L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

It-tentazzjonijiet tal-ideoloġizzazzjoni tal-Evanġelju,

tal-funzjonament ekkleżjali u tal-klerikaliżmu

VJAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

FIL-KOLOMBJA

(6-11 TA’ SETTEMBRU 2017)

LAQGĦA MAL-KUMITAT EŻEKUTTIV TAĊ-CELAM

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Nunzjatura Appostolika (Bogotà)

Il-Ħamis 7 ta’ Settembru 2017

It-test kollu f'format għall-istampa