QARI TA' DOKUMENTI

Humane Vitae. 1968

Evangelii Gaudium. 2013

Gaudete et Exsultate. 2018

Laudato Si'. 2015

Misericordiae Vultus. 2015

 

PROGRAMMI DWAR DOKUMENTI TAL-KNISJA U PAPIET

Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku

Christus Vivit tal-Papa Franġisku

Dei Verbum tal-Konċilju Vatikan II

Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku

Laudato Si' tal-Papa Franġisku

 

PROGRAMMI DWAR TEMI OĦRA

L-Akbar Ktieb (dwar il-Bibbja)

Casolani Ineż u Henry

Id-Dnub. Ħtija ta' Ferħ

Il-Fidi

Il-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016

Jien Kont Hemm

Il-Kredu

Il-Litanija Lawretana. Riflessjonijiet.

Il-Liturġija. 50 sena wara l-Konċilju

Il-Mara u r-Reliġjon

Morali u Etika Nisranija.  Hekk Sewwa?

Missirijiet il-Knisja

Missirijiet il-Knisja. Għejun ta' Ilma ...

Nisa Mistiċi

Oscar Romero - Arċisqof ta' San Salvador

Pawlu VI - Il-Papa Montini

Ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa

Is-Sagramenti

Is-Sagru u l-Profan

Santu Wistin

Sena Marjana f'Għawdex 2019

Sfidi ġodda għall-Familja

Talb

Teoloġija tal-Ġisem. Raġel u Mara ħalaqhom.

Teoloġi ta' żmienna

Vatikan II. 50 sena wara.

Verġni Mqaddsa Marija

Mill-Arkivju ta' Mons. Victor Grech

 

KANT U MUŻIKA

Kant Gregorjan

Innijiet Marjani

Mill-Gym ta' Talb Madonna ta' Pinu

Għanjiet tal-Milied

Innijiet Reliġjużi Popolari