Laikos

 

    EN     ES

 

 

Talba lil Ġesù konċeput fil-ġuf ta’ Marija

 

Ġesù, Verb etern,

imnissel mill-Missier qabel iż-żmien,

u mwieled fiż-żmien minn Marija Verġni:

jien nimmeditak magħluq

f’dak il-ġisem femminili mill-aktar teneru,

li minnu ssawret l-umanità tiegħek.

 

Nimmedita l-bidu divin

preżenti f’dawk l-ewwel mumenti

li fihom jibda jiġi ffurmat il-ġisem tiegħek,

dak il-ġisem li kellu jitwieled, imut u jirxoxta

għas-salvazzjoni tad-dinja.

 

Quddiemek, Ġesù,

li tikber fil-ġuf ta’ Bint il-bniedem,

inressaq lil dawk l-imnisslin kollha

li fil-kenn tal-ġuf ta’ ommijiethom,

imqanqlin mir-ruħ spiritwali li ma tinqeridx,

qegħdin jikbru u jersqu lejn il-jum tat-twelid tagħhom.

 

Ġesù Mnissel fil-Ġuf!

Nitolbok: imla lill-ommijiet u lill-missirijiet

bi mħabba u ferħ għal dawk l-innoċenti li ser jitwieldu.

 

Amen.

_____________

Fis-Solennità tat-Tnissil ta' Ġesù fil-Ġuf ta' Marija. Talba ddedikata lill-ommijiet kollha li qegħdin jistennew tarbija, speċjalment fi żmien il-pandemija tal-Corona Virus. Mill-Komunità Anawin flimkien mal-Voluntiera ta' Dar Ġużeppa Debono. 25 ta' Marzu 2020.