L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

“U deher sinjal kbir fis-sema,

Mara, liebsa x-xemx”

PELLEGRINAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

LEJN IS-SANTWARJU TA’ SIDTNA MARIJA TA’ FÁTIMA

fl-okkażjoni taċ-ċentinarju

tad-Dehriet tal-Verġni Mqaddsa Marija f’Cova da Iria

(12-13 ta’ Mejju 2017)

QUDDIESA BIR-RIT TAL-KANONIZZAZZJONI

TAL-BEATI FRANCISCO MARTO U JACINTA MARTO

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Solennità tal-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Fátima

Sagrat tas-Santwarju - Is-Sibt 13 ta’ Mejju 2017

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...