IL-BIEB TAL-FIDI

Programmi preżentati minn Joe Farrugia fuq Radju RTK matul is-Sena tal-Fidi 2012 -2013

 

Bidu tas-Sena tal-Fidi, L-Assemblea Djoċesana. Mistieden Fr Charles Tabone OP.

Il-Fidi fil-Komunita' Nisranija. Mistieden Mons Anton Gouder u Dr Stephen Zammit MD.

Il-Fidi fil-Familja. Mistieden Fr Vincent Magri SJ u Dr Karen u Dr Joseph Borg MD.

Il-Fidi u dawk li huma differenti minna. Fr Edgar Busuttil SJ u Dr Katrina Camilleri.

 

L-Għixien tal-Fidi. Sur Nikol Baldacchino u telefonata ma' Fr William Bartolo OFM Conv.

L-Impenn tal-Magħmudija. Fr Joe Galea Curmi.

Il-Fidi mis-Smigħ, Il-Kelma ta' Alla. Fr Joe Buttigieg OFM Cap.

Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Fidi,  Il-Liturġija. Fr Michael Bugeja.

 

Fidi f'Alla jew fija nnifsi? Fr Paul Pace SJ.

Fidi u Kultura. Fr Norbert Ellul Vincent OFM u Dr Joe Micallef.

Fidi u Xjenza. Fr Ray Zammit.

Is-Sena tal-Fidi. Mons. Charles Cordina.

Fidi u Paċi, Il-Messagg tal-Papa Benedittu. Dun George Grima u Prof Godfrey Pirotta.

 

Fidi u Volontarjat. Sur Tony Micallef u Sinjorina Carmelina Debono.

Il-Fidi u l-Messaġġi li l-Knisja ma tistax tinjora. Dun Salv Chircop.

Ilħna minn ħdan l-istess Knisja.  Fr Ray Francalanza OSA.

Kif qed ngħixu l-fidi tagħna? Fr Charles Tabone OP.

Il-poplu Malti u Għawdxi kif qed jgħix il-fidi tiegħu?  Prof Paul Pace.

 

Ir-Randan fil-mixja tal-Fidi. Dun Karm Mercieca.

Fidi u ħajja f’rabta ta’ talb. Fr John Berry.

L-Ewkaristija ċentru tal-ħajja tal-fidi.  Dun Pawl Fenech, Ms Tessie Buhagia, Sur Mario Boffa.

Il-Fidi f’artijiet tal-missjoni. Br Jetro Bajada OFM Cap, Br Miguel Zammit OFM Cap, Sur Ryan Dalli.

Il-Missjoni tal-Papa għall-għaqda fil-fidi. Dun Hector Scerri.

 

L-Evanġelizzazzjoni ġdida għat-tixrid tal-fidi. Dun Carl-Mario Sultana.

L-istorja tal-fidi. Patri Silvestru Bonavia OFM Cap.

Il-Mixja tal-Fidi mal-Kommunità, Ms Vivienne Attard, Ms Grace Pace, Mr Charles Zammit.

Messaġġi u sinjali li qed jagħtina l-Papa Franġisku dwar il-mixja tal-Fidi tagħna, Fr Vince Magri SJ.

Il-Fidi u l-Vokazzjoni Nisranija.  Patri Silvestru Bonavia OFM Cap.

 

Il-Mixja tal-Fidi; Min hu Alla għalik?  Il-Koppja Lydia u Mark Zammit.

L-Impenn Soċjali fil-Mixja tal-Fidi, Fr Edgar Busuttil SJ.

L-Impenn Nisrani u l-Formazzjoni fil-Fidi. Rev. Prof. Emanuel Agius.

Is-Sinodu Djoċesan fil-Mixja tal-Fidi tal-Knisja f'Malta, Fr Joe Galea Curmi.

Il-Fidi u s-Solidarjetà Nisranija. Sur Joe Rossi.

 

Il-fidi fl-Ewkaristija u l-fidi mill-Ewkaristija.  Mons. Joe Pace.

It-twassil tal-fidi bix-xandir. Sur Edward Wright.

Il-fidi fit-tfal u mat-tfal. Sr Anna Sammut u s-Sur Joseph Pullicino.

L-Għajxien tal-Fidi fil-ħajja konsagrata.  Patri Silvestru Bonavia OFM Cap.

L-iskejjel tal-Knisja u l-formazzjoni fil-fidi tat-tfal u tal-familja tagħhom. Dr Roseanne Cuschieri.