IR-RANDAN U L-ĠIMGĦA MQADDSA

1. Ir-Randan. Dun Nazju Borg.

2. Il-Ġimgħa Mqaddsa. Dun Nazju Borg.

3. Riflessjonijiet fuq il-Ġimgħa Mqaddsa minn Fr Norbert Bonavia mssp.