VOD

 

QARI TA' DOKUMENTI

Humane Vitae. 1968

Evangelii Gaudium. 2013

Gaudete et Exsultate. 2018

Laudato Si'. 2015

Misericordiae Vultus. 2015

 

PROGRAMMI DWAR DOKUMENTI TAL-KNISJA U PAPIET

Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku

Christus Vivit tal-Papa Franġisku

Dei Verbum tal-Konċilju Vatikan II

Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku

 

Fuq l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato si;

Laudato Si' tal-Papa Franġisku. Sensiel ta' 13-ilprogramm minn Joe Farrugia

Oikos jew Id-Dar Komuni Tagħna. Sensiela ta’ katekeżi ekoloġika. Minn Fr Mark Ciantar ofm.

Lejn il-Kura ta' din id-Dar Komuni. Sensiela ta' programmi mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent. Minn Fr Mark Ciantar ofm u l-Prof. Paul Pace.

 

PROGRAMMI DWAR TEMI OĦRA

L-Akbar Ktieb (dwar il-Bibbja)

Casolani Ineż u Henry

Id-Dnub. Ħtija ta' Ferħ

Il-Fidi

Il-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016

Injazju. Sensiela ta' 13-il programm awdjo fuq San Injazju ta' Loyola. Mit-Tabib Andrew Baldacchino.

Jien Kont Hemm

Il-Kredu

Lectio Divina

Litanija Lawretana. Riflessjonijiet.

Liturġija. 50 sena wara l-Konċilju

Il-Mara u r-Reliġjon

Morali u Etika Nisranija.  Hekk Sewwa?

Missirijiet il-Knisja

Missirijiet il-Knisja. Għejjun ta' Ilma ...

Mixja ma' Ġesù. Sensiela ta' programmi b'riflessjoni fuq siltiet mill-Evanġelju

Nisa Mistiċi

Oscar Romero - Arċisqof ta' San Salvador

Pawlu VI - Il-Papa Montini

Ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa

Is-Sagramenti

Is-Sagru u l-Profan

Santa Eliżabetta tat-Trinità. Intervista bit-Taljan ma' Patri Juan de Bono ocd

Santu Wistin

Sena Marjana f'Għawdex 2019

Sfidi ġodda għall-Familja

Talb

Teoloġija tal-Ġisem. Raġel u Mara ħalaqhom.

Teoloġi ta' żmienna

Vatikan II. 50 sena wara. 2012.

Vatikan II. l-Vjaġġ ikompli. Sensiela ta' programmi fuq id-dokumenti tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju. 2022.

 

Verġni Mqaddsa Marija

Mill-Arkivju ta' Mons. Victor Grech

 

KANT U MUŻIKA

Kant Gregorjan

Innijiet Marjani

Mill-Gym ta' Talb Madonna ta' Pinu

Għanjiet tal-Milied

Innijiet Reliġjużi Popolari