L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Aktar ma’ nimitaw l-istil ta’ Ġesù,

aktar naqdu dmirna aħjar bħala rgħajja

ŻJARA PASTORALI TAL-PAPA FRANĠISKU F’GENOVA

LAQGĦA MAS-SAĊERDOTI,

PERSUNI KONSAGRATI U SEMINARISTI

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Il-Katidral ta’ Genova
Is-Sibt, 27 ta’ Mejju, 2017

It-test kollu f'format għall-istampa