L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

L-imħabba hija l-ingredjent li jagħti t-togħma

lit-teżori kollha tal-għerf

DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU

LAQGĦA MAL-ISTUDENTI U MAD-DINJA AKKADEMIKA

WAQT ŻJARA PASTORALI LI HU GĦAMEL F’CESENA

FL-OKKAŻJONI TAT-TIELET ĊENTINARJU TAT-TWELID TA’ PAPJU PIU VI

U F’BOLOGNA FL-OKKAŻJONI TAL-GĦELUQ TAL-KUNGRESS EWKARISTIKU DJOĊESAN,

Fi Pjazza San Duminku (Bologna),

nhar il-Ħadd, l-1 ta’ Ottubru 2017.

It-test kollu f'format għall-istampa