Laikos

 

DOKUMENTI ETĊ ...

Ecclesiam Suam, Enċiklika dwar it-toroq tal-Knisja fid-dinja moderna. 06/08/1964.

Populorum Progressio, Enċiklika dwar il-Progress tal-Popli. 25/03/1967.

Kredu tal-Poplu ta' Alla. Stqarrija tal-Fidi f'Għeluq is-Sena tal-Fidi. 30/06/1968.

Humanae Vitae, Enċiklika dwar il-Ħajja Umana. 25/07/1968.

Marialis Cultus. Eżortazzjoni Appostolika għat-tmexxija tajba u l-iżvilupp tad-devozzjoni lejn l-Imqaddsa Verġni Marija. 07/02/1974.

Evangelii Nuntiandi, Eżortazzjoni Appostolika dwar l-Evanġelizzazzjoni fid-Dinja ta’ llum. 08/12/1975.

 

OMELIJI U DISKORSI ...

Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. 04/10/1965.

Omelija tal-Papa Pawlu Vi f'għeluq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 08/12/1965.

Omelija tal-Papa Pawlu VI f'Manila fil-Filippini. 29/11/1970.

It-Talba tal-Papa Pawlu VI fil-funeral tal-Onorevoli Aldo Moro. 13/05/1978.

 

Aktar dwar il-Papa Pawlu VI ...

 

Minn Papiet oħra ....