EŻERĊIZZI SPIRITWALI TAR-RANDAN       

 

Randan 2023

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja. Minn Patri Martin Cilia mssp. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex.

Eżerċizzi għall-Koppji u l-Ġenituri. Minn Dun Richard N. Farrugia. Parroċċa ta' Santa Margerita, Ta' Sannat.

 

Randan 2022

Dun Franklin Vella. 2022.

Patri Hayden Williams ofm cap. 2022.

 

Randan 2021

Mons. Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi. 2021.

Dun Joseph Bajada. NTYC. 2021.

Dun Joseph Curmi. 2021,

Dun Noel Debono. 2021.

Dun Karm Gauci. 2021.

Mons. Karm Mercieca. 2021.

Dun Raymond Portelli. 2021.

Patri Hayden Williams ofm cap. 2021.

Patri Hayden Williams ofm cap. Eżerċizzi għall-Familja, 2021.

 

Randan 2020

Dun Noel Debono 2020.

Dun Keith Bonnici. 2020.

Dun Robin Camilleri. 2020.

Patri Martin Cilia mssp. 2020.

Dun Joseph Farrugia. 2020.

Dun Brendan Gatt. 2020.

Patri Marcello Ghirlando ofm. 2020.

Dun Effie Masini. 2020.

Dun Anton Teuma. 2020.

Dun Edward Vella. 2020.

Fr Hayden Williams ofm cap 2020

 

Randan 2019 u qabel

Dun Noel Debono. 2019.

Mons. Karm Mercieca. 2019.

Patri Hayden Williams ofm cap. 2008, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Dun Karm Mercieca. 2011,

 

OĦRAJN

Eżerċizzi għar-Randan mibnija fuq il-Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fl-okkażjoni tas-Sena Pawlina.