L

A

I

K

0

S

 

ŻJARA PASTORALI TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU
LID-DJOĊESIJIET TA' PIAZZA ARMERINA U PALERMO
FL-OKKAŻJONI TAL-25 ANNIVERSARJU MILL-MEWT
TAL-BEATU PINO PUGLISI

LAQGĦA MAL-FIDILI

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Piazza Europa (Piazza Armerina)
Is-Sibt, 15 ta’
Settembru, 2018