Laikos

RIŻORSI GĦAR-RANDAN

 RANDAN 2024 .

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2024. Permezz tad-deżert Alla jmexxina lejn il-libertà.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2024. Hames barkiet għal pajjiżna.

Ħsieb mill-Arċisqof għar-Randan 2024. Għażliet ta’ għerf u għaqal.

Eżerċizzi għar-Randan.

Lectio Divina għal żmien ir-Randan.

Via Sagra. Meditazzjonijiet differenti dwar it-Triq tas-Salib li mexa l-Mulej Ġesù.

Sussidju tar-Randan 2024. Mid-Djoċesi ta’ Għawdex. 13/02/2024.

Sensiela ta' vidjos dwar ir-Randan minn Fr Martin Cilia mssp.

It-Triq tas-Salib għall-żmienna. Seba' rakkonti li huma eżempji ta’ min illum huwa sehem mill-Passjoni ta’ Ġesù. Minn Joe Galea.

Sawm.

Riżorsi oħra għal żmien ir-Randan.

Kalendarju ta’ sagrifiċċji għat-tfal u l-familji.

Ejjew nitolbu fir-Randan. Playlist sħiħa ta' filmati qosra b'talb komuni.


RIŻORSI PASTORALI GĦAR-RANDAN

Il-Messagġi tal-Papiet għar-Randan       

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2024. Permezz tad-deżert Alla jmexxina lejn il-libertà.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2023. L-axxeżi tar-Randan, mixja sinodali.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2022. Ma negħjew qatt nagħmlu l-ġid ... 24/02/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2021. Ir-Randan żmien ta' tiġdid tal-fidi, it-tama u l-imħabba. vidjo

Messaġġ tal-Papa Franġsiku għar-Randan 2020 - vidjo

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2019 - vidjo

Messaġġi oħra tal-Papa Franġisku għar-Randan. 2014 - 202 ...

Messaġġ tal-Papa Benedittu XVI għar-Randan 2013. Jekk nemmnu fl-imħabba, ngħixu l-imħabba.

Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II. 1979 - 2005.

 

RIŻORSI OĦRA MILL-PAPIET       

Messaġġ bil-Vidjo tal-Papa Franġisku fl-Okkażjoni tal-Ostensjoni straordinarja tal-Liżar ta’ Turin. 30/03/2013.

Meditazzjoni tal-Papa Benedittu XVI dwar il-Liżar ta’ Kristu. Turin. 02/05/2010.

Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II lis-Saċerdoti għal Ħamis ix-Xirka bejn 1979 u 2005.

Messaġg tal-Kardinal Jorge Bergoglio f'Ras ir-Randan 2010, Naddaf qalbek mill-ħaxix ħażin. 14/02/2010.

Messaġġ tal-Kardinal Jorge Bergoglio, f’Ras ir-Randan 2009, Li ssum ifisser li tħobb, 25/02/2009.

 

Pastorali għar-Randan mill-Isqfijiet MALTIN       

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Ħames barkiet għal pajjiżna. 2024.

Pastorali għar-Randan. Nibqgħu nakkumpanjaw l-għeżież tagħna b’rispett u dinjità. 2023.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Nilqgħu fostna l-‘għannej tal-ħniena’. 2022.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. NIbnu soċjetà ta' għożża u solidarjetà. 2021.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija. 2019.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Ngħożżu dak li hu tajjeb. 2018.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Għażliet skont il-Qalb tal-Mulej. 2017.

Pastorali adattata għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal. 2017.

Pastorali mill-Amminstratur Appostoliku Charles J. Scicluna. 2015.

Pastorali mill-Isqof Mario Grech. Kristu jixxotta d-dmugħ. 2015.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Sehmna fil-bini tas-soċjetà. 2014.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Ir-Randan, żmien ta’ Talb u Karità. 2013,

Pastorali tal-Isqfijiet. Eżilju. 2012.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Eżilju. Verżjoni għat-Tfal. 2012.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Il-loġika ta' Alla. Il-loġika ta' Kristu. 2011.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin.  Għand min immorru? 2010?

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Bżonn ta’ bidla mill-qiegħ fil-ħajja nisranija tagħna. 2009.

Riflessjonijiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ħdud tar-Randan 2021.

 

RIŻORSI OĦRA GĦAr-Randan       

Ġabu ruħhom magħna bi hlewwa liema bħala. Riflessjonijiet għal Randan ta' Ħniena. 2022.

Kalendarju tar-Randan 2022

Ħsieb għal kull jum tar-Randan meħudin mill-Ezortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Evangelii Gaudium.

Sussidju Bibliku għar-Randan 2021.

Ngħixu l-Ġimgħa Mqaddsa fi djarna. Għajnuna għall-familja fi żmien il-pandemija. 2021.

Preżentazzjoni b'ġabra tal-punti ewlenin tal-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan. 2021.

Ħsibijiet għal kull jum matul ir-Randan. Djoċesi ta' Għawdex.  2021.

Ħsieb online għar-Randan. Fr George Schembri u Fr Roderick Baldacchino. 2021.

Kwotazzjonijiet mill-messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan. 2021.

L-Erbgħa tal-Irmied. 2021. vidjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm. 2021.

Riflerssjonijiet għall-Viżti f'Ħamis ix-Xirka mill-Enċiklika Fratelli Tutti. Nadur. 2021.

Niftakar fik. Riflessjoni u Innu għal żmien ir-Randan minn Roderick White. 2020.

Il-Mixja tar-Randan. Ktejjeb ta' għajnuna mill-Parroċċa tal-Qala. 2020.

Sussidju għar-Randan fil-Ġublew tal-Ħniena.Tagħlim, ċelebrazzjonijiet u talb mal-poplu. 2016.

Ħsibijiet għal kull jum matul ir-Randan. Mons. Ġużeppi Farrugia. 2016.

Ħsibijiet għal kull jum tar-Randan. Parroċca ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke. Fr Rene Vella. 2015.

Ħsibijiet għal kull jum matul ir-Randan. Mons Ġużeppi Farrugia. 2015.

Randan mal-Papa Franġisku, Ħsieb għal kull jum tar-Randan mill-Evangelii Gaudium. 2014.

Ħsibijiet għal kull jum matul ir-Randan. Mons. Ġużeppi Farrugia. 2011.

Il-Ġimgħa Mqaddsa

Golgota. Poeżija ta' sofferenza dwar l-aħħar Seba' Kelmiet ta' Ġesù.  Mill Kav. Ġiljan Refalo Rapa. 1981.

 

Talb u Devozzjonijiet       

Qima tal-Pjagi ta' Kristu. Eżerċizzju ta' San Ġorġ Preca.

Ommna Marija Addolorata. Adattata minn Ermes Ronchi, Le Case di Maria. Verżjoni Maltija Charles Scerri.

Riflessjonijiet dwar id-Duluri ta' Marija minn omeliji u diskorsi tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP. Fr Hector Scerri.

Velja ta’ talb fil-bidu tar-Randan jew Ċelebrazzjoni ta’ Qima lis-Salib.

Viżti lill-Ġesù Ewkaristija għal nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija u l-Ġimgħa l-Kbira filgħodu, Dun Nikol Aquilina,

Ċelebrazzjoni tal-Festa tad-Duluri. Riflessjonijiet u Talb għall-matul il-purċissjoni il-parroċċi. Fr Hector Scerri,

Duluri ta’ Marija, Talb u Kummentarju għal waqt il-pellegrinaġg f’jum id-Duluri. Fr Hector Scerri, 18/03/2010.

Bil-ġrieħi  tiegħu intom fiqtu, P. Marcello Ghirlando jitlob quddiem il-Kurċifiss fil-knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. vidjo

 

Innijiet għar-Randan       

Kun int id-Dawl. Versi: Francesco Pio Attard. Mużika: Bernardette Farrell.

 

PosterS bi ħsieb għar-Randan       

Paġna b'għadd ta' posters li jistgħu jintużaw matul ir-Randan.

Posters maħruġa mill-Uffiċċju tal-Katekeżi għar-Randan (Sena A)

 

Riżorsi Pastorali oħra għar-Randan       

Għid Lhudi Kristjanizzat. Dwar it-tifsira ġdida tiegħu fil-Kristjaneżmu. vidjo u slides

L-Ikla tal-Ħaruf. Ċelebrazzjoni għal Ħamis ix-Xirka li tista' ssir fi gruppi jew fil-familja.

Vidjo bir-rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù biex jinqara għat-tfal fil-familja.

Ir-Randan: mixja ta’ konverżjoni li twassalna għall-ferħ ta’ Kristu Rxoxt

It-Talb,  Ittra tal-Isqof Bruno Forte, Messaġġ għar-Randan 2007.

Ċarrtu qalbkom, u mhux ilbieskom. Sussidju Pastorali għall-Omeliji għall-Ħdud tar-Randan, Sena Ċ. 2019.

Siltiet mill-Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tar-Rmied 2018

Sussidju ghar-Randan. 2017.

Is-Sawm. Kif għandek issum. Preżentazzjoni powerpoint bi ħdax-il stampa u akkumpanjati bil-mużika fl-isfond.

L-Ispiritwalità tar-Randan. Kitba ta' Angelo Xuereb. 2018.

Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija fl-Artal tar-Ripożizzjoni f'nhar Ħamis ix-Xirka.  Kitba ta' Dun Nikol Aquilina.

Preżentazzjoni bis-slides tal-Qari tal-Quddies fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ħdud tar-Randan.

Insara Veru, Randan 2014. Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

Ir-Randan fil-ħajja tallum, Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap.

Ikona tas-Sagra Familja, Riflessjoni minn Monsinjur Anton Gouder għall-Koppji Miżżewġa - Randan 2013. awdjo

Mill-Eżilju għall-Ħelsien, Riżorsi Kateketiċi għall-użu fil-laqgħat mal-Adolexxenti u Żgħażagħ, Segretarjat għall-Katekeżi, 14/02/2012.

Konversjoni, Taħdita għall-bidu tar-Randan. John Formosa SDC.

 

TAĦDIDIET MINN Fr Aaron Zahra OP       

Ir-Randan: Bidu ġdid

Ir-Randan: Żmien ta' konverżjoni

Ir-Randan: Passi lejn ħajja ġdida

Ir-Randan: Insiru dixxipli vera

Ir-Randan: Nagħżlu it-triq tad-dawl

Ir-Randan: Nirċievu l-ħniena ta' Alla

Ir-Randan: Qrara tajba

 

Taħdidiet minn Dun Lawrenz Sciberras       

Ġesù l-mibgħuta tal-Missier. Randan 2002.

Ġesù l-Ħaruf veru. Randan 2002.

Il-ġarra tas-Sammaritana. Randan 2002.

 

In-nifs tal-ħajja.  Randan 2005.

Ġesù l-barka vera. Randan 2005.

L-għatx għall-ħajja. Randan 2005.

Mid-dlam għad-dawl. Randan 2005.

Mill-mewt għall-ħajja. Randan 2005.

Fl-għorfa ta’ fuq. Randan 2005.

 

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 1. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 2. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 3. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 4. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 5. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 6. Randan 2006.

 

L-offerta ta' l-ewwel frott. Randan 2007.

Il-mewt u d-difna ta’ Ġesù. Randan 2007.

Il-qabar glorjuż. Randan 2007.

 

PRIEDKI MINN PATRI MARCELLO GHIRLANDO ofm       

Is-Sehem ta' Marija fil-Misteru ta' Kristu

L-Ewwel Priedka

It-Tieni Priedka

It-Tielet Priedka

Ir-Raba' Priedka

 

Kalendarju tar-Randan għat-tfal  b'enfasi fuq it-tiftix fil-Vanġelu u qari minnu.

 

 

RANDAN 2022

Riflessjoniet mill-Arċisqof Charles Scicluna għall-Ħdud tar-Randan 2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għall-Ħdud tar-Randan.  Sena Ċ.  Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb. Victoria.

Ġabu ruħhom magħna bi hlewwa liema bħala. Riflessjonijiet għal Randan ta' Ħniena. 2022.

Programm għall-Ħdud Randan bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa 2022. Proposta mill-Parroċċa San Ġorġ, Victoria, Għawdex.

Kant tal-Quddiesa għat-Tfal għal matul ir-Randan.

Riżoluzzjonijiet għar-Randan.

Kif tiċċelebra r-Randan. poster

Kalendarju tar-Randan 2022

Ir-Rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù. Minn Joe Galea, 2022. vidjo u powerpoint

Ara wkoll Eżerċizzi Spiritwali.