introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. 18/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ mill-Kardinal Mario Grech lill-Isqfijiet tal-Istati Uniti. 18/11/2021.

San Kolumbanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/06/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tad-Dedikazzjoni tal-Bażiliċi ta’ San Pietru u ta’ San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2021.

Id-Dekalogu tal-Familja.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-ċentru li se joffri servizz ta’ respite. 17/11/2021.

Deżert. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Aktar katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali. Jannar 1977.

San Ġużepp u l-ambjent li fih għex. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 17/11/2021.

San Klement ta’ Ruma. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/03/2007.

Santa Matilde ta’ Hackeborn. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/09/2010.

Il-konverżjoni tal-qalb hi sinjal ta’ salvazzjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/11/2021.

Sant’Eliżabetta tal-Ungerija. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.  Udjenza Ġenerali. 20/10/2010.

Qalb sensittiva għall-persuni emarġinati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Jum il-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 14/11/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 14/11/2021.

Tal-aħħar m’għandux ibeżżagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 14/11/2021.

Mhix il-gwerra biss hi strument tal-mewt. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-33 Ħadd matul is-sena u Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2021.

Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, il-Ħadd 21 ta' Novembru 2021. Dettalji taċ-ċelebrazzjoni djoċesana u l-ktejjeb ppublikat mill-Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi.

L-Arċipriet irid ikun pont li jgħaqqadna mal-qalb ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Joseph Mizzi bħala arċipriet tal-Parroċċa tar-Rabat. Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl, Rabat. 13/11/2021.

San Oddone ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/09/2009.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa ta' talb u xhieda fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Foqra. Assisi. 12/11/2021.

Santa Ġertrude l-Kbira. Każekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/10/2010.

Deċiżjoni mhux disperazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Ġosafat, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/11/2021.

Ħajja ta’ għerf b’valuri rebbieħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/11/2021.

San Albertu l-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/03/2010.

San Martin stqarr il-fidi tiegħu bl-imħabba matul ħajtu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Martin ta’ Tours. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2021.

San Teodoru Studita. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/05/2009.

L-għerf hu dak li jżewweġ il-moħħ u l-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/11/2021.

Ma nħallux l-għeja tiġri bina. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franpisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 10/11/2021.

San Ljun il-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/03/2008.

Il-vera purifikazzjoni tat-tempju tippurifika l-fidi tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa b’suffraġju għal ruħ isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallew din id-dinja. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 09/11/2021.

Ġesù hu t-tempju li minnu joħroġ l-ilma frisk li jagħti l-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/11/2021.

Ġebla tat-tħin f’qiegħ ta’ baħar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2021.

Mhux il-paroli fl-imħabba imma l-għixien tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Albert Buhagiar bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. Knisja Parrokkjali ta’ San Filep ta’ Agira, Ħaż-Żebbuġ. 07/11/2021.

Ġwanni Duns Skotu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali.07/07/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 07/11/2021.

Qalb ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-32 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/11/2021.

Mhux x’tagħti imma kemm tagħti mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-32 Ħadd matul is-sena. Kappella taċ-Ċimiterju, Siġġiewi. 07/11/2021.

Il-mewt tfakkarna fil-komunjoni ta’ bejnietna. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fil-bidu tal-Quddiesa b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 06/11/2021.

Ġwanni Skotu Eriugena. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/06/2009.

Ħaddem rasek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

A true life of service. Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna during a Mass in which Fra Francis Vassallo makes his solemn vows as Knight of the Order of St John. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 04/11/2021.

Il-fidi trid tkun l-għażla tiegħek magħmula b’intelliġenza. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-75 anniversarju tal-Iskola St Michael. L-Iskola St Michael, Santa Venera. 04/11/2021.

Kartelluni ta' talb u tagħlim għat-tfal u l-adolexxenti.

Nimxu fl-Ispirtu. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 03/11/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2021.

Saltna ta’ verità. Messaġġ fil-Flimkien ta’ Novembru 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi.

Dan il-jum ifakkarna li l-Mulej se jħabbat ukoll fuq il-bieb tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Mejtin Kollha. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 02/11/2021.

Xi jkun das-Sinodu? Kitba tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Flimkien, Novembru 2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku ghas-36 Jum Dinji taż-Żgħażagħ ċelebrat fil-21 ta' Novembru.

It-triq għall-qdusija: li nfittxu wiċċ il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta’ żewġ seminaristi. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2021.

Il-qaddisin juruna dak li hu sabiħ, dak li hu veru, dak li jiswa fil-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2021.

Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla. (Mt 5, 9) Kelma tal-Ħajja ta' Novembru 2021.

Il-messsaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-5 Jum Dinji tal-Foqra, li se niċċelebraw ħmistax oħra, il-Ħadd 14 ta' Novembru flimkien ma' powerpoint bil-messaġġ fil-qosor.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Novembru 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Novembru 2021. Nitolbu għal kull min qed ibati minn depression jew burn-out.

 

Ottubru 2021

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 31/10/2021.

Ħa tkun l-imħabba li tmexxina f’ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-31 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/10/2021.

Parlamentari li jfittxu l-interess u l-ġid ta' kulħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-31 Ħadd matul is-sena u fil‑100 anniversarju mit‑twaqqif tal‑Parlament Malti. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/10/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konferenza Internazzjonali Centesimus Annus. 23/10/2021.

L-appostli huma dixxipli u frott tat-talb ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ San Xmun u San Ġuda, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/10/2021.

Il-Katekeżijiet kollha li ta l-Papa Pawlu VI matul l-1978, l-aħħar sena tal-pontifikat tiegħu,

Il-frott tal-Ispirtu. It-13-il Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 27/10/2021.

Is-saltna t’Alla hi proċess li jsir fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/10/2021.

Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/10/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 24/10/2021.

Xi jsejħilna nagħmlu Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tletin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, Ħamrun. 24/10/2021.

Id-dawl għal ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 23/10/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-Ġurnata Missjunarja. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 23/10/2021.

Mhux biss formazzjoni għaż-żgħażagħ imma esperjenza ta’ Knisja. Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-Ċentru Parrokkjali Santu Rokku, Valletta. 22/10/2021.

Education and solidarity: the roots and principles of democracy. Message by Archbishop Charles Jude Scicluna on the launch of the photojournalism exhibition ‘People Power’. 22/10/2021.

Bilanċ bejn il-ħin fuq is-social media u l-ħin ma’ sħabna. Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-istudenti u t-tmexxija tal-MCAST f’Raħal Ġdid. 22/10/2021.

Nagħżlu s-sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Papa, San Ġwanni Pawlu II. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/10/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna liċ-chaplains u r-religious counsellors fl-iskejjel. 21/10/2021.

Il-prezz li nħallsu biex nimxu wara Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2021.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u tnedija tal-ktieb ‘Sliem Għalik Ġużeppi Bin David’ miktub minn Patri Martin Mamo. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużpepp, il-Kalkara. 20/10/2021.

Il-libertà titwettaq fil-karità. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin: 20/10/2021.

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-konklużjoni tat-Tieni Assemblea Straordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 07/12/1985.

Tajjeb li nixxenqu għall-ġenna imma nibdewha minn hawn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/10/2021.

San Luqa: l-evanġelista tal-ħniena ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2021.

Sinodalità u Komunjoni. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa fil-Ftuħ Djoċesan tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 17/10/2021.

Nimxu flimkien bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/10/2021.

Niksbu l-aħjar post meta nkunu qaddejja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-29 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 16/10/2021.

Alla jieħu ħsiebna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/10/2021.

Jgħajjat il-ġebel. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira tal-150 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Mosta. 15/10/2021.

Li nkunu Knisja li tisma’ hu mod kif ngħixu diġà l-Evanġelju. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq il-webinar ‘Knisja li tisma'. 14/10/2021.

Bin Alla.  Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku mfisser minn Dun Pawl Sciberras.

Inwasslu lill-proxxmu tagħna għand Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Kallistu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/10/2021.

Il-libertà Nisranija, ferment universali ta’ ħelsien. Il-ħdax-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 13/10/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fit-tmien anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II. Angelus. 11/10/1970.

Ir-riċetta għal qalb safja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/10/2021.

L-aqwa sinjal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/10/2021.

X'jaħsbu x-xjenzati dwar ir-reliġjon. Miġbura minn Edward Tagliaferro.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tmienja u għoxrin Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/10/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika ta' San Pietru. 10/10/2021.

Id-devozzjoni lejn San Ġużepp f'Malta u Għawdex. Kitba ta' Mons. Joseph Bezzina. 10/10/2021,

Dak li għandek lest taqsmu ma’ ħaddieħor? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-28 Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, il-Ħamrun. 10/10/2021

Mument ta' riflessjoni għall-bidu tal-Mixja Sinodali. Diskors tal-Papa Franġisku. 09/10/2021.

Ħa jkun hu t-teżor ta’ qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-28 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/10/2021.

Kritika tal-Papa Franġisku kontra l-abort u l-ewtanasja. Diskors lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 27/09/2021.

Laqgħa bejn il-Knisja u Gvern Franċiż dwar is-sigriet tal-Qrar. 09/10/2021.

Kemm hi għażiża din id-dar! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/10/2021.

Il-fraternità mhix biss ta’ sentiment u rieda, imma wkoll deċiżjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-fraternità Ġesù u Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn. 07/10/2021.

Il-Papa Franġisku jieħu sehem f’laqgħa ta’ paċi mal-mexxejja ta’ reliġjonijiet differenti u jitolbu għall-paċi. 07/10/2021.

Kristu ħelisna. L-għaxar katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 06/10/2021.

L-Armata hija garanzija li nibqgħu pajjiż ċivilizzat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/10/2021.

Formazzjoni minn Marta għal Marija. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tas-Sena ta’ Formazzjoni 2021-2022. Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 05/10/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Fawstina Kowalska. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/10/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Victoria. 04/10/2021.

Is-samaritana t-tajba ta’ żmienna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi.Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 03/10/2021.

Vokazzjoni importanti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 03/10/2021.

L-għatx biex inkunu f’ambjent ta’ mħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-27 Ħadd ta’ matul is-Sena. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 03/09/2021.

Caring for our common home. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 03/10/2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona 2023.

Xewka għal min ma jridx iħallas għat-taħwid tiegħu u tama għal min irid jgħix sew. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ Ġwann, Valletta. 01/10/2021.

Flimkien ta’ Ottubru 2021. Magazin ta’ kull xahar maħruġ mill-Kulleġġ tal-Kappillan.

L-intenzjoni tal-Papa Frangisku għat-talb matul Ottubru 2021. Sabiex kull mgħammed jikkommetti ruħu fl-evanġelizzazzjoni. 01/10/2021.

 

 

Settembru 2021

Sant’Injazju ta’ Antjokja.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/03/2007.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fil-ftuħ tar-raba' sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Festa tas-Salib Imqaddes. 14/09/1965.

Ir-Regola ta' San Benedittu.

San Franġisk ta' Assisi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/01/2010.

Il-ħajja fil-fidi. Id-disa' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 29/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-istudenti u l-edukaturi kollha fil-bidu ta’ sena skolastika ġdida. 28/09/2021.

Romanu l-Melodi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/05/2008.

Il-Libertá tbeżżagħna. Konverżazzjoni tal-Papa Franġisku mal-Ġiżwiti Slovakki. Bratislava. 13/09/2021.

Qalb li tilqa'. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira ta’ San Vinċenz de Paul. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/09/2021.

Konċilji Ekumeniċi. Għaliex il-Konċilji jissejħu ekumeniċi?  Mons Hector Scerri.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 26/09/2021.

Magħna jew kontrina. Omelija tas-26 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 26/09/2021.

Talba għas-Sena Pastorali 2021-2022 f'Għawdex. Sena Pastorali 2021-2022. U baqa’ miexi magħhom … X’intom tgħidu bejnietkom?

Sycamore. Grupp għaż-żgħażagħ ta' Malta u Għawdex. Jgħinek tiskopri r-rieda ta' Alla għalik.

X'intom tgħidu? Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tas-Sena Pastorali 2021-2022 fil-Djoċesi ta' Għawdex. 14/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt konċelebrazzjoni Ewkaristika mal-Kunsill tal-Konferenza Episkopali Ewropea. 23/09/2021.

Lill-Ispirtu s-Santu u lilna dehrilna. Djalogu mal-Ispirtu s-Santu u bejnietna. Diskors tal-Papa Franġisku lill-fidili tad-Djoċesi ta' Ruma. Awla Pawlu VI. 18/09/2021.

Intervista mal-Kardinal Mario Grech dwar il-mixja sinodali u l-Papa Franġisku. 17/09/2021.

Tweġiba li ġejja mill-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ appostoliku tiegħu f’Budapest u fis-Slovakkja. Udjenza Ġenerali. 22/09/2021.

Sinodu tal-Isqfijiet. Lejn Knisja sinodali: komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Dokument Preparatorju. 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. Mużew tal-Arti, Budapest. 12/09/2021.

Infittxu f’kollox il-ġustizzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Statali f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u Katekisti. Bratislava. 13/09/2021.

San Ġirolmu. II: It-tagħlim tiegħu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/11/2007.

San Ġirolmu. I: Ħajja u kitbiet. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/11/2007.

Meta dak li hu moħbi ma jibqax mistur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2021.

Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt Quddiesa organizzata minn LifeNetwork. Kappella tal-Lunzjata, Rabat. 19/09/2021.

Sultan - Saltna ta' Alla.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberars. 19/19/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 19/09/2021.

Min irid ikun mexxej irid ikun qaddej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-sena. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 19/09/2021.

X'inhu il-mistiċiżmu?  It-tielet parti minn sensiela dwar mistiċi u mistiċiżmu. Joe Galea. 19/09/2021.

Rivoluzzjoni, riskju u ġenerożità. Riflessjoni waqt is-Seminar Navis (KDŻG) mill-Isqof Anton Teuma. Ċentru taż-Żgħażagħ (NTYC), Nadur. 18/09/2021.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sittin sena wara. Monsinjur Lawrence Gatt. 18/09/2021.

Qaddejja bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju Tal-Virtù, Rabat. 18/09/2021.

Katekeżi u Katekisti għal Evanġelizzazzjoni Ġdida. Diskors tal-Papa Franġisku. Sala Clementina. 17/09/2021.

M’aħniex Knisja tal-perfetti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku fit-titjira lura minn Bratislava. 15/09/2021.

Hi traġedja li affarijiet orribbli jsiru f’isem Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fil-jum ta’ talb u sawm għall-Afganistan. Kappella tal‑Junior College, l‑Imsida. 16/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ispjanata tas-Santwarju Nazzjonali, Šaštin. 15/09/2021.

Mistiċi ta' reliġjonijiet oħra. It-tieni minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 15/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa maż-żgħażagħ fil-Grawnd Lokomotiva, Košice. 14/092021.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Komunità Rom. Kwartier Luník IX, Košice. 14/09/2021.

Candor Lucis Æternæ - Ġmiel ta' Dawl Etern. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-700 sena mill-mewt ta' Dante Alighieri. 25/03/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Liturġija Divina Biżantina ta' San Ġwann Kriżostmu. Slovakkja. 14/09/2021.

It-tieni jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Nadurawk, Ġesù u mberkuk ... Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), Valletta. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunitá Għebrajka fi Bratislava. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet fil-Ġnien tal-Palazz Presidenzjali, Bratislava. 13/09/2021.

Kelma waħda biss. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/09/2021.

L-ewwel jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Kelma tal-Ħajja ta’ Settembru 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt Laqgħa Ekumenika fi Bratislava. 12/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Mistiċi. Huma relevanti għal żmienna, imma min huma? L-ewwel minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 12/09/2021.

Il-fedeltà fiż-żwieġ irħisa? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-24 Ħadd matul is-sena, Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 12/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Kunsill Ekumeniku. Budapest. 12/09/2021.

Il-ħasda li kien fiha messaġġ qawwi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-24 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Bibbja f’biċċa azzar. Paġna mill-Bibbja li ma nħarqitx fl-attakk ta’ 20 sena ilu fuq it-Twin Towers.

Jiena Naħfirlek. Ġwida ta' tagħlim u tagħrif dwar is-Sagrament tal-Qrar. Patri Thomas Moore ofm conv. 2015.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. iI: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/09/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. I: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/09/2010.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/09/2021.

Tmien messaġġi tal-Papa Pawlu VI fi tmiem il-Konċilju Vatikan II lil kategoriji differenti ta persuni. 08/12/1965.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tal-Kapitlu Ġenerali tal-Fergħa tal-Bniet tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, Floriana. 08/09/2021.

Infiqu u nikbru flimkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 08/09/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 08/09/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-25 Kungress Marjoloġiku Marjan Internazzjonali. 8-11 Settembru 2021. 22/08/2021.

Aħna wlied Alla. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 08/09/2021.

Min hu l-għadu tagħna llum? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Vitorja. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 07/09/2021.

Papa Franġisku jgħid li l-impenn għall-paċi għandna bżonnu iktar minn qatt qabel. 07/09/2021.

Fuq il-passi tat-tnax-il appostlu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/09/2021.

Omm u għalliema tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Parroċċa Marija Bambina, Mellieħa. 06/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 12 ta' Settembru 2021. It-24 Ħadd matul is-Sena "B".

San Ċiprijanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/06/2007.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/09/2021.

Madre Tereża: ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 05/08/2021.

Widnejna u fommna fil-ħsieb ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. II: Is-snin f’Kostantinopli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 26/09/2007.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 05/09/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu Vi fil-ftuħ tat-tieni sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 29/09/1963.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-23 Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. I: Is-snin f’Antjokja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 19/09/2007.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

Xi tifkiriet dwar il-Konċilju Vatikan II. Minn Mons. Ġorġ Frendo op, 04/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-mitt sena mill-Inkurunazzjoni tal-Bambina. Bażilka Minuri tal-Isla, l-Isla. 04/09/2021.

Il-leġjunarju hu dak li jaf jisma'. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċentinarju tal-Leġjun ta’ Marija. Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 04/09/2021.

Bħal drapp li jintiseġ mill-kelma tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/09/2021.

Messaġġ konġunt għall-għożża tal-ħolqien mill-Papa Franġisku, il-Patrijarka Ekumeniku Bartilmew u l-Arċisqof ta’ Canterbury Justin. 01/09/2021.

Galatin bla moħħ. Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 01/09/2021.

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha. Messaġġ tal Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Flimkien ta' Settembru 2021. 01/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 5 ta' Settembru 2021. It-23 Ħadd matul is-Sena "B".

Flimkien Nru 202. Rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Settembru 2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Settembru 2021.

Il-fehma tal-Papa għal Settembru. Nitolbu biex nagħmlu għażliet għal stil ta’ ħajja sempliċi u favur ambjent sostenibbli. 01/09/2021.

 

 

Awwissu 2021

Biex ma nfallux. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/08/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista. Rotunda ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 29/08/2021.

L-imħabba li tifdi. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġiljan. Knisja Parrokkjali, San Ġiljan. 29/08/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto. Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 29/082021.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-laqgħa maż-Żgħażagħ fl-ispjanata ta' Montoroso. Loreto. 09/09/1995.

San Girgor il-Kbir. II. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/06/2008.

San Girgor il-Kbir. I. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/05/2008.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-tnejn u għoxrin Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 29/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-22-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 29/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ Santu Wistin. Knisja ta’ Santu Wistin, il-Belt Victoria. 28/08/2021.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni ta' forma straordinarja tal-għaxar laqgħa dinjija tal-familja. 02/07/2021.

Biex iż-żejt ma jonqosx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/08/2021.

Episcopalis Communio. Kostituzzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet. 15/09/2018.

Papa Franġisku. Omelija fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Moqrija mill-Isqof Rino Risichella. 25/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/08/2021.

Il-perikli tal-Liġi. Is-sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 25/08/2021.

Aħna ltqajna ma’ Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Bartilmew, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/08/2021.

Barka.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Bis-sinċerità tal-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Funeral tal-Kan. Pietru Sammut. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 19/08/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-wieħed u għoxrin Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 22/08/2021.

L-għażla f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 22/08/2021.

It-tagħlim ta’ Ġesù ma jinbidel qatt. Omelija tal-21-il Ħadd matul is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 22/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Marija Inkurunata. Santwarju arċipretali ta’ Santa Marija, Żebbuġ. 22/08/2021.

Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Konferenza dwar ir-rwol tad-Dumnikani fil-ħidma pastorali tal-Knisja. 06/08/2021.

Imorru flimkien. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Il-Mulej jistieden lil kulħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/08/2021.

Santu Wistin. V: Il-konverżjoni tripla. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/02/2008.

Il-valur propedewtiku tal-Liġi. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 18/08/2021.

Santu Wistin. IV: Il-kitbiet. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 20/02/2008.

Santu Wistin. III: It-tagħlim. Fidi u raġuni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 30/01/2008.

Santu Wistin. II: L-aħħar snin u l-mewt. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/01/2008.

It-teżor veru hu l-paċi tal-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/08/2021.

L-aħħar tislima lil Dun Tancred Sultana. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna  fil-Knisja ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. 16/08/2021.

Il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu, jitkellem ma’ Radju Marija dwar is-Sinodu. 16/08/2021.

Santu Wistin. I: Ħajtu. Katekeżi tal-Papa Bernedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/01/2008.

Père Jacques Hamel. Martri ta' żmienna maqtul fi Franza minn żewġ Jihadisti. 2016.

Biex ma nkunux qalbna sewda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa fl-għeluq tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 15/08/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Imqaddsa Verġni Marija. Pjazza San Pietru. 15/08/2021.

Alla jitkellem permezz tal-poplu tiegħu. Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Pontifikal tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħ’Attard. 15/08/2021.

Il-Mulej għażilha bħala ommna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika Minuri, Mosta. 15/08/2021.

Mit-trab tal-art għas-sema. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 14/08/2021.

Santu Wistin. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/08/2010,

Dak li jgħaqqad Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Funeral ta’ Dun Nicholas Cachia. Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi, Malta. 13/08/2021.

San Piju X. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/08/2010.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/08/2021.

San Bernard ta’ Clairvaux. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/10/2009.

Maħfra mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/08/2021.

San Ġwann Eudes u l-formazzjoni tal-kleru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 19/08/2009.

Il-Liġi ta’ Mosè. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 11/08/2021.

San Tarċisju. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/08/2010.

Inkunu qaddejja għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Lawrenz. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/08/2021.

San Massimu l-Konfessur. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/06/2008.

Biż-żejt fil-musbieħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2021.

Il-quddiesa hi ċentrali fil-ħajja tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-Dsatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 08/08/2021.

Knisja sinodali hija Knisja li tisma’ lill-Ispirtu. Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Parroċċa tal-Qala. 08/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, San Lawrenz. 08/08/2021.

Santa Kjara ta’ Assisi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 15/09/2010.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-dsatax il-Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 08/08/2021.

L-Ewkarstija tgħallimna li hemm kontinwazzjoni bejn din il-ħajja u l-ġenna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-19-il Ħadd matul is-sena . Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 08/08/2021.

Santa Edith Stein u San Massimiljanu Marija Kolbe. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.  Udjenza Ġenerali, 13/08/2008.

San Duminku ta’ Guzman. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 03/02/2010.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 06/08/2021.

Ninsġu n-newl li jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 06/08/2021.

Naċċettaw ir-rieda ta’ Alla bla tgergir. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2021.

Il-Papa Ġwanni XXIII. L-aħħar diskors tieghu fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Għeluq l-Ewwel Sessjoni. 08/12/1962.

Dan il-Misteru huwa Kbir. Ef: 5:32. Ikona minn P. Marko Ivan Rupnik sj għall-10 laqgħa dinjija tal-familji. 26 ta' Ġunju 2022.

Il-Vanġelu hu wieħed biss. It-Tielet katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 04/08/2021.

Fidi u rieda soda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħamis tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/08/2021.

San Ġwann Marija Vianney, il-Qaddis Kurat ta’ Ars. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/08/2009.

Ġesù għandu l-qawwa jfejjaqna u jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/08/2021.

San Ewsebju ta’ Vercelli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 17/10/2007.

Fiduċja f’Alla u fina nfusna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea tat-Tnejn tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tmintax-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 01/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġużepp. Santwarju arċipretali tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, Qala. 01/08/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-pittura ta’ San Lawrenz. Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 01/08/2021.

Għinna nfittxu dak li jibqa’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-18-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 01/08/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Awwissu 2021.

Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2021. Nitolbu għall-Knisja biex tirċievi mingħand l-Ispirtu s-Santu l-grazzja u l-forza li ġġedded lilha nfisha fid-dawl tal-Vanġelu.

 

Lulju 2021

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 31/07/2021.

Il-Kardinal Mario Grech dwar it-tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet. Intervista mill-Osservatore Romano. 21/07/2021.

Il-Patt tal-Katakombi. Iffirmat minn 42 Isqof tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fil-Katakombi ta' Domitilla. 16/11/1965.

Tfixklu minħabba xiex? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/07/2021.

Kaċċa għat-Teżor Marjana. Riżorsa kateketika għat-tfal dwar mumenti prinċipali fil-ħajja ta' Marija.

Il-Mulej iwegħedna ħajja ta’ dejjem fis-sliem bla turufnament. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/07/2021.

Ma tistax tħobb lil Alla u tobgħod lil bniedem xbieha t’Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/07/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f'Jum in-Nanniet u l-Anzjani. Residenza Sant’Anna tal-Isptar Ġenerali, Għawdex. 26/07/2021.

Mill-frott tagħhom nagħrfuhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Sant’Anna u San Ġwakkin. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Margerita Santa Margerita. Parroċċa Sannat. 25/07/2021.

Ġid b’abbundanza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 25/07/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/07/2021.

Closeness, compassion, tenderness. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 25/07/2021.

Napprezzaw l-għerf tan-nanniet tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ Sant’ Anna, Wied il-Għajn. 25/07/2021.

Magħna dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Sant’Anna. Knisja Żebbiegħ. 24/07/2021.

Traditionis Custodes. Motu proprio tal-Papa Franġisku dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-riforma tal-1970. 16/07/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet tad-dinja kollha biex jippreżentalhom il-Motu Proprio, Traditionis Custodes dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-Riforma tal-1970. 16/07/2021.

Dar għażiża. Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Briġida tal-Iżvezja, Reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/07/2021.

Evanġelju. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras, 23/07/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑oratorju tal‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/07/2021.

Santa Briġida tal-Iżvezja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/10/2010.

Jum dinji tan-Nanniet u Anzjani. Suġġerimenti għat-Talbiet tal-Fidili u biex issir tifkira tal-anzjani li mietu fil-Pandemija. Ċelebrat il-Ħadd 25 ta’ Lulju 2021.

Għanijiet pastorali tal-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.

Il-Familja ta' Ġesù hi kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/07/2021.

Lanqas jekk jagħmlilhom l-ilma jiżfen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 18/07/2021.

Direzzjoni, Protezzjoni, Attenzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-16-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 18/07/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità titulari ta’ San Ġorġ Martri/ Bażilika San Ġorġ, Victoria. 18/07/2021.

Il-paċenzja hi l-lingwa tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja tal-Bidnija. Knisja tas-Sagra Familja, Bidnija. 18/07/2021.

Omelija tas-16-il Ħadd matul is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Nikola, il-Belt Valletta. 18/07/2021.

Tliet minuti mal-Patri.  Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena "B".  Minn Patri Marcello Ghirlando ofm. 17/07/2021.

Il-kobor ta' Marija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/07/2021.

San Benedittu ta’ Norcia. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/04/2008.

Tliet katekeżijiet tal-Papa Pawlu VI dwar il-Knisja: Inħossuna Knisja, il-forza vitali tal-Knisja, u il-Knisja komunità li titlob u temmen. Udjenzi Ġenerali. 1978.

San Bonaventura (3). It-Tielet Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 17/03/2010.

X’responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Enriku. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/07/2021.

San Bonaventura (2). It-Tieni Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 10/03/2010.

San Bonaventura. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/03/2010.

Indikazzjonijiet għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Imfakkar fil-25 ta' Lulju 2021.

Għażliet ta’ legalità, ġustizzja u integrità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’ Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2021.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Joseph Mamo OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar. Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar. 11/07/2021.

Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 11/07/2021.

Margerita t’Oingt. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/11/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Poliklinika Gemelli, Ruma. Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 11/07/2021.

L-Ordnijiet Mendikanti. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 13/01/2010.

Pietru Lombardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/12/2009.

L-oriġni tal-Milied. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/12/2009.

Safjin u għaqlin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/07/2021.

Message from the Archbishop Charles J. Scicluna for the book launch ‘Dying to Live – Stories from Refugees on the Road to Freedom’, The Archbishop’s Curia, Floriana. 08/07/2021.

L-istorja tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sensiela ta' sitt ktbiet minn Tony Castle. 2012.

Ġwanni ta’ Salisbury. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/12/2009.

Jum ta’ talb għall-migranti li mietu fil-Mediterran fil-11 ta’ Lulju.

L-imħabba fil-familja. Ir-raba' sussidju tas-Sena Familja Amoris Laetitia.

Rupertu ta’ Deutz. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/12/2009.

Talba għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani ċelebrat fir-Raba' Ħadd ta' Lulju.   -   Aktar riżorsi relatati ...

Guliermu ta’ Saint-Thierry. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/12/2009.

L-imħabba vera ma toħnoqx. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Goretti, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/07/2021.

Ugo u Rikkardu ta’ San Vitor. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/11/2009.

Il-Papa Franġisku ser jagħmel żjara pastorali fis-Slovakkja bejn it-12 u l-15 ta' Settembru.

Id-dmir tal-penitenza. Katekeżi tal-Papa Pawlu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/03/1978.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali. Knisja Parrokkjali San Pawl il-Baħar. 05/07/2021.

Viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/07/2021.

Il-Katidral mill-arkitettura Romaneska għal dik Gotika, l-isfond teoloġiku. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 18/11/2009.

Kif għandek titlob il-Lectio Divina? Spjega pass pass bl-istampi.

Eħlisna mir-ras iebsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-14-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 04/07/2021.

Nisimgħu lil min qed ikellimna f’isem il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-14-il Ħadd matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 04/07/2021.

Marija u Eliżabetta jgħallmuna ngħixu l-imħabba. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Parroċċa tal-Viżitazzjoni, Għarb. 04/07/2021.

Ir-riforma ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/11/2009.

Żewġ mudelli teoloġiċi f’konfront: Bernard u Abelardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/11/2009.

Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fit-Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 01/07/2021.

Teoloġija Monastika u Teoloġija Skolastika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/10/2009.

Kelma tal-Ħajja ta’ Lulju 2021. “Agħmel il-qalb, binti; il-fidi tiegħek fejqitek” (Mt 9, 22).

Il-Fehma tal-Papa għal Lulju 2021. Nitolbu biex f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali tinħoloq klima ta' djalogu u ħbiberija.

 

 

Ġunju 2021

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin – 2. Udjenza Ġenerali. Pawlu Appostlu veru. 30/06/2021.

M’intomx weħidkom! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Gradwazzjoni tal-Caritas. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan. 30/06/2021.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Kitba ta' Mons. Lawrenz Cachia.

L-arti tas-smigħ. Messaġġ tal‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi fil-Flimkien ta' Lulju 2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru. 29/06/2021.

It-Tama ta' Pietru u Pawlu fil-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, L-Imdina. 29/06/2021.

Aktar katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali. 1978,

Pietru l-Venerabbli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/10/2009.

Mulej, int taf kollox. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tas-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 28/06/2021.

Ċar ma' kulħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta' San Ġwann il-Battista. Rotunda Arċipretali ta' San Ġwann Battista, Xewkija.

San Ġwann Leonardi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/10/2009.

Kull ħajja hi ta’ min jgħożżha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-13-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 27/06/2021.

Bis-setgħa tal-qawmien jiżra’ fina ż-żerriegħa tal-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-13-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 27/06/2021.

Xmun it-Teologu Ġdid. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 16/09/2009.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena.  Tliet minuti ma' Patri Marcello Ghirlando ofm. vidjo.

Il-ħajja hija don għall-oħrajn. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 26/06/2021.

 AĦBARIJIET  Messaġġ tal-Caritas għall-Jum Dinji kontra l-abbuż tad-droga. 26/06/2021.

Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani. Ċelebrat fil-25 ta' Lulju 2021.

Rabanu Mawru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/06/2009.

Tgħid lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tnax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/06/2021.

Salvazzjoni: It-Testment il-Ġdid. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Ambroġ Autpert. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 22/04/2009.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-fqar issibuhom dejjem magħkom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ħames Jum Dinji tal-Fqar. 2021.

Ġwanni l-Battista jgħin il-missirijiet jiskopru mill-ġdid il-paternità tagħhom. L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-vġili tas-solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 23/06/2021.

Introduzzjoni għall-Ittra lill-Galatin. L-Ewwel Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 23/06/2021.

Riflessjoni tal-Papa Benedittu XVI fuq bosta qaddisin.  Udjenza Ġenerali. 20/08/2008.

Stedina biex qalbna tfur bit-tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Solenni fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2021.

Fidi li nistqarruha bla biża’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’quddiesa bil-preżentazzjoni ta’ tfal. Knisja ta' San Ġorġ, Qormi. 22/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 22/06/2021.

 AĦBARIJIET  Il-Papa ser jagħti Indulġenzi Plenarji fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.

Salvazzjoni: It-Testment il-Qadim. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Boezju u Kassjodoru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 12/03/2008.

 AĦBARIJIET  Il-Knisja ta’ San Ġużepp f'Beirut terġa' tiftaħ wara l-isplużjoni tal-2020.

Psewdo-Djonisju l-Arjopagita. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 14/05/2008.

Bejn ġudizzju u ġudizzju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tnax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 20/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù, Nadur. 20/06/2021.

Magħna fil-maltemp tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-12-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20/06/2021.

Omelija mill-Kardinal Mario Grech fl-Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 20/06/2021.

Kif għandha tkun l-imħabba ta’ kull missier? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-12-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 20/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-12-il Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 20/06/2021.

Ewsebju ta' Ċesarija. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 13/06/2007.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Ordinazzjoni Djakonali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/06/2021.

Ir-Randan: rebbiegħa tal-ispirtu. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI. 01/02/1978.

Impenn sfieq għall-ġid soċjali. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI. 01/02/1978.

Tertulljanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/05/2007.

Teżor li ma jintemmx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/06/2021.

Oriġene ta’ Lixandra. II: It-tagħlim. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/05/2007.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-għeluq tal-Aġġornament tal-Kleru. 16/06/2021.

Oriġene ta’ Lixandra. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personaġġi kbar tal-Knisja tal-qedem. 25/04/2007.

It-talba saċerdotali ta’ Ġesù. It-38 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 16/06/2021.

Klement ta' Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personalitajiet kbar tal-Knisja tal-qedem. 18/04/2007,

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-parteċipanti tal-Uffiċċju Kateketiku Nazzjonali Taljan. 30/01/2021.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/06/2021.

Kriżi ta’ umanità u ta’ fidi? Messaġġ mingħand l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Aġġornament tal-Kleru. 14/06/2021.

Inkissru ċ-ċirku tal-mibegħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet, Għajnsielem. 13/06/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 13/06/2021.

Il-valur tal-ordinarju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-11-il Ħadd matul is-sena. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 13/06/2021.

Nitgħallmu nistennew liż-żerriegħa tikber. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-11-il Ħadd matul is-sena fil-Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 13/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-11-il Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 13/06/2021.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri Pastorali. Id-19-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 28/01/2009.

L-attakki tal-ħażen niġġildulhom bit-tajjeb. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 25/01/1978.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri lill-Kolossin u lill-Efesin. It-18-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 14/01/2009.

Il-qima spiritwali. Is-17-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 07/01/2009.

Is-Seba’ xeni tal-imħabba. Riflessjoni mill-Isqof Anton Teuma fl-Adorazzjoni tal-Kleru tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/06/2021.

Ir-rwol tas-sagramenti. Is-16-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 10/12/2008.

Jikber fil-moħbi. Ħsieb vidjo minn P. Hayden ofm cap dwar l-Evanġelju tal-ħdax-il Ħadd, Sena B.

Aktar posters bi ħsieb mill-Evanġelju tal-Ħadd.  Il-ħdax-il Ħadd matul is-Sena B.

Adam u Kristu: mid-dnub (oriġinali) għal-libertà. Il-15-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 03/12/2008.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi ta' Ancona. 10/06/2021.

Att ta konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù.

Inpoġġu l-għeruq tagħna fl-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Kappella ta’ San Vinċenz De Paul. 11/06/2021.

Malta u Għawdex f'kuruna ta' rużarju madwar id-dinja kollha mill-Kalkara, minn Ta' Pinu u minn Ħad-Dingli. 11/06/2021.

Il-vokazzjoni tal-familja. It-tielet sussidju għas-Sena Familja Amoris Laetitia 2021-2022,

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-fidi għall-opri. L-14-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 26/11/2008.

Se nħallu r-rabja titkibna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2021.

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-opri għall-fidi. It-13-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 19/11/2008.

Nipperseveraw fl-imħabba. Is-37 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar fuq it-talb. Udjenza Ġenerali. 09/06/2021.

Il-Papa Franġisku jikkundanna l-Mafja. 07/06/2021.

Eskatoloġija: l-istennija tal-Parusija. It-12-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 12/11/2008.

L-importanza tal-Kristoloġija: id-deċiżività tal-Qawmien. Il-11-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 05/11/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/06/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Bażilika ta' San Pietru. 06/06/2021.

Mill-Papa Pawlu VI. L-ewwel tliet katekeżi  waqt l-Udjenzi Ġenerali ta' Jannar 1978.

Ferħ li jibqa'. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

In-niket tal-Papa Franġisku għas-sejba fi skola Kanadiża. Angelus. 06/06/2021.

L-Afrika teħtieġ il-paċi. Il-Papa jitlob għall-Burkina Faso. Angelus. 06/06/2021.

Talba uffiċjali għall-X Laqgħa Dinjija tal-Familji, 22-26 ta’ Ġunju 2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/06/2021.

San Pawl. L-importanza tal-Kristoloġija: it-teoloġija tas-Salib. L-10 katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. 29/10/2008.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 06/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 06/06/2021.

L-Ewkaristija: L-ikel u x-xorb tar-ruħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Mdina.06/06/2021.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II. Jannar 1981.

L-importanza tal-Kristoloġija: preeżistenza u inkarnazzjoni. Id-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 22/10/2008.

Id-dimensjoni ekkleżjoloġika tal-ħsieb ta’ Pawlu. It-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 15/10/2008.

Il-periklu li ningħalqu fina nfusna. Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-laqgħa, L-istat tan-nazzjon. Palazz Verdala, il-Buskett. 04/06/2021.

San Pawl. Ir-relazzjoni ma' Ġesù storiku. Is-7 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 08/10/2008.

Iħobb jistaqsi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fid-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Ninfetħu għall-oħrajn. Sintesi Nru 6 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq it-talb. Ġesù, mudell u ruħ ta’ kull talba. Udjenza Ġenerali. 02/06/2021.

Il-“Konċilju” ta’ Ġerusalemm u l-inċident ta’ Antjokja. Is-6 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 01/10/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Erbgħa tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2021.

Diskors tall-Papa Pawlu VI fl-aħħar laqgħa pubblika tal-Konċilju Vatikan II. 07/12/1965.

Pawlu, it-Tnax u l-Knisja pre-Pawlina, Il-5 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 24/09/2008.

Ittra tal-Papa Franġisku lil Enzo Bianchi. 09/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, it-Tlieta tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/06/2021.

Il-barrani fit-triq. Il-ġlieda kontra l-indifferenza. Sintesi Nru 5 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Flimkien ta' Ġunju 2021. Magażin publikat mill-Kulleġġ tal-Kappillani.

Ċelebrazzjonijiet li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2021.

Il-Fehma tal-Papa għall-Ġunju 2021. Nitolbu għaż-żgħażagħ li qed iħejju ruħhom għaż-żwieġ bl-għajnuna tal-komunità Nisranija.

 

Mejju 2021

Il-Papa Franġisku stieden lill-Mexxejja Nsara tal-Libanu biex jiltaqgħu miegħu fil-Vatikan. 31/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-professjoni temporanja ta’ Lorna Cassar mal‑Qaddejja taċ‑Ċenaklu. Kappella tad‑Dar tal‑Kleru, Birkirkara. 31/05/2021.

Il-kunċett Pawlin tal-Appostolat. Ir-4 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli Pawlu. 10/09/2008.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2021.

Hekk sewwa? Sensiela ta' programm awdjo dwar il-morali u l-etika nisranija minn Dun George Frendo u Antoine Vassallo.

It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 30/05/2021.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar għajnuna lin-nisa li jinsabu f'diffikulta. 30/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 30/05/2021.

Il-konverżjoni ta' San Pawl. It-3 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 03/09/2008.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fil-Munxar. 30/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa . Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 30/05/2021.

The seamless garment of life. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 30/05/2021.

Il-ħajja ta' San Pawl qabel u wara Damasku. It-2 katekeżi tal-Papa Bednedittu XVI dwar l-Appostlu Pawl. 27/08/2008.

San Pawl. L-ambjent reliġjuż-kulturali. L-1 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 02/07/2008.

Fiduċja f'Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tmien Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/05/2021.

Intervista lill-Isqof Anton Teuma fuq TVM. 27/05/2021.

Profeta. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberas.

In-nisa għall-qadi tal-Vanġelu. 14/02/2007,

Akwila u Prixxilla. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 07/02/2007.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tmien Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2021.

Barnaba, Silvanu u Apollu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 31/01/2007.

Stiefnu, i-protomartri. Katekeżi tal-Papa Beneditu XVI. 10/01/2007.

It-talb u ċ-ċertezza li aħna mismugha. Il-35 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 26/05/2021.

Omelija f’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-edukaturi u l-għalliema. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 25/05/2021.

Timotju u Titu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dawn iż-żewġ kollaboraturi tal-Appostlu Pawlu. 13/12/2006.

Pawlu. Il-ħajja fil-Knisja. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 22/11/2006.

Pawlu. L-Ispirtu fi qlubna. It-tielet katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 15/11/2006.

Pawlu. Iċ-ċentralità ta' Ġesù Kristu.  It-tieni katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 08/11/2006.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq it-800 sena mill-mewt ta’ San Duminku. Knisja ta’ San Duminku u l-Verġni Mbierka, ir-Rabat. 24/05/2021.

Lectio Divina fis-Solennitá ta' Għid il-Ħamsin mill-Isqof Anton Teuma. 23/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli f'Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 23/05/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 23/05/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 23/05/2021.

Il-Papa Franġisku jirrakonta miraklu li ra huwa stess meta kien Isqof fl-Arġentina.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 23/05/2021.

Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 23/05/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 22/05/2021.

Sinodu tal-Isqfijiet, djoċesan, kontinentali u universali.  Il-Kardinal Mario Grech jħabbar Sinodu tal-Isqfijiet deċentralizzat. 22/05/2021.

Pawlu ta' Tarsu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 25/10/2006.

Għid il-Ħamsin. Tliet minuti mal-Patri.  Minn P. Marcello Ghirlando ofm 22/05/2021.

Ġuda l-Iskarjota u Mattija. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli, 18/10/2006

Omelija mill-tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi il-Ġimgħa tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 21/05/2021.

Xmun il-Kanani u Ġuda Taddew. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 11/10/2006.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut 2021. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta' San Bernardinu ta' Siena. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 20/05/2021.

Bartilmew. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. Udjenza Ġenerali. 04/10/2006.

Distrazzjonijiet, nixfa, għażż. Katekeżi numru 34 tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 19/05/2021.

Sintesi tal-Enċiklika Fratelli tutti. Franġisku: il-kuntest u t-teoloġija tiegħu. It-tieni vidjo minn Daniel Borg.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-quddiesa fl‑ewwel Tlieta ta’ San Duminku. Knisja tal‑Lunzjata, Birgu. 18/05/2021.

Tumas, it-tewmi.  Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Tumas. 27/09/2006.

Messaġġ fil-bidu tal-Live-in tal-Kappillani mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 18/05/2021.

Sintesi tal-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Fratelli tutti.  In-novità ta' Franġisku. L-ewwel f'sensiela ta' vidjos qosra minn Daniel Borg.

Filippu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 06/09/2006.

Waħdi m'inhiex. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tnejn tas-Seba' Ġimgħa tal-Għid. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 17/05/2021.

Mattew.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 30/08/2006.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Pjazza San Pietru. 16/05/2021.

Jimliena bit-tama. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennita’ tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 16/05/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Bażilika ta' San Pietru. 16/05/2021.

Aħna ħaġa waħda ma' Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 16/05/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Katidral tal-Assunta, Victoria. 16/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni ta’ żewġ djakni ġodda. Santwarju Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 15/05/2021.

Jekk il-familji ma jkunux iċ-ċentru tal-preżent, m'hemmx futur. Diskors tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Istati Ġenerali tan-Natalità. 14/05/2021.

Ġwanni, il-veġġent ta' Patmos. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 23/08/2006.

Ġwanni, it-teologu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 09/08/2006.

Mattia, don ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Mattija Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/05/2021.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Velja ta’ talb bi tħejjija għall-ordinazzjoni djakonali. Bażilika Minuri ta’ San Pawl, ir-Rabat. 13/05/2021.

Ġwanni, bin Żebedew.  Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. Udjenza Ġenerali. 05/07/2006.

Il-ġuf huwa post għażiż u qaddis. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ħamis tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2021.

Il-Ministeru tal-Katekista. Antiquum Ministerium. Motu Proprju tal-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Ministeru tal-Katekista. 10/05/2021.

It-taqbida tat-talb. it-33 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 12/05/2021.

Ġakbu, iż-żgħir.  Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 26/06/2006.

Min jobgħod lill-bniedem, jobgħod lil Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/05/2021.

Il-Familja fid-dawl tal-Kelma ta' Alla. Sussidju Nru 2, Sena Familja.

Tagħlim sabiħ mhux okkażjonijiet ta' vizzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca. Dar Ġenerali tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 10/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 09/05/2021.

L-isbaħ u l-aħjar. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 09/05/2021.

Il-qalb ta' omm u l-qalb ta' Alla. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Dar Ġesu Nazzarenu, Żejtun. 09/05/2021.

Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 09/05/2021.

Pietru, il-blata li fuqha Kristu waqqaf il-Knisja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 07/06/2006.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni ta’ erba’ Saċerdoti ġodda. Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 08/05/2021.

Pietru, l-appostlu. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/05/2006.

Għażilna Hu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi waqt il-Velja ta’ Talb għas-Saċerdoti l-ġodda. Quddiem il-Knisja tal-Kapuċċini, Kalkara. 06/05/2021.

Storja ta' Ruħ. Santa Tereża ta' Lisieux. Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd.

Pietru, s-sajjied. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 17/05/2006.

It-talb kontemplattiv.  It-32 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 05/05/2021.

Is-Suċċessjoni appostolika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/05/2006.

Is-sliem li ma joħodulna ħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Erbgħa tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Ejja u ara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2021.

Seba' invokazzjonijiet ġodda fil-Litanija ta' San Ġużepp. 02/05/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 02/05/2021.

Dizzjunarju Bibliku. Dun Pawl Sciberras dwar il-kelma, Ilma, fil-Bibbja.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħames Ħadd tal-Għid. 02/05/2021.

Rabta qawwija. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/05/2021.

Mulej tħallini qatt ninfired minnek! Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija. 02/05/2021.ż

Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 02/05/2021.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Ispirtu s-Santu. Waqt laqgħa ma' gruppi tal-Moviment Kariżmatiku, 01/06/2014.

L-Ispirtu s-Santu: Skont Ġesù - Il-Frottijiet - Ir-Rigali - Ħabib fil-MIxja. Vidjos.

Par idejn bieżla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 01/05/2021.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Mejju 2021. Għal dawk li jmexxu l-finanzi. 01/05/2021.

Ċelebrazzjonijiet li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2021.

 

April 2021

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Azzjoni Kattolika Taljana. 30/04/2021.

Lid-dinja noffrulha l-Ġesú. melija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 30/04/2021.

It-Tradizzjoni Appostolika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 03/05/2006.

Ordinazzjoni ta' erba' sacerdoti ġodda mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Il-meditazzjoni.  Il-31 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 28/04/2021.

Il-komunjoni fiż-żmien: it-Tradizzjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 26/04/2006.

Is-servizz tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 05/04/2006.

Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin. Fis-sena tal-pandemija 2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2021. Ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. 06/01/2021.

Id-don tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 29/03/2006.

Il-bieb li jagħti għall-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2021.

Fiduċja, tiġdid, qadi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-350 sena mill-kanonizzazzjoni ta' San Gejtanu. Knisja Arċipretali San Gejtanu, Ħamrun. 25/04/2021.

L-Appostli, xhieda u mibgħuta ta’ Kristu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 22/03/2006.

Iħaddanna miegħu u jmexxina b’għożża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 25/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Ħadd ir-Ragħaj it-Tajjeb. Pjazza San Pietru. 25/04/2021.

Il-libertà tassew hi ta' min jagħżel it-tajjeb. Omelija tal-Arcisqof Charles J. Scicluna lill-Scouts u Girl Guides. Seminarju. Tal-Virtù, Rabat. 25/04/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru.25/04/2021.

Matul Mejju, maratona dinjija tat-talba tar-Rużarju għal tmiem il-pandemija. Ta' Pinu fost it-30 Santwarju Marjan. 25/04/2021.

Taqtax qalbek. Tgħallem afda fil-ħniena ta' Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat. 25/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 25/04/2021.

Tliet minuti mal-Patri. Riflessjoni ta' Patri Marcello Ghirlando dwar l-Evanġelju tar-Raba' Ħadd tal-Għid. 24/04/2021.

L-omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II fir-Republika Tedeska. Novembru 1980.

Jum ta' talb għall-vokazzjonijiet. Mfakkar fir-Raba Ħadd tal-Għid, 25 ta' April 2021.

Pontifikal mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 23/04/2021.

Il-Papa jżur il-foqra huma hu jirċievu l-vaċċin tal-Covid-19. 23/04/2021.

Preżenza reali, ikel essenzjali, ħajja ta' dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/04/2021.

L-ewwel Jum Dinji għan-Nanniet u l-Anzjani se jiġi ċċelebrat il-Ħadd 25 ta’ Lulju 2021.

Il-fidi fil-qawmien għall-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2021.

It-talb bil-fomm. It-30 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 21/04/2021.

Il-Papa Benedittu XVI dwar San Franġisk ta' Assisi. Udjenza Ġenerali. 27/01/2021.

Ġesù: il-ħobż li jtaffu l-ġuħ tal-umanità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/04/2021.

Politika mħawwla fil-poplu. Vidjo messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Internazzjonali organizzata miċ-Ċentru tat-Teoloġija u Komunità. 15/04/2021.

L-Ewkaristija tagħtina l-qawwa u enerġija biex ngħixu l-patt taż-żwieġ. AL 318.

Jisimgħu mhux dak li jridu, imma li għandhom bżonn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 18/04/2021.

Mill-biża’ għall-ferħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 18/04/2021.

Lura fil-knejjes biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Kappella tas-Sorijiet ta’ Madre Tereża, Bormla. 18/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Istitut tal-Familja. Victoria. 18/04/2021.

Kemm hija sabiħa d-dar tiegħek, O Alla.  B'apprezzament u radd ta' ħajr lil Alla fil-ftuħ lura tal-knejjes għall-quddies. 17/04/2021.

Politika msejjsa fin-nies. Messaġġ awdjo-viżiv tal-Papa Franġisku lil Konferenza Internazzjonali organizzata miċ-Ċentru għat-Teoloġija u l-Komunità f’Londra. 15/04/2021.

Ħa l-ħobż, radd il-ħajr u qasmu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tieni Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/04/2021.

San Ġużepp: il-ħolma tal-vokazzjoni. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-58 Jum il-Vokazzjonijiet mfakkar fil-25 ta' April 2021.

35 sena miż-żjara storika tal-Papa San Ġwann Pawlu II fis-Sinagoga ta’ Ruma

Stedina mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Quddies  tal-Ħadd li ġej. 14/04/2021.

Il-Knisja għalliema tat-talb. Id-29 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 14/04/2021.

Il-martri se jkunu dejjem magħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-Tieni Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/04/2021.

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd tal-Għid minn Dun Richard N. Farrugia. 11/04/2021.

Sena Familja Amoris Laetitia. Nimxu flimkien. Sussidju Nru 1. Vidjo Nru 1.

Nitwieldu mill-ġdid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tieni Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. 11/04/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja Santo Spirito in Sassia. 11/04/2021.

Isaħħaħna fil-fidi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/04/2021.

Il-paċi miegħek. Aktar riżorsi għat-tfal, ġenituri u katekisti.

Il-paċi fil-qalb tiġi mill-maħfra u l-ħniena ta' Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 11/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 11/04/2021.

Tliet minuti mal-patri. Riflessjoni dwar l-Evanġelju tal-Ħadd minn Patri Marcello Ghirlando ofm.

L-abbundanza li jġibilna Kristu Ħaj. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/04/2021.

San Ġużepp: Missier li jilqa’. Riflessjoni tal-Isqof Anton Teuma waqt Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 08/04/2021.

Nitolbu f'komunjoni mal-qaddisin. It-28 katekeżi mill-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 07/04/2021.

Il-quddies mhux ta' quddiem it-TV imma nghixuha fil-komunitá. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tal-Erbgħa fl-Ottava tal-Għid. Knisja l-Qadima ta' Santa Katarina, Iż-Żejtun. 07/04/2021.

Nagħrfu lil Kristu f'ħutna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-Tlieta fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 05/04/2021.

Il-kuntrast bejn il-konfużjoni u l-paċi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Urbi et Orbi fl-Għid il-Kbir. Bażilika ta' San Pietru. 04/04/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma f'Ħadd il-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/04/2021.

Inħarsu lil ommna l-art. Kitba ta' Patri Philip Cutajar ofm cap. 04/04/2021.

Il-Qawmien ta' Kristu fi żmienna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Parroċċa Balzan. 04/04/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 04/04/2021.

Id-dritt li nittamaw, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Parroċċa Balzan. 03/02/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 03/04/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 03/04/2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Għid 2021. 03/04/2021.

Ħares lejn il-Kurċifiss u kkwieta. Riflessjoni ta' San Ġorg Preca.

Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/04/2021.

Is-Siegħa tal-Omm. Ċelebrazzjoni mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 03/04/2021.

It-Triq tas-Salib immexxija mil-Papa Franġisku. Miktuba u moqrija mit-tfal.

It-Triq tas-Salib mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni ta-Pas//sjoni  u l-Mewt tal-Mulej. Is-Seminarju tal-Virtu', Rabat. 02/04/2021.

It-Triq tas-Salib immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/04/2021.

Il-bluha ta’ Alla hi għarfa aktar mill-bnedmin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/04/2021..

Il-leġġenda tal-pitiross marbuta mal-ġrajja tal-Ġimgħa l-Kbira.

Niftakru f'min qed isofri fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 0/04/2021.

Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum f'Jum il-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/04/2021.

L-għanja tal-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 01/04/2021.

Is-Salib, effett tad-dgħufija taghna imma wkoll tal-gidma tas-serp. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Bażilika ta' San Pietru. 01/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/04/2021.

Id-dritt li tqim lil Alla ħaj hu essenzjali iktar mill-banka tal-lottu u s-supermarkets. Omelija  mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 01/04/2021.

Rasna fuq sider Ġesu’. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma lis-Saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka. 01/04/2021.

Mix-xquq tal-ħajja tiegħi jiddi d-dawl tal-ħniena tiegħu. Omelija tal-Arċisqof Charles J.Scicluna fil-quddiesa tal-Griżma bit-tberik taż-żjut. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 01/04/2021.

Il-Fehma tal-Papa għal April 2021. Nitolbu għal kull min jissogra ħajtu sabiex jiġġieled għad-drittijiet fundamentali fi stati li jinsabu taħt dittatorjat.

 

 

Marzu 2021

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 31/03/2021.

Jiena Hu l-Ħabsi. Via Sagra mal-Ħabsin b'meditazzjonijiet imnebbħa mill-ħabs ta' Padova. Ġimgħa l-Kbira 2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-Tridu tal-Għid. Udjenza Ġenerali. 31/03/2021.

Inħallu l-bieb miftuħ għall-ħniena ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/03/2021.

Riflerssjonijiet għall-Viżti f'Ħamis ix-Xirka. Mill-Enċiklika Fratelli Tutti tal-Papa Franġisku flimkien ma’ riflessjonijiet mill-passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu. NTYC. 31/03/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fit-Tleta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 30/03/2021.

Tagħti ħajtek għal-Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fil-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/03/2021.

Rajt raġel. Poeżija dwar it-talba u l-barka tal-Papa Franġisku fis-27 ta' Marzu 2020. vidjo.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fit-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 29/03/2021.

Ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. It-Tnejn fil-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/03/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma f'Ħadd il-Palm. Istitut tal-Familja, Victoria. 28/03/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tall-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 28/03/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. 28/03/2021.

Dan kien tassew Bin Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 28/03/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta. Victoria. 28/03/2021.

Nafu lil Ġesù? Jien ma' Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 28/03/2021.

The creativity of love. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Times of Malta. 28/03/2021.

 LIVE  Id-Duluri minn Ta' Pinu. Il-Ġimgħa 26 ta' Marzu 2021 fis-7.30 pm

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Isqof Anton Teuma fid-Djoċesi ta' Għawdex matul il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa u t-Tridu tal-Għid 2021.

Dak li Marija għamlet ma' Ġesù, aħna nistgħu nagħmluh ukoll. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Marija Addolorata. Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 26/03/2021.

Ejjew nimxu flimkien bħala familja. L-ewwel minn sensiela ta' vidjos tal-Vatikan dwar is-Sena Familja Amoris Laetitia.

Ngħixu l-Ġimgħa Mqaddsa fi djarna. Ktejjeb li jgħin lill-familja biex fiż-żmien il-pandemija tinġabar f'mumenti ta' talb. Publikat mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Omm it-tama. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Marija Addolorata. Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 26/03/2021.

Hawn jien! Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tas-Solernnità tat-Tħabbira tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 25/03/2021.

Mit-Taħbira sas-Salib. Marija kontinwament tagħtina lil Binha. The Baker Woman, Song li xxebbaħ lill-Verġni Marija ma' furnara.

L-iva tal-Omm u tal-Iben. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2021.

Il-verità teħlisna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Erbgħa fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/03/2021.

Nitolbu f'komunjoni ma' Marija.  Is-27 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 24/03/2021.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Erbgħa fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/03/2021.

It-Triq tas-Salib fid-dawl tal-Laudato si'.

Rakkont tal-Passjoni tal-Mulej Ġesù għat-Tfal.

Fil-Jum Dinji tal-ilma, l-Papa Franġisku saħaq biex ma naħlux u lanqas inniġsu l-ilma. 23/03/2021.

Nifhmu min hu Ġesù permezz tat-talb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/03/2021.

Salvalha ħajjitha u d-dinjità tagħha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fil-Ħames Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/03/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 21/03/2021.

Nixtiequ narawh. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 210/03/2021.

X'nitgħallmu mit-tbatija ta' Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 21/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja, Victoria. 21/03/2021.

San Ġużepp: il-ħolma tal-vokazzjoni. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-58 Jum il-Vokazzjonijiet mfakkar fil-25 ta' April 2021. 19/03/2021.

Il-Papa Franġisku jniedi s-Sena Familja Amoris Laetitia. 19/03/2021.

Bdiet is-Sena ddedikata lill-Familja Amoris Laetitia. 19 ta' Marzu 2021 - 26 ta' Ġunju 2022.

Is-Sena Familja Amoris Laetitia. Intervista mal-Kardinal Kevin Farrell. Mir-Rivista Famiglia Cristiana.

Fommu mitbuq u qalbu f’idu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Parroċċa Balzan. 19/03/2021.

Common Denominator Love. Eżerċizzi għat-Teens u ż-Żgħażagh minn Dun Joseph Bajada. Organizzati min-NTYC. 2021.

San Ġużepp: qalb li tħobb fis-silenzju u tobdi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita’ ta’ San Ġużepp. Knisja Ta’ Ġieżu, Rabat. 19/03/2021.

Ġużeppi, il-Qaddis l-aktar maħbub ta’ San Piju ta’ Pietrelcina. Minn Fr Joe Buttiġieġ ofm cap.

Xi glorja qed infittxu? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2021.

L-Ispirtu ta' Kristu; jitlob, jaħfer, jagħder u jagħmel il-ġid. Minn Angelo Xuereb. 18/03/2021.

It-Talb u t-Trinità (2). Is-26 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 17/03/2021.

It-Triq tas-Salib ma' Marija Omm Ġesù - Via Sagra mal-Madonna.

Għadu jaħdem sa issa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Erbgħa tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2021.

Golgota.  Mit-Triq tas-Salib sal-Qawmien. Ispirata mill-pitturi ta' Jerzy D. Gracz. Animata minn Dr Andrew Baldacchino. 2021.

Tberik ta' unjoni bejn persuni ta' l-istess sess. Responsum tal-Kongregazzjoni tal-Fidi. 2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-500 sena ta' Evanġelizzazzjoni tal-Filippini. Bażilika ta' San Pietru. 14/03/2021.

Ħsibijiet fuq pittura. Ġesù mgħobbi bis-Salib. Kitba minn Joe Galea.

Ġesu għandi bżonnok. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/03/2021.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ħames Ħadd tar-Randan.

Kelma li sseħħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2021.

Vittma ta' sistema. L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-valenu tad-dipendenza li nagħtu lill-uliedna. San Blas. 14/03/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 14/03/2021.

Il-qalba tal-ħajja nisranija. Omelija tal-Isqof Aw/iljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 14/03/2021.

Titlifx it-triq. Il-Kardinal; Mario Grech dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet u Toroq Sinodali. Intervista minn KNA. 12/03/2021.

Najn. Aktar Riflessjonijiet dwar ħajja u fidi minn Patri Mario u Patri Joseph ofm conv.

Soċjetà li ma tibżax mid-dawl ta' Ġesù. Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta’ San Blas. 14/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 14/03/2021.

Il-Papa Franġisku jagħlaq tmien snin minn meta ġie elett bħala Kap tal-Knisja Kattolika u Messaġġier tal-Paċi. 13/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma. Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 13/03/2021.

Riflessjoni ta’ Mons. Isqof Anton Teuma waqt Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 11/03/2021.

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd. 10/03/2021.

Riflessjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-Raba' Ħadd tar-Randan.

Min hu Ġesù għalik? Kors ta' Eżerċizzi tar-Randan mill-Missjunarju Dun Raymond Portelli.

Qima tal-Wiċċ ta' Kristu. Eżerċizzju ta' San Ġorġ Preca.

Mument ta’ sfida biex infittxu l-vera imħabba għal xulxin. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. L-Isla.12/03/2021.

Ittra lill-Papa Franġisku.  Għażiż Papa Franġisku, sibniek ħati!

Smajna tiri t’arma tan-nar u rajna tifel minxur mal-art. Kien hemm xmara ta’ demm fit-triq. 11/03/2021.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Iraq. Udjenza Ġenerali. 10/03/2021.

Il-Knisja fil-Bangladesch daħlet għal Proġett Laudato Si', siġra minn kull Kattoliku. 10/03/2021.

Il-Knisja tista' tgħin fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa.

Wara l-Iraq għall-Ungerija. Il-Papa Franġisku qal li sejjer f'Settembru għall-għeluq tal-Kungress Ewkaristiku.

Ewkaristija. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Randan: Aktar eżerċizzi spiritwali għal matul dan iż-żmien speċjali fis-sena liturġika.

Aħfrilna bħalma naħfru. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. It-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2021.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mill-Iraq lura lejn Ruma. 08/03/2021.

Reazzjoni vjolenti għall-veritá. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Omelija fl-Istadju Franso Hariri. Erbil. 07/03/2021.

Ma’ Alla ma tagħmilx negozju. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Diskors waqt l-Angelus mill-Knisja tal-Kunċizzjoni Immakulata f'Qaraqosh. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Talba b'suffraġju tal-Vittmi tal-gwerra. Mosul. 07/03/2021.

Esperjenza qawwija ta' Miriam, mill-Iraq.  Lesta taħfer lill-Isis. 07/03/2021.

L-Iraq jiddikjara s-6 ta’ Marzu “Jum Nazzjonali ta’ Tolleranza u Koeżistenza”. 07/03/2021.

Żjara sabiex il-ħitan jinbidlu f'pontijiet. 07/03/2021.

Lil Alla nħobbuh għax iħobbna mhux għax jikkastigana. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq.  Kompli segwi mil-Laikos aktar rapporti aġġornati dwar dan il-Vjaġġ Appostoliku tant importanti. 07/03/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Diskors waqt laqgħa inter-reliġjuża fil-pjanura ta' Ur. 06/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Omelija mill-Katidral Kaldew ta' San Ġużepp. 06/03/2021.

L-Iraq fil-Bibbja. Il-pajjiż fejn il-Papa Franġisku qed jagħmel żjara storika mit-5 sat-8 ta’ Marzu, hu msemmi diversi drabi fir-rakkonti tal-Bibbja. 06/03/2021.

Talba ta' Wlied Abraham. Il-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa interreliġjuża fil-Pjanura ta' Ur. 06/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Laqgħa mal-Awtotritajiet. Palazz Presidenzjali, Bagdad. 05/03/2021.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għat-Tielet Ħadd tar-Randan. 05/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Persuni Konsagrati, Seminaristi u Katekisti. Katidral Siro-Kattoliku “Ommna Marija tas-Salvazzjoni”, Bagdad. 05/03/2021.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-ġurnalisti li kienu miegħu waqt it-titjira lejn l-Iraq. 05/03/2021.

L-immigranti Iraqini huma l-vuċi għar-refuġjati. Il-Papa fi triqtu lejn l-Iraq. 05/03/2021.

Biex Ġesù jkun il-ġebla tax-xewka f’ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. Il-Ġimgħa tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan. 05/03/2021.

Il-Papa se jżur iż-żona fejn inqatlu eluf ta’ Nsara u eluf oħra kienu sfurzati jaħarbu. 05/03/2021.

Illum jibda l-vjaġġ diffiċli, imma importanti tal-Papa Franġisku fl-Iraq. 05/03/2021.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Iraq: Nibdew mill-ġdid minn Abraham biex nagħrfu lil xulxin bħal aħwa. 04/03/2021.

Il-Papa jitlob lill-fidili biex jitolbu għaż-żjara tiegħu fl-Iraq. 03/03/2021.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku hija sinjal ta’ qrubija mal-Knisja fl-Iraq. 03/03/2021.

Il-Papa jappella għat-tmiem tal-vjolenza fuq d-dimostranti tal-Mjanmar. 03/03/2021.

It-Talb u t-Trinità (1). Il-25 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 03/03/2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma dwar l-allegati abbużi minn membri tal-kleru fuq minuri. 02/03/2021.

Paternità f'isem Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Kurja. 02/03/2021.

Eżerċizzi għall-Familja minn Fr Ħayden ofm cap, 2021.

Ħielsa mill-ktajjen. melija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2021.

FEHMA TAL-PAPA GĦAL MARZU 2021: Nitolbu biex ngħixu l-esperjenza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni b’mod aktar profond, ħalli nduqu l-ħniena bla qies ta’ Alla.

 

Frar 2021

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 28/02/2021.

X’jiġri fuq żewġ muntanji. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd. Knisja Parrokjali, Balzan. 28/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Kappella tat-Trasfigurazzjoni fil-Faċilità Korretiva ta’ Kordin. 28/02/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 28/02/2021.

Patris Corde.  Siltiet qosra mill-Ittra tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp. (test u awdjo)

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għat-Tieni Ħadd tar-Randan.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-funeral ta’ Mons. Saver Calleja. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 27/02/2021.

Esiġenti, imma ta' ġid kbir, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq il-120 anniversarju tal-Kunsill Studenti Universitarji. Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta. 25/02/2021.

Preżentazzjoni b'ġabra tal-punti ewlenin tal-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2021.

Itolbu u jingħatalkom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Beata Adeodata Pisani. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/02/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: L-edukazzjoni għall-fidi. AL 288.

Fir-Randan, naħfru u nitolbu maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/02/2021.

Mibnija fuq blata. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Katedra ta' San Pietru. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 22/02/2021.

Titnieda l-Assoċjazzjoni għall-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' Henry u Inez Casolani. 22/02/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. 21/02/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Ewwel Ħadd tar-Randan fl-Istitut tal-Familja. Victoria. 21/02/2021.

Redemptoris Custos, L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar San Ġużepp. Għall-okkażjoni tas-Sena Ġużeppina ġiet rekordjata bil-Malti.

Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż Żabbar. 21/02/2021.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Ħsieb online għar-Randan. Sensiela ta' vidjos qosra minn Fr Roderick Baldacchino.

Nibnu soċjetà ta' għożża u solidarjetà. Ittra pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2021.

Magħmudija. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 19/02/2021.

Sawm li jogħġob lill-Alla, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/02/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ras ir-Randan. Bażilika ta' San Pietru. 17/02/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Parroċċa Balzan. 17/02/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ras ir-Randan . Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni. Sarria, Floriana.Furjana. 17/02/2021.

Vidjo tal-messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2021 bil-Malti.

L-Erbgħa tal-Irmied. Vidjo u preżentazzjoni bis-slides dwar Ras ir-Randan.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Xogħol l-edukazzjoni hu li tgħin lid-dinja u lis-soċjetà. AL 276.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2021.

Sinjal speċjali. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2021.

Tħabbira tar-Randan mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja, Victoria. 14/02/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 14/02/2021.

Għażla favur l-emarġinati u l-iskartati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 14/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sitt Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Bert, Tarxien. 14/02/2021.

Omelja mill-Isqof Anton Teuma fis-Sitt Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 14/02/2021.

Sussidju Bibliku għar-Randan 2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Madonna tal-Fiduċja. Bażilika tax-Xagħra. 13/02/2021.

Ir-Randan: żmien ta' tiġdid tal-fidi, it-tama u l-imħabba. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2021.

Tifel jismu Ġorġ. Fl-anniversarju tat-twelid ta' San Ġorġ Preca. 12/02/2021.

X'jagħmel Ġesù lil widnejja u lil-fommi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/02/2021.

L-Ordni Karmelitan. Intervista ma' P Joe Saliba oc u ma' P. Ivan Scicluna oc.

FAMILJA AMORIS LAETITIA:  L-edukazzjoni tal-ulied huwa dmir li ħadd ma jista' jieħdu lill-ġenituri. AL 84.

Nitolbu fil-ħajja ta' kuljum. L-24 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 10/02/2021.

Gratitudni kbira. Omelija Mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta' San Pawl Missierna, Parroċċa Balzan. 10/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal‑festa ta' San Pawl Missierna, Patrun ta' Malta. Kolleġġjata ta' San Pawl, Valletta. 10/02/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-jum ta' talb u riflessjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin. 08/02/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Korp Diplomatiku. Sala tal-Benedizzjonijiet. 08/02/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu San Pawl. Knisja ta' San Pawl, Marsalforn. 08/02/2021.

Immissu mqar tarf il-mantar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/02/2021.

Biex il-ħajja umana tkun imħarsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħames Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 07/02/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 07/02/2021.

Imħabba, Kompassjoni, Għożża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f'Jum il-Hajja. Konkattidral, Valletta. 07/02/2021.

Xi jfisser it-talb għalina? Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħames Ħadd tal-Għid. Knisja ta' San Bert, Tarxien. 07/02/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Ħames Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 07/02/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment tal-Fokolari. Awla Pawlu VI. 06/02/2021.

Il-ħajja mhix propjeta tagħna. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 06/02/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/02/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Jum Internazzjoanli tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

President ġdida mill-Art Imqaddsa għall-Moviment tal-Fokolari. 04/02/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 04/02/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-vizzju tad-droga hu waħda mill-pjagi ta' żmienna. AL 51.

Santa Tereża Benedetta tas-Salib. Edith Stein. Intervista ma' P. Juan De Bono ocd.

Il-Papa jibgħat messaġġ lill-Forum tal-Popli Indiġeni tal-IFAD. 03/03/2021.

Nitolbu fil-Liturġija. It-23 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 03/02/2021.

Omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/02/2021.

Il-Papa Franġisku jżid it-tifkira ta' sitt Qaddisin fil-Kalendarju Ruman. 02/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Kunvent tas-Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. 02/02/2021.

Il-Papa ser jipparteċipa fl-Ewwel Jum Dinji tal-Fraternità Umana ċelebrat fl-4 ta' Frar 2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tal-Preżentazzjoni tal-Mulej għar-reliġjużi u l-persuni tal-ħajja kkonsagrata. Ta' Pinu, l-Għarb. 01/02/2021.

Mulej, twarrabx minn ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 01/02/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi Frar 2021.

 

Jannar

Jum Dinji għan-Nanniet u l-Anzjani, kull sena fir-Raba' Ħadd ta' Lulju. Mħabbar mill-Papa Franġisku wara l-Angelus. 31/01/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul is-Sena. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 31/01/2021.

L-awtorità li teħles. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 310/01/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 31/01/2021.

Bin il-Bniedem. Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-mibgħeda tax-xitan u l-paċi tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba' Ħadd matul s-Sena. Knisja ta’ San Girgor, Żejtun.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 31/01/2021.

L-Innu uffiċjali ta' Jum iż-Żgħażagh li ser isir f'Lisbona fl-2023.

Bla daqq tat-trombi u mingħajr frattarija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-kappella tal-Kurja, Floriana. 29/01/2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Frar 2021. Għan-nis li huma vittmi tal-vjolenza.

Ġesù ġie bħala dawl. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta’ San Tumas t’Aquino. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/01/2021.

It-talb bl-Iskrittura Mqaddsa. Katekeżi nru 22 tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 27/01/2021.

Ħrief qalb l-ilpup. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl, San Paolo furi le Mura. 25/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għall-Komunikazzjoni Soċjali 2021. 23/01/2021.

Inkunu bħal San Pawl u niltaqgħu ma' Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Tal-Virtù. 25/01/2021.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Isqof Anton Teuma għall-preżenza tas-Sorijiet Klarissi f’Għawdex. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 24/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd matul is-Sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. 24/01/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katidral, Imdina. 24/01/2021.

Għandi aħbar tajba x'nagħtik. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-3 Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Knisja ta’ S. Katarina, Żejtun. 24/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Knisja Parrokkjali, l-Għasri. 24/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-Tieled Ħadd matul is-Sena. 24/01/2021,

Il-Ġesti fil-Quddiesa. Għaliex inqumu bilwieqfa għall-Evanġelju. It-tielet minn sensiela ta' filmati qosra.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Istitut tal-Familja, Victoria. 24/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnalisti u l-Kittieba Għawdxin. Istitut tal-Familja. Victoria. 23/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Id-divorzju hu ħazin. AL 246.

Pubilju, protettur ta' Malta. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/01/2021.

ĦADD IL-KELMA TA ALLA: Riflessjoni minn P. Marcello Ghirlandi ofm.

Il-kuraġġ li tkun xhud ta' Ġesù Kristu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Inħarsu b’umiltà lejn ir-realtà tal-familja. Vidjo ieħor għas-sena speċjali msejjħa mill-Papa Franġisku.

Antikrist. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku, imfissra min Dun Pawl Sciberras.

Riflessjonijiet Bibliċi. Ġimgħa ta' talb għall-għaqda bejn l-Insara 2021. Kunsill Pontifiċju għall-Għaqda bejn l-insara.

It-talb għall-għaqda bejn l-insara. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 20/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: L-ewwel minn sensiela ta' 12-il vidjo dwar Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku.

Id-dinja li nixtieq. Intervista minn Fabio Marchese Ragona ta' Canale 5 lil Papa Franġisku. 10/01/2021.

Dizzjunarju Ekumeniku. Vidjos qosra b'tifsir dwar kliem u termini dwar l-Ekumeniżmu.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/01/2020.

Sussidju għal Ħadd il-Kelma ta' Alla mfakkar fit-Tielet Ħadd matul is-Sena.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-preżenza tal-Mulej fil-familja hi vera u konkreta. AL 315.

Nibqgħu fl-imħabba tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/01/2021.

Ibqgħu miegħi. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd matul is-sena. Parroċċa Burmarrad. 17/01/2021.

Sejħa biex naħdmu favur il-fraternità. Il-Kardinal Czreny dwar L-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Bażilika tax-Xagħra. 17/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tieni Ħadd matul is-Sena. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku.17/01/2021,

Man of action. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi. Sunday Times of Malta. 17/01/2021.

ĦADD IL-KELMA TA'  ALLA: Nhar il-Ħadd li ġej li jkun it-3 Ħadd matul is-sena.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott. Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2021.

It-tliet kelmiet mill-Vanġelu tal-lum. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Girgor, Żejtun. 17/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-2 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 17/01/2021.

Stedina għal laqgħa virtwali mal-Papa. Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. 16/01/2021.

Niċċelebraw fi djarna. It-Tieni Ħadd matul is-Sena. Imsejħin ngħixu l-Vanġelu. 16/01/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar San Ġużepp. 15/01/2021.

Fidi li tiftaħ is-soqfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid imfakkar fil-11 ta' Frar 2021.

L-eżami tal-ġurnata. Ħsieb awdjo għal kull jum tal-ġimgħa minn Dr Andrew Baldacchino.

Knejjes u lukandi għal persuni bla dar. 14/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-familja hi s-santwarju tal-ħajja. AL 83.

Santa Tereża ta' Ġesù (ta' Avila). Intervista ma' P. Juan De Bono ocd. 14/01/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2021.

It-talb ta' tifħir. Il-21 katekekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 13/01/2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-Familja. 36 katekeżi bil-Malti b'filmati u sottotitoli.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2021.

Spiritus Domini. Ittra Appostolika f'għamla ta' Moto Proprju dwar Lettorat u Akkolitat għal persuni femminili. 10/01/2021.

Vidjos dwar diversi suġġetti. Aktar minn 40 paġna b'mijiet ta' vidjos dwar temi differenti.

Grazzi - Jekk jogħġbok - Aħfirli. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-koppji li żżewġu fl-2020. 11/01/2021.

Interpretazzjoni tal-Bibbja. Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

"Etikament kulħadd għandu jieħu l-vaċin." Il-Papa Franġisku f'intervista fuq Canale 5. 10/01/2021.

Regoli u preċetti biss? Vidjo ieħor fis-sensiela Najn. P. Mario u P. Joseph ofm conv.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Soċjetà naturali msejsa fuq iż-żwieġ. AL 51.

Ħallew ix-xbiek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 10/01/2021.

Ulied għeżież. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 10/01/2021.

Mgħammdin fil-Mulej. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja ta’ San Girgor, Żejtun. 10/01/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Istitut tal-Familja, Victoria. 10/01/2020.

Il-ġesti fil-quddiesa. Is-Sinjal tas-Salib. L-ewwel minn sensiela ta' vidjos, inizjattiva ta' katekisti tat-tfal. Victoria.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-familja hi ġid li s-soċjetà ma tistax tgħaddi mingħajru. AL 44.

Patris corde. Moqrija bil-Malti l-Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp.

Anġlu. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.

Ifittex imkien imwarrab. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 08/01/2021.

San Ġwann tas-Salib dwar il-ħames tapep li ruħ trid tgħaddi minnhom sa' ma tasal għall-għaqda sħiħa ma' Alla. Patri Juan De Bono ocd.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Servizz Ekumeniku onlajn. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.

Il-Qalb ta' Ġesù, qalb ta' mogħdrija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Hi l-familja li tintroduċi l-imħabba tal-aħwa fid-dinja. AL 194.

Recording tal-Litanija tal-Madonna kif aġġornata bl-aħħar invokazzjonijiet miżjuda mill-Papa Franġisku.

lI-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Epifanija tal-Mulej. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 06/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2021.

Messaġġ tal-Kardinal Kevin Farrell dwar is-Sena Familja Amoris Laetitia. 04/01/2021.

Id-data tal-Għid il-Kbir u dati oħra marbuta magħha matul is-sena 2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-valuri tal-Isports.

Mid-dlam għad-dawl. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2021.

L-10 laqgħa dinjija tal-familji. L-Imħabba fil-familja vokazzjoni u triq tal-qdusija. 04/01/2021.

Ittra tal-Isqof Anton Teuma, "Id-Don tas-Sorijiet Klarissi". 03/01/2021.

Għadna napprezzaw l-għeruq tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, l-Isla. 03/01/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fl-Epifanija tal-Mulej. Istitut tal-Familja, Victoria. 03/01/21021.

Mixja mal-Familja: 12-il triq biex nimxu flimkien mal-familji biex inpoġġu fil-prattika Amoris Laetitia.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 03/01/2020.

Hu Alla li jimla l-qalb. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennita’tal-Epifanija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 03/01/2020.

Nilqgħu lil Ġesù b'qalb safja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/01/2021.

L-Epifanija tal-Mulej. Dokumentarju qasir dwar din is-solennità fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja. 02/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel tas-Sena 2021.

L-Omm tal-bidu ġdid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Ewwel tas-Sena u Festa ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku, moqrija mill-Kardinal Pietro Parolin fl-Ewwel tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2021.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel tas-Sena, Solennita’ ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Id-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji għall-Paċi ċelebtrat fl-1 ta' Jannar 2021.

B’qalb ta’ missier. Messaġġ tal‑Isqof Awżiljarju Joe Galea‑Curmi fil-Flimkien ta' Jannar 2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jannar 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2021.

Flimkien. Ir-rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Jannar 2021.

 

 

SENA 2020

Diċembru

Omelija tal-Papa Franġisku moqrija mill-Kardinal Giovanni Battista Re fl-Aħħar tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 31/12/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/12/2020.

Inħennu għal xulxin. Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Konkatidral, Valletta. 31/12/2020.

Mulej, ħenn għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2020.

Mulej, ħenn għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2020.

It-talba ta' radd il-ħajr. L-20 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 30/12/2020.

Marija, bint, omm u għarusa. Mill-’Assenjatur’, il-laqgħat ta’ kuljum għas-Soċji tal-M.U.S.E.U.M.

Lest tagħti ħajtek biex tkun xhud ta' Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/12/2020.

Insara maqtula u knisja maħruqa fin-Niġerja lejliet il-Milied. 28/12/2020.

Il-Papa jħeġġeġ lill-komunità Taizé biex tifrex it-tama fi żminijiet diffiċli. 28/12/2020.

Nipproteġu lil dawk l-aktar dgħajjfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2020.

Lectio Divina fil-Festa tal-Familja Mqaddsa mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja. Victoria. 27/12/2020.

Il-Papa Franġisku jħabbar sena speċjali, Amoris Laetitia għal riflessjoni dwar il-familja. 27/12/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. 27/12/2020.

Il-familja f’pandemija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Parroċċa Balzan. 27/12/2020.

Iż-żwieġ hu għotja tagħna nfusna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Kappella ta’ Sant Antnin, Manoel Island. 27/12/2020.

A fatherhood for our times. Article by Archbishop Charles J. Scicluna on the Times of Malta. 27/12/2020,

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/12/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. 26/12/2020.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Furjana. 26/12/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied. 25/12/2020.

Ir-Reġina Eliżabetta titkellem dwar il-fidi nisranija. Messaġġ tal-Milied. 25/12/2020.

L-imħabba libera tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'jum il-Milied. Katidral, Imdina. 25/12/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f'jum il-Milied. Katidral, Victoria, 25/12/2020.

Ma ngħidulux full up. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Lejl tal-Milied. Parroċċa Balzan. 24/12/2020.

Il-ħlewwa, l-istedina ta’ dan il-Milied. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' nofsillejl. Katidral, Imdina. 24/12/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-lejl tal-Milied. Katidral, Victoria. 24/12/2020.

Illum twieled għalina Salvatur. Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tal-Milied. 24/12/2020.

Kif nistgħu nitolbu waqt li nħejju l-mejda tal-ikla tal-Milied. 25/12/2020.

Il-Milied huwa għanja tal-ħajja fil-ġuf tal-omm. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Vġili tal-Milied. Konkatidral, Valletta. 24/12/2020.

It-Twelid tat-Tabib tar-ruħ. Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna. 24/12/2020.

Il-Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied. 24/12/2020.

Il-Festa tad-Dawl, Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2020.

Ġesù fil-presepju jurina t-triq tal-ħlewwa u biex inkunu qrib xulxin. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Milied. Udjenza Ġenerali. 23/12/2020.

Kriżi fl-oqsma tas-saħħa, ekonomika, soċjali u anke ekkleżjali. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kardinali tal-Kurja. 21/12/2020.

Żewġ ommijiet li jitkellmu bl-istess lingwaġġ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/12/2020.

Niskopru mill-ġdid - Nikkontemplaw - Inħabbru. Diskors tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema fil-Vatikan. 21/12/2020.

Il-Vatikan dwar il-moralità tal-vaċċini kontra l-covid-19. 21/12/2020.

Tara tnejn imma huma erbgħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/12/2020.

It-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Vidjo bil-Malti minn Catholic Kids Media. 2020.

Lectio Divina tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja, Victoria. 20/12/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 20/12/2020.

Il-qawwa tal-iva ta’ Marija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 20/12/2020.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Isptar Mater Dei, Imsida. 20/12/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/12/2020.

Postijiet tal-Milied. Imfissra fil-qosor mill-biblista Mons. Lawrenz Sciberras. 2020,

Inħallu t-tmun f'idejn Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2020.

Rigali. Novena tal-Milied f'sensiela ta' vidjos mill-Parroċċa tan-Nadur. 2020.

Min kienet Santa Eliżabetta tat-Trinità? Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd.

O Holy Night. Messaġġ-vidjo mill-Aħwa Kappuċċini Maltin għall-Milied 2020.

Jiena hu l-barrani. Novena tal-Milied f'sensiela ta' vidjos mill-Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 2020.

Il-Kardinal Mario Grech maħtur membru fil-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Għaqda Nisranija. 16/12/2020.

It-talb ta' interċessjoni. Id-19-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 16/12/2020.

San Ġorġ Preca dwar San Ġużepp flimkien ma' aktar riżorsi ġodda għas-Sena Ġużeppina.

Beżqilhom mis-sunnara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Ġwann tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/12/2020.

San Ġużepp tal-Papa. Tagħrif dwar l-istatwetta ta' San Ġużepp li l-Papa Franġisku ġab miegħu mill-Arġentina.

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/12/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 13/12/2020.

Għajta fid-deżert. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-3 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 13/12/2020.

Antifoni "O".  Ġabra ta' tagħrif dwar dawn l-antifoni speċjali tal-Avvent.

Omelija tal-Arċisqof Chareles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Santu Kristu, Ħal Għaxaq. 13/12/2020.

Quddiesa tal-Isqof Anton Teuma tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/12/2020.

Archbishop Charles J, Scicluna to the Sovereign Military and Hospitaller Order of St John. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 12/12/2020.

Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Vġili tat-3 Ħadd tal-Avvent. Ta' Pinu, l-Għarb. 12/08/2020.

 SENA ĠUŻEPPINA:   Ġabra ta' dokumenti, diskorsi u riżorsi dwar San Ġużepp.

Bil-fedeltà, bis-serenità u b’ħafna mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 11/12/2020.

Patris Corde. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fil-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/12/2020.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fl-Isptar Mater Dei. 10/12/2020.

Santa Eliżabetta tat-Trinità.  Tagħrif awdjo-viżiv minn Patri Juan De Bono ocd.

Sforz biex ngħixu f’armonija u paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Madonna ta’ Loreto. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 10/12/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem il-quddiesa ta' radd il-ħajr mill-Kardinal Mario Grech. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/12/2020.

Quddiesa ta’ radd il-ħajr mill-Kardinal Mario Grech. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 09/12/2020.

It-talb ta' petizzjoni. It-18-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 09/12/2020.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jipproklama s-Sena Ġużeppina. 08/12/2020.

Quddiesa ta’ merħba lill-Kardinal Mario Grech. Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/12/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennita tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Marija. 08/12/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Parroċċa Balzan. 08/12/2020.

Il-Papa jitlob għal Ruma u għad-dinja f’riġlejn il-Madonna. 08/12/2020.

Il-Papa Franġisku sejjer fuq Vjaġġ Appostoliku fl-Iraq fil-bidu ta' Marzu 2021. 08/12/2020.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Kardinal Mario Grech fl-okkażjoni tal-35 anniversarju ta’ Dar Ġużeppa Debono. 08/12/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita’ tat-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Marija. Kappella tal-Kunċizzjoni, San Ġiljan. 08/12/2020.

Quddiesa mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennita’ tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Knisja Arċipretali tal-Qala. 08/12/2020.

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Istitut Ġwanni Pawlu II, Victoria. 06/12/2020.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech waqt quddiesa ta' radd il-ħajr. Rotunda tax-Xewkija. 06/12/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 06/12/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 06/12/2020.

Intervent tal-Isqof Anton Teuma waqt kors online għaż-żgħazagħ li kien organizzat mill-MCYN u KDŻG. 12/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Is-sitwazzjoni katastrofika fis-Sirja u r-refuġjati.

Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Sant Antnin ta’ Padova, Manoel Island. 06/12/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 06/12/2020.

Aħwa mill-istess ġuf. Il-Kardinal Peter Turkson dwar l-Enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku, Fratelli tutti.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/12/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Persuni b'diżabilità. 03/12/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-10 edizzjoni tal-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 26/11/2020.

L-Aħbar it-tajba. Aħna wlied u mhux skjavi. Riżorsa oħra għall-Avvent minn Fr Christopher Vella sj.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-100 sena tal-Partit Laburista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/12/2020.

Il-Barka. Is-17-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 02/12/2020.

Kelmet il-Qaddisin.  Ġabra ta' 365 sentenza minn bosta qaddisin.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Diċembru 2020.

 TALB:  Il-Feħma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2020.

 

Novembru

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2020.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fl-1 Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja, Victoria. 29/11/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 29/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 29/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa mal-Kardinali l-ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 29/11/2020.

L-Avvent fi żmien il-pandemija. 29/11/2020,

Il-Papa Franġisku mal-Kardinali l-ġodda għamlu żjara lill-Papa Emeritu Benedittu XVI. 28/11/2020.

 LIVE:  Quddiesa mill-Papa Franġisku flimkien mal-Kardinali l-ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 29/11/2020. 10:00.

Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta’ Wied Għammieq, Kalkara. 29/11/2020.

Niċċelebraw l-Avvent fi djarna. Aktar riżorsi għal matul l-Avvent 2020 ċelebrat fil-familja.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-kreazzjoni ta' 13-il Kardinal ġdid. Bażilika tal-Vatikan. 28/11/2020.

Diskors li l-Kardinal Mario Grech għamel waqt il-Konċistorju f'isem il-Kardinali ġodda kollha. 28/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma f'jum il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 28/11/2020.

L-Arċisqof Charles j. Scicluna jifraħ lill-Kardinal Mario Grech. 28/11/2020.

San Kożma u Damjan. Is-Sede Titulari tal-Kardinal Mario Grech,

 LIVE:  Mill-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, Il-Konċistorju ta' 13-il Kardinal ġdid, fosthom l-Isqof Mario Grech. 04:00pm. 28/11/2020.

Messaġġ tal-Kardinal Mario Grech f'jum il-kreazzjoni tiegħu bħala Kardinal. 28/11/2020.

Ġwanni l-Battista. Sensiela ta' 8 katekeżijiet minn Patri Marcello Ghirlando ofm.

Il-Ħdud tal-Avvent. Ishru, l-ewwel riflessjoni minn Fr Keith Bonnici. 28/11/2020.

 AVVENT:  Isħru. Talb fid-dar għal kull jum tal-ewwel ġimgħa. 27/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/11/2020.

X'Milied ġej fuqna? Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma għall-Knisja f'Għawdex. 22/11/2020.

Dettalji dwar il-Konċistorju u ż-żjara f'Malta tal-Kardinal Mario Grech.

 BREVJAR APP:  Tiġbor fiha l-Liturġija tas-Sigħat b'għażla ta' diversi ċelebrazzjonijiet, qari tal-Quddies u għażliet għal xi Istituti Reliġjużi.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-funeral tal- Prof. Oliver Friggieri. Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2020.

It-Talba tal-Knisja tal-bidu. Is-16-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 25/11/2020.

Qaddisin matul is-sena liturġika. Paġna estensiva ta' filmati qosra mfakkar u ċelebrati fil-liturġija.

Intom l-eroj tal-pandemija. Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. 20/11/2020.

Vidjo-messaġġ tal-Papa Franġisku dwar il-Knisja, il-Papa Franġisku u l-Pandemija.  19/11/2020.

 AĦBARIJIET:  L-insara llum huma ppersegwitati fi 3 minn kull 4 pajjiżi. 24/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja tal-Lunzjata, l-Imdina. 24/11/2020.

Illum huwa it-8 anniversarju episkopali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/11/2020.

L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi dwar l-enċiklika, Fratelli tutti tal-Papa Franġisku. 23/11/2020.

Powerpoint bi tħejjija għall-ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena "B"

Talba għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2023.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 23/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan u l-konsenja tas-Salib għall-WYD 2023. Bażilika ta' San Pietru. 22/11/2020.

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-enċiklika Fratelli tutti, waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Sultan. Bażilika ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. 22/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 22/11/2020.

L-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Pjazza San Pietru. 22/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Kappella ta’ Wied Għammieq, Kalkara. 22/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennita ta’ Kristu Sultan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 22/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Galea Curmi fil-Konferenza Stampa dwar ir-rapport: Beyond GDP. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Florian. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2020.

Katekeżi oħra mill-Papa Franġisku dwar it-talb (Nru 15).  Il-Verġni Marija, mara li titlob. Udjenza Ġenerali. 18/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja,Furjana. 17/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Fqar. Bażilika Vatikana. 15/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 15/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/11/2020.

Quddiesa tat-33 Ħadd tas-Sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta’ Wied Għammieq, il-Kalkara. 15/11/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-33 Ħadd matul is-sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 15/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għal ruħ l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi. Bażilika tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 15/11/2020.

It-Talba ta' David (3). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tal-24 ta' Ġunju 2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għal ruħ is-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/11/2020.

Telefonata mill-Papa Franġisku dwar, "Se jkollna Milied din is-sena?"

It-Talba ta' David (2). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tal-24 ta' Ġunju 2020.

Messaġġ tal-Papa fl-40 sena mit-twaqqif tal-JRS. "Agħtu leħen lill-abbandunati." 13/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/11/2020.

It-Talba ta' David (1). Riflessjoni minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisu tal-24 ta' Ġunju 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 12/11/2020.

It-Talba ta' Mosè (3). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

It-talb perseveranti. L-14-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 11/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Fl-Uganda kien maqtul mexxej ta' kongregazzjoni nisranija. 11/11/2020.

It-Talba ta' Mosè (2). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

Ittra tal-Kardinal Gualtiero Bassetti dwar l-Ewkaristija. Mis-sodda tal-isptar waqt li hu marid bil-Covid 19.10/10/2020,

Għix il-Misteru Ewkaristiku.  Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Knisja taċ-Ċili. 10/11/2020.

 AĦBARIJIET:   Il-Papa Franġisku jiltaqa’ ma’ saċerdot missjunarju li nħeles wara sentejn maqbud. 09/11/2020.

It-Talba ta' Mosè. Riflessjoni minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja. Floriana. 10/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-32 Ħadd tas-Sena. Radju Marija. 08/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Id-drittijiet tal-bniedem kruċjali għall-missjoni tal-Knisja. 09/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa b'suffraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu matul is-sena. Bażilika ta' San Pietru. 05/11/2020.

Why Context Matters. An article by Auxiliary Bishop published in The Sunday Times of Malta. 08/11/2020.

Omelija tal-Papa Pawlu Vi f'għeluq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 08/12/1965.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 09/11/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar Santa ELiżabetta tal-Ungerija. Udjenza Ġenerali. 20/10/2010.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 08/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Wara l-Urugan eta, il-Papa jitlob għall-Amerka Ċentrali. 08/11/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fit-32 Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla, Victoria. 08/11/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-32 Ħadd matul is-sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 08/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Bażilka ta’ San Pawl, Rabat. 08/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Velja tal-Ordni Ekwestri tas-Santu Sepulkru. Bażilka ta’ Sant’Elena, B’kara.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Mejtin. Santa Maria f'Camposanto. 02/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/11/2020.

Il-Knisja fuq il-fruntiera. Intervista lill-Isqof Mario Grech minn Antonio Spadaro sj.  Civiltà Cattolica. 03/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar Ġesù mgħallem tat-talb. It-13 Katekeżi dwar it-talb. 04/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 03/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Mejtin kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Solennita’ tal-Qaddisin kollha. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 01/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Konkatidral, Valletta. 01/11/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2020.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Novembru 2020.

 

Ottubru

Il-wasla f'Malta tal-Kardinal-elett Mons. Mario Grech u l-istemma kardinalizja. 30/10/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku dwar l-Ewropa. Rwol aktar rilevanti fil-kuntest tal-pandemija. 22/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-professuri u studenti tal-Fakultà tat-Teoloġija, Marianum. Ruma. 24/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 29/10/2020.

Omelija, diskors u appell tal-Papa Franġisku lill-Komunità Sant Eġidju. 28/10/2020.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Anton Teuma f’Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta. Victoria. 28/10/2020.

Carlo Acutis. Infografika miġbura u preżentata mill-KDŻG.

Fratelli tutti. L-Enċiklika tal-Papa Franġisku f'disa' folji infografiċi.

Il-Papa Franġisku dwar Ġesù bniedem ta' talb. It-12 Katekeżi dwar it-talb. 28/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/10/2020.

L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex jifirħu lill-Kardinal elett Mario Grech, lill-familja tiegħu u lid-Djoċesi ta' Għawdex. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku ħabbar il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-30 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Ursola u 30 Ħadd matul is-Sena. Katidral, Victoria. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex. Dar Ċentrali tal-AK, Victoria. 24/10/2020.

Messaġġ vidjo mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-istudenti tal-Kulleġġ San Injazju. 23/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi (2). Il-11 Katekeżi dwar it-talb. 21/10/2020.

Samaritanus bonus. Il-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi dwar il-kura ta' persuni f'fażijiet kritiċi u terminali. 22/09/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 19/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 18/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta' San Franġisk, Rabat. 18/10/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 18/10/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 18/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Bidnija. 17/10/2020,

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ikel. 16/10/202

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/10/2020.

Intervista minn Civiltà Cattolica mal-Isqof Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 14/10/2020.

L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt seminar online dwar il-ħidma pastorali fl-iskejjel. 14/10/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missunarja 2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku dwar it-tibdil fil-klima. 10/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/10/2020.

Taħdita tal-Isqof Anton Teuma lill-Katekisti. Knisja ta’ Loreto, Għajnsielem. 14/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi.  L-10 Katekeżi dwar it-talb. 14/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moneyval. 08/10/2020,

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 13/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/01/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Beatu Żagħżugħ, Carlo Acutis. 11/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/10/2020,

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-28 Ħadd tas-Sena. Balzan. 11/10/2020.

L-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex. 11/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 11/10/2020.

Carlo Acutis. Żagħżugħ ta' żmienna. Beatifikat illum f'Assisi. 10/10/2020.

Bishops' statement about support for mental health patients. 09/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 09/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-dedikazzjoni tal-Katidral. Imdina. 08/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-Enċiklika, Fratelli tutti tal-Papa Franġisku, 07/10/2020.

Il-Papa Franġisku jkompli bil-Katekeżi dwar it-talb. It-talba ta' Elija. 07/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 06/10/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. Fratelli tutti u s-Samaritan it-tajjeb, 05/10/2020.

Fratelli tutti. L-enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku fil-qosor. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/10/2020.

Ħajja ta’ frott bnin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 04/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Transtu ta’ San Franġisk. Knisja ta' S. Franġisk, Victoria. 03/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-inawgurazzjoni tan-Nadur Teen & Youth Centre. Nadur. 03/10/2020.

Il-Quddiesa tal-Papa Franġisku f'Assisi fejn iffirma l-Enċiklika, Fratelli tutti. 03/10/2020.

Omelija f’Quddies mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-pussess ta’ Kanonċi ġodda. Kolleġġjata tal-Kunċizzjoni, Bormla. 03/10/2020.

Il-Papa Franġisku ffirma l-Enċiklika Fratelli tutti, 03/10/2020.

Fratelli tutti. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità u ħbiberija soċjali. 03/10/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Ġwardja Zvizzera Pontrifiċja. 02/10/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku lill-Assemblea Ġenerali tal-UN. 25/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santwarju ta’ Santa Tereża, B’kara. 01/10/2020.

Il-bioetika u l-ħames sensi. Diskors tal-Arċisqof Charles J, Scicluna f'konferenza internazzjonali online. 01/10/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa għall-istaff u l-ħaddiema tas-saħħa. Sptar Mater Dei. 01/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral, Valletta. 01/10/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser ikunu mmexxija mill-Arċisqof matul Ottubru 2020.

 

Settembru

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2020. Nitolbu għal sehem akbar lil-lajċi fil-Knisja.

Scripturae Sacrae Affectus. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-XVI iċ-ċentinarju mill-mewt ta' San Ġirolmu. 30/09/2020.

Infejqu d-dinja. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 30/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa b'tifkira tat-trabi li ma tweldux. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 29/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Arkanġli. Kurja, Floriana. 29/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 28/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/09/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tas-26 Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 27/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Ġesù Nazzarenu. Knisja ta’ Ġesù Nazzarenu, ix-Xagħra. 27/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 27/09/2020.

Omelija milll-Isqof Anton Teuma mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/09/2020.

Il-Papa jipprova jeħles lill-Verġni Marija mill-Mafja. 25/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 25/09/2020.

Riflessjoni mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f'laqgħa tal-Provinċja Agostinjana. Knisja ta’ Santu Wistin, Valletta. 24/09/2020.

Mulej, għand min immorru? Ġimgħa ta' tagħlim online mis-Soċjetà tal-MUSEUM.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 24/09/2020.

Il-Papa bierek qanpiena dedikata għat-trabi li ma twildux. 23/09/2020.

Karatteristiċi ta’ Skola Kattolika. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lill-Edukaturi ġodda fl-iskejjel tal-Knisja, 23/09/2020.

Infejqu d-dinja. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 23/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 22/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Victoria. 21/09/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-mistednin ċkejknin taċ-Ċentru tal-Awtiżmu, Sala Klementina. 21/09/2020.

Mystici Corporis Christi. Enċiklika dwar il-Knisja bħala l-Ġisem Mistiku ta' Kristu. 29/06/1943.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2020.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Bażilika Minuri ta’ San Pawl, Rabat. 20/09/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ parti mill-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 20/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-25 Ħadd matul is-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 20/09/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-25 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Fundazzjoni Banco Farmaceutico. Awla Pawlu VI. 19/09/2020.

Sussidju Kateketiku dwar Qaddisin u Beati tal-Karità.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-ftuħ taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju. Tal-Virtù. 19/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/09/2020.

Ingress Solenni tal-Isqof Anton Teuma fil-Katidral ta’ Għawdex. 16/09/2020.

Infejqu d-dinja. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/09/2020.

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. 14/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 14/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-24 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/09/2020.

Riflessjoni mill-Isqof Galea Curmi waqt quddiesa mil-LifeNewtork għall-vittmi tal-abort. 13/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 13/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 13/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa tal-Komunitajiet Laudato' Si'. Awla Pawlu VI. 12/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-International Gynecologic Cancer Society. Awla Pawlu VI. 11/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 11/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Snapshots from the Borders. 10/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 10/09/2020.

Il-Kongregazzjoni għall-Kleru dwar il-konverżjoni pastorali tal-komunità parrokkjali. 29/06/2020.

Infejqu d-dinja. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 09/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tat-Twelid ta’ Marija. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 08/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Marija Bambina mill-Kolleġġjata tan-Naxxar. 08/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ lejlet is-Solennità tat-Twelid ta’ Marija Bambina. Xagħra. 07/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza dwar it-Tema tal-Laudato si'. 03/09/2020.

Omnes fratres. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità universali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. 06/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 06/09/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Providenza. 06/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-140 anniversarju tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, St Francis School, Msida. 03/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta' San Girgor il-Kbir. Kurja, Floriana. 03/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’quddiesa mas-Sorijiet tal-Karità, Balzan. 02/09/2020.

Infejqu d-dinja. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 02/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 01/09/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Settembru 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Settembru 2020. Biex ir-riżorsi tal-pjaneta ma jiġux sfruttati bla rażan. 01/09/2020.

 

Awwissu

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-sena. 30/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 30/08/2020.

A heavy cross to bear. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Sunday Times of Malta, 30/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 30/08/2020.

L-ewwel Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma. Inroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech. 29/08/2020.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-indissolubilità taż-Żwieġ bħala ġid għall-umanità kollha. 28/01/2002.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 28/08/2020.

Konċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr għall-Ministeru Episkopali tal-Isqof Mario Grech. Rotunda tax-Xewkija. 27/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Twaqqif tal-Kolleġġjata fil-Parroċċa tan-Naxxar. 27/08/2020.

Infejqu d-dinja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 26/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/08/2020.

It-Televiżjoni u l-Familja. Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni, 15/05/1994.

Diskors tal-Papa Franġislu waqt l-Angelus tal-21 Ħadd matul is-sena. 23/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 23/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 23/08/2020.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem iċ-ċerimonja tal-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. 21/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. 21/08/2020.

L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof il-ġdid ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. Rotunda tax-Xewkija. 21/08/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-61 laqgħa ta' Ħbiberija bejn il-Ġnus. 05/08/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Dun Anton Teuma. 20/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 21/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 19/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/08/2020.

Omelija fl-20 Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 16/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Assunta. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral tal-Assunta, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Rużarju u Att ta’ konsagrazzjoni lill-Verġni Marija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa. Rabat. 15/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Il-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex, immexxija mill-Isqof-maħtur Anton Teuma u l-Isqof Mario Grech.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 14/08/2020.

L-istemma u l-Motto Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. U baqa' miexi magħhom.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta San Ponzjanu u San Ippolitu fil-Kurja, Floriana. 13/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 12/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, Għawdex.09/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 09/08/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Duminku. Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. 08/08/2020.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI f'laqgħa mal-fidili ta' Loreto. 02/09/2007.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fl-Angelus waqt żjara f'Loreto. 02/09/2007.

Tweġibiet  tal-Papa Benedittu XVI għall-mistoqsijiet taż-Żgħażagħ f'Loreto. 01/09/2007.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/08/2020.

Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Kelma tal-Ħajja ghall-Awwissu 2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija. 06/08/2020,

Infejqu d-dinja. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 05/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-ruħ tal-Isqof Baldassare Cagliares. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 02/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju ta’ San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.01/08/2020.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Awwissu 2020.

 

Lulju

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa ta’ ringrazzjament għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa. Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 30/07/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna for the incardination of two priests. Archbishop's Seminary, Tal-Virtú. 29/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-sena. 26/07/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 26/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa. 26/07/2020.

Omelija f’Quddiesa tal-Festa ta’ Sant’Anna mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, iż-Żebbiegħ. 25/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/07/2020.

It-tmien beatitudnijiet tal-politiku mill-Kardinal Van Thuan.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/07/2020.

Omelija tal-Isqof maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 19/07/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun. 19/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-80 anniversarju tal-adorazzjoni perpetwa, fil-Knisja tal-Ispirtu s-Santu, Żejtun. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/07/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. Santwarju ta’ Kerċem. 12/07/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Annunzjata. Knisja ta' Marija Annunzjata, Balzan. 12/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Leonardu, Ħal Kirkop. 12/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena. 12/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 09/07/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Flimkien ta' Lulju 2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Santwarju Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. 05/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/07/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/07/2020.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 04/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/07/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2020.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2020. Nitolbu għall-familji.

 

Ġunju

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Istampa Kattolika. Flimkien waqt li bogħod minn xulxin. 30/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Raħal Ġdid. 29/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Quddiesa tat-tberik taż-żjut mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 28/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. 28/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ erba’ kandidati għad-djakonat mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. 27/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni ta’ Bormla. 25/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/06/2020.

It-talba ta' David. It-tmien katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tnax-il Ħadd matul is-sena. 21/06/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 21/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Pawl, ir-Rabat. 21/06/2020.

A consistent life ethic. Article by Bishop Joe Galea Curmi published on the Sunday Times of Malta. 21/06/2020.

Il-Papa jżid tliet invokazzjonijiet ġodda mal-Litanija tal-Verġni Mqaddsa Marija. 20/06/2020.

L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni ta’ Saċerdot u żewg Djakni. Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Bażilika tal-Isla. 19/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/06/2020.

It-talba ta' Mosè.  Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 17/06/2020.

Pastorali mill-Isqof Mario Grech fll-ħatra ta’ Mons. Anton Teuma bħala Isqof ġdid għad-Djoċesi ta’ Għawdex. 17/06/2020.

L-Arċidjoċesi ta ’Malta tifraħ lill-Isqof-elett ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. 17/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 17/06/2020.

Omelija f’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 16/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-IV Jum Dinji tal-Foqra. Imfakkar fil-15 ta' Novembru 2020. 13/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 14/06/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 14/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 14/06/2020.

Archbishop Charles J. Scicluna on the Solemnity of Body and Blood of Christ. St Paul’s Parish Church, Rabat. 14/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Sant’Antnin s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 14/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 14/06/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. 13/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/06/2020.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-75 anniversarju tar-Rivista “Il-Ħajja f’Għawdex”. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 10/06/2020.

It-talba ta' Ġakobb. Is-sitt katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 07/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/06/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Grotto, Rabat. 07/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jniedi d-dokument ta' viżjoni, Knisja waħda u vjaġġ wieħed. 07/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Grotta ta' San Pawl, Rabat. 07/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Fundazzjoni Scholas Occurruentes. 05/06/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-President Iván Duque Márquez tal-Kolombja. 05/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 04/06/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma. 03/06/2020.

Il-ħajja wara l-pandemija. Kitba tal-Kardinal Michael Czerny sj dwar 8 diskorsi riċenti tal-Papa Franġisku.

It-talba ta' Abraham. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 03/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/06/2020.

Żjieda għall-Missal Ruman tat-Tnejn fuq Għid il-Ħamsin. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. 02/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/06/2020.

Livestreams ta’ ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Ġunju 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Ġunju 2020. Għal dawk li qed ibatu biex isibu triqthom fil-ħajja.

Kliem il-Ħajja. Publikzzjoni tal-Patrijiet Kapuċċini Maltin. Ġunju 2020.

 

 

Mejju 2020

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2020. Hawn jien, ibgħat lili. 31/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-avveniment, Thy Kingdom Come. 31/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 31/05/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli f'nhar Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 31/05/2020.

Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/05/2020.

Pentecost Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa. 31/05/2020.

Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħ. 31/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 30/05/2020.

Il-Pjan Pastorali tal-Knisja f'Malta. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fl-aħħar Assemblea Djoċesana.  21/11/2019.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-adolexxenti li qed iħejju għas-Sagrament tal-Griżma. 30/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 29/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/05/2020.

Riflessjoni dwar il-Laudato Si'. Filmat tal-webinar organiżżat fil-ħames anniversary tal-Enċiklika. 28/05/2020.

Mexxi, O Kristu, fil-verità. Talba tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. Ruma. 02/12/1979.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/05/2020.

It-talba tal-ġusti. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Frangisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 27/05/2020.

Talba mill-Papa Franġisku għas-Sena ddedikata għal-Laudato Sì. 24/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Viżjoni ta' Knisja għall-Knejjes Lokali ta' Malta u Għawdex għas-snin 2020-2030. Kummissjoni Dottrinali. 06/10/2019.

Talba f'riġlejn Ġesù Kurċifiss.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Istqarrija tal-Fidi u l-Ġurament tal-Fedeltà ta' żewġ djakni. Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 24/05/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 24/05/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria. 23/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Santa Rita ta' Cashia. 22/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Ħames snin minn Laudato si’. 22/05/2020.

Maħbuba Amażonja. Fr Tony Sciberras dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia.

O Verġni qed jidlam. Talba ta' Père Claude Wittock.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Opri Missjunarji Pontifiċji. 21/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/05/2020.

It-tielet katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Il-misteru tal-ħolqien. Udjenza ġenerali. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 19/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa b'tifkira taċ-ċentinarju mit-twelid ta' San Ġwanni Pawlu II. Bażilika tal-Vatikan. 18/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Infermiera. 12/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Migrant u r-Refuġjat. Imfakkar fis-27 ta' Settembru 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 17/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2020.

Quddiesa tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 17/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-ħafna persuni li jnaddfu l-isptarijiet, it-toroq, li jbattlu l-iskart u jiġbruh mid-djar. 17/05/2020.

L-Ispirtu s-Santu. Fr Norbert Bonavia mssp b'seba' riflessjonijiet dwar l-Ispirtu s-Santu, id-doni u l-frott li jagħtina.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jidfnu lil min miet minħabba dil-pandemija. 16/05/2020.

Il-Kanoni tal-Bibbja. Vidjo ieħor minn Dun Pawl Sciberras fis-sensiela Dizzjunarju Bibliku.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex fihom joktor l-Ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-imħabba, tar-rispett, tal-libertà. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju fil-festa ta’ San Mattija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 14/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu ‘l Alla jħenn għalina f’dal-waqt traġiku tal-pandemija. 04/05/2020.

Talba ta' Konsagrazzjoni tal-Familja lil Ommna Marija Għajnuna tal-Insara.

It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb.  It-talba tan-Nisrani. Udjenza Ġenerali. 13/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għal dawk li qed jistudjaw u għall-għalliema li jkollhom ifittxu metodi ġodda biex ikomplu jgħallmu. 13/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-infermieri li f’daż-żmien ta’ pandemija taw eżempju ta’ eroiżmu u wħud ħallsu wkoll b’ħajjithom. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi mill-Kurja, Floriana.11/05/2020.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Nitolbu għal dawk ħutna li qed ibatu minħabba n-nuqqas ta’ xogħol. 11/05/2020.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-5 Ħadd tal-Għid. 10/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikber fl-għaqda tal-fratellanza li ssaħħaħ lill-popli l-għaqda bid-diversità. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill–Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 10/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm ‘fil-Ħlewwa ta’ Mejju’. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għas-sorijiet vinċenzjani li ilhom jmexxu dan iċ-ċentru tas-saħħa u li jaħdmu fid-Dar Santa Marta. 09/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Ġorġ Preca. Kappella ta’ Sidtna Marija tal‑Midalja Mirakoluża, il‑Blata l‑Bajda. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar. 08/05/2020.

Social Doctrine of the Church and Political Science. Eight video lectures by Tonio Fenech.

Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompei u Rużarju mill-Knisja ta’ Marsaxlokk. 08/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitlob għall-artisti għal darb’oħra għax jgħinuna nifhmu x’inhi s-sbuħija. 07/05/2020.

Pastorali wara l-pandemija. Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-Kappillani ta' Għawdex. 07/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/05/2020.

L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Talb. Il-Misteru tat-Talb. 06/05/2020.

San Ġorġ Preca; dwaru u minn fommu. Paġna ġdida dwar dan il-Qaddis Malti.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal kull min jaħdem fil-qasam tal-meżżi tal-komunikazzjoni. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal dawk li mietu minħabba l-pandemija. 05/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 05/05/2020.

Diskors ta' Fr Arthur Vella sj dwar id-Dixxerniment Spiritwali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex ikomplu jgħixu fil-paċi, bil-kreattività u bil-paċenzja, tul il-kwarantina. 04/05/2020.

Il-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Vokazzjonijiet. 03/05/2020.

Akatistos. Innu liturġiku tal-Knisja tal-Lvant lill-Omm Qaddisa ta' Alla.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna at the Seminary, Rabat. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għar-rgħajja li madwar id-dinja kollha jagħtu ħajjithom għall-fidili, anki matul dil pandemija. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-governanti li għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu ħsieb il-popli tagħhom f’daż-żmien ta’ kriżi. 02/05/2020.