L

A

I

K

0

S

 

VJAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU, FRANĠISKU FIL-PANAMA

FL-OKKAŻJONI TAL-XXXIV JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ
(23-28 TA' JANNAR, 2019)

LAQGĦA MAL-AWTORITAJIET, MAL-KORP DIPLOMATIKU
U R-RAPPREŻENTANTI TAS-SOĊJETÀ

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Palazz Bolivar – Ministeru tal-Affarijiet Barranin (Panama)

il-Ħamis, 24 ta’ Jannar, 2019